Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Παρουσιάστηκε ένα μη αναμενόμενο σφάλμα (768) στη γραμμή 5118@ind:Xp\Client\Boot\Setup\Setup.c" κατά την εγκατάσταση των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν κάνετε αναβάθμιση του λειτουργικού σας συστήματος σε Windows XP, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Παρουσιάστηκε ένα μη αναμενόμενο σφάλμα (768) στη γραμμή 5118 του <γράμμα_μονάδας_δίσκου>\xpclient\base\boot\setup\setup.c Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να συνεχίσετε.

(An unexpected error (768) occurred at line 5118 in drive letter\xpclient\base\boot\setup\setup.c Press any key to continue.)
Όταν πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, το σύστημα αρχίζει να φορτώνει τα Windows και κατόπιν παρουσιάζεται το ακόλουθο μήνυμα:
Εντοπίστηκε πρόβλημα και τερματίστηκαν τα Windows για να αποτραπεί βλάβη στον υπολογιστή σας. PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED

(A problem has been detected and windows has been shutdown to prevent damage to your computer. PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED)
Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπετε αυτήν την οθόνη σφάλματος διακοπής, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας. Εάν εμφανιστεί ξανά αυτή η οθόνη, βεβαιωθείτε ότι το νέο υλικό ή λογισμικό έχει εγκατασταθεί σωστά. Εάν πρόκειται για νέα εγκατάσταση, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού ή λογισμικού, για τυχόν ενημερωμένες εκδόσεις των Windows που μπορεί να χρειάζεστε.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, απενεργοποιήστε ή καταργήστε το υλικό ή το λογισμικό που εγκαταστήσατε πρόσφατα. Απενεργοποιήστε τις επιλογές μνήμης BIOS, όπως τη λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης ή τη λειτουργία σκίασης. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ασφαλή λειτουργία για την κατάργηση ή απενεργοποίηση των στοιχείων, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, πιέστε το πλήκτρο F8 για να εμφανιστεί το "Μενού επιλογών για προχωρημένους" και κατόπιν επιλέξτε την ασφαλή λειτουργία.

Τεχνικές πληροφορίες:

*** STOP: 0x0000006B (0xC000003A, 0x0000002, 0x0000000, 0x0000000)
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλείται από λογισμικό που δεν είναι συμβατό με τα Windows XP.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Απενεργοποιήστε την επιλογή GoBack όταν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP ξεκινήσει πάλι τον υπολογιστή σας

Για να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα GoBack όταν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP ξεκινήσει πάλι τον υπολογιστή σας:
  1. Πιέστε το πλήκτρο διαστήματος, για να προβάλετε το μενού εκκίνησης του GoBack.
  2. Πιέστε το πλήκτρο D (για να απενεργοποιήσετε την επιλογή goBack), πιέστε το πλήκτρο Y (ναι (yes), για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια)) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER δύο φορές.

Ακύρωση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup), απεγκατάσταση του προγράμματος GoBack και νέα εγκατάσταση των Windows XP

  1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Ακύρωση της εγκατάστασης των Windows XP" (Cancel Windows XP Setup).
  2. Όταν λειτουργεί πάλι η προηγούμενη έκδοση των Windows, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) για να απεγκαταστήσετε το λογισμικό GoBack έκδοση 3.
  3. Εγκαταστήστε ξανά τα Windows XP.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 311562 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:06:35 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbsetup kbprb KB311562
Σχόλια