Τρόπος μετατροπής σε βασικό και δυναμικό δίσκο στα Windows XP Professional

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR309044
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο μετατροπής ενός βασικού δίσκου σε δυναμικό, καθώς και τον τρόπο μετατροπής ενός δυναμικού δίσκου σε βασικό, χρησιμοποιώντας το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση δίσκων (Disk Management) στα Windows XP Professional.

Τα Windows XP Professional υποστηρίζουν δύο τύπους αποθήκευσης δίσκου: τον βασικό και τον δυναμικό. Η αποθήκευση βασικού δίσκου χρησιμοποιεί δίσκους προσανατολισμένους σε διαμερίσματα. Ένας βασικός δίσκος περιέχει βασικούς τόμους (πρωτεύοντα διαμερίσματα, εκτεταμένα διαμερίσματα και λογικές μονάδες δίσκων).

Η αποθήκευση δυναμικού δίσκου χρησιμοποιεί δίσκους προσανατολισμένους σε τόμους και περιλαμβάνει δυνατότητες που δεν διαθέτουν οι βασικοί δίσκοι, όπως είναι η δυνατότητα δημιουργίας τόμων που επεκτείνονται σε πολλούς δίσκους (διευρυμένοι και διαγραμμισμένοι τόμοι).

Επιστροφή στην αρχή

Γενικές σημειώσεις

Πριν αλλάξετε ένα βασικό δίσκο σε δυναμικό, παρατηρήστε τα εξής στοιχεία:
 • Πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον 1 MB ελεύθερου χώρου σε οποιονδήποτε δίσκο κύριας εγγραφής εκκίνησης (MBR) θέλετε να μετατρέψετε. Ο χώρος αυτός δεσμεύεται αυτόματα κατά τη δημιουργία του διαμερίσματος ή του τόμου στα Microsoft Windows 2000 ή στα Windows XP Professional. Ωστόσο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος σε διαμερίσματα ή τόμους που δημιουργούνται σε άλλα λειτουργικά συστήματα.
 • Όταν μετατρέπετε έναν βασικό δίσκο σε δυναμικό, τα υπάρχοντα διαμερίσματα ή οι υπάρχουσες λογικές μονάδες δίσκων του βασικού δίσκου μετατρέπονται σε απλούς τόμους στον δυναμικό δίσκο.
 • Αφού μετατρέψετε έναν βασικό δίσκο σε δυναμικό, οι δυναμικοί τόμοι δεν είναι δυνατό να μετατραπούν πάλι σε διαμερίσματα. Πρέπει να διαγράψετε πρώτα όλους τους δυναμικούς τόμους του δίσκου και στη συνέχεια να μετατρέψετε πάλι τον δυναμικό δίσκο σε βασικό δίσκο. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τα δεδομένα σας, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να τα μεταφέρετε σε άλλον τόμο.
 • Αφού μετατρέψετε έναν βασικό δίσκο σε δυναμικό, η τοπική πρόσβαση στον δυναμικό δίσκο περιορίζεται στα Windows XP Professional και στα Windows 2000.
 • Εάν ο δίσκος σας περιέχει πολλές εγκαταστάσεις των Windows XP Professional ή των Windows 2000, μην τον μετατρέπετε σε δυναμικό δίσκο. Η λειτουργία μετατροπής καταργεί καταχωρήσεις διαμερισμάτων για όλα τα διαμερίσματα του δίσκου εκτός από τους τόμους συστήματος και εκκίνησης για το τρέχον λειτουργικό σύστημα.
 • Οι δυναμικοί δίσκοι δεν υποστηρίζονται στους φορητούς υπολογιστές και στα Microsoft Windows XP Home Edition.
Πριν να μετατρέψετε πάλι ένα δυναμικό δίσκο σε βασικό δίσκο, σημειώστε ότι όλοι οι υπάρχοντες τόμοι πρέπει να διαγραφούν από το δίσκο για να μπορέσετε να τον μετατρέψετε πάλι σε βασικό δίσκο. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τα δεδομένα σας, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας ή μεταφέρετε τα δεδομένα σας σε άλλον τόμο.

Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος μετατροπής ενός βασικού δίσκου σε δυναμικό δίσκο

Για να μετατρέψετε ένα βασικό δίσκο σε δυναμικό:
 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής (Administrator) ή ως μέλος της ομάδας διαχειριστών Administrators.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία Διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
 4. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση δίσκων (Disk Management).
 5. Στο κάτω δεξιά τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον βασικό δίσκο που θέλετε να μετατρέψετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Μετατροπή σε δυναμικό δίσκο (Convert to Dynamic Disk).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να κάνετε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην γκρι περιοχή που περιέχει τον τίτλο του δίσκου στην αριστερή πλευρά του παραθύρου λεπτομερειών Για παράδειγμα, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο στοιχείο Δίσκος 0 (Disk 0).
 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στο δίσκο που θέλετε να μετατρέψετε (εάν δεν είναι επιλεγμένο ήδη) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details), για να προβάλετε τη λίστα των τόμων του δίσκου.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή (Convert).
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να γίνει η μετατροπή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος μετατροπής ενός δυναμικού δίσκου σε βασικό δίσκο

Για να αλλάξετε ένα δυναμικό δίσκο πάλι σε βασικό:
 1. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων σε όλους τους τόμους του δίσκου που θέλετε να μετατρέψετε σε βασικό δίσκο.
 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής (Administrator) ή ως μέλος της ομάδας διαχειριστών Administrators.
 3. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία Διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
 5. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση δίσκων (Disk Management).
 6. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε έναν τόμο του δυναμικού δίσκου που θέλετε να μετατρέψετε σε βασικό δίσκο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή τόμου (Delete Volume).
 7. Όταν σας ζητηθεί να διαγράψετε τον τόμο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes)
 8. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για κάθε τόμο του δυναμικού δίσκου.
 9. Αφού διαγράψετε όλους τους τόμους του δυναμικού δίσκου, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον δυναμικό δίσκο που θέλετε να μετατρέψετε σε βασικό και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Μετατροπή σε βασικό δίσκο (Convert to Basic Disk).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να κάνετε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην γκρι περιοχή που περιέχει τον τίτλο του δίσκου στην αριστερή πλευρά του παραθύρου λεπτομερειών Για παράδειγμα, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο στοιχείο Δίσκος 1 (Disk 1).
Επιστροφή στην αρχή

Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με δυναμικούς δίσκους, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
175761 Σύγκριση αποθήκευσης σε δυναμικό και σε βασικό δίσκο στα Windows 2000
222189 Περιγραφή ομάδων δίσκων στη Διαχείριση δίσκων (Disk Management) των Windows
254105 Περιορισμοί υλικού δυναμικών δίσκων
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών Diskpart, κάντε κλικ στον αριθμό του ακόλουθου άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
300415 Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών Diskpart
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων βασικών δίσκων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
309000 Τρόπος χρήσης της Διαχείρισης δίσκων (Disk Management) για ρύθμιση των παραμέτρων των βασικών δίσκων στα Windows XP
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων δυναμικών δίσκων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308424 Τρόπος χρήσης της Διαχείρισης δίσκων (Disk Management) για ρύθμιση των παραμέτρων των δυναμικών δίσκων στα Windows XP
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός τόμου κατοπτρισμού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307880 Τρόπος δημιουργίας ενός τόμου κατοπτρισμού ενός απομακρυσμένου υπολογιστή με Windows 2000 σε έναν υπολογιστή με Windows XP
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός τόμου RAID-5, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
309043 Τρόπος χρήσης των Windows XP για τη δημιουργία ενός τόμου RAID-5 σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή με Windows 2000
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 309044 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 06:07:35 - Αναθεώρηση: 3.1

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB309044
Σχόλια