Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 3 για τη διαχείριση της ροής εργασίας 1.0

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3104066
Αυτό το άρθρο περιγράφει την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3 (CU3) για 1.0 Διαχείριση ροής εργασίας, ροή εργασίας διαχείρισης υπολογιστή-πελάτη 1.0 και 1.0 Εργαλεία διαχείρισης ροής εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που διορθώνονται, ανατρέξτε στην ενότητα"Θέματα που επιδιορθώνονται με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση."

Σημειώσεις:
 • Διαχείριση ροής εργασίας προγράμματος-πελάτη 1.0 CU3 και CU3 1.0 Εργαλεία διαχείρισης ροής εργασίας είναι msi που μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή νωπών ή εκτός από τη ροή εργασίας διαχείρισης υπολογιστή-πελάτη 1.0 ή 1.0 Εργαλεία διαχείρισης ροής εργασίας αντίστοιχα.
 • Διαχείριση ροής εργασίας 1.0 CU3 (ενημερωμένη έκδοση) είναι μια EXE που μπορεί μόνο νανα εφαρμόζεται σε υπολογιστές που έχουν εγκατεστημένο το 1.0 Διαχείριση ροής εργασίας. Εάν ο υπολογιστής έχει εγκατεστημένο το 1.0 Διαχείριση ροής εργασίας, πρέπει να εγκαταστήσετε το CU3 1.0 Διαχείριση ροής εργασίας μετά την εγκατάσταση του CU3 προγράμματος-πελάτη 1.0 Διαχείριση ροής εργασίας.
 • Συνιστάται να ελέγξετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πριν να την αναπτύξετε σε περιβάλλον παραγωγής.
Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες και τις ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονταν στις παραπάνω αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις 1.0 Διαχείριση ροής εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του πακέτου πληροφοριών
Ένα πακέτο υποστηριζόμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για λήψη στην ενότητα "Πληροφορίες λήψης".

Πληροφορίες λήψης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

ΛήψηΆμεση λήψη του αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3 για το πακέτο 1.0 Διαχείριση ροής εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, επιλέξτε στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωμένες εκδόσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

 • Ένα πρόγραμμα-πελάτη Διαχείριση ροής εργασίας 1.0 με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3 (πλήρης εγκατάσταση)
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κάνει κάποιες αλλαγές συγκροτήσεις πυρήνα και υπολογιστή-πελάτη API για τη διαχείριση της ροής εργασίας και σχετικές εργαλεία του Visual Studio. Διαχείριση ροής εργασίας είναι ένας κεντρικός υπολογιστής πολλών μισθωτών και υψηλής κλίμακας για την εκτέλεση και τη διαχείριση ροών εργασίας Windows Workflow Foundation. Είναι ένα πλήρες MSI που μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή νωπών ή εκτός από τη ροή εργασίας διαχείρισης υπολογιστή-πελάτη 1.0. Είναι συμβατοί με ενημερώσεις 1.0 του προγράμματος-πελάτη Διαχείριση ροής εργασίας, καθώς και CU3 1.0 Διαχείριση ροής εργασίας.
 • Διαχείριση ροής εργασίας εργαλεία 1.0 με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3 (πλήρης εγκατάσταση) για το Visual Studio 2012
  Αυτή η εγκατάσταση περιλαμβάνει σχεδίαση δραστηριότητας, τον εντοπισμό σφαλμάτων και την έκφραση μετάφρασης για τη σύνταξη ροές εργασιών για τη ροή εργασίας διαχείρισης 1.0 CU3. Είναι συμβατό με το CU3 1.0 Διαχείριση ροής εργασίας.
 • Διαχείριση ροής εργασίας 1.0CU3 (ενημερωμένη έκδοση)
  Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση περιέχει διάφορες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού. Πρέπει να χρησιμοποιείται από πελάτες που διαθέτουν 1.0 Διαχείριση ροής εργασίας, ροή εργασίας διαχείρισης 1.0 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 1 ή ροής εργασίας διαχείρισης 1.0 αθροιστική τη συνάθροιση 2 αναπτυχθεί. Πρέπει να εγκαταστήσετε 1.0 του προγράμματος-πελάτη Διαχείριση ροής εργασίας με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3 (πλήρης εγκατάσταση) για να ενημερώσετε το πρόγραμμα-πελάτη πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση που θα ενημερώσει μόνο το διακομιστή.

Προϋποθέσεις

 • Απαιτήσεις λογισμικού για την CU3 1.0 Εργαλεία διαχείρισης ροής εργασίας:
  • Διαχείριση ροής εργασίας προγράμματος-πελάτη 1.0 CU3 πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή.
 • Απαιτήσεις λογισμικού για την CU3 1.0 Διαχείριση ροής εργασίας:
  • PowerShell 3.0 πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή για να ενημερωθούν. PowerShell 3.0 συμπεριλαμβάνεται στην εγκατάσταση των Windows διαχείρισης Framework 3.0. Μετάβαση σε Πλαίσιο διαχείρισης Windows 3.0 Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
  • Διαχείριση ροής εργασίας προγράμματος-πελάτη 1.0 CU3 πρέπει να εγκατασταθεί πρώτα στον υπολογιστή.
  • Για υπολογιστές που έχουν εγκατεστημένο το 1.0 Διαχείριση ροής εργασίας, ισχύει μία από τις ακόλουθες συμπληρωματικές απαιτήσεις:
   • Το υπηρεσία διαύλου για Windows αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πρέπει να εγκατασταθεί στο σύνολο υπολογιστή της συστοιχίας διακομιστών πριν από την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 1.0 Διαχείριση ροής εργασίας.
    2799752 Περιγραφή του διαύλου υπηρεσίας για την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Windows Server: 22 Φεβρουαρίου 2013
   • Υπηρεσία διαύλου 1.1 για τον Windows Server, πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή.
 • Λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται: Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 διακομιστή Windows και Windows Server 2012 R2
  • Διαχείριση ροής εργασίας προγράμματος-πελάτη 1.0 μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε x86 και x64 εκδόσεις των Windows 7, Windows 8 και Windows Server 2008 ανεξάρτητα.
 • Διαπιστευτηρίων απαιτήσεις: πριν να εκτελέσετε το εκτελέσιμο αρχείο, πρέπει να έχετε πιστοποιήσεις διαχειριστή στον υπολογιστή όπου εγκαθιστάτε το λογισμικό. Επίσης πρέπει να συνδεθείτε ως χρήστης με δικαιώματα στη λίστα ManageUsers την έξοδο της εντολής PowerShell Get-SBNamespace.
 • Δεν διακόψετε με μη αυτόματο τρόπο οποιαδήποτε υπηρεσία διαύλου υπηρεσία πριν από την εγκατάσταση.

Ανάπτυξη

Για κάθε υπολογιστή που χρησιμοποιεί έναν κεντρικό υπολογιστή Διαχείριση ροής εργασίας σε ένα σύμπλεγμα του υπολογιστή, αυτή η ενημερωμένη έκδοση πρέπει να εγκατασταθεί σε αυτόν τον υπολογιστή.

Αλλαγές της βάσης δεδομένων

Υπάρχουν ορισμένες αλλαγές ελάχιστη βάση δεδομένων που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση αυτής της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης. Εάν αποφασίσετε να καταργήσετε την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, αυτές οι αλλαγές της βάσης δεδομένων είναι συμβατά με παλαιότερες εκδόσεις και δεν θα γίνει επαναφορά.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Θέματα που επιδιορθώνονται με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Θέμα 1:
Η υπηρεσία υποστήριξης διαχείρισης ροής εργασίας διακόπτεται κατά διαστήματα, και ενδέχεται να αντιμετωπίσετε την ακόλουθη εξαίρεση:
System.AggregateException: Παρουσιάστηκε ένα ή περισσότερα σφάλματα. ---> System.Net.ProtocolViolationException: δεν είναι δυνατό να στείλετε ένα σώμα περιεχομένου με αυτό τον τύπο ρήματος.
σε Microsoft.Workflow.Common.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
στο Microsoft.Activities.Hosting.HostedHttpExtension.HttpRequestWorkItem.HttpRequestWorkItemAsyncResult.End (IAsyncResult έχει ως αποτέλεσμα, Int32 & responseCode)
στο Microsoft.Activities.Hosting.HostedHttpExtension.HttpRequestWorkItem.OnEndComplete (ScheduledWorkItemContext περιβάλλον, IAsyncResult αποτέλεσμα)
στο Microsoft.Activities.Hosting.ScheduledWorkItem.EndComplete (ScheduledWorkItemContext περιβάλλον, IAsyncResult αποτέλεσμα)
στο Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.SingleNonTransactionalWorkItemComplete (IAsyncResult αποτέλεσμα)
---Τέλος του ίχνους σωρού εσωτερικών εξαιρέσεων---
σε Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.UpdateNonTransactionalWork()
στο Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.Isolate (AsyncCompletion επιστροφή κλήσης, IAsyncResult αποτέλεσμα)
στο Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.SingleNonTransactionalWorkItemComplete (IAsyncResult αποτέλεσμα)
---Τέλος του ίχνους σωρού εσωτερικών εξαιρέσεων---
σε Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.UpdateNonTransactionalWork()
στο Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.Isolate (AsyncCompletion επιστροφή κλήσης, IAsyncResult αποτέλεσμα)
στο Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.SingleNonTransactionalWorkItemComplete (IAsyncResult αποτέλεσμα)
Ζήτημα 2:
Η υπηρεσία υποστήριξης διαχείρισης ροής εργασίας διακόπτεται κατά διαστήματα με την ακόλουθη εξαίρεση:
System.ArgumentException: Ένα στοιχείο με το ίδιο κλειδί έχει ήδη προστεθεί.
στο System.Collections.Generic.Dictionary'2.Insert (TKey, TValue τιμή κλειδιού, προσθέστε μια δυαδική τιμή)
στο System.Collections.Generic.Dictionary'2.Add (TKey, TValue τιμή κλειδιού)
σε Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ProcessWaiter()
στο Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ProcessMatch (δυαδική consumeInput)
σε Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.StartEpisode()
σε Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ReceiveNextMessage()
σε Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.UpdateNonTransactionalWork()
σε Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ProcessNonTransactionalWork()
σε Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ProcessWaiter()
στο Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ProcessMatch (δυαδική consumeInput)
σε Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.StartEpisode()
σε Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ReceiveNextMessage()
σε Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.UpdateNonTransactionalWork()
στο Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.Isolate (επιστροφή κλήσης AsyncCompletion, αποτέλεσμα IAsyncResult) σε Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ExceptionHandlingFrame (IAsyncResult αποτέλεσμα)
Το ζήτημα 3:
Το servicecrashes υποστήριξης διαχείρισης ροής εργασίας κατά διαστήματα με την ακόλουθη εξαίρεση:
System.ArgumentNullException: Η τιμή δεν είναι δυνατό να είναι null.
Το όνομα παραμέτρου: κλειδί
στο System.Collections.Generic.Dictionary'2.FindEntry (TKey κλειδί)
στο System.Collections.Generic.Dictionary'2.TryGetValue (TKey κλειδί, TValue & τιμή)
στο Microsoft.Activities.Hosting.InputWaiterTable.InternalMatch (EventTraceActivity traceActivity, ημερομηνία/ώρα τώρα, MessageDispatchProperties εισόδου, Guid currentInstanceId, Boolean removeWaiter, Guid currentSuspensionId, δυαδική τιμή & consumeInput)
σε Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.StartEpisode() σε Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ReceiveNextMessage()
Το ζήτημα 4:
Η υπηρεσία υποστήριξης διαχείρισης ροής εργασίας διακόπτεται κατά διαστήματα με την ακόλουθη εξαίρεση:
System.ArgumentException: Ένα στοιχείο με το ίδιο κλειδί έχει ήδη προστεθεί.
στο System.Collections.Generic.Dictionary'2.Insert (TKey, TValue τιμή κλειδιού, προσθέστε μια δυαδική τιμή)
στο System.Collections.Generic.Dictionary'2.Add (TKey, TValue τιμή κλειδιού)
σε Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ProcessWaiter()
στο Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.Isolate (AsyncCompletion επιστροφή κλήσης, IAsyncResult αποτέλεσμα)
στο Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ExceptionHandlingFrame (IAsyncResult αποτέλεσμα)
Θέμα 5:
Η λειτουργία της εφαρμογής επαναφοράς αποτυγχάνει και αντιμετωπίζετε ένα σφάλμα Παραβίαση μοναδικού κλειδιού ως εξής:
WFScope επαναφοράς: Δεν είναι δυνατό να εισαγωγή διπλότυπων κλειδιών γραμμής στο αντικείμενο ' dbo. Των δραστηριοτήτων
με μοναδικό ευρετήριο 'IX_Activities_Name_Version'. Διπλότυπη τιμή κλειδιού είναι
(fef3537a-eefe-1340-5 d 86-335e62409f9c, IsEqualUser, 1).
Η πρόταση έχει τερματιστεί. C:\restoreScope.ps1:12 χαρακτήρας: 1
Θέμα 6:
Ροή εργασίας διαχείρισης υπολογιστή-πελάτη δεν μπορεί να αναφέρει την ειδοποίηση για σφάλματα, εάν ένα μήνυμα ειδοποίησης ροής εργασίας περιέχει ιδιότητες που διαφέρουν μόνο στην περίπτωση. Αντί για αυτό, εκπέμπει η παρακάτω εξαίρεση στο αρχείο καταγραφής συμβάντων:
System.ArgumentException: Ένα στοιχείο με το ίδιο κλειδί έχει ήδη προστεθεί.
σε Microsoft.Workflow.Common.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
σε Microsoft.Workflow.Gateway.HttpAsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
στο Microsoft.Workflow.Gateway.PublishWorkflowEventAsyncResult.End (IAsyncResult αποτέλεσμα)
σε Microsoft.Workflow.Gateway.WorkflowServiceGateway.ExceptionFilter[T] (σώμα της συνάρτησης ' 1) στο System.Threading.Tasks.TaskFactory'1.FromAsyncCoreLogic (IAsyncResult iar, endFunction της συνάρτησης ' 2, endAction ενέργεια ' 1, Υπόσχεση εργασιών ' 1, Boolean requiresSynchronization)
Θέμα 7:
Instanceis ανασταλεί Αντίθετα ofterminated αν μια μη-συναλλαγή (Http) λειτουργεί στοιχείο παρουσιάζει μια εξαίρεση.
Θέμα 8:
EnablesWFM προγράμματος-πελάτη για να ελέγξετε τη συμπεριφορά "Επανάληψη" για αιτήσεις http. Μπορείτε να προσθέσετε λογική "Επανάληψη" στο πρόγραμμα χειρισμού σφαλμάτων στη δημοσίευση αποτυχίες ειδοποίηση στο WFM πρόγραμμα-πελάτη.

Θέμα 9:
Fixesthe WFCertificate σύνολο εντολών για να επιτρέψετε στους χρήστες να ενημερώσετε εξερχόμενα αποτύπωση πιστοποιητικού υπογραφής σε ρύθμιση παραμέτρων συμπλέγματος WFM.

Θέμα 10:
Διορθώνει διαρροές συναλλαγή που προκαλούνται από σφάλματα εκτέλεσης αποθηκευμένη διαδικασία στη ροή εργασίας διαχείρισης υπολογιστή-πελάτη κατά τη δημοσίευση μιας ροής εργασίας.

Θέμα 11:

Αποτρέπει την υπερβολική υπέρβαση ανάπτυξη των βάσεων δεδομένων μήνυμα κοντέινερ που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το μέγιστο όριο θέμα και χωρίς ροή εργασίας μπορεί να ξεκινήσει.


Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3104066 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/29/2016 02:02:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Workflow Manager 1.0, Workflow Manager Client 1.0, Workflow Manager Tools for Visual Studio 2012

 • kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbfix kbmt KB3104066 KbMtel
Σχόλια