Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Η οθόνη σύνδεσης των Windows XP δεν εμφανίζεται και ο υπολογιστής κάνει συνεχώς επανεκκίνηση

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Εάν αυτό το άρθρο δεν περιγράφει το μήνυμα λάθους που εμφανίζεται, προβάλετε το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), για να δείτε περισσότερα άρθρα που περιγράφουν μηνύματα λάθους:
315854 Κέντρο πόρων για τα μηνύματα λάθους των Windows 98 και Windows Me
Συμπτώματα
Κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας, εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης των Microsoft Windows XP και, στη συνέχεια, ο υπολογιστής ενδέχεται να κάνει επανεκκίνηση. Η οθόνη σύνδεσης των Windows XP δεν εμφανίζεται.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα είναι δυνατό να παρουσιαστεί, εάν το αρχείο Kernel32.dll λείπει ή είναι κατεστραμμένο.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε την "Κονσόλα αποκατάστασης των Windows" (Windows Recovery Console) για να εξαγάγετε ένα νέο αντίγραφο του αρχείου Kernel32.dll από το πρωτότυπο CD των Windows XP. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console). Εάν δεν έχετε εγκατεστημένη την "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console), ξεκινήστε την από το CD των Windows XP. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Τοποθετήστε το CD των Windows XP και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε οποιαδήποτε επιλογή που απαιτείται να ξεκινήσει από το CD.
  • Κατά την εκκίνηση του τμήματος του προγράμματος εκκίνησης που βασίζεται σε κείμενο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για να επιλέξετε τη δυνατότητα αποκατάστασης ή επιδιόρθωσης, πιέστε το πλήκτρο R.
  • Εάν έχετε έναν υπολογιστή διπλής ή πολλαπλής εκκίνησης, επιλέξτε την εγκατάσταση στην οποία πρέπει να έχετε πρόσβαση από την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
  • Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε cd system32 και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Πληκτρολογήστε ren kernel32.dll kernel32.old και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Πληκτρολογήστε map και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Σημειώστε το γράμμα της μονάδας δίσκου που έχει αντιστοιχιστεί στη μονάδα CD-ROM η οποία περιέχει το CD των Windows XP. Εμφανίζεται σε μια μορφή παρόμοια με την ακόλουθη:
  D:     \Device\CdRom0					
 6. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  expand μονάδα_δίσκου\i386\kernel32.dl_
  Όπου μονάδα_δίσκου είναι το γράμμα μονάδας δίσκου της μονάδας δίσκου CD-ROM που περιέχει το CD των Windows XP). Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε:
  expand d:\i386\kernel32.dl_
  Σημείωση Συμπεριλάβετε τον χαρακτήρα υπογράμμισης μετά το "L" in Kernel32.dl_.

  Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
  Kernel32.dll    1 επεκταμένα αρχεία. (1 file(s) expanded.)					
 7. Πληκτρολογήστε exit. Ο υπολογιστής ξεκινά πάλι.
 8. Καταργήστε το CD των Windows XP και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τον υπολογιστή, όπως κάνετε συνήθως.
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της κονσόλας αποκατάστασης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
216417 Τρόπος εγκατάστασης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307654 Τρόπος πρόσβασης στην "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console) στη διάρκεια της εκκίνησης
corrupt kernel32
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310396 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:00:32 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kberrmsg kbfaq kbkern32dll kbprb KB310396
Σχόλια