Το μήνυμα λάθους "Κωδικός σφάλματος: 0x80070002" (Error Code: 0x80070002) αναφέρει ένα ζήτημα ελέγχου άδειας χρήσης μετά την αναβάθμιση σε υπολογιστή Dell

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Κατά την εκκίνηση των Microsoft Windows XP, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο εμποδίζει τον ακριβή έλεγχο της άδειας αυτού του υπολογιστή από τα Windows. Κωδικός σφάλματος: 0x80070002.

(A problem is preventing Windows from accurately checking the license for this computer. Error code: 0x80070002.)
Αιτία
Το ζήτημα αυτό είναι δυνατό να παρουσιαστεί όταν ισχύει μία από τις παρακάτω συνθήκες:
 • Η προεπιλεγμένη υπηρεσία ασφαλείας των Windows XP έχει αλλάξει.
 • Το γράμμα της μονάδας δίσκου του συστήματος έχει αλλάξει.
Έχει αναφερθεί το ζήτημα με την υπηρεσία ασφαλείας στους υπολογιστές της Dell στους οποίους είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Dell Assistant.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό το ζήτημα είναι δυνατό να προκληθεί από οποιοδήποτε λογισμικό το οποίο αλλάζει την προεπιλεγμένη υπηρεσία ασφαλείας. Δεν περιορίζεται στους υπολογιστές Dell ή στο λογισμικό Dell Assistant.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Προειδοποίηση Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο.

Επαναφορά της προεπιλεγμένης υπηρεσίας ασφαλείας στα Windows XP

Για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη υπηρεσία ασφαλείας στα Windows XP, διαγράψτε τα σχετικά κλειδιά μητρώου από το μητρώο των Windows. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή. Πιέστε το πλήκτρο F8 στη διάρκεια της εκκίνησης για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode).
 2. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedt32.exe).
 3. Διαγράψτε τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου από το μητρώο των Windows:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
  HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
 4. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 5. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Επαναφορά του γράμματος μονάδας δίσκου της μονάδας δίσκου του συστήματος

Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) για να επαναφέρετε το γράμμα μονάδας δίσκου της μονάδας δίσκου του συστήματος στην αρχική του τιμή. Επεξεργαστείτε το ακόλουθο κλειδί μητρώου, για να αλλάξετε την τιμή της μονάδας δίσκου του συστήματος:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που περιγράφουν λεπτομερώς την ακριβή διαδικασία μετονομασίας του γράμματος μονάδας δίσκου του συστήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
223188 Τρόπος επαναφοράς του γράμματος μονάδας δίσκου του συστήματος/εκκίνησης στα Windows
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310794 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:03:26 - Αναθεώρηση: 3.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbnofix kbregistry kbenv kbprb kb3rdparty KB310794
Σχόλια