MS15-116: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2016: 10 Νοεμβρίου 2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3101513
Περίληψη
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας επιλύει θέματα ευπάθειας στο Microsoft Office που θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα, αν ένας χρήστης ανοίξει ένα ειδικά δημιουργημένο αρχείο του Office. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα θέματα ευπάθειας, ανατρέξτε στο θέμαΕνημερωτικό δελτίο για θέματα ασφαλείας της Microsoft MS15-116.

Σημείωση Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, πρέπει να έχετε την έκδοση του Word 2016 εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης ασφαλείας, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που δηλώνει ότι μια τοποθεσία Web επιχειρεί να ανοίξει περιεχόμενο web σε προστατευμένη λειτουργία του Internet Explorer. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενημερωμένες εκδόσεις για να αλλάξετε τον τρόπο αλληλεπίδρασης του Internet Explorer με δυνατότητες σε εφαρμογές του Microsoft Office Για περισσότερες πληροφορίες.

Για μια πλήρη λίστα επηρεαζόμενες εκδόσεις του λογισμικού του Office, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3104540.

Βελτιώσεις και ενημερώσεις κώδικα

 • Προσθέτει δύο νέα Προσθήκη-στα API στο Word στην περιοχή CustomXmlNode: getTextAsync και setTextAsynγ. Αυτά τα δύο νέα API παρέχουν επίσης έναν τρόπο, προσθέστε μια τιμή κειμένου σε ένα ενσωματωμένο αντικείμενο CustomXmlNode όταν ο κόμβος έχει ακόμα καμία τιμή κειμένου.
 • Ενημερώνει τη λέξη πρόσθετα API του setSelectedDataAsync με την εισαγωγή ενός νέου τύπου αυτόματη μετατροπή εικόνας. Με αυτόν τον νέο τύπο εικόνας, setSelectedDataAsync να εισαγάγετε μια εικόνα στην επιλεγμένη θέση. Η εικόνα πρέπει να παρέχονται ως συμβολοσειρά με κωδικοποίηση base64.
 • Βελτιώνει τη νέα δυνατότητα Word API, προσθέτοντας περισσότερες ιδιότητες και τις μεθόδους σε ορισμένα αντικείμενα.
 • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει επίσης ενημερώσεις κώδικα για τα ακόλουθα ζητήματα δεν αφορά θέματα ασφαλείας:
  • Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο .doc σε μορφή .docx ή επεξεργασία και αποθήκευση εγγράφου .docx και, στη συνέχεια, κλείστε και ανοίξτε πάλι το έγγραφο στο Word 2016, έναν κρυφό πίνακα είναι ορατά στο έγγραφο απροσδόκητα εάν το περιεχόμενο του κρυφού πίνακα διαμορφώθηκε με ένα στυλ πίνακα.
  • Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα IME για να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες σε ένα έγγραφο στο Word 2016 που έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία αντικατάστασης κειμένου και εάν είναι απενεργοποιημένη η υπηρεσία κειμένου από Microsoft Office IME 2016, μη καθορισμένα χαρακτήρες δεν εμφανίζονται.
  • Όταν επεξεργάζεστε ένα έγγραφο που χρησιμοποιεί εσοχές ειδώλου στο Word 2016, κείμενο μεταπηδά τυχαία γύρω από λίγο. Στην περίπτωση αυτή, εάν υπάρχει μια αναδίπλωση σχήματος ή της εικόνας, ένα μέρος του κειμένου ίσως δεν εμφανίζονται ή εκτυπώνονται με τον αναμενόμενο τρόπο.
  • Εάν η πρώτη σχολίου επισημαίνεται ως στο Word 2016, Word 2016 μπορεί να διακοπεί όταν επιλέγετε μια φυσαλίδα σχολίων.
  • Εάν subpixel τοποθέτηση δεν χρησιμοποιείται στο Word 2016, τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού μπορεί να είναι λανθασμένη και κειμένου μπορεί να μετακινηθούν απροσδόκητα. Διάφορα συστήματος και επιλογές του Word ενδέχεται να μεταβείτε εκτός subpixel τοποθέτηση στο Word 2016. Αυτό περιλαμβάνει ορισμένες ClearType και επιλογές απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.
  • Όταν επεξεργάζεστε μια γραμμή στο Word 2016, ενδέχεται να δείτε μια αλλαγή εσφαλμένη γραμμή. (Για παράδειγμα, η αλλαγή γραμμής μπορεί να είναι στη μέση μιας λέξης ή πριν από ένα κενό διάστημα).
  • Κατά την προσπάθειά σας να αποθηκεύσετε ένα μεγάλο έγγραφο με υπερ-συνδέσεις στο Word 2016, εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου " Αποθήκευση ως ". Ωστόσο, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Επιπλέον, μπορείτε να επιστρέφοντας στην πλαίσιο διαλόγου "Αποθήκευση ως " μέχρι να ακυρωθεί η αποθήκευση λειτουργίας. Αυτό το ζήτημα προκύπτει μετά την αυτόματη διόρθωση από τη δυνατότητα Αυτόματη διόρθωση μιας λέξης.
  • Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο .docm που έχει διαγραφεί (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το χειρισμό OpenXML) στο Word 2016 ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
   Δεν είναι δυνατό να τερματίσετε τη λειτουργία σχεδίασης επειδή ελέγχου "<control name=""></control>" δεν μπορεί να δημιουργηθεί.
   Αυτό συμβαίνει επειδή η κατάσταση του στοιχείου ελέγχου ActiveX εξακολουθεί να παραμένει στη Visual Basic for Applications.
  • Όταν εκτελείτε μια μακροεντολή που χρησιμοποιεί τη μέθοδο TransformDocument για να μετατρέψετε ένα έγγραφο σε διαφορετική μορφή XML στο Word 2016, Word 2016 διακόπτεται, εάν υπάρχει ένα πλαίσιο κειμένου στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο του εγγράφου.
  • Όταν κάνετε επικόλληση κειμένου σε ένα νέο παράθυρο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook 2013, το κείμενο δεν εμφανίζεται πλήρως. Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν οι γραμμές του κειμένου είναι μεγαλύτερο από το ύψος του παραθύρου.
  • Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της υπογραφής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο παράθυρο διαλόγου υπογραφές και επιστολόχαρταπλαισίου στο Outlook 2013 και ότι η υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας έχει πολλές παραγράφους. Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει μόνο την πρώτη παράγραφο της υπογραφής.
  • Μια περίοδος λειτουργίας συνεργασία σε πραγματικό χρόνο στο Word 2016 μπορεί να χάσετε δεδομένα μετά τη διαγραφή προσωπικών πληροφοριών από τον ελεγκτή εγγράφου.
  • Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που περιέχει ένα γράφημα με ένα νέο τύπο γραφήματος (ένα γράφημα treemap, sunburst, ιστόγραμμα, πλαίσιο και whisker, Pareto ή καταρράκτη) στις εφαρμογές Office 2016, εμφανίζεται μια εικόνα του γραφήματος στο PowerPoint 2016 και Word 2016. Στο Excel 2016, εμφανίζεται ένα πλαίσιο οριοθέτησης που έχει ένα μήνυμα αντί για το γράφημα.

   Σημείωση Ανατρέξτε στην ενότητα Μια εικόνα ενός γραφήματος ή ένα πλαίσιο οριοθέτησης που έχει ένα μήνυμα εμφανίζεται αντί για το γράφημα σε εφαρμογές του Office 2016 Για περισσότερες πληροφορίες.
  • Όταν επεξεργάζεστε κείμενο που διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά γραμματοσειράς ή χρησιμοποιεί σύνθετες γραφές Word 2016, το Word 2016 μπορεί να διακοπεί.
Πώς μπορείτε να λάβετε και να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση

Μέθοδος 1: Microsoft Update

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη από το Microsoft Update. Όταν ενεργοποιείτε τις Αυτόματες ενημερώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση, ανατρέξτε στο θέμα Κάντε αυτόματη λήψη των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας.

Μέθοδος 2: Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Μπορείτε να λάβετε του αυτόνομου πακέτου ενημέρωσης από το Κέντρο λήψης της Microsoft. Στη σελίδα λήψης για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.
Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ανάπτυξης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για πληροφορίες ανάπτυξης σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ανατρέξτε στο θέμα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3104540.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας αντικαθιστά την ενημερωμένη έκδοση που είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως2920691.

Πληροφορίες αρχείων

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο " ημερομηνία και ώρα " στον πίνακα ελέγχου.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε x 86 του Word 2016

Αναγνωριστικό αρχείουΌνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏρα
pdfreflow.exepdfreflow.exe16.0.4291.10001029291228-Oct-1508:05
Winword.exeWinword.exe16.0.4300.1001192681629-Oct-1504:22
wrd12cnv.dllwordcnv.dll16.0.4300.1001914448029-Oct-1504:22
wwlib.dllwwlib.dll16.0.4300.10012952361629-Oct-1504:22

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64 του Word 2016

Αναγνωριστικό αρχείουΌνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏρα
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1025wwintl.dll16.0.4300.100293302429-Oct-1504:23
wwintl.dll_1025wwintl.dll16.0.4300.100293302429-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1026wwintl.dll16.0.4300.100288848029-Oct-1504:23
wwintl.dll_1026wwintl.dll16.0.4300.100288848029-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1029wwintl.dll16.0.4300.100294428829-Oct-1504:23
wwintl.dll_1029wwintl.dll16.0.4300.100294428829-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1030wwintl.dll16.0.4300.100287516829-Oct-1504:23
wwintl.dll_1030wwintl.dll16.0.4300.100287516829-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1031wwintl.dll16.0.4300.100295555229-Oct-1504:23
wwintl.dll_1031wwintl.dll16.0.4300.100295555229-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1032wwintl.dll16.0.4300.100294582429-Oct-1504:23
wwintl.dll_1032wwintl.dll16.0.4300.100294582429-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_3082wwintl.dll16.0.4300.100291510429-Oct-1504:23
wwintl.dll_3082wwintl.dll16.0.4300.100291510429-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1061wwintl.dll16.0.4300.100283881629-Oct-1504:23
wwintl.dll_1061wwintl.dll16.0.4300.100283881629-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1035wwintl.dll16.0.4300.100288592029-Oct-1504:23
wwintl.dll_1035wwintl.dll16.0.4300.100288592029-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1036wwintl.dll16.0.4300.100295145629-Oct-1504:23
wwintl.dll_1036wwintl.dll16.0.4300.100295145629-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1037wwintl.dll16.0.4300.100287209629-Oct-1504:23
wwintl.dll_1037wwintl.dll16.0.4300.100287209629-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1081wwintl.dll16.0.4300.100293302429-Oct-1504:23
wwintl.dll_1081wwintl.dll16.0.4300.100293302429-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1050wwintl.dll16.0.4300.100289820829-Oct-1504:23
wwintl.dll_1050wwintl.dll16.0.4300.100289820829-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1038wwintl.dll16.0.4300.100295401629-Oct-1504:23
wwintl.dll_1038wwintl.dll16.0.4300.100295401629-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1057wwintl.dll16.0.4300.100284700829-Oct-1504:23
wwintl.dll_1057wwintl.dll16.0.4300.100284700829-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1040wwintl.dll16.0.4300.100290588829-Oct-1504:23
wwintl.dll_1040wwintl.dll16.0.4300.100290588829-Oct-1504:23
wac.Word.wwintl.dll_1041wwintl.dll16.0.4300.1002857760
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1041wwintl.dll16.0.4300.100285776029-Oct-1504:23
wwintl.dll_1041wwintl.dll16.0.4300.100285776029-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1087wwintl.dll16.0.4300.100294838429-Oct-1504:23
wwintl.dll_1087wwintl.dll16.0.4300.100294838429-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1042wwintl.dll16.0.4300.100285110429-Oct-1504:23
wwintl.dll_1042wwintl.dll16.0.4300.100285110429-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1063wwintl.dll16.0.4300.100290486429-Oct-1504:23
wwintl.dll_1063wwintl.dll16.0.4300.100290486429-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1062wwintl.dll16.0.4300.100289206429-Oct-1504:23
wwintl.dll_1062wwintl.dll16.0.4300.100289206429-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1086wwintl.dll16.0.4300.100285059229-Oct-1504:23
wwintl.dll_1086wwintl.dll16.0.4300.100285059229-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1044wwintl.dll16.0.4300.100286441629-Oct-1504:23
wwintl.dll_1044wwintl.dll16.0.4300.100286441629-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1043wwintl.dll16.0.4300.100290384029-Oct-1504:23
wwintl.dll_1043wwintl.dll16.0.4300.100290384029-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1045wwintl.dll16.0.4300.100292022429-Oct-1504:23
wwintl.dll_1045wwintl.dll16.0.4300.100292022429-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1046wwintl.dll16.0.4300.100292124829-Oct-1504:23
wwintl.dll_1046wwintl.dll16.0.4300.100292124829-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_2070wwintl.dll16.0.4300.100292892829-Oct-1504:23
wwintl.dll_2070wwintl.dll16.0.4300.100292892829-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1048wwintl.dll16.0.4300.100296425629-Oct-1504:23
wwintl.dll_1048wwintl.dll16.0.4300.100296425629-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1049wwintl.dll16.0.4300.100287721629-Oct-1504:23
wwintl.dll_1049wwintl.dll16.0.4300.100287721629-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1051wwintl.dll16.0.4300.100295913629-Oct-1504:23
wwintl.dll_1051wwintl.dll16.0.4300.100295913629-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1060wwintl.dll16.0.4300.100288899229-Oct-1504:23
wwintl.dll_1060wwintl.dll16.0.4300.100288899229-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_2074wwintl.dll16.0.4300.100288540829-Oct-1504:23
wwintl.dll_2074wwintl.dll16.0.4300.100288540829-Oct-1504:23
wac.Word.wwintl.dll_9242wwintl.dll16.0.4300.1002885408
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_9242wwintl.dll16.0.4300.100288540829-Oct-1504:23
wwintl.dll_9242wwintl.dll16.0.4300.100288540829-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1053wwintl.dll16.0.4300.100287107229-Oct-1504:23
wwintl.dll_1053wwintl.dll16.0.4300.100287107229-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1054wwintl.dll16.0.4300.100289308829-Oct-1504:23
wwintl.dll_1054wwintl.dll16.0.4300.100289308829-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1055wwintl.dll16.0.4300.100294940829-Oct-1504:23
wwintl.dll_1055wwintl.dll16.0.4300.100294940829-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1058wwintl.dll16.0.4300.100288796829-Oct-1504:23
wwintl.dll_1058wwintl.dll16.0.4300.100288796829-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1066wwintl.dll16.0.4300.100298064029-Oct-1504:23
wwintl.dll_1066wwintl.dll16.0.4300.100298064029-Oct-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_2052wwintl.dll16.0.4300.100276508829-Oct-1504:24
wwintl.dll_2052wwintl.dll16.0.4300.100276508829-Oct-1504:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1028wwintl.dll16.0.4300.100277379229-Oct-1504:24
wwintl.dll_1028wwintl.dll16.0.4300.100277379229-Oct-1504:24
pdfreflow.exepdfreflow.exe16.0.4288.10001590842428-Oct-1508:14
Winword.exeWinword.exe16.0.4300.1001192988829-Oct-1504:25
wrd12cnv.dllwordcnv.dll16.0.4300.10011184476829-Oct-1504:25
wwlib.dllwwlib.dll3711196829-Oct-1504:25

Τρόπος λήψης Βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Βοήθεια για την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων: Υποστήριξη για το Microsoft Update

Λύσεις ασφάλειας για επαγγελματίες τεχνολογιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ: Αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας TechNet και υποστήριξη

Βοήθεια για την προστασία του υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows από ιούς και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας: Αντιμετώπισης ιών και το Κέντρο ασφαλείας

Τοπική υποστήριξη σύμφωνα με τη χώρα σας: Διεθνής υποστήριξη

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3101513 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/14/2015 16:02:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Word 2016

 • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3101513 KbMtel
Σχόλια