Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων του API προστασίας δεδομένων (DPAPI)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:309408
Περίληψη
Το API προστασίας δεδομένων (DPAPI) βοηθά στην προστασία των δεδομένων στα Windows 2000 και νεότερες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων. DPAPI χρησιμοποιείται για την προστασία των ιδιωτικών κλειδιών αποθηκευμένων πιστοποιήσεων (στα Windows XP και νεότερες εκδόσεις) και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που το λειτουργικό σύστημα ή ένα πρόγραμμα θέλει να κρατήσετε εμπιστευτικό.

Δεν φέρει ευθύνη για την αποθήκευση των πληροφοριών εμπιστευτικών δεδομένων προστατεύει DPAPI. Μόνο είναι υπεύθυνος για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων για τα προγράμματα που καλείτε, όπως Windows διαπιστευτηρίων διαχειριστή, ο μηχανισμός αποθήκευσης ιδιωτικού κλειδιού ή οποιουδήποτε άλλου κατασκευαστή προγραμμάτων αυτήν την κλήση τουCryptProtectData()λειτουργία και τοCryptUnprotectData()λειτουργία στα Windows 2000, Windows XP ή νεότερη έκδοση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΑυτή η λειτουργικότητα είναι διαφορετική από τη λειτουργικότητα που παρέχεται από το χώρο αποθήκευσης των Windows προστατεύονται (P-κατάστημα) στα Windows NT 4.0. P-κατάστημα είναι υπεύθυνος για την προστασία και την αποθήκευση πληροφοριών εμπιστευτικών δεδομένων. DPAPI προσφέρει χωρίς δυνατότητες αποθήκευσης.
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο DPAPI προστασία των δεδομένων σε ένα βασικό επίπεδο. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση προβλημάτων απώλεια πρόσβασης σε δεδομένα DPAPI προστασία σε διάφορα σενάρια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του DPAPI, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
Περισσότερες πληροφορίες
ΣημαντικόTo troubleshoot the loss of DPAPI data, you must gather the following information:
 • How does DPAPI work in your particular security environment including the local workstation version?
 • Is the workstation is joined to a domain?
 • Is the user is a member of the domain?
 • What is the operating system version that is hosting the domain?
Many problems with DPAPI occur when DPAPI is used in a Windows NT 4.0 domain. See the "Known Issues" section later in this article for more information.

DPAPI is used primarily by the security features of the operating system to help protect data on the user's behalf. Additionally, any third-party program can use DPAPI to help securely protect user data.

What DPAPI Can Protect

DPAPI helps protect the following items:
 • Web page credentials (for example, passwords)
 • File share credentials
 • Private keys associated with Encrypting File System (EFS), S/MIME, and other certificates
 • Program data that is protected using theCryptProtectData()function

Example: Certificates and Private Keys

This section describes the difference between personal data and confidential information that DPAPI helps protect. The following list describes the placement of data during an import operation of a certificate and it describes the private key that is associated with that certificate to the user's personal store:
 • The certificate is encoded as a binary large object and stored as a binary value in the following file location:
  %Userprofile%\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My\Certificates
 • Note that the location of the registry key is in the local user's profile. This placement makes sure that only the logon user has access to their own certificates in typical circumstances.
 • Certificates are not protected by DPAPI by any default Windows mechanisms. An Access Control List (ACL) is used to define who may load the user's hive and who may read the certificates that are stored in the hive.
 • The private key that is associated with the certificate is encrypted by DPAPI and saved (in an encrypted form) in a key container as an individual file in the user's profile in the following folders:
  • For RSA Keys:
   %Userprofile%\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\User SID
  • For DSA Keys:
   %Userprofile%\Application Data\Microsoft\Crypto\DSA\User SID
Επιστροφή στην αρχή

How DPAPI Works

ΣΗΜΕΙΩΣΗThe terms and concepts that are described in this section have been simplified for the purposes of clarity in the context of this article. Some level of detail has been omitted. For example, this article discusses a value that is derived from the user's password, but it does not describe the details of the algorithm that is used to derive the value. For a detailed description of how DPAPI works, view the Windows Data Protection white paper. To view this white paper, visit the following Microsoft Web site:DPAPI is a function that is used by programs and various operating system components to help protect data for a user. The operation of DPAPI is not visible to the user. DPAPI helps protect data in the security context of the user who runs the program.

DPAPI helps protect confidential information by using value data derived from a pseudo-random 512-bit number named a master key. Windows Server 2003 domain controllers use a 2048-bit RSA key, but only when the domain is running in domain functional level 2 or Windows Server 2003 mode. Each user account has one or more randomly generated master keys. The number of master keys depends on the age of the user's profile. Master keys are renewed at regular intervals. By default, this value is every 90 days.

Because master keys contain the data that is required to decrypt all the user's confidential information, the master keys must be protected. They are protected using a value that is derived from the user's password. The password is a unique value that only a user knows. Because the master key is actually encrypted using a value that is derived from the user's password, this value is used interchangeably with the user's password in the descriptions presented in this article.

Επιστροφή στην αρχή

DPAPI Environmental Considerations

This section describes the environmental configurations that affect the behavior of DPAPI protection.

DPAPI and Mandatory Profiles

Mandatory profiles are read-only profiles. No updates that are made to the local copy of a mandatory profile are saved. For example, key generation is blocked in a mandatory profile. DPAPI stores the master key in the local copy of a profile and regularly creates new master keys and updates the encryption on the protected confidential information with the new master key.

Because these two conditions are incompatible, programs that depend on DPAPI to help protect confidential information do not work correctly with mandatory profiles. Programs that help protect confidential information with DPAPI that do not work correctly with mandatory profiles include EFS (private keys), Certificates with Private Keys (private keys), and Stored Credentials in Windows XP and later (credentials). Configurations that use these data types or programs are not supported.

Επιστροφή στην αρχή

DPAPI and Roaming Profiles

DPAPI works as expected with roaming profiles for users and computers that are joined to an Active Directory directory service domain. DPAPI data that is stored in the profile acts exactly like any other setting or file that is stored in a roaming profile. Confidential information that the DPAPI helps protect are uploaded to the central profile location during the logoff process and are downloaded from the central profile location when a user logs on.

For DPAPI to work correctly when it uses roaming profiles, the domain user must only be logged on to a single computer in the domain. If the user wants to log on to a different computer that is in the domain, the user must log off the first computer before the user logs on to the second computer. If the user is logged on to multiple computers at the same time, it is likely that DPAPI will not be able to decrypt existing encrypted data correctly.

DPAPI on one computer can decrypt the master key (and the data) on another computer. This functionality is provided by the user's consistent password that is stored and verified by the domain controller. If an unexpected interruption of the typical process occurs, DPAPI can use the process described in the "Password Reset" section later in this article.

There is a current limitation with roaming profiles between Windows XP-based or Windows Server 2003-based computers and Windows 2000-based computers. If keys are generated or imported on a Windows XP-based or Windows Server 2003-based computer and then stored in a roaming profile, DPAPI cannot decrypt these keys on a Windows 2000-based computer if you are logged on with a roaming user profile. However, a Windows XP-based or Windows Server 2003-based computer can decrypt keys that are generated on a Windows 2000-based computer.

Επιστροφή στην αρχή

DPAPI και αλλαγών κωδικού πρόσβασης

Οι χρήστες σε ένα περιβάλλον ενισχυμένης ασφάλειας αναμένεται να αλλάξουν τους κωδικούς τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ως αποτέλεσμα, DPAPI πρέπει να διατηρήσετε το ίδιο επίπεδο πρόσβασης στο χρήστη προστατευμένα δεδομένα μετά από αλλαγές του κωδικού πρόσβασης. Οι ακόλουθες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να αλλάξετε κωδικούς πρόσβασης χρηστών σε ένα περιβάλλον των Windows:
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
Σε αυτήν τη μέθοδο, υπάρχει ομοιομορφία της πρόσβασης σε πρωτεύοντα κλειδιά του χρήστη κατά την αλλαγή κωδικού πρόσβασης. Το DPAPI καλείται από το στοιχείο Winlogon κατά τις λειτουργίες Αλλαγή κωδικού πρόσβασης σε έναν τομέα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory:
 • DPAPI λαμβάνει ειδοποίηση από το Winlogon κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας αλλαγής κωδικού πρόσβασης.
 • DPAPI αποκρυπτογραφεί όλα τα πρωτεύοντα κλειδιά που έχουν κρυπτογραφηθεί με το παλιό τους κωδικούς πρόσβασης του χρήστη.
 • DPAPI re-encrypts όλων των πρωτευόντων κλειδιών με νέο κωδικό πρόσβασης του χρήστη.
Επαναφορά του κωδικού πρόσβασης (ορισμός)
Σε αυτήν τη μέθοδο, ο διαχειριστής επαναφέρει αναγκαστικά ένα κωδικό πρόσβασης χρήστη. Επαναφορά ενός κωδικού πρόσβασης είναι πιο περίπλοκη από μια αλλαγή κωδικού πρόσβασης. Επειδή ο διαχειριστής δεν έχει συνδεθεί ως χρήστης και δεν έχει πρόσβαση στο παλιό κωδικό πρόσβασης του χρήστη, τον παλιό κωδικό πρόσβασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκρυπτογραφήσει το παλιό πρωτεύον κλειδί και να την κρυπτογραφήσετε ξανά με τον νέο κωδικό πρόσβασης.

In all cases of password resets, if the user's password is changed back to the last password before it was reset, access is restored to master key and, as a result, access is restored to all the confidential information it helps protect. This behavior occurs because master keys are never deleted, even when they cannot be decrypted. However, this may be an unreliable solution because you cannot expect the user to be able to always remember the old password. For example, the user's password may have been reset because the user forgot this password.

The way that DPAPI solves the password reset issue depends on the security environment where the user is authenticated.

Password Reset: Domain Users in a Windows 2000 or Later Domain

When DPAPI is used in an Active Directory domain environment, two copies of the master key are created and updated whenever an operation is performed on the master key. The first copy is protected by the user password as described earlier in this article. The second copy is encrypted with a public key that is associated with the domain controllers in the domain. The private key that is associated with this public key is known to all of the Windows 2000 and later domain controllers. Windows 2000 domain controllers use a symmetric key to encrypt and decrypt the second copy of the master key.

If the user password is reset and the original master key is rendered inaccessible to the user, the user's access to the master key is automatically restored using the backup master key in the following process:
 • The workstation sends the encrypted backup master key to a Windows 2000 or later domain controller over protected RPC.
 • The domain controller uses the private key to decrypt the user's master key.
 • The domain controller returns the unencrypted master key to the workstation.
 • The workstation re-encrypts the master key using the user's new password.
Password Reset: Windows NT 4.0 Domain

Microsoft does not recommend the use of DPAPI-enabled features (for example, EFS or Private Key storage) for users who are in a Windows NT 4.0 domain. See the "Known Issues" section of this article for more information.

After a password reset, a Windows 2000-based client computer restores the user's access to the DPAPI-protected confidential information automatically by using the backup master key in the same way it does if the user is in a workgroup. See the "Password Reset: Windows 2000 Workstation in a Workgroup" section in this article for more information about this procedure and for informational about security risks.

Windows XP in a Windows NT 4.0 domain does not keep a backup copy of the master key. For more information, see the "Known Issues" section in this article

Password Reset: Windows 2000 Workstation in a Workgroup

If you are using DPAPI on a stand-alone computer, two copies of the master key are created and updated whenever an operation is performed on the master key. The first copy is protected by the user password as described earlier in this article. The second copy is encrypted with a confidential value known only to the local computer account.

After a user's password has been forcibly reset and the user logs on with the new password, Windows 2000 automatically decrypts the computer-encrypted copy of the master key and re-encrypts it with the value derived from the new user password. From the user's point of view, the user's access to the confidential information that is protected by DPAPI is completely uninterrupted.

ΣημαντικόThis behavior may affect security. Microsoft does not recommend that you use DPAPI in a default configuration like this. Microsoft recommends that you use one of the following methods for Windows 2000 stand-alone computers that contain sensitive data that may be physically compromised:
 • Upgrade to Windows XP
 • Use SYSKEY mode 2 or 3 on the Windows 2000-based laptop

 • For additional information about SYSKEY, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  143475Το κλειδί συστήματος των Windows NT επιτρέπει ισχυρή κρυπτογράφηση του SAM
Password Reset: Windows XP Workstation in a Workgroup

By default, Window XP does not create backup copies of the master key. It does so to help prevent an offline attack of the master key cache. In Windows XP, you can create a password reset disk so that the user may recover their password if they forget it. If you are using Windows XP Service Pack 1 (SP1) or later, you can configure the registry so that Windows keeps a backup copy of the master key.
For additional information about effects of a forcible password change and possible recovery , click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
290260EFS, credentials, and private keys from certificates are unavailable after a password is reset
Password Reset Disks

Password reset disks are only available on Windows XP or later-based computers that are joined to workgroups. The password recover disk permits the user to regain access to their account and all the confidential information that is protected by DPAPI in the profile.

For additional information about the password reset disk, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
321305How to log on to Windows XP if you forget your password or your password expires
Επιστροφή στην αρχή

Γνωστά ζητήματα

You Cannot Access DPAPI Confidential Information in a Windows NT 4.0 Domain

ΣημαντικόMicrosoft does not recommend that you use DPAPI in a Windows NT 4.0 domain environment.

Σε έναν τομέα των Windows NT 4.0, τα Windows XP δεν δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας του πρωτεύοντος κλειδιού του χρήστη. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη συμπεριφορά. Εάν μπορείτε να αλλάξετε ή να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης, ο χρήστης μπορεί να είναι αρνήθηκε την πρόσβαση σε τα εμπιστευτικά δεδομένα που περιέχονται στο προφίλ τους. Πρόσβασης αποκαθίστανται μόνο όταν ο χρήστης αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης για να την τελευταία γνωστή καλή κωδικού πρόσβασης.

Οι πιο συχνές αιτίες προβλημάτων με DPAPI σε έναν τομέα των Windows NT 4.0 αφορούν επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης ή προφίλ περιαγωγής. Προκύψουν προβλήματα με προφίλ περιαγωγής, εάν ο χρήστης άλλαξε πρόσφατα τον κωδικό πρόσβασής τους. Ανάλογα με τους διάφορους παράγοντες που μπορεί να διακόψει τις τυπικές λειτουργίες προφίλ περιαγωγής χρήστη, το προφίλ το οποίο είναι συνδεδεμένος ο χρήστης ίσως δεν έχουν ενημερωθεί με τον νέο κωδικό πρόσβασης (πρωτεύον κλειδί κρυπτογράφησης).

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε έναν ελεγκτή τομέα των Windows 2000 ή Windows Server 2003 στον τομέα χρήστη. DPAPI εντοπίζει αυτόματα αυτόν τον ελεγκτή τομέα για το αντίγραφο ασφαλείας και επαναφέρετε λειτουργίες χρησιμοποιώντας το ζεύγος κλειδιών δημόσιου/ιδιωτικού DPAPI του ελεγκτή τομέα.

Εάν χρησιμοποιείτε Windows SP1 και νεότερες εκδόσεις, μπορείτε να επιβάλετε DPAPI να κάνετε τοπικά αντίγραφα ασφαλείας από το πρωτεύον κλειδί, ενώ είστε συνδεδεμένοι σε τομέα των Windows NT4. Ωστόσο, Microsoft δεν συνιστά αυτήν τη διαδικασία επειδή επηρεάζει την ασφάλεια του υπολογιστή όπου έχει εφαρμοστεί η αλλαγή.

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
331333Χρήστης δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα αρχεία EFS μετά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ή όταν χρησιμοποιείτε προφίλ περιαγωγής
Επιστροφή στην αρχή

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες μετά την επανεγκατάσταση των Windows σε έναν υπολογιστή αυτόνομων DPAPI

Λόγω σχεδίασης, δεν έχετε πρόσβαση DPAPI εμπιστευτικών πληροφοριών μετά την εγκατάσταση των Windows σε έναν μεμονωμένο υπολογιστή. Η παρουσία του χρήστη που υπήρχε στο αρχικό αντίγραφο των Windows καταστρέφεται μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος χωρίς την αναβάθμιση. Κάθε νέο χρήστη που δημιουργείται με το ίδιο όνομα έχει μια αρχή ασφαλείας διαφορετικό σε μια βάση δεδομένων διαφορετική ασφαλείας. Ο νέος χρήστης δεν έχει πρόσβαση για να αποκρυπτογραφήσετε τα εμπιστευτικά δεδομένα DPAPI του αρχικού χρήστη. Ο χρήστης δεν είναι δυνατό να έχει πρόσβαση τους εμπιστευτικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας το πρωτεύον κλειδί χρήστη.

Το αρχικό αντίγραφο των Windows βοηθάει στην προστασία του αντιγράφου του πρωτεύοντος κλειδιού με τα εμπιστευτικά δεδομένα που είναι γνωστό ότι μόνο αυτό το αντίγραφο των Windows. Εάν αντικαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα, δεν είναι δυνατή αυτή εμπιστευτικών δεδομένων. Ο χρήστης δεν είναι δυνατό να πρόσβαση τους εμπιστευτικές πληροφορίες, χρησιμοποιώντας το αντίγραφο ασφαλείας του πρωτεύοντος κλειδιού.

Επιστροφή στην αρχή

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη ή η Access DPAPI εμπιστευτικές πληροφορίες υποχρεωτικού προφίλ

Λόγω σχεδίασης, τα Windows 2000 και Windows XP δεν σας επιτρέπουν να γράψει στο τοπικό αντίγραφο ενός υποχρεωτικού προφίλ, επειδή τα δεδομένα αποθηκεύονται μετά από την αρχική περίοδο λειτουργίας. As a result, DPAPI cannot store new master keys, update master keys on password change, or add protected data to a mandatory profile.

You Cannot Access DPAPI Confidential Information After Joining or Disjoining a Domain

If you have joined a stand-alone computer to a domain and you have lost access to DPAPI data, you can restore access by logging on as the local user. To log on as a local user on a domain-joined computer, click the local computer's name in the dropdown box in thelogondialog box, and then enter your local user name and password.

If you have disjoined a computer from a domain, you must rejoin the domain and then log on as the same domain user to regain access to your files.

Επιστροφή στην αρχή

Guidelines and Best Practices

 • Microsoft recommends that you use strong passwords. Use the most difficult complex password you can reliably remember.ΣΗΜΕΙΩΣΗPassword filters are currently not supported by DPAPI.
 • Export and back up important certificates and private keys to a safe and secure location.
Επιστροφή στην αρχή
rebuild

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 309408 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/20/2010 05:16:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbinfo kbmt KB309408 KbMtel
Σχόλια
>tml>acking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("