Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος χρήσης του Portqry.exe για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Microsoft Exchange Server που αφορούν ζητήματα συνδεσιμότητας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:310298
Ενημέρωση
Αυτό το άρθρο ισχύει για τα Windows 2000.Υποστήριξη για τα Windows 2000 λήγει στις 13 Ιουλίου, 2010.Για ναWindows 2000 τερματισμός υποστήριξης Solution Centerείναι ένα σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό σας στρατηγικής μετεγκατάστασης από τα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στοΗ πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft.
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης το Portqry.exe για να αντιμετωπίσετε προβλήματα σύνδεσης με το διακομιστή του Microsoft Exchange. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών το Portqry.exe για την αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης TCP/IP. Το Portqry.exe εκτελείται στα Windows 2000. Το Portqry.exe αναφέρει την κατάσταση θύρας προορισμού TCP και θύρες UDP σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Portqry.exe για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Microsoft Exchange Server όπου πρέπει να επιβεβαιωθούν βασική σύνδεση TCP/IP. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμη σε περιβάλλοντα που διαθέτουν τείχη προστασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Portqry.exe για να επαληθεύσετε τη σύνδεση σε θύρες TCP/IP που χρησιμοποιούνται από διακομιστές του Exchange SMTP, POP3, IMAP, LDAP, RPC, NetBIOS και DNS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΗ έκδοση 2 του το Portqry.exe είναι τώρα διαθέσιμο. Η σύνδεση του "Κέντρου λήψης της Microsoft" (Microsoft Download Center) στο τέλος αυτού του άρθρου, έχει ενημερωθεί ώστε να απεικονίζει τη νέα έκδοση. Η έκδοση 1.0 του Portqry.exe έχει καταργηθεί από το "Κέντρο λήψης της Microsoft" (Microsoft Download Center).
Περισσότερες πληροφορίες
Ένας υπολογιστής-πελάτης telnet χρησιμοποιείται συνήθως για να προσδιορίσετε εάν μια υπηρεσία SMTP, POP3 ή IMAP κάνει ακρόαση στη θύρα TCP στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρόλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το telnet για να προσδιορίσετε εάν οι θύρες αυτές εκτελούν ακρόαση, αυτό δεν δηλώνει αν οι θύρες που φιλτράρονται. Επίσης, οι υπολογιστές-πελάτες telnet δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνήθως για να ελέγξετε ΤΙΣ θύρες UDP, όπως LDAP ή RPC. Το Portqry.exe αναφέρει την κατάσταση μιας θύρας σε έναν από τους εξής τρεις τρόπους:

Ακρόαση

Μια διεργασία εκτελεί ακρόαση στη θύρα του υπολογιστή που επιλέγετε. Το Portqry.exe έλαβε μια απόκριση από αυτήν τη θύρα.

Χωρίς ακρόαση

Δεν γίνεται ακρόαση από καμία διαδικασία στη θύρα προορισμού του συστήματος προορισμού. Το Portqry.exe έλαβε το μήνυμα ICMP (Internet Control Message Protocol) "Αδυναμία πρόσβασης στον προορισμό - Αδυναμία πρόσβασης στη θύρα" (Destination Unreachable - Port Unreachable) ξανά από τη θύρα προορισμού UDP. Ή εάν η θύρα προορισμού είναι μια θύρα TCP, το Portqry έλαβε ένα πακέτο επιβεβαίωσης TCP με τοresetΟρισμός σημαίας.

Με φίλτρο

Φιλτράρεται η θύρα του υπολογιστή που επιλέξατε. Το Portqry.exe δεν έλαβε απόκριση από τη θύρα. Μια διαδικασία ενδέχεται να κάνει ή να μην κάνει ακρόαση στη θύρα. Από προεπιλογή, υποβάλλονται ερωτήματα τρεις φορές ΤΙΣ θύρες TCP και θύρες UDP εκτελούνται μία φορά πριν από μια έκθεση δείχνει ότι η θύρα έχει φιλτραριστεί.

Το Portqry.exe μπορεί να υποβάλει ερώτημα σε μια μεμονωμένη θύρα, μια λίστα ταξινόμησης θυρών ή μια διαδοχική περιοχή θυρών.

Το Portqry.exe εμφανίζει επίσης, "εκτεταμένες πληροφορίες" που επιστρέφεται από ορισμένες θύρες. Το Portqry.exe αναζητά "εκτεταμένων πληροφοριών" στις θύρες όπου ακρόαση υπηρεσίες SMTP, POP3, IMAP4 και FTP.

Ένα παράδειγμα είναι το SMTP. Από προεπιλογή, SMTP εκτελεί ακρόαση στη θύρα TCP 25. Το Portqry.exe εντοπίζει ότι η θύρα TCP 25 σε έναν υπολογιστή προορισμού είναι LISTENING, επιστρέφει "πρόσθετα" πληροφορίες που παρέχει η υπηρεσία answering.

Παραδείγματα

You run the following command:
portqry -nMyMailServer-p tcp -e 25

TCP port 25 (smtp service): LISTENING
The following data is returned from the port:
220MyMailServer.eu.reskit.com Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 5.0.2195.2966 ready atdate and time-0700
In the preceding example, the output gives some indication as to what type of SMTP server is listening on the port. This information can be useful when you troubleshoot e-mail server connectivity issues. You can use Portqry.exe to query POP3 and IMAP services in the same way.

Portqry is also capable of querying an LDAP service. It knows how to send an LDAP query (by using UDP and TCP) and interpret an LDAP server response to the query. Η απόκριση από το διακομιστή LDAP έχει αναλυθεί, να διαμορφωθεί και να επιστραφεί στο χρήστη.

You run the following command:
portqry -nο_διακομιστής_μου-p udp -e 389
Portqry.exe automatically resolves UDP port 389 by using the systemroot\system32\drivers\etc\services file that every Windows 2000 computer has. If it resolves the port to the LDAP service, it sends an unformatted user datagram to UDP port 389 on the target computer. Portqry.exe does not receive a response from the port as the LDAP service only responds to a properly-formatted LDAP query. Portqry.exe does report that the port is LISTENING or FILTERED. Portqry.exe then sends a properly-formatted LDAP query to UDP port 389. If it receives a response to the query, it returns the entire response to the user, and reports that the port is LISTENING. If Portqry.exe does not receive a response to the query, it reports that the port is FILTERED.

Example Output

UDP port 389 (unknown service): LISTENING or FILTERED
Sending LDAP query to UDP port 389...
LDAP query response:

currentdate: 09/03/2001 05:42:40 (unadjusted GMT)
subschemaSubentry:
CN=Aggregate,CN=Schema,CN=Configuration,DC=eu,DC=reskit,DC=com
dsServiceName: CN=NTDS
Settings,CN=myserver,CN=Servers,CN=eu,CN=Sites,CN=Configuration,DC=eu,DC=reskit,DC=com
namingContexts: DC=redmond,DC=eu,DC=reskit,DC=com
defaultNamingContext: DC=eu,DC=reskit,DC=com
schemaNamingContext: CN=Schema,CN=Configuration,DC=eu,DC=reskit,DC=com
configurationNamingContext: CN=Configuration,DC=eu,DC=reskit,DC=com
rootDomainNamingContext: DC=eu,DC=reskit,DC=com
supportedControl: 1.2.840.113556.1.4.319
supportedLDAPVersion: 3
supportedLDAPPolicies: MaxPoolThreads
highestCommittedUSN: 4259431
supportedSASLMechanisms: GSSAPI
dnsHostName: myserver.eu.reskit.com
ldapServiceName: eu.reskit.com:myserver$@eu.RESKIT.COM
serverName: CN=MYSERVER,CN=Servers,CN=Sites,CN=Configuration,DC=eu,DC=reskit,DC=com
supportedCapabilities: 1.2.840.113556.1.4.800
isSynchronized: TRUE
isGlobalCatalogReady: TRUE

======== End of LDAP query response ========
UDP port 389 is LISTENING
In the preceding example, port 389 is listening and from the output, you can determine which LDAP service is listening on the port and some details about its configuration. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί επίσης να χρήσιμο για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων.

Portqry.exe knows how to send a query to the RPC end-point mapper (by using UDP and TCP) and interpret the response. This query dumps all of the end points that are currently registered with the RPC end-point mapper. The response from the end-point mapper is parsed, formatted, and returned to the user. For example when you run theportqry -n myserver -p udp -e 135command, Portqry.exe automatically resolves UDP port 135 by using the systemroot\system32\drivers\etc\services file that every Windows 2000 system has. If it resolves the port to the RPC End Point Mapper (EPMAP) service, it sends an unformatted user datagram to UDP port 135 on the target computer. Portqry.exe does not receive a response from the port because the RPC end-point mapper service only responds to a properly-formatted RPC query. Portqry.exe reports that the port is LISTENING or FILTERED. Portqry.exe then sends a properly-formatted RPC query to UDP port 135. This query dumps all of the end points that are currently registered with the RPC end-point mapper. If it receives a response to the query, it returns the entire response to the user and reports that the port is LISTENING. If Portqry.exe does not receive a response to the query, it reports that the port is FILTERED. An example of this occurs when you run theportqry -n mymailsrv -p udp -e 135Εντολή:
UUID: f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f8426 MS Exchange Directory NSPI Proxyncacn_http:169.254.112.100[1444]

UUID: 9e8ee830-4459-11ce-979b-00aa005ffebe MS Exchange MTA 'Mta' Interfacencacn_np:\\\\mymailsrv[\\pipe\\00000bbc.000]

UUID: 9e8ee830-4459-11ce-979b-00aa005ffebe MS Exchange MTA 'Mta' Interfacencacn_ip_tcp:169.254.112.100[2168]

UUID: 99e64010-b032-11d0-97a4-00c04fd6551d Exchange Server STORE ADMINncadg_ip_udp:169.254.112.100[2174]

UUID: 10f24e8e-0fa6-11d2-a910-00c04f990f3b Microsoft Information Storencacn_np:\\\\mymailsrv[\\pipe\\00000ba0.000]

Total endpoints found: 5

==== End of RPC Endpoint Mapper query response ====

UDP port 135 is LISTENING
In the preceding example, port 135 is listening, and from the output, you can determine which services or programs have been registered with the target server's RPC end-point mapper database. The output includes each program's UUID, annotated name (if one exists), the protocol the program uses, the network address that the program is bound to, and the program's end point (port number, named pipe, and so on, in square brackets). Οι πληροφορίες αυτές μπορεί επίσης να χρήσιμο για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων.

Portqry.exe is available for download from the Microsoft Download Center. To download Portqry.exe, visit the following Microsoft Web site:
ΣημαντικόΤο εργαλείο PortQueryUI παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά και είναι διαθέσιμο για λήψη. Το PortQueryUI διαθέτει πολλές δυνατότητες, οι οποίες διευκολύνουν τη χρήση του PortQry. Για να αποκτήσετε το εργαλείο PortQueryUI, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Δοκιμή σαρωτή Διερεύνηση netbios rpc, κατάσταση

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310298 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:00:04 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB310298 KbMtel
Σχόλια