Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος χρήσης των δυνατοτήτων Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) των Windows XP και του Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο χρήσης δυνατοτήτων του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), οι οποίες περιλαμβάνονται στα Windows XP και τον Windows Server 2003, αλλά δεν περιλαμβάνεται σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows. Στα Windows XP και νεότερες εκδόσεις, το Regedit.exe είναι το εργαλείο του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), το οποίο περιλαμβάνεται στο λειτουργικό σύστημα. Το Regedt32.exe δεν αποτελεί πλέον μέρος των Windows XP ή του Windows Server 2003. Μια βασική δυνατότητα του Regedt32.exe, η οποία έλειπε από προηγούμενες εκδόσεις του Regedit.exe, ήταν ο ορισμός δικαιωμάτων και άλλων ρυθμίσεων ασφαλείας για κλειδιά και δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου. Αυτή η δυνατότητα είναι τώρα διαθέσιμη στην έκδοση του Regedit.exe η οποία περιλαμβάνεται στα Windows XP και τον Windows Server 2003.

Σημείωση: Εάν επιχειρήσετε να ξεκινήσετε το εργαλείο Regedt32.exe στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (Run) των Windows XP ή του Windows Server 2003, το Regedit.exe ξεκινά και τα Windows δεν δημιουργούν μήνυμα λάθους.

Η έκδοση του Regedit.exe που περιλαμβάνεται στα Windows XP και τον Windows Server 2003 περιλαμβάνει τις δυνατότητες "Δικαιώματα" (Permissions) και "Αγαπημένα" (Favorites). Η δυνατότητα "Δικαιώματα" (Favorites) συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην έκδοση Microsoft Windows 2000 του Regedit.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Αγαπημένα" (Favorites) για να εισαγάγετε συχνά χρησιμοποιούμενα δευτερεύοντα κλειδιά σε μια λίστα η οποία είναι προσβάσιμη από το μενού Αγαπημένα (Favorites). Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ σε ένα δευτερεύον κλειδί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στα Αγαπημένα (Add To Favorites) του μενού Αγαπημένα (Favorites) και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα "Αγαπημένα" (Favorites) ή αποδεχτείτε το προεπιλεγμένο όνομα. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι το όνομα του δευτερεύοντος κλειδιού. Η λίστα είναι, στη συνέχεια, διαθέσιμη από το μενού Αγαπημένα (Favorites) και, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτήν για να επιστρέψετε στο δευτερεύον κλειδί. Για να διαγράψετε μια λίστα, κάντε κλικ επάνω της στο μενού Αγαπημένα (Favorites), κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση αγαπημένου (Remove Favorite) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Οι δυνατότητες ασφαλείας που είναι διαθέσιμες στο Regedit.exe περιλαμβάνουν την εκχώρηση δικαιωμάτων, τον έλεγχο πρόσβασης στο μητρώο και την εκχώρηση της κατοχής ενός κλειδιού μητρώου.

Επιστροφή στην αρχή

Αντιστοίχιση δικαιωμάτων σε ένα κλειδί μητρώου

 1. Κάντε κλικ στο κλειδί στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε δικαιώματα.
 2. Στο μενού Επεξεργασία (Edit) κάντε κλικ στην εντολή Δικαιώματα (Permissions).
 3. Κάντε κλικ στην ομάδα ή το όνομα χρήστη με το οποίο θέλετε να εργαστείτε.
 4. Αντιστοιχίστε ένα από τα ακόλουθα επίπεδα πρόσβασης στο κλειδί:
  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποδοχή (Allow) για το δικαίωμα Ανάγνωση (Read) ώστε να παραχωρηθεί δικαίωμα ανάγνωσης στα περιεχόμενα του κλειδιού, αλλά να αποθηκευτούν οποιεσδήποτε αλλαγές.
  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποδοχή (Allow) για το δικαίωμα Πλήρης έλεγχος (Full Control) ώστε να παραχωρηθεί δικαίωμα για το άνοιγμα, την επεξεργασία και την ανάληψη της κατοχής του κλειδιού.
 5. Για να παραχωρήσετε ειδικά δικαιώματα στο κλειδί, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο χρήστη ή την ομάδα στους οποίους θέλετε να εκχωρήσετε ειδική πρόσβαση. Στην ενότητα Δικαιώματα (Permissions), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποδοχή (Allow) ή Άρνηση (Deny) για κάθε δικαίωμα το οποίο θέλετε να επιτρέψετε ή να αρνηθείτε.
Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη χρηστών ή ομάδων σε μια υπάρχουσα λίστα δικαιωμάτων

 1. Κάντε κλικ στο κλειδί του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη λίστα Δικαιώματα (Permissions).
 2. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Δικαιώματα (Permissions) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 3. Στο πλαίσιο Θέσεις (Locations) του παραθύρου διαλόγου Επιλογή χρηστών, υπολογιστών ή ομάδων (Select Users, Computers, or Groups), κάντε κλικ στον υπολογιστή ή τομέα των χρηστών και των ομάδων από τους οποίους θέλετε να επιλέξετε.
 4. Κάντε κλικ στο όνομα του χρήστη ή της ομάδας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Δικαιώματα (Permissions), αντιστοιχίστε έναν τύπο πρόσβασης στην επιλεγμένο χρήστη ή ομάδα, χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που περιγράφονται παραπάνω σε αυτό το άρθρο.
Σημειώσεις από τις ρυθμίσεις Πρόσθετη ασφάλεια (Advanced Security):
 • Εάν θέλετε τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα τα οποία εκχωρούνται στο γονικό κλειδί να εφαρμόζονται στο δευτερεύον κλειδί, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μεταβίβαση των καταχωρήσεων δικαιωμάτων από το γονικό στα εξαρτώμενα αντικείμενα. Συμπερίληψη αυτών με καταχωρήσεις ρητά καθοριζόμενες εδώ. (Inherit from parents the permission entries that apply to child objects. Include these with entries explicitly defined here).
 • Εάν θέλετε να επαναφέρετε τις καταχωρήσεις δικαιωμάτων σε εξαρτώμενα αντικείμενα, έτσι ώστε να είναι ίδια με του τρέχοντος γονικού αντικειμένου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση των καταχωρήσεων δικαιωμάτων σε όλα τα εξαρτώμενα αντικείμενα με καταχωρήσεις εμφανιζόμενες εδώ που είναι κατάλληλες για εξαρτώμενα αντικείμενα (Replace permission entries on all child objects with entries shown here that apply to child objects)..
Επιστροφή στην αρχή

Αλλαγή κατοχής ενός κλειδιού μητρώου

 1. Κάντε κλικ στο κλειδί του οποίου θέλετε να αλλάξετε την κατοχή.
 2. Στο μενού Επεξεργασία (Edit) κάντε κλικ στην εντολή Δικαιώματα (Permissions).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Κάτοχος (Owner).
 4. Στην ενότητα Αλλαγή κατόχου σε (Change owner to), κάντε κλικ στο νέο κάτοχο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημείωση: Μπορείτε να επιτρέψετε σε έναν άλλο χρήστη να αναλάβει την κατοχή ενός κλειδιού μητρώου εάν είστε ο τρέχων κάτοχος του κλειδιού. Για να επιτρέψετ σε ένα χρήστη να αναλάβει την κατοχή ενός κλειδιού μητρώου, πρέπει πρώτα να παραχωρήσετε στο χρήστη δικαιώματα πλήρους ελέγχου (Full Control) στο κλειδί. Μπορείτε να αναλάβετε την κατοχή ενός κλειδιού μητρώου όταν είστε συνδεδεμένος ως διαχειριστής ή όταν σας έχει εκχωρηθεί ρητά το δικαίωμα ανάληψης της κατοχής του κλειδιού μητρώου από τον τρέχοντα κάτοχο.

Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310426 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 05:52:00 - Αναθεώρηση: 7.4

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbenv kbmgmtservices KB310426
Σχόλια