Τρόπος ενεργοποίησης της αυτόματης σύνδεσης διαχείρισης στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR312149
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο ρύθμισης αυτόματης σύνδεσης διαχείρισης για την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console). Αν ρυθμίσετε μια αυτόματη σύνδεση διαχείρισης, ο καθένας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) για να έχει πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Δεν θα του ζητείται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή.

Ρύθμιση αυτόματης σύνδεσης διαχείρισης για την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console)

Για να ρυθμίσετε αυτόματη σύνδεση διαχείρισης για την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console), ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα ενώ είστε συνδεδεμένοι με δικαιώματα διαχείρισης:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σε κλασική προβολή (Switch to Classic View) στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools), και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Τοπική πολιτική ασφαλείας (Local Security Policy).
  3. Αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις ασφαλείας (Security Settings), αναπτύξτε το στοιχείο Τοπικές πολιτικές (Local Policies) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ασφαλείας (Security Options).
  4. Κάντε διπλό κλικ στην πολιτική Κονσόλα αποκατάστασης: Δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης διαχείρισης" (Recovery Console: Allow automatic administrative logon). και στη συνέχεια ρυθμίστε την στην επιλογή Ενεργή (Enable).

    Η πολιτική ενεργοποιείται αμέσως. Μην ξεχάσετε να ξανανοίξετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Τοπική πολιτική ασφαλείας" (Local Security Policy) για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση "Ενεργή" (Enabled).
Δεν θα σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης την επόμενη φορά που θα κάνετε εκκίνηση και θα μεταβείτε στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, τα δεδομένα τιμής μητρώου DWORD SecurityLevel DWORD ορίζονται στο 1 στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole
Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
307654 Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) για τα Windows XP
308402 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "Ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι έγκυρος" (The password is not valid) κατά τη σύνδεση στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) στα Windows XP
298444 Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος ενημέρωσης πολιτικής ομάδας
Επιστροφή στην αρχή
αυτόματη σύνδεση, cmdcons
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 312149 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:08:50 - Αναθεώρηση: 3.1

Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbnetwork KB312149
Σχόλια