MS16-029: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2016: 8 Μαρτίου 2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3114855
Περίληψη
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας επιλύει θέματα ευπάθειας στο Microsoft Office που θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα, αν ένας χρήστης ανοίξει ένα ειδικά δημιουργημένο αρχείο του Office. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα θέματα ευπάθειας, ανατρέξτε στο θέμα Ενημερωτικό δελτίο για θέματα ασφαλείας της Microsoft MS16-029.

Σημείωση Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, πρέπει να έχετε την έκδοση του Word 2016 εγκατεστημένα στον υπολογιστή.

Για μια πλήρη λίστα επηρεαζόμενες εκδόσεις του λογισμικού του Microsoft Office, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης3141806.

Βελτιώσεις και ενημερώσεις κώδικα
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας περιέχει βελτιώσεις και ενημερώσεις κώδικα για τα ακόλουθα ζητήματα δεν αφορά θέματα ασφαλείας:
 • Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα έγγραφο που έχει περιεχόμενο στοιχεία ελέγχου σύνθετου πλαισίου που συνδέονται με προσαρμοσμένα τμήματα XML σε ένα έγγραφο στο Word 2016. Αφού επιλέξετε μια τιμή σε ένα από αυτά τα στοιχεία ελέγχου και, στη συνέχεια, να κάνετε μια Αναίρεση "και" Αποθήκευση λειτουργία, η ρύθμιση τύπου ορισμένα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου αλλάζει από το σύνθετο πλαίσιο σε εμπλουτισμένο κείμενο και, χάνει την αντιστοίχιση στον κόμβο στο τμήμα προσαρμοσμένης XML.
 • Όταν χρησιμοποιείτε έναν εκτυπωτή για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο και, στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε σε άλλο εκτυπωτή μέσω προγραμματισμού στο Word 2016, Word 2016 διακόπτεται.
 • Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο ως αρχείο PDF στο Word 2016, το περιεχόμενο είναι κατεστραμμένο στο αρχείο PDF.
 • Όταν εισάγετε μια ηλεκτρονική εικόνα σε ένα έγγραφο στο Word 2016, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους που κράτη μέλη ότι η εικόνα δεν μπορεί να εισαχθεί από μια προσωρινή Internet θέση αρχείων. Επιπλέον, το Word 2016 διακόπτεται.
 • Όταν κάνετε κύλιση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML στο Outlook 2016 ή Word 2016, Outlook 2016 ή το Word 2016 διακόπτεται.
 • Που χρειάζεται πολύ χρόνο για να ενημερώσετε ένα στοιχείο ελέγχου περιεχομένου στο στοιχείο ελέγχου αντιστοίχισης XML στο Word 2016. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει την απόδοση για στοιχεία ελέγχου περιεχομένου στο Word 2016.
 • Εάν η προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου έχει οριστεί σε μια γλώσσα που γράφεται χρησιμοποιώντας κυριλλικοί χαρακτήρες, ορισμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου (για παράδειγμα, Ctrl + C και Ctrl + V) δεν λειτουργούν σε Word 2016.
 • Το WindowBeforeRightClick συμβάν δεν ενεργοποιείται, όταν κάνετε δεξιό κλικ σε ένα έγγραφο στο Word 2016.
 • Όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο HTML ως αντικείμενο σε ένα έγγραφο του Microsoft Word 2016, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε αυτό το αντικείμενο είναι αρχείο html. Αυτό το πρόγραμμα είτε δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας ή δεν ανταποκρίνεται. Για να επεξεργαστείτε αυτό το αντικείμενο, εγκατάσταση αρχείου html ή βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστά όλα τα παράθυρα διαλόγου στο αρχείο html.
 • Εάν κάνετε Βηματική εκτέλεση κώδικα (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το Βηματική εκτέλεσηλειτουργούν) σε ένα έγγραφο του Word 2016, διακόπτεται η λειτουργία του Word 2016.
 • Μετά την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων για το Word 2016, το πρότυπο Normal (Normal.dotm) μετονομάζεται σε Normal.dotm.old και δημιουργείται ένα νέο πρότυπο Normal.dotm.
 • Δεν υπάρχει επαρκής μνήμη ή χώρος στο δίσκο για τη σελιδοποίηση ή την εκτύπωση εγγράφων στο Word 2016.
 • Κατά τη χρήση ctx.trackedObjects.add()και να καταργείτε τις εφαρμογές χωρίς με μη αυτόματο τρόπο εκκαθάριση, τα αντικείμενα, το Word 2016 αυτόματα ομαλά εκκαθάριση αυτών των αντικειμένων πριν από την καταργεί τη φόρτωση τις εφαρμογές.
 • Να μη γίνει προώθησηεπαγγελματική γραμμή πληροφορίες συμβολοσειράς περικόπτεται και πλήρως δεν εμφανίζεται σε ορισμένες μη αγγλικές εκδόσεις του Outlook 2016.
 • Μια διαδρομή διεθνούς σύμβασης ονομάτων (Universal Naming Convention (UNC) που περιέχει ορισμένους χαρακτήρες πλήρους πλάτους δεν επιλυθεί σε υπερ-σύνδεση στο Word 2016.
 • Αφού προσθέσετε μια συνεχόμενη αλλαγή ενότητας σε ένα έγγραφο του Word 2016, ένα lastRenderedPageBreak Προσθήκη αντικειμένου.
 • Εάν χρησιμοποιείτε το Visual Studio Tools για τα εργαλεία του Office (VSTO) για να εκτελέσει ορισμένες κώδικα σε ένα έγγραφο στο Word 2016, χάνεται μια επιλογή χρήστη στο έγγραφο.
 • Η επιλογή που δεν χρησιμοποιείτε HTML παράγραφο αυτόματη απόσταση συμβατότητας είναι διαθέσιμη για να μετατρέψετε αρχεία Word 2016.
Πώς μπορείτε να λάβετε και να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση

Μέθοδος 1: Microsoft Update

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη από το Microsoft Update. Όταν ενεργοποιείτε τις Αυτόματες ενημερώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να λάβετε αυτόματα ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση της αυτόματης ενημέρωσης στον πίνακα ελέγχου" των Αυτό το άρθρο Κέντρο ασφάλειας & ασφαλείας.

Μέθοδος 2: Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Μπορείτε να αποκτήσετε του αυτόνομου πακέτου ενημέρωσης από το Κέντρο λήψης της Microsoft. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στη σελίδα λήψης για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση.
Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ανάπτυξης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για πληροφορίες ανάπτυξης σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης3141806.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας αντικαθιστά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας που είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως KB3114702.

Πληροφορίες κατακερματισμού αρχείου

Όνομα πακέτουΠακέτο κατακερματισμού SHA 1Πακέτο κατακερματισμού SHA 2
word2016-kb3114855-fullfile-x 86-glb.exeE7EF8935BC3A617262CD55B6E7152714EB29B0F492D5CBCED1B1329160E83E8681CAB4D12771382057B985BC211D301FB23DD416
word2016-kb3114855-fullfile-x 64-glb.exeF9CB90E4A0F58BD7D01080F63821798DB34540718C8E9209748AF3A19724824359DFD3DCE5411C43BA206EE6583CE0A158D09C02

Πληροφορίες αρχείων

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x 86 του Word 2016

Αναγνωριστικό αρχείουΌνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏρα
wwintl.dll_1026wwintl.dll16.0.4339.100081887218-Φεβ-1601:27
wwintl.dll_1030wwintl.dll16.0.4339.100080556018-Φεβ-1601:27
wwintl.dll_3082wwintl.dll16.0.4339.100084549618-Φεβ-1601:27
wwintl.dll_1061wwintl.dll16.0.4339.100076920818-Φεβ-1601:27
wwintl.dll_1050wwintl.dll16.0.4339.100082860018-Φεβ-1601:27
wwintl.dll_1038wwintl.dll16.0.4339.100088440818-Φεβ-1601:27
wwintl.dll_1040wwintl.dll16.0.4339.100083628018-Φεβ-1601:27
wwintl.dll_1041wwintl.dll16.0.4339.100078815218-Φεβ-1601:27
wwintl.dll_1087wwintl.dll16.0.4339.100087877618-Φεβ-1601:28
wwintl.dll_1044wwintl.dll16.0.4339.100079480818-Φεβ-1601:28
wwintl.dll_1045wwintl.dll16.0.4339.100085010418-Φεβ-1601:28
wwintl.dll_1046wwintl.dll16.0.4339.100085164818-Φεβ-1601:28
wwintl.dll_2070wwintl.dll16.0.4339.100085932018-Φεβ-1601:28
wwintl.dll_1048wwintl.dll16.0.4339.100089413618-Φεβ-1601:28
wwintl.dll_1049wwintl.dll16.0.4339.100080760818-Φεβ-1601:28
wwintl.dll_1060wwintl.dll16.0.4339.100081938418-Φεβ-1601:28
wwintl.dll_2074wwintl.dll16.0.4309.100080656018-Φεβ-1601:28
wwintl.dll_9242wwintl.dll16.0.4339.100081580818-Φεβ-1601:28
wwintl.dll_1054wwintl.dll16.0.4339.100082296818-Φεβ-1601:28
wwintl.dll_1055wwintl.dll16.0.4339.100087980018-Φεβ-1601:28
wwintl.dll_1058wwintl.dll16.0.4339.100081836018-Φεβ-1601:28
wwintl.dll_1066wwintl.dll16.0.4339.100091103218-Φεβ-1601:28
wwintl.dll_2052wwintl.dll16.0.4339.100069496818-Φεβ-1601:28
wwintl.dll_1028wwintl.dll16.0.4339.100070367218-Φεβ-1601:28
pdfreflow.exepdfreflow.exe16.0.4339.10001030216018-Φεβ-1603:50
wwintl.dll_1033wwintl.dll16.0.4309.100068931217-Φεβ-1612:58
Winword.exeWinword.exe16.0.4351.1001193606418-Φεβ-1607:24
wrd12cnv.dllwordcnv.dll16.0.4351.1001915577618-Φεβ-1607:24
wwlib.dllwwlib.dll16.0.4351.10012956613618-Φεβ-1607:24

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64 του Word 2016

Αναγνωριστικό αρχείουΌνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏρα
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1025wwintl.dll16.0.4351.1001942272
wwintl.dll_1025wwintl.dll16.0.4351.100194227218-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1026wwintl.dll16.0.4351.1001897728
wwintl.dll_1026wwintl.dll16.0.4351.100189772818-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1029wwintl.dll16.0.4351.1001953536
wwintl.dll_1029wwintl.dll16.0.4351.100195353618-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1030wwintl.dll16.0.4351.1001884416
wwintl.dll_1030wwintl.dll16.0.4351.100188441618-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1031wwintl.dll16.0.4351.1001964800
wwintl.dll_1031wwintl.dll16.0.4351.100196480018-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1032wwintl.dll16.0.4351.1001955072
wwintl.dll_1032wwintl.dll16.0.4351.100195507218-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_3082wwintl.dll16.0.4351.1001924344
wwintl.dll_3082wwintl.dll16.0.4351.100192434418-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1061wwintl.dll16.0.4351.1001848064
wwintl.dll_1061wwintl.dll16.0.4351.100184806418-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1035wwintl.dll16.0.4351.1001895168
wwintl.dll_1035wwintl.dll16.0.4351.100189516818-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1036wwintl.dll16.0.4351.1001960704
wwintl.dll_1036wwintl.dll16.0.4351.100196070418-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1037wwintl.dll16.0.4351.1001881344
wwintl.dll_1037wwintl.dll16.0.4351.100188134418-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1081wwintl.dll16.0.4351.1001942272
wwintl.dll_1081wwintl.dll16.0.4351.100194227218-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1050wwintl.dll16.0.4351.1001907456
wwintl.dll_1050wwintl.dll16.0.4351.100190745618-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1038wwintl.dll16.0.4351.1001963264
wwintl.dll_1038wwintl.dll16.0.4351.100196326418-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1057wwintl.dll16.0.4351.1001856256
wwintl.dll_1057wwintl.dll16.0.4351.100185625618-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1040wwintl.dll16.0.4351.1001915128
wwintl.dll_1040wwintl.dll16.0.4351.100191512818-Φεβ-1607:24
wac.Word.wwintl.dll_1041wwintl.dll16.0.4351.1001867000
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1041wwintl.dll16.0.4351.1001867000
wwintl.dll_1041wwintl.dll16.0.4351.100186700018-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1087wwintl.dll16.0.4351.1001957624
wwintl.dll_1087wwintl.dll16.0.4351.100195762418-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1042wwintl.dll16.0.4351.1001860344
wwintl.dll_1042wwintl.dll16.0.4351.100186034418-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1063wwintl.dll16.0.4351.1001914104
wwintl.dll_1063wwintl.dll16.0.4351.100191410418-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1062wwintl.dll16.0.4351.1001901312
wwintl.dll_1062wwintl.dll16.0.4351.100190131218-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1086wwintl.dll16.0.4351.1001859840
wwintl.dll_1086wwintl.dll16.0.4351.100185984018-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1044wwintl.dll16.0.4351.1001873656
wwintl.dll_1044wwintl.dll16.0.4351.100187365618-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1043wwintl.dll16.0.4351.1001913088
wwintl.dll_1043wwintl.dll16.0.4351.100191308818-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1045wwintl.dll16.0.4351.1001929464
wwintl.dll_1045wwintl.dll16.0.4351.100192946418-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1046wwintl.dll16.0.4351.1001930496
wwintl.dll_1046wwintl.dll16.0.4351.100193049618-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_2070wwintl.dll16.0.4351.1001938168
wwintl.dll_2070wwintl.dll16.0.4351.100193816818-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1048wwintl.dll16.0.4351.1001973504
wwintl.dll_1048wwintl.dll16.0.4351.100197350418-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1049wwintl.dll16.0.4351.1001886464
wwintl.dll_1049wwintl.dll16.0.4351.100188646418-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1051wwintl.dll16.0.4351.1001968376
wwintl.dll_1051wwintl.dll16.0.4351.100196837618-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1060wwintl.dll16.0.4351.1001898240
wwintl.dll_1060wwintl.dll16.0.4351.100189824018-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_2074wwintl.dll16.0.4351.1001894656
wwintl.dll_2074wwintl.dll16.0.4351.100189465618-Φεβ-1607:24
wac.Word.wwintl.dll_9242wwintl.dll16.0.4351.1001894648
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_9242wwintl.dll16.0.4351.1001894648
wwintl.dll_9242wwintl.dll16.0.4351.100189464818-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1053wwintl.dll16.0.4351.1001880312
wwintl.dll_1053wwintl.dll16.0.4351.100188031218-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1054wwintl.dll16.0.4351.1001902336
wwintl.dll_1054wwintl.dll16.0.4351.100190233618-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1055wwintl.dll16.0.4351.1001958656
wwintl.dll_1055wwintl.dll16.0.4351.100195865618-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1058wwintl.dll16.0.4351.1001897216
wwintl.dll_1058wwintl.dll16.0.4351.100189721618-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1066wwintl.dll16.0.4351.1001989888
wwintl.dll_1066wwintl.dll16.0.4351.100198988818-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_2052wwintl.dll16.0.4351.1001774336
wwintl.dll_2052wwintl.dll16.0.4351.100177433618-Φεβ-1607:24
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1028wwintl.dll16.0.4351.1001783040
wwintl.dll_1028wwintl.dll16.0.4351.100178304018-Φεβ-1607:24
pdfreflow.exepdfreflow.exe16.0.4339.10001591572818-Φεβ-1603:52
wac.Word.wwintl.dll_1033wwintl.dll16.0.4309.1000768672
wdsrv.Conversion.Word.wwintl.dll_1033wwintl.dll16.0.4309.1000768672
wwintl.dll_1033wwintl.dll16.0.4309.100076867218-Φεβ-1603:46
Winword.exeWinword.exe16.0.4351.1001193912818-Φεβ-1607:26
wrd12cnv.dllwordcnv.dll16.0.4351.10011185606418-Φεβ-1607:26
wwlib.dllwwlib.dll3717036818-Φεβ-1607:26

Τρόπος λήψης Βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Βοήθεια για την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων: Υποστήριξη για το Microsoft Update

Λύσεις ασφάλειας για επαγγελματίες τεχνολογιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ: Αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας TechNet και υποστήριξη

Βοήθεια για την προστασία του υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows από ιούς και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας: Αντιμετώπιση ιών και το Κέντρο ασφαλείας

Τοπική υποστήριξη σύμφωνα με τη χώρα σας: Διεθνής υποστήριξη

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί με μηχανική μετάφραση

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3114855 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/09/2016 06:21:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Word 2016

 • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3114855 KbMtel
Σχόλια