Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Διακοπή 0x0000000A Irql_Not_Less_or_Equal" (Stop 0x0000000A Irql_Not_Less_or_Equal) κατά την αναβάθμιση σε Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν κάντε αναβάθμιση του υπολογιστή σας από τα Microsoft Windows 98 ή τα Microsoft Windows Millennium Edition (Me) στα Windows XP, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Διακοπή 0x0000000A irql_not_less_or_equal

(Stop 0x0000000A irql_not_less_or_equal)
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρουσιαστεί αν υπάρχει μη συμβατό υλικό ή μη συμβατό πρόγραμμα οδήγησης συσκευής στον υπολογιστή σας.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Αν παρουσιαστεί αυτό το μήνυμα λάθους, ακολουθήστε τα εξής βήματα για την επίλυση του ζητήματος:
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή και δείτε αν παρουσιαστεί επιλογή επιστροφής σε προηγούμενο λειτουργικό σύστημα. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αν εμφανιστεί. Αν δεν παρουσιαστεί επιλογή επιστροφής σε προηγούμενο λειτουργικό σύστημα, προχωρήστε στο βήμα 3.
 2. Όταν ο υπολογιστής ξεκινήσει τα Windows 98 ή τα Windows Me, απεγκαταστήστε τα προγράμματα αντιμετώπισης ιών και το λογισμικό διαχείρισης εκκίνησης (όπως το πρόγραμμα GoBack της Roxio) και κατόπιν εκτελέστε μια καθαρή εκκίνηση του υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες σε ένα από τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
  267288 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows Millennium Edition
  192926 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 98
  Αφού ξεκινήσει ο υπολογιστής σας σε περιβάλλον καθαρής εκκίνησης, επιχειρήστε ξανά την αναβάθμιση σε Windows XP. Αν η διαδικασία αναβάθμισης αποτύχει και λάβετε το ίδιο μήνυμα λάθους, τότε ίσως το ζήτημα να αφορά κάποια δυσλειτουργία υλικού.

 3. Αφαιρέστε το υλικό από τον υπολογιστή σας που δεν είναι απαραίτητο. Αποσυνδέστε τις συσκευές και εκτυπωτές Ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) και καταργήστε τον προσαρμογέα δικτύου, την κάρτα ήχου, τους σειριακούς προσαρμογείς κ.ο.κ.
 4. Εάν συνεχίσετε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα λάθους, ίσως χρειαστεί να ανανεώσετε το BIOS στη μητρική πλακέτα του υπολογιστή. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας ή ανατρέξτε στην τοποθεσία Web που αφορά τη μητρική πλακέτα για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρειάζεστε βοήθεια με τα βήματα 3 ή 4, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή υλικού. Σημειώστε ότι η πραγματοποίηση αλλαγών στο υλικό ή στο BIOS του υπολογιστή σας ενδεχομένως να ακυρώσει την εγγύησή σας. Εάν δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές υλικού στον υπολογιστή σας, μπορείτε να μεταφέρετε τον υπολογιστή σας σε ένα κέντρο επιδιορθώσεων.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310064 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης των Windows XP κατά την αναβάθμιση από Windows 98 ή Windows Me
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 311564 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:06:38 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbsetup kbprb KB311564
Σχόλια