Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet
Είσοδος

Περιγραφή της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing) στα Windows XP

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (Internet Connection Sharing) παρέχει στους υπολογιστές που βρίσκονται σε δίκτυο τη δυνατότητα κοινής χρήσης μίας μόνο σύνδεσης στο Internet. Αυτό το άρθρο περιγράφει τη δυνατότητα "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (Internet Connection Sharing) στα Microsoft Windows XP.

Σημείωση Aυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτική χρήση και, για αυτόν το λόγο, ενδέχεται να μην περιέχει πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Για πληροφορίες επίλυσης ζητημάτων που έχουν σχέση με την "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (Internet Connection Sharing), κάντε πάλι αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις και λέξεις-κλειδιά ερωτήματος:
 • internet και connection και sharing
 • dun και modem και isp (εάν μία ή περισσότερες από αυτές τις λέξεις σχετίζονται με το θέμα ή την ερώτησή σας)
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικότερης αναζήτησης με τη χρήση λέξεων-κλειδιών, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
242450 Τρόπος υποβολής ερωτημάτων στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) με χρήση λέξεων-κλειδιών και λέξεων ερωτήματος
Περισσότερες πληροφορίες
Με τη δυνατότητα Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing - ICS), μπορείτε μέσω μίας μόνο σύνδεσης να συνδέσετε υπολογιστές του οικιακού σας δίκτυο ή μικρού εταιρικού δικτύου με το Internet. Για παράδειγμα, αν ενεργοποιήσετε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) σε υπολογιστή που συνδέεται με το Internet με τη χρήση σύνδεσης μέσω τηλεφώνου, τότε άλλοι υπολογιστές του δικτύου έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το Internet μέσω της τηλεφωνικής σύνδεσης στον κεντρικό υπολογιστή Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την "Κοινόχρηστη χρήση στο Internet" (Internet Connection Sharing) για να επιτρέψετε στον εαυτό σας και σε άλλους του τοπικού σας δικτύου (LAN) την ταυτόχρονη εκτέλεση διαφορετικών εργασιών. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ ένας άλλος χρήστης κάνει λήψη ενός αρχείου και κάποιος άλλος πραγματοποιεί αναζήτηση στο Internet. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας σας από έναν υπολογιστή-πελάτη, ενώ άλλοι χρήστες του τοπικού σας δικτύου δεν μπορούν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προγράμματα με δυνατότητες Web (όπως η λήψη ενημερωμένων εκδόσεων), καθώς και το Microsoft NetMeeting και άλλα προγράμματα διασκέψεων μέσω βίντεο.

Δυνατότητες της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing)

 • Πολλοί χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Internet μέσω μίας μόνο σύνδεσης, χρησιμοποιώντας συνδέσεις δικτύου μέσω τηλεφώνου και το τοπικό δίκτυο.
 • Οι συνδεδεμένες συσκευές λαμβάνουν παραμέτρους δικτύου χωρίς παρέμβαση από το χρήστη, χρησιμοποιώντας το Σύστημα ονομάτων τομέα (Domain Name System - DNS) και το πρωτόκολλο Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) για την επίλυση ονομάτων του Internet.
 • Οποιαδήποτε συσκευή με διεύθυνση IP μπορεί να συνδεθεί, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών-πελατών που λειτουργούν με παλαιότερες εκδόσεις των Windows, των υπολογιστών-πελατών με λειτουργικό σύστημα άλλων κατασκευαστών, των υπολογιστών-πελατών με Microsoft Windows 98, των υπολογιστών-πελατών με Microsoft Windows 2000 και των υπολογιστών-πελατών με Microsoft Windows XP, χωρίς να απαιτείται επιπλέον λογισμικό.
 • Οι συνδεδεμένες συσκευές και το λογισμικό έχουν πλήρη υποστήριξη πρωτοκόλλου. Για παράδειγμα, μπορείτε να παίζετε παιχνίδια στο Internet χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις παραμέτρων ή μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) και το Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (Virtual Private Network - VPN) για πρόσβαση στο εταιρικό σας δίκτυο.

Υποστήριξη των Windows για την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing)

Για να συνδέσετε πολλούς υπολογιστές στο Internet μέσω μίας σύνδεσης Internet, πρέπει να ενεργοποιήσετε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) στον υπολογιστή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως τον κεντρικό υπολογιστή Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS). Οι άλλοι υπολογιστές του τοπικού σας δικτύου μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Internet μέσω της σύνδεσης του κεντρικού υπολογιστή με την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing).

Σημείωση Η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) είναι μια ενσωματωμένη δυνατότητα των Microsoft Windows και δεν είναι ένα στοιχείο που διατίθεται προς λήψη. Εκτός από τους υπολογιστές που βασίζονται σε Windows XP, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (Internet Connection Sharing) σε υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) και Microsoft Windows 2000.

Στοιχεία της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet

Ακολουθεί μια λίστα των στοιχείων της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet:
 • Πρόγραμμα εκχώρησης DHCP (DHCP Allocator). Μια απλοποιημένη υπηρεσία DHCP που εκχωρεί τη διεύθυνση IP, την προεπιλεγμένη πύλη και το όνομα διακομιστή στο τοπικό δίκτυο.
 • Διακομιστής μεσολάβησης DNS (DNS Proxy). Επιλύει ονόματα για λογαριασμό των υπολογιστών-πελατών του τοπικού δικτύου και προωθεί ερωτήματα.
 • Μετάφραση διευθύνσεων δικτύου (Network Address Translation - NAT). Αντιστοιχεί ένα σύνολο ιδιωτικών διευθύνσεων σε ένα σύνολο δημόσιων διευθύνσεων. Το NAT παρακολουθεί διευθύνσεις IP ιδιωτικής προέλευσης και διευθύνσεις IP δημόσιου προορισμού για εξερχόμενες αιτήσεις. Αλλάζει τις πληροφορίες της διεύθυνσης IP και επεξεργάζεται τις απαιτούμενες πληροφορίες κεφαλίδας IP δυναμικά.
 • Αυτόματη κλήση. Συνδέσεις αυτόματης κλήσης.
 • Application Programming Interfaces (API). Για τον έλεγχο των παραμέτρων, της κατάστασης και της κλήσης προγραμμάτων.

Ρύθμιση δικτύου με Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing)

Το δίκτυο με "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (Internet Connection Sharing) είναι ένας τύπος τοπικού δικτύου που βασίζεται σε έναν υπολογιστή ο οποίος αναφέρεται ως πύλη, μέσω του οποίου όλοι οι άλλοι υπολογιστές και οι συσκευές με δυνατότητα TCP/IP συνδέονται στο Internet.

Στο υλικό και το λογισμικό που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση ενός οικιακού δικτύου περιλαμβάνονται τα εξής:
 • Ένας κύριος υπολογιστής (πύλη), ο οποίος παρέχει δυνατότητα σύνδεσης δικτύου στο Internet. Αυτός ο υπολογιστής πρέπει να λειτουργεί με Windows XP, Windows 2000, Millennium Edition (Me) ή Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition), με ενεργοποιημένη την "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (Internet Connection Sharing - ICS).
 • Ένας ή περισσότεροι υπολογιστές που λειτουργούν με Windows 95, Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ή άλλο λογισμικό υπολογιστή-πελάτη με δυνατότητα TCP-IP.
 • Συσκευές με δυνατότητα σύδνεσης στο Internet.
 • Μια συσκευή με σύνδεση δικτύου για κάθε υπολογιστή.
 • Καλώδια και διανομείς, ανάλογα με τον τύπο των συσκευών σύνδεσης που χρησιμοποιείτε.
 • Ένα μόντεμ (ή μια γραμμή ISDN ή ADSL) για ολόκληρο το δίκτυο.
 • Λογισμικό προγράμματος περιήγησης στο Internet και προγράμματα οδήγησης TCP/IP εγκατεστημένα σε κάθε συσκευή που κάνει κοινή χρήση της σύνδεσης.

Ενεργοποίηση της κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Sharing)

Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε την "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (ICS) σε κεντρικό υπολογιστή, ο υπολογιστής πρέπει να έχει δύο συνδέσεις δικτύου Έναν προσαρμογέα δικτύου που να είναι ρυθμισμένος για σύνδεση με το εσωτερικό οικιακό δίκτυο ή εσωτερικό μικρό εταιρικό δίκτυο και μια άλλη σύνδεση με τη χρήση μόντεμ 56K, ISDN, DSL ή καλωδιακού μόντεμ για σύνδεση του οικιακού δικτύου ή του εταιρικού δικτύου με το Internet.

Για οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της "Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Sharing), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306126 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ρύθμιση παραμέτρων της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet στα Windows XP
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της δυνατότητας "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (Internet Connection Sharing), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
237254 Τρόπος ενεργοποίησης Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing) σε μια σύνδεση δικτύου στα Windows 2000
283673 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας "Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Firewall) στα Windows XP
Αν εγκαθιστάτε ένα οικιακό δίκτυο ή μικρό εταιρικό δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό εγκατάστασης δικτύου" (Network Setup Wizard) για ενεργοποίηση της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS). Ο "Οδηγός εγκατάστασης δικτύου" (Network Setup Wizard) αυτόματα παρέχει όλες τις ρυθμίσεις δικτύου που πρέπει να έχετε για να καταστήσετε κοινόχρηστη μια σύνδεση Internet με άλλους υπολογιστές του δικτύου.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον "Οδηγό εγκατάστασης δικτύου" (Network Setup Wizard), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308522 Περιγραφή του "Οδηγού εγκατάστασης δικτύου" (Network Setup Wizard) στα Windows
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το οικιακό δίκτυο και την "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (Internet Connection Sharing) στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
324980 Εκπομπή υποστήριξης στο Web: Οικιακό δίκτυο και Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) στα Microsoft Windows XP
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της "Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Sharing) των Windows XP για έναν εσωτερικό διακομιστή PPTP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
309524 Τρόπος ρύθμισης της ICS στα Windows XP για έναν εσωτερικό διακομιστή PPTP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310563 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/26/2005 12:30:00 - Αναθεώρηση: 4.0

 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • kbinfo kbenv kbnetwork KB310563
Σχόλια