Επιλογές HAL (Hardware Abstraction Layer) μετά την εγκατάσταση των Windows XP ή του Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις επιλογές Hardware Abstraction Layer (HAL) που αναγράφονται στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) και τις επιλογές που είναι διαθέσιμες μετά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Microsoft Windows XP ή του Microsoft Windows Server 2003.
Περισσότερες πληροφορίες
Η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) των Windows XP και του Windows Server 2003 αναγράφει περιορισμένες επιλογές για την αλλαγή του τύπου HAL, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver). Η Διαχείριση συσκευών (Device Manager) των Microsoft Windows 2000 επιτρέπει την επιλογή οποιουδήποτε τύπου HAL. Εάν επιλέξετε εσφαλμένο HAL, ενδέχεται να μην μπορείτε να ξεκινήσετε τα Windows 2000 ή να αντιμετωπίσετε άλλα ζητήματα. Παρότι οι επιλογές είναι τώρα περιορισμένες, πρέπει να αλλάξετε το HAL μόνο αν είστε βέβαιοι ότι το επιλεγμένο HAL λειτουργεί στο σύστημά σας. Οι επιλογές που παρουσιάζονται εδώ είναι γνωστό ότι είναι συμβατές με τα περισσότερα συστήματα. Ωστόσο, κάποια συστήματα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ζητήματα.

Κατά την εγκατάσταση των ακόλουθων HAL σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP ή στον Windows Server 2003, εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές HAL διαχείρισης συσκευών:

"Τυπικό PC" (Standard PC), Μη-ACPI PIC HAL (Hal.dll)

 • Τυπικό PC (Standard PC)

"PC MPS μονού επεξεργαστή (MPS Uniprocessor PC)", Μη-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)

 • Τυπικό PC (Standard PC)
 • MPS μονού επεξεργαστή (MPS Uniprocessor)
 • MPS πολλών επεξεργαστών (MPS Multiprocessor)

"PC MPS πολλών επεξεργαστών (MPS Multiprocessor PC)", Μη-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)

 • Τυπικό PC (Standard PC)
 • MPS πολλών επεξεργαστών (MPS Multiprocessor)

"PC Διασύνδεσης σύνθετων ρυθμίσεων και ενέργειας (Advanced Configuration and Power Interface - ACPI) ", ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)

 • Τυπικό PC (Standard PC)
 • PC Διασύνδεσης σύνθετων ρυθμίσεων και ενέργειας (Advanced Configuration and Power Interface - ACPI)

"PC ACPI μονού επεξεργαστή (ACPI Uniprocessor PC)", ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)

 • Τυπικό PC (Standard PC)
 • PC Διασύνδεσης σύνθετων ρυθμίσεων και ενέργειας (Advanced Configuration and Power Interface - ACPI)
 • ACPI μονού επεξεργαστή (ACPI Uniprocessor)
 • ACPI πολλών επεξεργαστών (ACPI Multiprocessor)

"PC ACPI πολλών επεξεργαστών (ACPI Multiprocessor PC)", ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)

 • Τυπικό PC (Standard PC)
 • PC Διασύνδεσης σύνθετων ρυθμίσεων και ενέργειας (Advanced Configuration and Power Interface - ACPI)
 • ACPI πολλών επεξεργαστών (ACPI Multiprocessor)
 • MPS πολλών επεξεργαστών (MPS Multiprocessor)

Σημειώσεις

 1. Ένα συνηθισμένο σύμπτωμα κατά την ανάπτυξη εσφαλμένου ειδώλου σε έναν υπολογιστή είναι ότι το είδωλο της Προετοιμασίας Συστήματος (Sysprep) σταματά να ανταποκρίνεται κατά την επανεκκίνηση ή αναφέρει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Stop 0x0000007b
 2. Στην περίπτωση που γίνεται αναγκαστική τοποθέτηση ενός εσφαλμένου HAL κατά τη διάρκεια της Εγκατάστασης (Setup) ή κατά τη χρήση ενός ειδώλου προετοιμασίας συστήματος (System Preparation Image - Sysprep), μπορείτε να δείτε τη σωστή λίστα HAL μόνο αν εκτελέσετε νέα εγκατάσταση των Windows XP ή του Windows Server 2003. Δεν μπορείτε να επιλέξετε HAL διαφορετικό από αυτό που παρατίθεται σε λίστα στη Διαχείριση συσκευών (Device Manager).
 3. Η Διαχείριση συσκευών (Device Manager) δεν επιτρέπει την αλλαγή από HAL που δεν είναι ACPI σε HAL που είναι ACPI. Για αυτό το είδος αλλαγής πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια νέα εγκατάσταση των Windows XP ή του Windows Server 2003. Κάντε αλλαγή από HAL που είναι ACPI σε HAL που δεν είναι ACPI μόνο για λόγους αντιμετώπισης προβλημάτων.
 4. Στα Windows XP και νεότερες εκδόσεις, το HAL του ACPI Uniprocessor και το HAL του MPS Uniprocessor αναγνωρίζουν την ύπαρξη περισσότερων του ενός επεξεργαστών και αναφέρουν το αναγνωριστικό MP (MP ID). Η Τοποθέτηση και Άμεση Λειτουργία (Plug and Play) εντοπίζει ότι η λίστα αναγνωριστικών υλικού devnode του υπολογιστή έχει αλλάξει και μετακινεί το devnode πίσω μέσω της διαδικασίας εντοπισμού "βρέθηκε νέο υλικό " (found new hardware). Επομένως, όταν προσθέτετε ένα δεύτερο επεξεργαστή, γίνεται αυτόματη εγκατάσταση των αρχείων MP (HAL και πυρήνων) και δεν χρειάζεται να ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο το πρόγραμμα οδήγησης στη Διαχείριση συσκευών (Device Manager).
 5. Η Microsoft δεν υποστηρίζει την εκτέλεση ενός HAL που είναι διαφορετικό από το HAL που θα εγκαθιστούσε τυπικά το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, η εκτέλεση ενός PIC HAL σε έναν υπολογιστή APIC δεν υποστηρίζεται. Αν και αυτή η ρύθμιση παραμέτρων φαίνεται να λειτουργεί, η Microsoft δεν δοκιμάζει αυτήν τη ρύθμιση παραμέτρων και ίσως να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στις επιδόσεις και διακοπές. Η Microsoft δεν υποστηρίζει επίσης την αντιμετάθεση των αρχείων που χρησιμοποιούνται από το HAL για την μη αυτόματη αλλαγή των τύπων HAL.
 6. Η Microsoft συνιστά να αλλάζετε τα HAL μόνο για λόγους αντιμετώπισης προβλημάτων ή για να επιλύσετε ένα ζήτημα υλικού.
 7. Όταν δημιουργείτε ένα είδωλο Προετοιμασίας Συστήματος (Sysprep), το είδωλο πρέπει να περιέχει τον σωστό τύπο HAL για τον υπολογιστή προορισμού. Η ακόλουθη λίστα περιγράφει τους υπολογιστές στους οποίους μπορείτε να αναπτύξετε ένα συγκεκριμένο είδωλο Sysprep με βάση τον τύπο HAL του υπολογιστή προέλευσης:
  • Μπορείτε να αναπτύξετε ένα είδωλο Προετοιμασίας Συστήματος (Sysprep) που δημιουργήθηκε σε υπολογιστή που χρησιμοποιεί ένα HAL που δεν είναι ACPI PIC τυπικού υπολογιστή (Hal.dll) σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους HAL:
   • Τυπικό PC (Standard PC), Μη-ACPI PIC HAL (Hal.dll)
  • Μπορείτε να αναπτύξετε ένα είδωλο Προετοιμασίας Συστήματος (Sysprep) που δημιουργήθηκε σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί ένα APC Διασύνδεσης σύνθετων ρυθμίσεων και ενέργειας (Advanced Configuration and Power Interface - ACPI), ACPI PIC HAL (Halacpi.dll) σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους HAL:
   • PC Διασύνδεσης σύνθετων ρυθμίσεων και ενέργειας (Advanced Configuration and Power Interface - ACPI), ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)
  • Μπορείτε να αναπτύξετε ένα είδωλο Προετοιμασίας Συστήματος (Sysprep) που δημιουργήθηκε σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί ένα PC MPS μονού επεξεργαστή (MPS Uniprocessor PC), Μη-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll) σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους HAL:
   • PC MPS μονού επεξεργαστή (MPS Uniprocessor PC), Μη-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
   • PC MPS πολλών επεξεργαστών (MPS Multiprocessor PC), Μη-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
  • Μπορείτε να αναπτύξετε ένα είδωλο Προετοιμασίας Συστήματος (Sysprep) που δημιουργήθηκε σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί ένα MPS Multiprocessor PC, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll) σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους HAL:
   • PC MPS πολλών επεξεργαστών (MPS Multiprocessor PC), Μη-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
   • PC MPS μονού επεξεργαστή (MPS Uniprocessor PC), Μη-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
  • Μπορείτε να αναπτύξετε ένα είδωλο Προετοιμασίας Συστήματος (Sysprep) που δημιουργήθηκε σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί ένα PC ACPI μονού επεξεργαστή, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll) σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους HAL:
   • PC ACPI μονού επεξεργαστή, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
   • PC ACPI πολλών επεξεργαστών (ACPI Multiprocessor PC), ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
  • Μπορείτε να αναπτύξετε ένα είδωλο Προετοιμασίας Συστήματος (Sysprep) που δημιουργήθηκε σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί ένα PC ACPI πολλών επεξεργαστών (ACPI Multiprocessor PC), ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll) σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους HAL:
   • PC ACPI πολλών επεξεργαστών (ACPI Multiprocessor PC), ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
   • PC ACPI μονού επεξεργαστή (ACPI Uniprocessor PC), ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
Σημείωση Αυτήν τη στιγμή, οι επιλογές στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) δεν αναγράφουν μια έκδοση APIC του HAL κατά την αλλαγή του HAL σε σύστημα APIC. Παρότι το PIC HAL που είναι εγκατεστημένο ενδέχεται να λειτουργεί, μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση APIC που προτιμάτε, μετά την εγκατάσταση μιας επείγουσας επιδιόρθωσης για υπολογιστές που εκτελούν τον Windows Server 2003 με Service Pack 1.

Για πρόσθετες περισσότερες σχετικά με την επείγουσα επιδιόρθωση για το Windows Server 2003 Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
923425 Δεν έχετε την επιλογή να κάνετε υποβάθμιση σε ένα επίπεδο hardware abstraction layer που έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί έναν ελεγκτή advanced programmable interrupt controller με έναν επεξεργαστή, όταν προσπαθείτε να αλλάξετε τον τύπο υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη συσκευή "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager) στον Windows Server 2003
Αναφορές
299340 Τρόπος επιβολής ενός επιπέδου Hardware Abstraction Layer κατά την αναβάθμιση ή εγκατάσταση των Windows XP
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επανεγκατάστασης των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
315341 Τρόπος εκτέλεσης επιτόπιας αναβάθμισης (επανεγκατάστασης) των Windows XP
illegal
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 309283 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/10/2006 08:18:41 - Αναθεώρηση: 7.3

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbenv kbinfo KB309283
Σχόλια