Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του συστήματος αρχείων FAT32 στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει το σύστημα αρχείων FAT32 που περιλαμβάνεται στα Microsoft Windows XP.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα Windows XP περιλαμβάνουν μια ενημερωμένη έκδοση του συστήματος αρχείων FAT. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ονομάζεται FAT32. Το σύστημα αρχείων FAT32 επιτρέπει ελάχιστο προεπιλεγμένο μέγεθος συμπλέγματος 4 KB και περιλαμβάνει υποστήριξη για σκληρούς δίσκους EIDE με χωρητικότητα που να υπερβαίνει τα 2 GB.

Λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:
 • Τα Microsoft Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows 98 και Windows 95 OSR2 υποστηρίζουν επίσης το σύστημα αρχείων FAT32.
 • Το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows NT 4.0 δεν υποστηρίζει το σύστημα αρχείων FAT32.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων στα Windows NT 4.0, κάντε κλικ στον αριθμό άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση (Knowledge Base) της Microsoft:
  100108 Επισκόπηση των συστημάτων αρχείων FAT, HPFS και NTFS

Δυνατότητες του συστήματος αρχείων FAT32

Το σύστημα αρχείων FAT32 προσφέρει τις ακόλουθες βελτιώσεις σε σχέση με προηγούμενες υλοποιήσεις του συστήματος αρχείων FAT:
 • Το σύστημα FAT32 υποστηρίζει μονάδες δίσκων μεγέθους έως και 2 terabyte.
 • Το σύστημα FAT32 χρησιμοποιεί το χώρο περισσότερο αποτελεσματικά. Το σύστημα FAT32 χρησιμοποιεί μικρότερα συμπλέγματα (δηλαδή συμπλέγματα 4KB για μονάδες δίσκων με μέγεθος έως και 8 GB), με αποτέλεσμα την πιο αποτελεσματική χρήση του χώρου στο δίσκο κατά 10 με 15 τοις εκατό, σε σχέση με τις μεγάλες μονάδες δίσκου που χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων FAT ή FAT16.
 • Το σύστημα αρχείων FAT32 είναι πιο ισχυρό. Το σύστημα αρχείων FAT32 έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης του ριζικού καταλόγου σε άλλη τοποθεσία και χρήσης του αντιγράφου ασφαλείας του πίνακα εκχώρησης αρχείων, αντί για το προεπιλεγμένο αντίγραφο. Επιπλέον, η εγγραφή εκκίνησης των μονάδων δίσκου FAT32 έχει επεκταθεί, ώστε να συμπεριλαμβάνει ένα αντίγραφο ασφαλείας των κρίσιμων δομών δεδομένων. Επομένως, οι μονάδες δίσκων FAT32 είναι λιγότερο ευάλωτες σε μοναδικό σημείο αποτυχίας σε σχέση με υπάρχουσες μονάδες δίσκων FAT16.
 • Το σύστημα αρχείων FAT32 είναι πιο ευέλικτο. Ο ριζικός φάκελος σε μια μονάδα δίσκου FAT32 είναι ένας συνηθισμένος συνδυασμός συμπλεγμάτων, επομένως είναι δυνατό να εντοπιστεί οπουδήποτε στη μονάδα δίσκου. Οι προηγούμενοι περιορισμοί στον αριθμό των καταχωρήσεων ριζικού φακέλου δεν υπάρχουν πλέον Επιπλέον, ο κατοπτρισμός του πίνακα εκχώρησης αρχείων είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί, επιτρέποντας την ενεργοποίηση ενός αντιγράφου του πίνακα εκχώρησης αρχείων εκτός από το πρώτο. Αυτές οι δυνατότητες επιτρέπουν τη δυναμική μεταβολή του μεγέθους των διαμερισμάτων FAT32.

Θέματα συμβατότητας του συστήματος αρχείων FAT32

Για τη διατήρηση της μέγιστης δυνατής συμβατότητας με υπάρχοντα προγράμματα, δίκτυα και προγράμματα οδήγησης συσκευών, το FAT32 υλοποιήθηκε με τις μικρότερες δυνατές αλλαγές σε σχέση με την υπάρχουσα αρχιτεκτονική των Windows, με εσωτερικές δομές δεδομένων, με API (Application Programming Interfaces) και με τη διαμόρφωση στο δίσκο. Ωστόσο, επειδή τώρα απαιτούνται 4 byte για την αποθήκευση τιμών συμπλέγματος, αρκετές δομές που αφορούν εσωτερικά δεδομένα, δεδομένα στο δίσκο καθώς και δημοσιευμένες API έχουν αναθεωρηθεί ή επεκταθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπάρχουσες API δεν θα λειτουργήσουν σε μονάδες δίσκων FAT32. Τα περισσότερα προγράμματα δεν θα επηρεαστούν από αυτές τις αλλαγές. Τα υπάρχοντα εργαλεία και τα προγράμματα οδήγησης θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν σε μονάδες δίσκων FAT32. Ωστόσο, τα προγράμματα οδήγησης συσκευών μπλοκ του MS-DOS (για παράδειγμα, Aspidisk.sys) και τα εργαλεία δίσκου θα χρειαστεί να αναθεωρηθούν, για να υποστηρίξουν μονάδες δίσκων FAT32.

Όλα τα εργαλεία δίσκου της Microsoft που περιλαμβάνονται στο πακέτο έχουν αναθεωρηθεί, ώστε να λειτουργούν με το σύστημα αρχείων FAT32. Επιπλέον, η Microsoft συνεργάζεται με κορυφαίους κατασκευαστές προγραμμάτων οδήγησης συσκευών και εργαλείων δίσκου, για να τους υποστηρίξει στην αναθεώρηση των προϊόντων τους, ώστε να υποστηρίζουν το σύστημα αρχείων FAT32.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας τόμος FAT32 δεν είναι δυνατό να συμπιεστεί με τη χρήση του προγράμματος Microsoft DriveSpace ή DriveSpace 3.

Υπολογιστές διπλής εκκίνησης

Τα Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 και Windows 95 OSR2 έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε τόμους FAT32. Το MS-DOS, η αρχική έκδοση των Windows 95 και τα Windows NT 4.0 δεν αναγνωρίζουν διαμερίσματα FAT32 και δεν είναι δυνατή η εκκίνησή τους από τόμο FAT32. Δεν είναι δυνατή η κανονική πρόσβαση σε τόμους FAT32, εάν ο υπολογιστής ξεκινήσει με τη χρήση άλλου λειτουργικού συστήματος (για παράδειγμα, με δισκέτα εκκίνησης των Windows 95 ή του MS-DOS).

Δημιουργία μονάδων δίσκων FAT32

Το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση Δίσκων (Disk Management) είναι ένα εργαλείο για τη διαχείριση των σκληρών δίσκων και των τόμων ή διαμερισμάτων που περιέχουν. Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management) για τη δημιουργία νέων τόμων FAT32 ή διαμορφώστε έναν ήδη υπάρχοντα τόμο για να χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT32. Μπορείτε να διαμορφώσετε βασικούς και δυναμικούς τόμους για να χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων FAT32.

Δημιουργία διαμερίσματος ή μονάδας λογικού δίσκου FAT32

Για να δημιουργήσετε ένα νέο διαμέρισμα ή λογική μονάδα δίσκου FAT32 στα Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής (Administrator) ή ως μέλος της ομάδας διαχειριστών Administrators.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στo εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage).
 3. Στη δομή κονσόλας, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση Δίσκων (Disk Management).
 4. Στο παράθυρο διαχείρισης δίσκων, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Για να δημιουργήσετε ένα νέο διαμέρισμα, κάντε δεξιό κλικ σε ένα σημείο του βασικού δίσκου που δεν έχει εκχωρηθεί, στο οποίο θέλετε να δημιουργήσετε το διαμέρισμα και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Νέο διαμέρισμα (New Partition).

   -ή-
  • Για να δημιουργήσετε μια νέα λογική μονάδα δίσκου σε ένα εκτεταμένο διαμέρισμα, κάντε δεξιό κλικ σε ένα ελεύθερο χώρο ενός εκτεταμένου διαμερίσματος, στο οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τη λογική μονάδα δίσκου και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία λογικής μονάδας (New Logical Drive).
 5. Στον "Οδηγό δημιουργίας διαμερισμάτων" (New Partition Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Κάντε κλικ στον τύπο διαμερίσματος που θέλετε να δημιουργήσετε (Πρωτεύον διαμέρισμα (Primary partition), Εκτεταμένο διαμέρισμα (Extended partition) ή Λογική μονάδα δίσκου (Logical drive)) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Καθορίστε το μέγεθος του διαμερίσματος στο πλαίσιο Μέγεθος διαμερίσματος σε ΜΒ (Partition size in MB) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Αντιστοιχίστε ένα γράμμα ή διαδρομή μονάδας δίσκου στο νέο διαμέρισμα ή μονάδα λογικού δίσκου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Διαμόρφωση αυτού του διαμερίσματος με τις παρακάτω ρυθμίσεις (Format this partition with the following settings) και μετά εκτελέστε τις εξής ενέργειες:
  • Κάντε κλικ στην επιλογή FAT32 του πλαισίου Σύστημα αρχείων (File system).
  • Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον τόμο στο πλαίσιο Ετικέτα τόμου (Volume label).

   Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος μονάδας εκχώρησης δίσκου ή να καθορίσετε εάν θέλετε να εκτελεστεί μια γρήγορη διαμόρφωση
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 11. Επιβεβαιώστε ότι οι επιλογές που κάνατε είναι σωστές και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Δημιουργείται το νέο διαμέρισμα ή λογική μονάδα δίσκου και εμφανίζεται στον κατάλληλο βασικό δίσκο στο παράθυρο Διαχείρισης Δίσκων.

Διαμόρφωση ήδη υπάρχοντα τόμου για να χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT32

Για να διαμορφώσετε έναν τόμο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στo εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage).
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση Δίσκων (Disk Management).
 3. Στο παράθυρο Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management), κάντε δεξιό κλικ στον τόμο που θέλετε να διαμορφώσετε (ή να διαμορφώσετε ξανά) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Διαμόρφωση (Format).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση (Format), κάντε τα εξής:
  • Κάντε κλικ στην επιλογή FAT32 του πλαισίου Σύστημα αρχείων (File system).
  • Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον τόμο στο πλαίσιο Ετικέτα τόμου (Volume label).

   Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος μονάδας εκχώρησης δίσκου ή να καθορίσετε εάν θέλετε να εκτελεστεί μια γρήγορη διαμόρφωση
  Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, όταν σας ζητηθεί να διαμορφώσετε τον τόμο.
Ξεκινά η διαδικασία διαμόρφωσης.

Υποστήριξη

Για παλαιότερα προγράμματα των οποίων δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση σε τόμο FAT32 ή χωρίς τη δυνατότητα σωστής αποθήκευσης ή ανάγνωσης αρχείων, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και το σύστημα αρχείων FAT32 υποστηρίζει σκληρούς δίσκους μεγέθους έως 2 terabyte, ορισμένοι σκληροί δίσκοι ίσως να μην έχουν τη δυνατότητα να περιέχουν διαμερίσματα με δυνατότητα εκκίνησης μεγαλύτερα των 7,8 GB, λόγω περιορισμών στη διασύνδεση INT13 του βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (BIOS) του υπολογιστή σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού, για να εξακριβώσετε εάν το BIOS του υπολογιστή σας υποστηρίζει τις ενημερωμένες επεκτάσεις για τη διασύνδεση INT13.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32, κάντε κλικ στους αριθμούς άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
184006 Περιορισμοί του συστήματος αρχείων FAT32
310561 Μέγιστο μέγεθος διαμερίσματος με τη χρήση του συστήματος αρχείων FAT16 στα Windows XP
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετατροπής ενός τόμου FAT16 ή FAT32 σε NTFS, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307881 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Μετατροπή τόμου FAT16 ή FAT32 σε NTFS στα Windows XP
140365 Προεπιλεγμένο μέγεθος συμπλέγματος για τα συστήματα αρχείων FAT και NTFS
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση δυναμικού και βασικού δίσκου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
175761 Σύγκριση αποθήκευσης σε δυναμικό και σε βασικό δίσκο στα Windows 2000
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
309000 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση της Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management) για ρύθμιση των παραμέτρων των βασικών δίσκων στα Windows XP
308424 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση της Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management) για ρύθμιση των παραμέτρων των δυναμικών δίσκων στα Windows XP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310525 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:01:51 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfilesystems kbenv kbinfo KB310525
Σχόλια