Οργανωτής λαμβάνει πολλαπλές αποκρίσεις από ένα συμμετέχοντα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3108212
Συμπτώματα
Ο οργανωτής μιας σύσκεψης λαμβάνει πολλές απαντήσεις για συσκέψεις από ένα συμμετέχοντα. Ανάλυση των αρχείων καταγραφής των υπηρεσιών IIS εμφανίζει πολλές εντολές MeetingResponse από τη συσκευή του χρήστη. Αυτές οι εντολές είναι παρόμοια με τα ακόλουθα:
2015-11-18 13:48:57 10.0.1.161 POST /Microsoft-Server-ActiveSync/Proxy/default.eas User=jmartin@contoso.com&DeviceId=VBHDCRCR131BJBUID1MNRQNNIG&DeviceType=iPhone&Cmd=MeetingResponse&Log=PrxFrom:10.0.1.161_V160_Ver1:160_HH:eas.contoso.com_SmtpAdrs:jmartin%40contoso.com_Fet:6014_Pk:4016830080_DevOS:iOS+9.2+13C71_As:AllowedG_Mbx:CLT-E16-MBX1.contoso.com_Throttle:0
Αιτία
Ο συμμετέχων που ανταποκρίθηκαν σε μια παρουσία μιας περιοδικής σύσκεψης χρησιμοποιώντας μια συσκευή 9.x iOS. Η συσκευή δεν αναλύει σωστά την απόκριση του διακομιστή Exchange και θα συνεχίσει να στείλετε απόκριση σε σύσκεψη.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Εφαρμόστε την ενημερωμένη έκδοση του iOS 9.3. Apple τεκμηριώνει το ζήτημα στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Apple:
Περισσότερες πληροφορίες
Αποποίηση ευθυνών για πληροφορίες τρίτων κατασκευαστών

Η Microsoft παρέχει στοιχεία επικοινωνίας με τρίτους για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας τρίτων.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω ερώτημα Studio ανάλυσης του αρχείου καταγραφής για να προσδιορίσετε τους χρήστες που επηρεάζονται από αυτό το ζήτημα:
/* Query to find MeetingResponse commands by user device */SELECT COUNT(*) As Hits,EXTRACT_VALUE(cs-uri-query,'DeviceType') AS DeviceType,EXTRACT_VALUE(cs-uri-query,'DeviceId') AS DeviceId,REPLACE_STR(TO_STRING(EXTRACT_PREFIX(EXTRACT_SUFFIX(cs-uri-query, 0, '_SmtpAdrs:'), 0, '_')), '%40', '@') As User,EXTRACT_VALUE(cs-uri-query,'Cmd') AS CmdFROM '[LOGFILEPATH]' WHERE cs-uri-stem LIKE '%Active%' AND Cmd LIKE '%MeetingResponse%'GROUP BY DeviceType,DeviceId,Cmd,UserORDER BY Hits DESCΠροειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

خصائص

رقم الموضوع: 3108212 - آخر مراجعة: 04/07/2016 16:31:00 - المراجعة: 2.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition

  • o365022013 o365 o365a o365e kb3rdparty kbmt KB3108212 KbMtel
تعليقات