ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Δημοσίευση περιεχομένου Web σε CD-R ή CD-RW στο FrontPage 2002

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR310511
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο δημοσίευσης ενός περιεχομένου Web του FrontPage σε ένα εγγράψιμο CD (CD-R) ή επανεγγράψιμο CD (CD-RW).

Εάν ο υπολογιστής σας είναι εξοπλισμένος με συσκευή εγγραφής CD, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας ενός περιεχομένου Web του FrontPage σε ένα CD. Ίσως σας φανεί χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε ένα CD για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας ή να μεταφέρετε ένα περιεχόμενο Web μεγάλου μεγέθους.

Πολλές συσκευές εγγραφής CD σάς δίνουν τη δυνατότητα να προετοιμάσετε ένα CD-R ή ένα CD-RW, έτσι ώστε να μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία απευθείας στη συσκευή εγγραφής, χρησιμοποιώντας το γράμμα μιας μονάδας δίσκου, με τον ίδιο τρόπο που αντιγράφετε αρχεία σε έναν σκληρό δίσκο, μια δισκέτα ή μια αφαιρούμενη μονάδα δίσκου. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το FrontPage για να δημοσιεύσετε ένα περιεχόμενο Web στο CD. Ή μπορείτε να δημοσιεύσετε πρώτα το περιεχόμενο Web στον σκληρό σας δίσκο και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα εγγραφής CD, για να αντιγράψετε την έκδοση του σκληρού δίσκου στο CD.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν χρησιμοποιείτε μια μονάδα CD-R και ένα CD-ROM, μπορείτε να αντιγράψετε ή να δημοσιεύσετε συγκεκριμένα αρχεία σε έναν συγκεκριμένο φάκελο μόνο μία φορά. Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον τύπο μονάδας δίσκου και πολυμέσου, πρέπει να αντιγράψετε ή να δημοσιεύσετε το περιεχόμενο Web σε έναν διαφορετικό φάκελο στο CD-ROM.

Επιστροφή στην αρχή

Προετοιμασία ενός CD-R ή ενός CD-RW για απευθείας αντιγραφή αρχείων 1. Τοποθετήστε ένα CD-R ή ένα CD-RW στη συσκευή εγγραφής CD.
 2. Ξεκινήστε το πρόγραμμα εγγραφής CD και στη συνέχεια διαμορφώστε το CD, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε ανάγνωση και εγγραφή στο CD χρησιμοποιώντας ένα γράμμα μονάδας δίσκου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το λογισμικό εγγραφής CD.
Τα Microsoft Windows XP σάς επιτρέπουν να αποθηκεύσετε πληροφορίες, όπως φωτογραφίες και λογισμικό, σε ένα CD, χωρίς να χρησιμοποιήσετε λογισμικό άλλου κατασκευαστή. Ωστόσο, χρειάζεστε πρόσθετο λογισμικό για να δημιουργήσετε ένα περιεχόμενο Web που βασίζεται σε δίσκο σε ένα εγγράψιμο CD ή να δημοσιεύσετε ένα περιεχόμενο Web απευθείας σε ένα εγγράψιμο CD, χρησιμοποιώντας ένα γράμμα μονάδας δίσκου. Αυτό συμβαίνει επειδή τα Windows XP δεν υποστηρίζουν εγγραφή πακέτου, η οποία απαιτείται για την εγγραφή και διαγραφή μεμονωμένων αρχείων σε ένα εγγράψιμο CD.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης μιας συσκευής εγγραφής CD στα Windows XP, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
279157 Περιγραφή της εγγραφής σε CD-ROM στα Windows XP
306524 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας πληροφοριών σε CD
306641 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Διαγραφή αρχείων από δίσκο CD-RW
Επιστροφή στην αρχή

Δημοσίευση σε περιεχόμενο Web που βασίζεται σε δίσκο και αντιγραφή σε CDΜπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Δημοσίευση (Publish), για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο περιεχομένου Web που βασίζεται σε δίσκο και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα εγγραφής CD, για να αντιγράψετε την έκδοση του δίσκου στο CD. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το FrontPage και κατόπιν ανοίξτε το περιεχόμενο Web.
 2. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση περιεχομένου Web (Publish Web).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προορισμός δημοσίευσης (Publish Destination), κάντε ένα από τα εξής:

  • Πληκτρολογήστε τη διαδρομή σε ένα φάκελο του σκληρού δίσκου (για παράδειγμα, γράμμα_μονάδας_δίσκου:\Τοποθεσία_Web).

   -ή-
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), για να εντοπίσετε ένα φάκελο.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξατε προηγουμένως έναν προορισμό δημοσίευσης για αυτήν την τοποθεσία Web, το παράθυρο διαλόγου Προορισμός δημοσίευσης (Publish Destination) δεν εμφανίζεται. Προχωρήστε στο βήμα 5.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Καθορίστε τις σελίδες που θέλετε να δημοσιεύσετε. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση στο Web (Publish Web), κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές (Options) στην κάτω αριστερή γωνία.
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Δημοσίευση (Publish) και στη συνέχεια κάντε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
   • Στην περιοχή Δημοσίευση (Publish), καθορίστε εάν θέλετε να δημοσιεύσετε μόνο σελίδες που έχουν αλλάξει ή όλες τις σελίδες.
   • Στην περιοχή Αλλαγές (Changes), καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να προσδιορίζει το FrontPage ποιες σελίδες έχουν αλλάξει.
   • Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο καταγραφής για τις αλλαγές που γίνονται κατά τη δημοσίευση, επιλέξτε το συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Για να δημοσιεύσετε δευτερεύοντα περιεχόμενα Web, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Να συμπεριλαμβάνονται δευτερεύοντα Web (Include subwebs), για να το επιλέξετε.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση (Publish).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ακυρώσετε τη δημοσίευση στα μισά της λειτουργίας, τα αρχεία που έχουν ήδη δημοσιευθεί παραμένουν στο φάκελο προορισμού.
 8. Ξεκινήστε το πρόγραμμα εγγραφής CD και στη συνέχεια αντιγράψτε το περιεχόμενο Web σε ένα εγγράψιμο CD. Επίσης, ίσως μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), για να αντιγράψετε το περιεχόμενο Web σε ένα εγγράψιμο CD, ανάλογα με το λογισμικό που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το λογισμικό εγγραφής CD.
Επιστροφή στην αρχή

Δημοσίευση περιεχομένου Web απευθείας σε CD-ROMΓια να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το FrontPage και κατόπιν ανοίξτε το περιεχόμενο Web.
 2. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση περιεχομένου Web (Publish Web).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προορισμός δημοσίευσης (Publish Destination), κάντε ένα από τα εξής:

  • Πληκτρολογήστε τη διαδρομή σε ένα φάκελο του σκληρού δίσκου (για παράδειγμα, γράμμα_μονάδας_δίσκου:\Τοποθεσία_Web).

   -ή-
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), για να εντοπίσετε ένα φάκελο.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξατε προηγουμένως έναν προορισμό δημοσίευσης για αυτήν την τοποθεσία Web, το παράθυρο διαλόγου Προορισμός δημοσίευσης (Publish Destination) δεν εμφανίζεται. Προχωρήστε στο βήμα 4.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Καθορίστε τις σελίδες που θέλετε να δημοσιεύσετε. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση στο Web (Publish Web), κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές (Options) στην κάτω αριστερή γωνία.
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Δημοσίευση (Publish) και στη συνέχεια κάντε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
   • Στην περιοχή Δημοσίευση (Publish), καθορίστε εάν θέλετε να δημοσιεύσετε μόνο σελίδες που έχουν αλλάξει ή όλες τις σελίδες.
   • Στην περιοχή Αλλαγές (Changes), καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να προσδιορίζει το FrontPage ποιες σελίδες έχουν αλλάξει.
   • Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο καταγραφής για τις αλλαγές που γίνονται κατά τη δημοσίευση, επιλέξτε το συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Για να δημοσιεύσετε δευτερεύοντα περιεχόμενα Web, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Να συμπεριλαμβάνονται δευτερεύοντα Web (Include subwebs), για να το επιλέξετε.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση (Publish).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ακυρώσετε τη δημοσίευση στα μισά της λειτουργίας, τα αρχεία που έχουν ήδη δημοσιευθεί παραμένουν στο φάκελο προορισμού.
 8. Μετά τη δημοσίευση του περιεχομένου Web στο CD, μπορεί να θέλετε να κλείσετε το CD, ανάλογα με τον τρόπο που θέλετε να κάνετε ανάγνωση του CD στο μέλλον και ανάλογα με το λογισμικό που χρησιμοποιείτε. Συνήθως έχετε τις εξής τρεις επιλογές:
  • Αφαιρέστε το CD από τη συσκευή εγγραφής, χωρίς να κάνετε αλλαγές. Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε ανάγνωση και εγγραφή στο CD χρησιμοποιώντας ένα γράμμα μονάδας δίσκου, όταν θα τοποθετήσετε πάλι το CD στη συσκευή εγγραφής.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το κάνετε αυτό, ενδέχεται, μπορεί να μην είναι δυνατή η ανάγνωση του CD από τις τυπικές μονάδες CD-ROM.
  • Κλείστε το CD, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωσή του από μια τυπική μονάδα CD-ROM, μετά την εγκατάσταση ενός προγράμματος ανάγνωσης UDF.
  • Κλείστε το CD, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωσή του από τις περισσότερες τυπικές μονάδες CD-ROM, χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός προγράμματος ανάγνωσης UDF. Αυτή η επιλογή συνήθως σας επιτρέπει να ολοκληρώσετε το CD, έτσι ώστε να είναι μην είναι δυνατή η διαγραφή ή η αντικατάστασή του.
Επιστροφή στην αρχή

Δημοσίευση περιεχομένου Web που βασίζεται σε δίσκο από CDΜπορείτε να χρησιμοποιήσετε το FrontPage, για να ανοίξετε ένα περιεχόμενο Web που βασίζεται σε δίσκο από ένα CD και στη συνέχεια να δημοσιεύσετε το περιεχόμενο Web στο Internet, σε ένα intranet ή σε ένα περιεχόμενο Web που βασίζεται σε δίσκο.
 1. Τοποθετήστε το CD με το περιεχόμενο Web στη συσκευή εγγραφής CD.
 2. Ξεκινήστε το FrontPage και κατόπιν ανοίξτε το περιεχόμενο Web (από το CD).
 3. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση περιεχομένου Web (Publish Web).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Προορισμός δημοσίευσης (Publish Destination), πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL στη θέση δημοσίευσης ή τη διαδρομή σε ένα φάκελο του σκληρού δίσκου ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), για να εντοπίσετε ένα φάκελο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν, προηγουμένως, έχετε επιλέξει ένα προορισμό δημοσίευσης για αυτήν την τοποθεσία Web, το παράθυρο διαλόγου Προορισμός δημοσίευσης (Publish Destination) δεν εμφανίζεται. Προχωρήστε στο βήμα 5.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Καθορίστε τις σελίδες που θέλετε να δημοσιεύσετε. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση στο Web (Publish Web), κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές (Options) στην κάτω αριστερή γωνία.
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Δημοσίευση (Publish) και κάντε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
   • Στην περιοχή Δημοσίευση (Publish), καθορίστε εάν θέλετε να δημοσιεύσετε μόνο σελίδες που έχουν αλλάξει ή όλες τις σελίδες.
   • Στην περιοχή Αλλαγές (Changes), καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να προσδιορίζει το FrontPage ποιες σελίδες έχουν αλλάξει.
   • Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο καταγραφής για τις αλλαγές που γίνονται κατά τη δημοσίευση, επιλέξτε το συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Για να δημοσιεύσετε δευτερεύοντα περιεχόμενα Web, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Να συμπεριλαμβάνονται δευτερεύοντα Web (Include subwebs), για να το επιλέξετε.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση (Publish).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ακυρώσετε τη δημοσίευση στα μισά της λειτουργίας, τα αρχεία που έχουν ήδη δημοσιευθεί παραμένουν στο φάκελο προορισμού.
Επιστροφή στην αρχή

Αντιγραφή περιεχομένου Web που βασίζεται σε δίσκο από CD σε σκληρό δίσκοΌταν αντιγράφετε ένα περιεχόμενο Web που βασίζεται σε δίσκο από CD σε σκληρό δίσκο, ίσως χρειαστεί να καταργήσετε τις ιδιότητες "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only), για να μπορέσετε να κάνετε αλλαγές στο περιεχόμενο Web.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Windows, τα ακόλουθα βήματα ίσως να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, συμβουλευθείτε την τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Τοποθετήστε το CD με το περιεχόμενο Web στη συσκευή εγγραφής CD.
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εξερεύνηση (Explore).
 3. Χρησιμοποιήστε μια λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης, για να αντιγράψετε το περιεχόμενο Web από το CD σε ένα φάκελο στον σκληρό δίσκο.
 4. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
 5. Στην καρτέλα Προβολή (View), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders), για να το επιλέξετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων (Hide file extension for known file types), για να καταργήσετε την επιλογή του.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Στη λίστα Φάκελοι (Folders), κάντε διπλό κλικ στο φάκελο του σκληρού δίσκου που περιέχει το περιεχόμενο Web.
 8. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο _vti_pvt.
 9. Διαγράψτε όλα τα αρχεία με επέκταση .lck.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε τα εξής επιπλέον βήματα, σε περίπτωση που αντιγράφετε ένα δημοσιευμένο περιεχόμενο Web:
 10. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο Service και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 11. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Μόνο για ανάγνωση (Read Only) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 12. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο Services και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 13. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Μόνο για ανάγνωση (Read Only) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Επιστροφή στην αρχή

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ • Όταν επιχειρείτε να αποθηκεύσετε αλλαγές που έχουν γίνει σε ένα περιεχόμενο Web στον σκληρό σας δίσκο, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το παρακάτω:
  Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του αρχείου ...\_vti_pvt\service.lck για εγγραφή

  (Cannot open file ...\_vti_pvt\service.lck for writing).
  Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει όταν το περιεχόμενο Web έχει ανοίξει ή αντιγραφεί από CD-ROM, επειδή τα αρχεία .lck έχουν σήμανση ως "Μόνο για ανάγνωση" (read-only).

  Για να επιλύσετε αυτό και άλλα θέματα αρχείων μόνο για ανάγνωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Windows, τα ακόλουθα βήματα ίσως να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, συμβουλευθείτε την τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να εκτελέσετε αυτά τα βήματα σε CD-R, επειδή δεν μπορείτε να καταργήσετε τη ρύθμιση "Μόνο για ανάγνωση" (Read Only) για τα αρχεία ενός CD-R. Ωστόσο, μπορείτε να καταργήσετε τη ρύθμιση "Μόνο για ανάγνωση" (Read Only) για τα αρχεία ενός CD-RW.

  1. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εξερεύνηση (Explore).
  2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
  3. Στην καρτέλα Προβολή (View), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders), για να το επιλέξετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων (Hide file extension for known file types), για να καταργήσετε την επιλογή του.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  5. Στη λίστα Φάκελοι (Folders), κάντε διπλό κλικ στο φάκελο που περιέχει το περιεχόμενο Web.
  6. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο _vti_pvt.
  7. Διαγράψτε όλα τα αρχεία με επέκταση .lck.
  8. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο Service και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  9. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Μόνο για ανάγνωση (Read Only) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  10. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο Services και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  11. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Μόνο για ανάγνωση (Read Only) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για όλα τα δευτερεύοντα περιεχόμενα Web.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο service.lck, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  266216 FP2000: Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Server Error: Web Is Busy..." κατά τη δημοσίευση του περιεχομένου Web
  303255 FP2000: Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Cannot Open File ..._vti_pvtService.lck for Writing" κατά την αποθήκευση αλλαγών σε περιεχόμενο Web
 • Οι υπερ-συνδέσεις σε ένα περιεχόμενο Web που αντιγράψατε σε CD ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως αναμενόταν: Το πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να μην μπορεί να συνδεθεί με τις ιστοσελίδες στις οποίες αναφέρονται οι υπερ-συνδέσεις.

  Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει εάν οι υπερ-συνδέσεις περιέχουν απόλυτες αναφορές, οι οποίες αναφέρονται σε αρχεία που βρίσκονται στον τοπικό υπολογιστή στον οποίο δημιουργήθηκε το περιεχόμενο Web.

  Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, επεξεργαστείτε το περιεχόμενο Web, για να αντικαταστήσετε τις απόλυτες διευθύνσεις υπερ-συνδέσεων με σχετικές διευθύνσεις υπερ-συνδέσεων.Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  301442 Οι υπερ-συνδέσεις δεν λειτουργούν μετά τη δημοσίευση του περιεχομένου Web
 • Όταν κάνετε προεπισκόπηση μιας ιστοσελίδας που περιέχει ένα στοιχείο του FrontPage (κάνοντας κλικ στην καρτέλα Προεπισκόπηση (Preview) στο κάτω μέρος του παραθύρου του FrontPage ή κάνοντας κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση με το πρόγραμμα περιήγησης (Preview In Browser) στη γραμμή εργαλείων Βασική (Standard)), ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
  Αυτή η σελίδα περιέχει στοιχεία τα οποία ίσως πρέπει να αποθηκευτούν ή να δημοσιευτούν ώστε να γίνει σωστά η προεπισκόπησή τους.

  (This page contains elements that may need to be saved or published to display properly.)
  Τα στοιχεία του FrontPage που αλληλεπιδρούν με διακομιστή Web δεν λειτουργούν, όταν δημιουργείτε ένα περιεχόμενο Web του FrontPage που βασίζεται σε δίσκο. Τα στοιχεία χρόνου περιήγησης λειτουργούν μόνο όταν χρησιμοποιείτε ένα διακομιστή πρωτοκόλλου Hypertext Transfer Protocol (HTTP), στον οποίο έχετε εγκαταστήσει τα FrontPage Server Extensions.Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  206154 Ορισμένα στοιχεία του FrontPage δεν λειτουργούν σε περιεχόμενα Web βασισμένα σε δίσκο
 • Όταν επιχειρείτε να δημοσιεύσετε ένα περιεχόμενο Web σε CD που περιέχει ήδη ένα αντίγραφο του περιεχομένου Web, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το παρακάτω:
  Τα Windows συνάντησαν ένα πρόβλημα κατά την προσπάθεια αντιγραφής αυτού του αρχείου. Τι θέλετε να κάνουν τα Windows;

  (Windows encountered a problem when trying to copy this file. What do you want Windows to do?)
  Επίσης, μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα από το λογισμικό εγγραφής CD, που να δηλώνει ότι δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στο CD για να αντιγραφούν τα αρχεία σας.

  Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει όταν το εγγράψιμο CD δεν έχει αρκετό ελεύθερο χώρο, για να αντιγραφούν νεότερες εκδόσεις αρχείων από το ενημερωμένο περιεχόμενο Web. Όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό "εγγραφής πακέτου", το οποίο σας επιτρέπει να κάνετε ανάγνωση και εγγραφή στο CD χρησιμοποιώντας ένα γράμμα μονάδας δίσκου, μπορείτε να κάνετε μόνο μια φορά εγγραφή σε κάθε τμήμα του δίσκου. Όταν αντιγράφετε ένα ενημερωμένο περιεχόμενο Web στο CD, οι παλαιότερες εκδόσεις των αρχείων δεν διαγράφονται από το CD και, συνεπώς, οι νεότερες εκδόσεις των αρχείων απαιτούν πρόσθετο χώρο. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται σε περιορισμούς της τεχνολογίας εγγραφής CD.

  Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά, δημοσιεύστε το περιεχόμενο Web σε ένα νέο, κενό CD.
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310511 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:01:38 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB310511
Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)