Επιλογή "Ανάκτηση από μονάδα δίσκου" δεν είναι διαθέσιμη εάν 10 τα Windows είναι εγκατεστημένα σε μια μονάδα δίσκου NVMe

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3105632
Περίληψη
Μη πτητικής μνήμης Express (NVMe) είναι μια προδιαγραφή για Solid-State μονάδων δίσκου (SSD). Εάν 10 των Windows είναι εγκατεστημένη σε μια μονάδα δίσκου NVMe, και Δημιουργήσετε μια μονάδα δίσκου αποκατάστασηςτο "Ανάκτηση από μονάδα δίσκου"επιλογή δεν είναι διαθέσιμη κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μονάδα δίσκου αποκατάστασης. Άλλες επιλογές αποκατάστασης, όπως την επαναφορά και την επαναφορά συστήματος, είναι ακόμη διαθέσιμη.
Περισσότερες πληροφορίες
Η Microsoft έχει γνωρίζει το θέμα.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Egenskaber

Artikel-id: 3105632 – Seneste udgave 10/15/2015 23:31:00 – Udgave 1.0

Windows 10

  • kbmt KB3105632 KbMtel
Feedback