Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην έχουν διατηρηθεί κατά την εφαρμογή της ενημέρωσης του Νοεμβρίου (έκδοση 1511)

Περίληψη
Πρόσφατα ενημερωθήκαμε σχετικά με ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να έχει επηρεάσει έναν εξαιρετικά μικρό αριθμό ατόμων που είχαν ήδη εγκαταστήσει τα Windows 10 και εφάρμοσαν την ενημέρωση του Νοεμβρίου (έκδοση 1511). Κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης του Νοεμβρίου, μπορεί να μην διατηρήθηκαν κατά λάθος ορισμένες προτιμήσεις ρυθμίσεων για το αναγνωριστικό διαφήμισηςτις εφαρμογές στο παρασκήνιο, το φίλτρο SmartScreen και το Συγχρονισμό με συσκευές. Αυτό το ζήτημα έχει διορθωθεί στην ενημέρωση που συνοδεύει το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3120677.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για τους πελάτες που έχουν εγκαταστήσει προηγουμένως την ενημέρωση του Νοεμβρίου (Έκδοση 1511), συνεργαζόμαστε για να συμβάλουμε στην ανάκτηση των προηγούμενών τους ρυθμίσεων μέσα στις επόμενες ημέρες και ζητούμε συγνώμη για τυχόν προβλήματα που δημιουργήσαμε. Στο μεταξύ, οι χρήστες που ενδιαφέρονται να ελέγξουν τις ρυθμίσεις τους μπορούν να τις βρουν αν μεταβούν στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, στο Ιδιωτικό απόρρητο.
  • Επιλέξτε το στοιχείο Γενικά για να προσαρμόσετε το αναγνωριστικό διαφήμισης και το φίλτρο SmartScreen.
  • Επιλέξτε το στοιχείο Άλλες συσκευές για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Συγχρονισμού με συσκευές.
  • Επιλέξτε το στοιχείο Εφαρμογές στο παρασκήνιο για να ελέγξετε τις εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3121244 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/25/2015 01:56:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Windows 10

  • KB3121244
Σχόλια