"Θα πρέπει να εγκαταστήσετε πρόσθετες ενημερωμένες εκδόσεις" μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε το Lync 2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3115883
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης theDecember 2015 για Microsoft Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις), λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε το Lync 2013:

Lync γίνεται Skype για επιχειρήσεις. Για να εκτελέσετε αυτήν την εφαρμογή, πρέπει να εγκαταστήσετε πρόσθετες ενημερωμένες εκδόσεις για το Skype για επιχειρήσεις. KB3115883 για λεπτομέρειες ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή δεν έχει εγκατασταθεί η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS15-044 στη συσκευή σας. MS15-044 αποτελεί προϋπόθεση για την Ιουνίου 2015 Lync (Skype για επιχειρήσεις) της ενημερωμένης έκδοσης andlater εκδόσεις της ενημερωμένης έκδοσης.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστεMS15-044 στη συσκευή σας. Μετά την εφαρμογή της MS15-044, Lync 2013 θα αναβαθμιστούν σε Skype για επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Skype για επιχειρήσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Lync είναι τώρα Skype για επιχειρήσεις.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Egenskaber

Artikel-id: 3115883 – Seneste udgave 12/01/2015 18:22:00 – Udgave 2.0

Microsoft Lync 2013, Microsoft Lync Basic 2013

  • kbqfe kbsurveynew kbmt KB3115883 KbMtel
Feedback