Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή των δευτερευόντων κλειδιών μητρώου HKEY_CURRENT_USER

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Το άρθρο αυτό περιγράφει τα δευτερεύοντα κλειδιά που βρίσκονται στο κλειδί μητρώου HKEY_CURRENT_USER των Windows XP.
Περισσότερες πληροφορίες
Οι πληροφορίες στο κλειδί αυτό συγκεντρώθηκαν από το κλειδί HKEY_USERS κατά τη διαδικασία σύνδεσης. Συνεπώς, όλες οι πληροφορίες που εντοπίστηκαν στο κλειδί HKEY_CURRENT_USER αποτελούν αντίγραφο του δευτερεύοντος κλειδιού HKEY_USERS\όνομα_χρήστη, όπου όνομα_χρήστη είναι το όνομα του ενεργού χρήστη (ή προεπιλεγμένου).

Δευτερεύοντα κλειδιά στο κλειδί μητρώου HKEY_CURRENT_USER

AppEvents

Αυτό το δευτερεύον κλειδί περιέχει διαδρομές προς αρχεία ήχου, τα οποία φορτώνονται για συγκεκριμένα συμβάντα συστήματος (για παράδειγμα, όταν προκύπτει ένα μήνυμα λάθους).

Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)

Αυτό το δευτερεύον κλειδί περιέχει δευτερεύοντα κλειδιά για τις ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στα αρχεία Win.ini και Control.ini στα Microsoft Windows 3.x.

InstallLocationsMRU

Αυτό το δευτερεύον κλειδί περιέχει τις θέσεις από τις οποίες εγκαταστάθηκαν προγράμματα πιο πρόσφατα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αρχικά MRU προέρχονται από την έκφραση "most recently used" που σημαίνει "τα πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένα".

Διάταξη πληκτρολογίου (Keyboard Layout)

Αυτό το δευτερεύον κλειδί περιέχει δευτερεύοντα κλειδιά που περιλαμβάνουν τιμές, οι οποίες ορίζουν την τρέχουσα διάταξη του ενεργού πληκτρολογίου, την οποία έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Πληκτρολόγιο" (Keyboard) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Δίκτυο (Network)

Αυτό το δευτερεύον κλειδί περιέχει δευτερεύοντα κλειδιά που περιγράφουν μόνιμες και πρόσφατες συνδέσεις δικτύου.

Απομακρυσμένη πρόσβαση (RemoteAccess)

Αυτό το δευτερεύον κλειδί περιέχει δευτερεύοντα κλειδιά διευθύνσεων και προφίλ για απομακρυσμένη πρόσβαση σε δίκτυο.

Λογισμικό (Software)

Αυτό το δευτερεύον κλειδί περιέχει δευτερεύοντα κλειδιά που περιγράφουν τις ρυθμίσεις λογισμικού του τρέχοντος χρήστη και περιέχει πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα που αποθηκεύτηκαν προηγουμένως στο αρχείο Win.ini ή στα ιδιωτικά αρχεία προετοιμασίας στα Windows 3.x.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι εγκατεστημένο το Microsoft Outlook Express 5.x, δημιουργείται ένα κλειδί Identities, το οποίο αποτελείται από δευτερεύοντα κλειδιά που περιέχουν ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν το λογαριασμό, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τις ομάδες συζήτησης του Outlook Express. Αυτό το κλειδί περιέχει, επίσης, τις πληροφορίες για την υπηρεσία Microsoft Network (MSN) Messenger, εάν το πρόγραμμα αυτό είναι εγκατεστημένο.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310595 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/01/2007 02:17:00 - Αναθεώρηση: 1.2

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • kbinfo kbenv KB310595
Σχόλια