Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εγκατάστασης κατά την αναβάθμιση από Windows 98 ή Windows Millennium Edition σε Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR310064
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Προειδοποίηση Αυτό το άρθρο περιέχει βήματα που ενδεχομένως να απαιτήσουν την τροποποίηση των ρυθμίσεων του βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (basic input/output system - BIOS) ή του CMOS (complementary metal oxide semiconductor). Ενδέχεται επίσης να απαιτηθούν αλλαγές στο υλικό του υπολογιστή σας. Εσφαλμένες αλλαγές στο BIOS του υπολογιστή σας είναι δυνατό να προκαλέσουν σοβαρά ζητήματα. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι δυνατή η επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από αλλαγές στο BIOS. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του BIOS με δική σας ευθύνη. Εάν χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο από αυτά τα βήματα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή υλικού σας, έχοντας υπόψη σας ότι η πραγματοποίηση αλλαγών στο υλικό ή το BIOS του υπολογιστή σας ενδεχομένως να ακυρώσει την εγγύησή σας. Εάν δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές υλικού στον υπολογιστή σας, μπορείτε να μεταφέρετε τον υπολογιστή σας σε ένα κέντρο επιδιορθώσεων.

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περίληψη

Εισαγωγή

Χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την αναβάθμιση σε Microsoft Windows XP από τις ακόλουθες εκδόσεις των Microsoft Windows:
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition)
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
Οι μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων παρέχονται για γενικά θέματα και για τα ακόλουθα ειδικά θέματα:
 • Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους αντιγραφής αρχείου κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).
 • Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) σταματά να ανταποκρίνεται.
 • Ο υπολογιστής σας σταματά να ανταποκρίνεται και εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη.
 • Εμφανίζεται ένα μήνυμα διακοπής κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης.


Επιστροφή στην αρχή

Γενική αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup), κάντε καθαρή εκκίνηση του υπολογιστή σας. Η αντιμετώπιση προβλημάτων με καθαρή εκκίνηση αφορά μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να περιορίσετε συμπεριφορές που μπορεί να προκύπτουν εξαιτίας του περιβάλλοντος του υπολογιστή σας. Πολλές συμπεριφορές που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των Windows ή κάποιων προγραμμάτων των Windows οφείλονται σε διένεξη μεταξύ προγραμμάτων οδήγησης, προγραμμάτων TSR (terminate-and-stay-resident) και άλλων ρυθμίσεων που ξεκινούν κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την καθαρή εκκίνηση του υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows Me, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
267288 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows Millennium Edition
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την καθαρή εκκίνηση του υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows 98 ή Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
192926 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 98
Επιπλέον, εάν υπάρχει λογισμικό αντιμετώπισης ιών εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, τα βήματα καθαρής εκκίνησης στα οποία γίνεται αναφορά σε αυτά τα άρθρα ενδεχομένως να απενεργοποιήσουν προσωρινά το λογισμικό αντιμετώπισης ιών. Θα μπορούσατε ίσως να καταργήσετε το λογισμικό, για να αποφύγετε πιθανές διενέξεις κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Επίσης, θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή του λογισμικού, πριν να καταργήσετε το λογισμικό αντιμετώπισης ιών, ώστε ο υπολογιστής σας να μην είναι ευάλωτος σε ιούς. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης των Windows XP, μπορείτε να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό αντιμετώπισης ιών, εφόσον είναι συμβατό με τα Windows XP.

Σημείωση Ενδεχομένως να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του λογισμικού, για να εξακριβώσετε αν το λογισμικό είναι συμβατό με τα Windows XP ή για να αποκτήσετε μια έκδοση του λογισμικού που είναι συμβατή με τα Windows XP.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους αντιγραφής αρχείου κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup)

Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε τα Windows XP, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
 • Το αρχείο c:\$win_nt$.~ls\i386\asms\1000\msft\windows\gdiplus\gdiplus.cat είναι κατεστραμμένο. Περιέχει όλο μηδενικά.

  (c:\$win_nt$.~ls\i386\asms\1000\msft\windows\gdiplus\gdiplus.cat is corrupt; it contains all zero's)
 • Το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να αντιγράψει το αρχείο όνομα_αρχείου. Πιέστε το πλήκτρο X για επανάληψη, το πλήκτρο Y για ματαίωση

  (Setup cannot copy the file file_name Press X to retry, Y to abort)

  Σημείωση όνομα_αρχείου είναι το σύμβολο κράτησης θέσης για το αρχείο που δεν μπορεί να αντιγράψει το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup),
 • Το αρχείο INF Textsetup.sif έχει καταστραφεί ή λείπει Κατάσταση 14 Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ

  (INF File Textsetup.sif is corrupt or missing Status 14 SETUP CANNOT CONTINUE)
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Το CD-ROM των Windows XP που διαθέτετε είναι χαραγμένο, λερωμένο ή σκονισμένο. Καθαρίστε το CD-ROM των Windows XP με ένα μαλακό πανί, τοποθετήστε το στη μονάδα CD-ROM και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Η μονάδα CD-ROM που διαθέτετε δεν λειτουργεί σωστά ή το CD-ROM ενδεχομένως να έχει κραδασμούς τέτοιους ώστε να μην είναι δυνατή η ακριβής ανάγνωση των δεδομένων από το λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση υλικού σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του CD-ROM.
 • Εάν χρησιμοποιείτε πολλές μονάδες CD-ROM, ο υπολογιστής σας ενδεχομένως να προσπαθεί να εντοπίσει αρχεία σε λάθος μονάδα δίσκου. Εάν το υλικό σας έχει δυνατότητα απενεργοποίησης των μονάδων CD-ROM που δεν χρησιμοποιούνται, απενεργοποιήστε τις μονάδες CD-ROM που δεν χρησιμοποιείτε.
 • Ο υπολογιστής σας έχει υπερχρονιστεί. Επειδή ο υπερχρονισμός απαιτεί πολλή μνήμη, ενδεχομένως να προκύψουν σφάλματα αποκωδικοποίησης κατά την εξαγωγή αρχείων από το CD-ROM σας των Windows XP.
 • Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε τους προεπιλεγμένους χρονισμούς για τη μητρική πλακέτα και τον επεξεργαστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση υλικού σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της μητρικής πλακέτας.
 • Ο υπολογιστής σας έχει μνήμη RAM ή μνήμη cache που είναι κατεστραμμένη ή που δεν συμφωνεί. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιείτε ένα συνδυασμό μνήμης RAM EDO και μνήμης RAM που δεν είναι EDO ή διαφορετικών ταχυτήτων μνήμης RAM.

  Ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα αποκωδικοποίησης, ακόμα και όταν τα Windows μοιάζουν να λειτουργούν σωστά. Αυτά τα σφάλματα παρουσιάζονται λόγω της πρόσθετης πίεσης που δέχεται ο υπολογιστής κατά την προσπάθεια εξαγωγής αρχείων και πρόσβασης στον σκληρό δίσκο από τα Windows.

  Για να μάθετε με ποιον τρόπο μπορείτε να καταστήσετε τη μνήμη cache του υπολογιστή σας μη διαθέσιμη κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup), ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υλικού σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού σας.
 • Ο υπολογιστής σας έχει ενεργοποιημένη την άμεση προσπέλαση μνήμης (direct memory access - DMA) στις ρυθμίσεις CMOS και τα δεδομένα μετακινούνται πολύ γρήγορα.
 • Μετατρέψτε την κατάσταση λειτουργίας DMA σε κατάσταση λειτουργίας PIO (Processor Input/Output), για να επιβραδύνετε το ρυθμό μεταφοράς των δεδομένων σας. Εάν αυτό δεν επιλύσει το ζήτημα, καθορίστε χαμηλότερες τιμές στις ρυθμίσεις της κατάστασης λειτουργίας PIO. Όσο υψηλότερες είναι οι τιμές των ρυθμίσεων της κατάστασης λειτουργίας PIO, τόσο ταχύτερη είναι η μεταφορά των δεδομένων σας.
 • Χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα διαχείρισης μνήμης άλλου κατασκευαστή.
 • Υπάρχει ιός στον υπολογιστή σας.
Εάν συνεχίσετε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα λάθους, αντιγράψτε το φάκελο i386 από τη μονάδα CD-ROM στον τοπικό σκληρό δίσκο σας και κατόπιν προσπαθήστε να εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) από τον σκληρό δίσκο σας.

Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP σταματά να ανταποκρίνεται

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση αυτού του θέματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
315323 Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP σταματά να ανταποκρίνεται ("κολλάει") στη διάρκεια της φάσης "Προετοιμασία εγκατάστασης" (Preparing Installation)

Ο υπολογιστής σας σταματά να ανταποκρίνεται και εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη κατά την αναβάθμιση

Όταν προσπαθείτε να κάνετε αναβάθμιση σε Windows XP, ο υπολογιστής σας ενδεχομένως να σταματήσει να ανταποκρίνεται ("κολλάει") και ίσως εμφανιστεί μια μαύρη οθόνη.

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλείται από υλικό ή λογισμικό που δεν είναι συμβατό με τα Windows XP.

Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά:
 1. Περιμένετε 10 έως 15 λεπτά στην τρέχουσα οθόνη, για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν συνεχίζει τη διαδικασία εγκατάστασης.
 2. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή, για να διαπιστώσετε αν σταματά πάλι να ανταποκρίνεται στο ίδιο σημείο κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Ορισμένες φορές, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ενδεχομένως να προχωρήσει περισσότερο από την τελευταία φορά που σταμάτησε να ανταποκρίνεται. Εάν συμβεί αυτό, δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας αρκετές φορές και το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ίσως μπορέσει να ολοκληρωθεί.
 3. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και επιλέξτε το στοιχείο Ακύρωση της εγκατάστασης των Windows XP (Cancel Windows XP Setup), για να επιστρέψετε στα Windows 98 ή τα Windows Millennium Edition. Εάν η επιλογή Ακύρωση της εγκατάστασης των Windows XP (Cancel Windows XP Setup) δεν είναι διαθέσιμη μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, μεταβείτε στο βήμα 5.
 4. Μετά την επαναφορά σε Windows 98 ή Windows Me, απεγκαταστήστε τα προγράμματα αντιμετώπισης ιών, τα προγράμματα διαχείρισης εκκίνησης (όπως το GoBack) και κατόπιν εκτελέστε μια καθαρή εκκίνηση του υπολογιστή σας. Για να εκτελέσετε μια καθαρή εκκίνηση, ανατρέξτε στο άρθρο για το λειτουργικό σας σύστημα στο οποίο έγινε αναφορά προηγουμένως σε αυτό το άρθρο.
 5. Εάν η αναβάθμιση σταματήσει πάλι να ανταποκρίνεται, ενδεχομένως να υπάρχει θέμα ασυμβατότητας υλικού. Μπορείτε να δοκιμάσετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ACPI. Όταν ξεκινήσει ξανά ο υπολογιστής σας, λαμβάνετε μια επιλογή να πιέσετε το πλήκτρο F6, για να προσθέσετε προγράμματα οδήγησης SCSI (small computer system interface) άλλων κατασκευαστών. Σε αυτήν την οθόνη, πιέστε το πλήκτρο F7. Δεν εμφανίζεται καμία οπτική ειδοποίηση.
 6. Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) συνεχίζει να σταματά να ανταποκρίνεται, απενεργοποιήστε τυχόν περιττό υλικό. Καταργήστε τις συσκευές USB, καταργήστε ή απενεργοποιήστε τις κάρτες δικτύου, τις κάρτες ήχου και τις σειριακές κάρτες και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).
 7. Εάν συνεχίσετε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα λάθους, ίσως πρέπει να ανανεώσετε το BIOS στη μητρική πλακέτα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας ή ανατρέξτε στην τοποθεσία Web που αφορά τη μητρική πλακέτα για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία.
 8. Εάν η ενημέρωση του BIOS δεν επιλύσει το θέμα ή αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε μια ενημερωμένη έκδοση του BIOS για τον υπολογιστή, ίσως πρέπει να εγκαταστήσετε τα Windows XP με ένα HAL (Hardware Abstraction Layer) τυπικού PC. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε το πλήκτρο F7, όταν σας ζητηθεί να πιέσετε το πλήκτρο F6 κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP. Συγκεκριμένα, σας ζητείται να πιέσετε το πλήκτρο F6 την πρώτη φορά που γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επιβολή του HAL τυπικού PC, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  299340 Τρόπος επιβολής ενός επιπέδου Hardware Abstraction Layer κατά την αναβάθμιση ή εγκατάσταση των Windows XP

Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους ή ένα μήνυμα διακοπής κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup)

Εάν εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους, ανατρέξτε στο αντίστοιχο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
311562 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Παρουσιάστηκε ένα μη αναμενόμενο σφάλμα (768) στη γραμμή 5118@ind:Xp\Client\Boot\Setup\Setup.c" κατά την εγκατάσταση των Windows XP
311564 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Διακοπή 0x0000000A Irql_Not_Less_or_Equal" (Stop 0x0000000A Irql_Not_Less_or_Equal) κατά την αναβάθμιση σε Windows XP
311442 Μήνυμα λάθους: Δεν είναι δυνατή η συνέχιση της Εγκατάστασης. Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Microsoft (Σφάλμα: 3E6h)
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.


εγκατάσταση εγκαθιστώ κολλάει dell toshiba compaq πύλη sony 524FF58h, 546FF58h, 535FF58h, FF58h, FF, 58h ανεπανόρθωτο σφάλμα εξαίρεσης ανεπανόρθωτο σφάλμα εγκατάστασης δεν είναι δυνατή η συνέχιση της εγκατάστασης επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη της microsoft
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310064 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 07:59:30 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbenv kbtshoot kberrmsg kbsetup KB310064
Σχόλια