Τρόπος απενεργοποίησης μιας υπηρεσίας ή συσκευής που αποτρέπει την εκκίνηση των Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Εάν μια υπηρεσία ή ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής ξεκινά αυτόματα και δεν είναι συμβατό με την τρέχουσα έκδοση των Windows, η υπηρεσία ή το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής ενδέχεται να μην επιτρέπει στα Windows να εξακολουθήσουν να λειτουργούν μέχρι να τερματίσετε την υπηρεσία ή να απενεργοποιήσετε το παλιό πρόγραμμα οδήγησης συσκευής.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να προκύψει αν υπάρχει εγκατεστημένο υλικό ή λογισμικό το οποίο εγκαθιστά μια συσκευή ή μια υπηρεσία που δεν είναι συμβατή με τα Windows.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ξεκινήστε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) και συνδεθείτε στον υπολογιστή:
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας με τις δισκέτες εκκίνησης των Windows ή με το CD-ROM των Windows, αν ο υπολογιστής σας υποστηρίζει εκκίνηση από το CD-ROM.
 2. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης (Welcome to Setup), πιέστε το πλήκτρο R για επιδιόρθωση και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο C, για να ξεκινήσει η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 3. Επιλέξτε να εγκαταστήσετε τα Windows και να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας με το λογαριασμό Administrator.
 4. Από το φάκελο %SystemRoot%\System32 στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε listsvc και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Εντοπίστε την υπηρεσία ή το πρόγραμμα οδήγησης που προκαλεί το ζήτημα από τη λίστα που παρέχεται.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξετε εσφαλμένη υπηρεσία ή συσκευή, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε περισσότερα ζητήματα.
 6. Πληκτρολογήστε disable όνομα_υπηρεσίας (όπου όνομα_υπηρεσίας είναι το όνομα της υπηρεσίας) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εντολή disable εκτυπώνει τον παλιό τύπο_έναρξης της υπηρεσίας πριν από την επαναφορά της στην τιμή SERVICE_DISABLED. Πρέπει να καταγράψετε τον παλιό τύπο_έναρξης, σε περίπτωση που χρειαστεί να επανενεργοποιήσετε την υπηρεσία.
 7. Πληκτρολογήστε exit και ο υπολογιστής επανεκκινείται αυτόματα. Αφήστε τον υπολογιστή να ξεκινήσει κανονικά.
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ή τη χρήση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
229716 Περιγραφή της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows 2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310602 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:02:24 - Αναθεώρηση: 2.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB310602
Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)