Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ρύθμιση παραμέτρων και χρήση συνδέσεων μέσω τηλεφώνου στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR310410
Περίληψη
Για να καλέσετε και να συνδεθείτε με το δίκτυο της εταιρείας σας, πρέπει να δημιουργήσετε μιας σύνδεσης και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας και ρύθμισης παραμέτρων μιας σύνδεσης μέσω τηλεφώνου στα Windows XP.

Επιστροφή στην αρχή

Ρύθμιση παραμέτρων συνδέσεων μέσω τηλεφώνου



 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία μιας σύνδεσης με το δίκτυο στην εργασία σας (Create a connection to the network at your workplace).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες τοποθεσίας (Location Information), πληκτρολογήστε τις κατάλληλες πληροφορίες. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεμ (Phone and Modem Options) και να ξεκινήσετε τον "Οδηγό δημιουργίας σύνδεσης" (New Connection wizard).
 4. Στον "Οδηγό δημιουργίας σύνδεσης" (New Connection Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Σύνδεση μέσω τηλεφώνου (Dial-up connection) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το δίκτυο στο οποίο συνδέεστε (όπως "My Office Network") και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου για το δίκτυο στο οποίο συνδέεστε, συμπεριλαμβάνοντας, εάν είναι απαραίτητο, τον υπεραστικό κωδικό και το πρόθεμα "1".
 7. Καθορίστε εάν θέλετε αυτή η σύνδεση να είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες, δηλαδή για κάθε χρήστη αυτού του υπολογιστή ή μόνο για δική σας χρήση, δηλαδή για το χρήστη που είναι συνδεδεμένος αυτήν τη στιγμή.
 8. Καθορίστε αν θέλετε μια συντόμευση της σύνδεσης στην επιφάνεια εργασίας σας.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Επιστροφή στην αρχή

Χρήση συνδέσεων μέσω τηλεφώνου



 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με (Connect To) και στη συνέχεια κάντε κλικ στη σύνδεση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 2. Στο πλαίσιο Όνομα χρήστη (User Name), πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε.
 3. Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης (Password), πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε.
 4. Κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  • Για να αποθηκεύσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, ώστε να μην χρειάζεται να τα πληκτρολογείτε στο μέλλον, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση αυτού του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, για τους παρακάτω χρήστες (Save this user name and password for the following users).
  • Εάν θέλετε μόνο ο τρέχων χρήστης να έχει πρόσβαση στο αποθηκευμένο όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μόνον εμένα (Me only).
  • Εάν θέλετε όλοι οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στο όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Οποιονδήποτε χρήστη (Anyone who uses this computer).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλήση (Dial).
Επιστροφή στην αρχή



logon
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310410 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/20/2004 12:15:00 - Αναθεώρηση: 1.0

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbhowto kbhowtomaster KB310410
Σχόλια