Τρόπος αποκλεισμού OneDrive.exe από διαφημιζόμενου μετά την εγκατάσταση του Office 2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3107393
Περίληψη
Ο υπολογιστής-πελάτης συγχρονισμού OneDrive (OneDrive.exe) περιλαμβάνεται στην εγκατάσταση του Microsoft Office 2016. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο για να εμποδίσετε τον OneDrive.exe διαφημιζόμενου μετά την εγκατάσταση του Office 2016.

Σημείωση OneDrive.exe είναι η ίδια εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί στο στον υπολογιστή-πελάτη συγχρονισμού επόμενης γενιάς για OneDrive για την επιχείρηση για να συγχρονίσετε την προσωπική σας τοποθεσία στο SharePoint Online. Εάν χρησιμοποιείτε OneDrive για την επιχείρησή του οργανισμού σας για το συγχρονισμό της προσωπικής σας τοποθεσίας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί OneDrive.exe τον υπολογιστή σας μετά την OneDrive για την επιχείρηση μετεγκαθιστά στον υπολογιστή-πελάτη συγχρονισμού επόμενης γενιάς, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αναβαθμισμένο πρόγραμμα-πελάτη. Όταν κυκλοφορήσει στον υπολογιστή-πελάτη συγχρονισμού επόμενης γενιάς, παρέχουμε επιπλέον στοιχεία ελέγχου διαχείρισης που θα σας επιτρέψει να αποκλείσετε συγχρονισμού OneDrive.exe αλλά να συνεχίσει να επιτρέπει το OneDrive για το συγχρονισμό επαγγελματικών.

Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε το OneDrive για επαγγελματική επόμενης γενιάς συγχρονισμού υπολογιστή-πελάτη (OneDrive.exe).

Σημείωση Για να προσδιορίσετε ποιος πελάτης συγχρονισμού OneDrive που χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Περισσότερες πληροφορίες
Μέχρι να κυκλοφορήσει στον υπολογιστή-πελάτη συγχρονισμού επόμενης γενιάς, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λύσεις για να εμποδίσετε τον OneDrive.exe διαφημιζόμενου στον υπολογιστή σας.

Μέθοδος 1: Διαγραφή συντομεύσεις για την εκκίνηση του OneDrive.exe

Μετά την εγκατάσταση του OneDrive.exe, θα δείτε συντομεύσεις για το προϊόν που προστίθεται στο σύστημά σας. Εάν θέλετε, μπορείτε να διαγράψετε αυτές τις συντομεύσεις από τις ακόλουθες θέσεις.

Σημείωση Ενδέχεται να μπορείτε να δείτε μόνο ένα υποσύνολο των συντομεύσεων.

 • %APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft OneDrive.lnk
 • %APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 • %USERPROFILE%\Links\OneDrive.lnk
Στο Windows 10 και Windows 7, τις προβολές της Εξερεύνησης των Windows και το μενού "Έναρξη" πρέπει να μοιάζουν με το παρακάτω στιγμιότυπα οθόνης μετά την εγκατάσταση του Office 2016.
Μέθοδος 2: Κατάργηση εγκατάστασης OneDrive.exe

Σημείωση OneDrive.exe είναι η ίδια εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογιστή-πελάτη συγχρονισμού επόμενης γενιάς για OneDrive για την επιχείρηση. Εάν χρησιμοποιείτε OneDrive για την επιχείρησή σας προέλευσης, θα χρειαστεί να αναπτύξετε ξανά OneDrive.exe ξεχωριστά.

Μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα-πελάτης OneDrive πακέτο εγκατάστασης (OneDriveSetup.exe) με το διακόπτη γραμμής εντολών / uninstall ως εξής, για να καταργήσετε την εγκατάσταση του OneDrive.exe:
OneDriveSetup.exe /uninstall
Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε το στιγμιότυπο οθόνης παρακάτω:Για τη λήψη OneDriveSetup.exe, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σύνδεση κάτω από την επικεφαλίδα στον υπολογιστή-πελάτη OneDrive το κεντρική σελίδα της OneDrive, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο.Εάν δεν εκτελείτε το Windows 10, Καταργήστε την εγκατάσταση του OneDrive.exe, χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου.

Σημαντικό Εάν εγκαταστήσετε ένα παλαιότερο build του Office 2016 (μαζί με μια έκδοση του Office 2016 που είναι παλαιότερη από την 16.0.6001.1033 OneDrive.exe), OneDrive.exe, θα πρέπει να ενημερώνεται προκειμένου να τηρείται η ρύθμιση πολιτικής ομάδας. Για να OneDrive για την ενημερωμένη έκδοση, λήψη της τελευταίας έκδοσης του OneDrive προγράμματος-πελάτη εγκατάστασης πακέτου (OneDriveSetup.exe) μέσω της κεντρικής σελίδας "OneDrive" και, στη συνέχεια, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
OneDriveSetup.exe /silent
Σημείωση Σε αυτήν την εντολή, το διακόπτη/αθόρυβη εγκαθιστά στην πιο πρόσφατη έκδοση χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη που εμφανίζονται.

Εργασίες διαχειριστή

Εάν είστε διαχειριστής του OneDrive για την επιχείρηση, που ίσως θέλετε να αναπτύξετε δέσμες ενεργειών για να επιτρέψετε τις ακόλουθες ενέργειες.

Windows 7

Εάν θέλετε να διαγράψετε τις συντομεύσεις στα Windows 7, έτσι ώστε το OneDrive δεν εμφανίζεται μετά την εγκατάσταση του Office 2016, εκτελέστε τις ακόλουθες δέσμες ενεργειών.

Σημείωση Αυτές οι δέσμες ενεργειών παρέχονται χωρίς οποιαδήποτε επίσημη υποστήριξη SLA, αλλά μας έχετε επαληθεύσει ότι λειτουργούν στο σύστημα.
@ECHO OFFDEL "%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft OneDrive.lnk"DEL "%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk"DEL "%USERPROFILE%\Links\OneDrive.lnk"

Windows 10

Εκτός από τα βήματα για τα Windows 7, πρέπει να εκτελέσετε τις ακόλουθες δέσμες ενεργειών για να διαγράψετε το εικονίδιο OneDrive από το παράθυρο περιήγησης στην Εξερεύνηση των Windows.
Stop-Process -processname OneDriveSet-Location "HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace"Get-ChildItem | ForEach-Object {Get-ItemProperty $_.pspath} | ForEach-Object {  $leftnavNodeName = $_."(default)";    if (($leftnavNodeName -eq "OneDrive") -Or ($leftnavNodeName -eq "OneDrive - Personal")) {    if (Test-Path $_.pspath) {      Remove-Item $_.pspath;    }  }}
Εάν θέλετε να αποκλείσετε OneDrive.exe, πρώτα βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την έκδοση 16.0.6001.1033 του Office 2016 ή νεότερη έκδοση. Μετά την εγκατάσταση του Office 2016, ακολουθήστε τα βήματα στοΑυτό το θέμα TechNet, και να ενεργοποιήσετε την πολιτικήΑποτρέψτε τη χρήση του OneDrive για την αποθήκευση αρχείων .

Αν χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε το OneDrive.exe στο μέλλον, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τις παρακάτω εργασίες:

 • Εάν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση πολιτικής ομάδας για να εμποδίσετε τον διαφημιζόμενου OneDrive.exe, πρέπει να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, πριν να εγκαταστήσετε το Office 2016.
 • Εάν διαγράψετε τις συντομεύσεις για την εκκίνηση του OneDrive.exe μετά την εγκατάσταση του Office 2016, μπορείτε ξανά πρέπει να αναπτύξετε και να εκτελέσετε το πιο πρόσφατο πακέτο εγκατάστασης του OneDrive (OneDriveSetup.exe) στον υπολογιστή των χρηστών για να επαναφέρετε τις συντομεύσεις.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3107393 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/22/2016 21:50:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Standard 2016, OneDrive, OneDrive for Business

 • kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbbug kbfix kbtshoot kbgraphxlink kbmt KB3107393 KbMtel
Σχόλια