Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν είναι δυνατή η προβολή της λογικής μονάδας δίσκου NTFS μετά τη χρήση του εργαλείου Fdisk

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Εάν ξεκινήσετε τα Windows XP σε περιβάλλον διπλής εκκίνησης με τα Windows 95 ή τα Windows 98, χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Fdisk για να διαγράψετε μια λογική μονάδα δίσκου χρησιμοποιώντας το σύστημα αρχείων Πίνακα εκχώρησης αρχείων (File Allocation Table - FAT) και στη συνέχεια κάνετε επανεκκίνηση των Windows XP, ίσως να μην έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε πλέον λογικές μονάδες δίσκου στη Διαχείριση λογικού δίσκου (Logical Disk Manager) στα Windows XP.

Για παράδειγμα, η συμπεριφορά αυτή μπορεί να προκύψει όταν εκτελείτε τις εξής ενέργειες:
 • Ρυθμίζετε τις παραμέτρους του υπολογιστή σας για διπλή εκκίνηση μεταξύ των Windows XP και των Windows 95 με ένα πρωτεύον διαμέρισμα συστήματος αρχείων FAT ως μονάδα δίσκου C.
 • Στα Windows XP, ρυθμίζετε τις παραμέτρους δύο λογικών μονάδων δίσκου:
  • Μονάδα δίσκου D χρησιμοποιώντας το NTFS

   -και-
  • Μονάδα δίσκου E χρησιμοποιώντας το σύστημα αρχείων FAT
 • Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο Fdisk, μπορείτε να προβάλετε μόνο τη λογική μονάδα δίσκου που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT (που χαρακτηρίζεται ως μονάδα δίσκου D από το εργαλείο Fdisk, αλλά είναι η μονάδα δίσκου E στα Windows XP).
 • Όταν επιχειρείτε να διαγράψετε τη μονάδα δίσκου D, διαγράφετε τη λογική μονάδα δίσκου NTFS αντί για αυτήν.
Αιτία
Το εργαλείο Fdisk δεν μπορεί να αναγνωρίσει τις λογικές μονάδες δίσκου NTFS σε ένα εκτεταμένο διαμέρισμα και επομένως διαγράφει τη λογική μονάδα δίσκου NTFS, εάν βρίσκεται πριν από τη λογική μονάδα δίσκου που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση λογικού δίσκου (Logical Disk Manager) για να κάνετε αλλαγές σε λογικές μονάδες δίσκου, όταν έχετε λογικές μονάδες δίσκου που χρησιμοποιούν τόσο το σύστημα αρχείων NTFS όσο και το σύστημα αρχείων FAT. Το εργαλείο Fdisk δεν υποστηρίζεται για χρήση σε αυτήν τη ρύθμιση παραμέτρων.

Για να ανοίξετε την υπηρεσία "Διαχείριση δίσκου" (Disk Manager), εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στo εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage).
 2. Στο παράθυρο Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management) της Kονσόλας διαχείρισης της Microsoft (Microsfot Management Console - MMC), κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση δίσκων (Disk Management) στη δομή κάτω από το στοιχείο Αποθήκευση (Storage).
Θα εμφανιστεί η Διαχείριση λογικού δίσκου (Logical Disk Manager), παρουσιάζοντας όλες τις πληροφορίες για τους διαθέσιμους δίσκους και τα διαμερίσματά τους.

Σημειώστε ότι εάν εκτελέσετε το εργαλείο Fdisk δεύτερη φορά, μπορείτε να διαγράψετε με επιτυχία τη λογική μονάδα δίσκου που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT.

Εάν ένα πρωτεύον διαμέρισμα έχει οριστεί σε NTFS, το εργαλείο Fdisk αναγνωρίζει το διαμέρισμα ως διαμέρισμα που δεν είναι DOS στα Windows 95, ενώ αναγνωρίζει το διαμέρισμα ως NTFS στο Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) και στα Windows 98.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με συστήματα πολλαπλής εκκίνησης με τα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306559 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Δημιουργία συστήματος πολλαπλής εκκίνησης με τα Windows XP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310359 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/01/2007 02:35:00 - Αναθεώρηση: 1.2

 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbprb KB310359
Σχόλια