Μεμονωμένες εμφανίσεις μιας σύσκεψης δεν έχουν τροποποιηθεί, όταν αλλάζετε τη σειρά ολόκληρη συσκέψεων στο Outlook για Mac

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3100923
Συμπτώματα
Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Outlook για Mac για να προγραμματίσετε μια σειρά περιοδικών συσκέψεων.
  • Μπορείτε να τροποποιήσετε μεμονωμένες εμφανίσεις της σειράς συσκέψεων. Για παράδειγμα, μπορείτε να τροποποιήσετε τη θέση, οι συμμετέχοντες, η ώρα της σύσκεψης ή ημερομηνία, τη διάρκεια ή τις σημειώσεις.
  • Στη συνέχεια, μπορείτε να τροποποιήσετε τη σειρά συσκέψεων ολόκληρο. Για παράδειγμα, μπορείτε να τροποποιήσετε τη θέση της σειράς συσκέψεων.
Σε αυτό το σενάριο, μεμονωμένες εμφανίσεις της σειράς συσκέψεων που τροποποιήθηκαν προηγουμένως δεν ενημερώνονται με το νέο τροποποίηση ολόκληρη η σειρά.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα οφείλεται σε έναν περιορισμό στη σχεδίαση του Outlook για Mac.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, τροποποιήστε τις μεμονωμένες εμφανίσεις της σειράς συσκέψεων που δεν έχουν ενημερωθεί με την μεταγενέστερη τροποποίηση ολόκληρη η σειρά.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος αυτού του ζητήματος, προγραμματίστε τη σειρά περιοδικών συσκέψεων με ημερομηνία λήξης δεν μπορεί να είναι πολύ μακριά στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο επειδή υπάρχει μικρότερη πιθανότητα θα πρέπει να τροποποιήσετε ολόκληρη η σειρά και θα υπάρχουν λιγότερες τροποποιημένο παρουσίες που επηρεάζονται όταν χρειάζεται να τροποποιήσετε ολόκληρη η σειρά.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Egenskaber

Artikel-id: 3100923 – Seneste udgave 10/13/2015 22:10:00 – Udgave 1.0

Microsoft Outlook 2016 for Mac, Outlook for Mac for Office 365, Microsoft Outlook 2011 for Mac

  • kbmt KB3100923 KbMtel
Feedback