Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος καταγραφής εποπτείας δικτύου

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:310875
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του δικτύου εποπτείας Capture Utility (Netcap.exe) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την καταγραφή της κυκλοφορίας δικτύου στην Εποπτεία δικτύου.
Περισσότερες πληροφορίες
Netcap παρέχει δυνατότητες καταγραφής μόνο από μια γραμμή εντολών, για να ανοίξετε τα αρχεία καταγραφής (.cap) που προκύπτουν, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πλήρες περιβάλλον εποπτείας δικτύου.

Netcap εγκαθίσταται όταν εγκαθιστάτε τα εργαλεία υποστήριξης που βρίσκονται στο CD-ROM των Windows XP.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτά τα εργαλεία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
306794Τρόπος εγκατάστασης των εργαλείων υποστήριξης από το CD-ROM των Windows XP
Η Εποπτεία δικτύου παρέχεται με προϊόντα Windows Server και Microsoft Systems Management Server (SMS).

Netcap παρέχει δυνατότητες καταγραφής που είναι παρόμοια με την έκδοση της Εποπτείας δικτύου που συνοδεύει τα προϊόντα Windows Server, ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε Netcap στη γραμμή εντολών. Netcap εγκαθιστά το πρόγραμμα οδήγησης εποπτείας δικτύου και συνδέει όλους τους προσαρμογείς, όταν εκτελείτε την εντολή Netcap για πρώτη φορά.

Η πλήρης σύνταξη Netcap έχει την ακόλουθη σύνταξη:
 Usage: NetCap.exe [/B:#] [/T <Type> <Buffer> <HexOffset> <HexPattern>]          [/F:<filterfile.cf>] [/C:<capture file>] [/N:#]          [/L:HH:MM:SS] [/TCF:<Folder Name>] Example: NetCap /B:20 /N:2 /T BP 100 0a ff1f /F:d:\IPFilter.CF /B:# - Buffer, capture size to take, from 1MB to 1000MB default is 1Mb /T  - Trigger, stop capturing when the given buffer and/or pattern is reached    If no trigger is given, the capture will stop when the buffer is full    Use "/T N" to continue capturing even if the buffer fills    Oldest frames in capture will be over written once the buffer is full    Note: With "/T N" you will have to hit space bar to stop capturing    <Type>   - 'B' = buffer, 'P' = Pattern, 'BP' = Buffer then Pattern,           'PB' = Pattern then Buffer 'N' = No Trigger    <Buffer>  - % Buffer Size '25', '50', '75', '100' used with           B, BP, PB (NOT P)    <HexOffset> - Hex Offset from start of frame used with P, BP, PB (NOT B)    <HexPattern>- Hex Pattern to match used with P, BP, PB (NOT B)           The Pattern must be an even number of hex digits /C:<Capture File> - Move temporary capture to full path and/or file name           This can be any valid local or remote path           If "/C" is not specified the capture file will remain           in the default temporary capture folder /F:<filterfile.cf>- A Network Monitor 2.x generated capture filter (*.cf) /L:<HH:MM:SS>   - Capture for given amount of time (max 99:99:99)           Note: This option overrides the default 100% trigger           unless "/T <trigger type>" is also specified /TCF:<Folder Name>- Permanently changes the temporary capture folder           Warning the path must be on a fixed local hard drive           Once set you only need to use the switch again           to change the directory /Remove      - Removes the NetCap instance of the Network Monitor driver /N:<#>      - NIC Index number, for this computer					
Για να προσδιορίσετε τον αριθμό ευρετηρίου του (NIC) κάρτα διασύνδεσης δικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοnetcap /?Εντολή. Κάτω από τις πληροφορίες σύνταξης, μπορείτε να προβάλετε μια λίστα με τους προσαρμογείς που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή. Από αυτήν τη λίστα, μπορείτε να επιλέξετε το σωστό προσαρμογέα για καταγραφή. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να καταγράψετε την κυκλοφορία δεδομένων για μια σύνδεση μέσω τηλεφώνου σε έναν υπολογιστή με τους παρακάτω προσαρμογείς, χρησιμοποιήστε το NIC ευρετηρίου 0:
 Use the following index numbers for these adapters: (default) 0 = ETHERNET (2C3D20524153) WAN (PPP/SLIP) Interface      1 = ETHERNET (000039139635) Local Area Connection 2      2 = ETHERNET (0000390E118E) Local Area Connection					
Οι ακόλουθες εντολές είναι δείγμα Netcap εντολές:
 • Για να καταγράψετε την κυκλοφορία στο NIC 1 BY χρησιμοποιώντας ένα buffer 10 megabyte (MB), χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
  netcap /n:1 /b:10
 • Netcap συνήθως διακόπτει την καταγραφή όταν το buffer είναι πλήρες. Για να καταγράψετε την κυκλοφορία με "First In First εκτός" (FIFO) buffering, που είναι η προεπιλογή για την Εποπτεία δικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή:
  n/t netcap
  Σημειώστε ότι εάν θέλετε να διακόψετε την καταγραφή, πιέστε το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ.
 • Για να καταγράψετε την κυκλοφορία για μία ώρα, χρησιμοποιώντας ένα buffer FIFO 1 MB, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
  netcap /L:01:00:00
 • Για να καταργήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εποπτείας δικτύου, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
  netcap /remove
Τα αρχεία καταγραφής που δημιουργείται χρησιμοποιώντας Netcap τοποθετούνται σε τοΠροφίλ_χρήστηΦάκελος \Local Settings\Temp, από προεπιλογή, όπουΠροφίλ_χρήστηείναι το όνομα του προφίλ χρήστη. Μπορείτε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο φάκελο, χρησιμοποιώντας είτε το/Cή/tcfδιακόπτες.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή της κυκλοφορίας δικτύου, ιδέες ή τους όρους που χρησιμοποιούνται σε αυτό το άρθρο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
148942Τρόπος καταγραφής της κίνησης του δικτύου με την Εποπτεία δικτύου (Network Monitor)
netmon

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310875 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:03:48 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB310875 KbMtel
Σχόλια