Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος κατάργησης στοιχείων από την περιοχή ειδοποιήσεων στα Windows 2000

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR310429
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο κατάργησης στοιχείων από την περιοχή ειδοποιήσεων. Η περιοχή ειδοποιήσεων εσφαλμένα αποκαλείται "γραμμή εργασιών" από πολλούς. Πολλές εταιρείες λογισμικού σχεδιάζουν τα προγράμματά τους έτσι ώστε να εμφανίζουν ένα εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων, για να αυξήσουν τη δυνατότητα πρόσβασης και την ορατότητα των προϊόντων τους. Παρότι τα εικονίδια περιοχής ειδοποιήσεων μπορούν να προσφέρουν έναν άνετο τρόπο πρόσβασης και ελέγχου των προγραμμάτων, ενδέχεται να μην χρησιμοποιείτε κάποια από αυτά τα εικονίδια. Ενδέχεται επίσης να καταλαμβάνουν άσκοπα χώρο στην περιοχή ειδοποιήσεων.

Επιστροφή στην αρχή

Απόκρυψη του εικονιδίου ειδοποίησης ενώ επιτρέπεται η εκτέλεση του κύριου προγράμματος στο παρασκήνιο

Πολλά προγράμματα που παρέχουν ένα στοιχείο ελέγχου στην περιοχή ειδοποιήσεων σάς δίνουν την επιλογή απόκρυψης του εικονιδίου ειδοποίησης χωρίς να τερματιστεί η λειτουργία του ίδιου του προγράμματος. Τρία κοινά παραδείγματα είναι το ρολόι συστήματος, η ρύθμιση έντασης ήχου και η κατάσταση δικτύου.
 • Για να αποτρέψετε την εμφάνιση του ρολογιού στην περιοχή ειδοποιήσεων:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εργασιών & Μενού Έναρξη (Taskbar & Start Menu).
  2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ρολογιού (Show Clock) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή OK.
 • Για να αποτρέψετε την εμφάνιση του εικονιδίου σύνδεσης δικτύου στην περιοχή ειδοποιήσεων:
  1. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Θέσεις δικτύου (My Network Places) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  2. Κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση δικτύου και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση εικονιδίου στη γραμμή εργασιών όταν συνδεθείτε (Show icon in taskbar when connected) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Για να αποτρέψετε την εμφάνιση της έντασης ήχου στην περιοχή ειδοποιήσεων:
  1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Ήχοι και Πολυμέσα" (Sounds and Multimedia) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  2. Στην καρτέλα Ήχοι (Sounds), στην περιοχή Ένταση ήχου (Sound Volume), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Έλεγχος έντασης ήχου στη γραμμή εργασιών (Show volume control on the taskbar) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Επιστροφή στην αρχή

Κλείσιμο του προγράμματος της περιοχής ειδοποιήσεων

Ορισμένα προγράμματα (όπως τα προγράμματα αποστολής μηνυμάτων) συνεχίζουν να εκτελούν ένα πρόγραμμα περιοχής ειδοποιήσεων ακόμα και αφού κλείσετε το κύριο πρόγραμμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα χρειαστεί να τερματίσετε τη λειτουργία του προγράμματος της περιοχής ειδοποιήσεων, είτε χρησιμοποιώντας την εντολή Έξοδος (Exit) που ενδέχεται να είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα της περιοχής ειδοποιήσεων, είτε τερματίζοντας τη διαδικασία με τη χρήση της Διαχείρισης Εργασιών (Task Manager).

Για να κλείσετε ένα πρόγραμμα της περιοχής ειδοποιήσεων χρησιμοποιώντας το εικονίδιο ειδοποίησης:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο ειδοποίησης που θέλετε να καταργήσετε.
 2. Εάν εμφανιστεί ένα μενού, κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit) ή Κλείσιμο (Close).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ένα πρόγραμμα της περιοχής ειδοποιήσεων εξακολουθεί να εμφανίζεται μετά το κλείσιμο του κύριου προγράμματος και δεν μπορείτε να κλείσετε το πρόγραμμα εφαρμογής περιοχής ειδοποιήσεων χρησιμοποιώντας το εικονίδιο ειδοποίησης.

Μπορείτε να τερματίσετε τη λειτουργία του προγράμματος στην περιοχή ειδοποιήσεων χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Εργασιών (Task Manager):
 1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DELETE και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Εργασιών (Task Manager).
 2. Στην καρτέλα Διαδικασίες (Processes), κάντε κλικ στο όνομα της διεργασίας που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα του οποίου θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος διεργασίας (End Process).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν είστε σίγουροι ποιο αρχείο .exe εκτελεί το πρόγραμμα του οποίου θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος.
 3. Κλείστε τη Διαχείριση Εργασιών (Task Manager). Το εικονίδιο του προγράμματος δεν θα πρέπει πλέον να εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων.
Επιστροφή στην αρχή

Αποτροπή της αυτόματης έναρξης ενός προγράμματος κατά την εκκίνηση των Windows

Ορισμένα προγράμματα που χρησιμοποιούν εικονίδια ειδοποίησης ξεκινούν αυτόματα κατά την εκκίνηση των Windows. Για να αποτρέψετε την αυτόματη εκκίνηση ενός προγράμματος κατά την εκκίνηση των Windows, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις εξής μεθόδους:

Χρησιμοποιήστε το μενού ή την εντολή Επιλογές (Options)/Προτιμήσεις (Preferences) του προγράμματος

 1. Εάν το πρόγραμμα έχει γραμμή μενού, αναζητήστε μια εντολή Επιλογές (Options) ή Προτιμήσεις (Preferences) στα μενού και, αν την εντοπίσετε, κάντε κλικ επάνω της.
 2. Προβάλετε τις διάφορες ρυθμίσεις, για να εξακριβώσετε εάν υπάρχει τρόπος να αποτρέψετε την αυτόματη εκκίνηση κατά την εκκίνηση των Windows. Εάν υπάρχει τέτοια ρύθμιση, ενεργοποιήστε την.
 3. Τερματίστε το πρόγραμμα.
Κατάργηση της συντόμευσης του προγράμματος από το φάκελο "Εκκίνηση" (Startup)

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs) και κατόπιν στην επιλογή Εκκίνηση (Startup).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στη συντόμευση του προγράμματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
Διαγραφή της τιμής ακολουθίας χαρακτήρων που συσχετίζεται με το πρόγραμμα από το μητρώο

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedt32.exe), για να εντοπίσετε και να κάνετε κλικ στο ακόλουθο κλειδί στο μητρώο:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Εάν το πρόγραμμα εμφανίζεται στο τμήμα παραθύρου λεπτομερειών (δεξιά πλευρά), κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete). Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).

Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310429 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/11/2007 12:45:09 - Αναθεώρηση: 4.2

 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kbenv kbhowtomaster kbui KB310429
Σχόλια