Μήνυμα λάθους: Δεν είναι δυνατή η συνέχιση της Εγκατάστασης. Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Microsoft

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR311442
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να κάνετε αναβάθμιση του λειτουργικού σας συστήματος σε Windows XP, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Ανεπανόρθωτο σφάλμα
Δεν είναι δυνατή η συνέχιση της Εγκατάστασης. Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Microsoft

(Fatal Error
Setup cannot continue. Please Contact Microsoft Technical Support) (Error: 3E6h)
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα:
 1. Απεγκαταστήστε το λογισμικό System Restore Remover Pro by Definition (εάν είναι εγκατεστημένο). Για να απεγκαταστήσετε αυτό το λογισμικό, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Μετά την απεγκατάσταση του λογισμικού System Restore Remover Pro, εγκαταστήστε ξανά τα Windows XP. Εάν το λογισμικό System Restore Remover Pro δεν είναι εγκατεστημένο ή εάν η απεγκατάστασή του δεν επιλύει το ζήτημα, συνεχίστε με το βήμα 2. Εάν το ζήτημα επιλυθεί, δεν χρειάζεται να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα.
 2. Απεγκαταστήστε το λογισμικό Intuit Quickbooks, εάν είναι εγκατεστημένο. Για να απεγκαταστήσετε αυτό το λογισμικό, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Μετά την απεγκατάσταση του λογισμικού Quickbooks, εγκαταστήστε ξανά τα Windows XP. Εάν το λογισμικό Quickbooks δεν είναι εγκατεστημένο ή εάν η απεγκατάστασή του δεν επιλύει το ζήτημα, συνεχίστε με το βήμα 3. Εάν το ζήτημα επιλυθεί, παρακάμψτε τα υπόλοιπα βήματα.
 3. Μετονομάστε τα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat και μετά εγκαταστήστε ξανά τα Windows XP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετονομασίας αρχείων, ανατρέξτε στο θέμα "αλλαγή ονόματος αρχείου ή φακέλου" στη "Βοήθεια και υποστήριξη" Help and Support).
 4. Καταργήστε κάθε εξωτερικό υλικό που δεν είναι απαραίτητο για την εκκίνηση του υπολογιστή σας. Σε αυτό περιλαμβάνονται σαρωτές, ηχεία USB, ψηφιακές κάμερες, εκτυπωτές κ.λπ.
 5. Πραγματοποιήστε καθαρή εκκίνηση σε Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση ή Microsoft Windows Millennium Edition (Me) και στη συνέχεια εγκαταστήστε ξανά τα Windows XP.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την καθαρή εκκίνηση στα Windows 98, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  192926 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 98
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την καθαρή εκκίνηση στα Windows Me, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  267288 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows Millennium Edition
Περισσότερες πληροφορίες
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών τα οποία αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από προμηθευτές που είναι ανεξάρτητοι της Microsoft. Για αυτόν το λόγο, η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 311442 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:05:57 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kb3rdparty kbenv kberrmsg kbprb kbsetup KB311442
Σχόλια