Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Απομακρυσμένες επιφάνειες εργασίας" (Remote Desktops) της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC) από τα εργαλεία διαχείρισης του Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR309375
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Το άρθρο αυτό περιγράφει την κατάσταση λειτουργίας "Σύνδεση με την Κονσόλα" (Connect to Console) που χρησιμοποιείται με μια σύνδεση Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες
Το αρχείο Adminpak.msi που διατίθεται για τα Windows XP χρησιμοποιείται συχνά για την εκτέλεση απομακρυσμένων εργασιών διαχείρισης σε υπολογιστές και τομείς με Microsoft Windows 2000 και Microsoft Windows Server 2003. Το αρχείο Adminpak.msi περιλαμβάνει μια έκδοση από το αρχείο Tsmmc.msc που ονομάζεται "Απομακρυσμένες επιφάνειες εργασίας" (Remote Desktops). Το εργαλείο αυτό (παλαιότερα γνωστό ως "Συνδέσεις υπηρεσιών Terminal Services" (Terminal Services Connections)) διατίθεται ως συμπληρωματικό πρόγραμμα της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC).

Ο Windows Server 2003 παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης στην κονσόλα (περίοδος λειτουργίας 0) ενός υπολογιστή, μέσω μιας σύνδεσης Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection). Για το λόγο αυτό, διατίθεται το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση με την Κονσόλα (Connect to Console) στο περιβάλλον εργασίας του χρήστη, αλλά η δυνατότητα αυτή λειτουργεί μόνο όταν συνδέεστε σε υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003.

Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας" (Remote Desktop) για να συνδεθείτε σε έναν υπολογιστή που λειτουργεί σε Microsoft Windows NT 4.0, Terminal Server Edition ή Windows 2000 Server με ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες Terminal Services, όμως η σύνδεση αυτή δημιουργεί μια κανονική περίοδο λειτουργίας του πρωτοκόλλου Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Protocol - RDP). Η επιλογή σύνδεσης στην περίοδο λειτουργίας της κονσόλας παραβλέπεται.

Ωστόσο, εάν συνδέεστε σε υπολογιστή που βασίζεται σε Windows XP Professional με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα σύνδεσης Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, θα συνδέστε πάντοτε στην περίοδο λειτουργίας της κονσόλας, ανεξάρτητα αν το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση με την Κονσόλα (Connect to Console) είναι επιλεγμένο, γιατί τα Windows XP Professional επιτρέπουν μόνο αυτή τη συγκεκριμένη σύνδεση Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.
ui
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 309375 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 07:58:29 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB309375
Σχόλια