Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ο διακομιστής δεν είναι δυνατό να εκχωρήσει μνήμη για τη σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης του συστήματος (system paged pool)

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Όταν ο διακομιστής έχει μεγάλο φόρτο εργασίας, η υπηρεσία διακομιστή (Server) μπορεί να καταγράψει επανειλημμένα το ακόλουθο σφάλμα (στο αρχείο καταγραφής συμβάντων συστήματος) που υποδηλώνει ότι ο διακομιστής βρίσκεται εκτός της σελιδοποιημένης περιοχής μνήμης:
Προέλευση - SRV
Τύπος - Σφάλμα
Αναγνωριστικό συμβάντος - 2020
Περιγραφή -

Ο διακομιστής δεν ήταν δυνατό να κάνει εκχώρηση από τη σελιδοποιημένη περιοχή του συστήματος γιατί η περιοχή ήταν κενή.
Δεδομένα -
0000: 00040000 00540001 00000000 c00007e4
0010: 00000000 c000009a 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000 0000000b

(Source - SRV
Type - Error
Event ID - 2020
Description -

The server was unable to allocate from the system paged pool because the pool was empty.
Data -
0000: 00040000 00540001 00000000 c00007e4
0010: 00000000 c000009a 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000 0000000b)
Αιτία
Αρκετοί παράγοντες μπορεί να μειώσουν την παροχή της σελιδοποιημένης περιοχής μνήμης. Η ενεργοποίηση της κωδικοποίησης περιοχής μνήμης ή η λήψη στιγμιοτύπων της περιοχής μνήμης σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα μπορεί να σας βοηθήσουν να καταλάβετε ποιο πρόγραμμα οδήγησης καταναλώνει τη σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης. Αν τα στιγμιότυπα περιοχής μνήμης δηλώνουν ότι η ετικέτα MmSt (καταχωρήσεις πίνακα σελίδας (PTE) πρωτοτύπου αντικειμένου ενότητας Mm) είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής και η σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης έχει μειωθεί ή το σύστημα καταγράφει συμβάντα με αναγνωριστικά 2020, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι ανοιχτά στο διακομιστή πάρα πολλά αρχεία. Από προεπιλογή, γίνεται προσπάθεια από τη Διαχείριση Μνήμης (Memory Manager) για περικοπή της εκχωρημένης σελιδοποιημένης περιοχής μνήμης, όταν το σύστημα φτάσει στο 80 τοις εκατό της συνολικής σελιδοποιημένης περιοχής μνήμης. Ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, η πιθανή μέγιστη σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης σε έναν υπολογιστή μπορεί να είναι 343MB και το 80 τοις εκατό αυτού του αριθμού είναι 274MB. Αν η Διαχείριση Μνήμης (Memory Manager) δεν είναι δυνατό να κάνει αρκετά γρήγορα την περικοπή, ώστε να ανταποκριθεί στη ζήτηση, μπορεί να εμφανιστεί το συμβάν που αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου. Ο συντονισμός της Διαχείρισης Μνήμης (Memory Manager) ώστε να ξεκινά η διαδικασία περικοπής νωρίτερα (για παράδειγμα, όταν φτάνει στο 60 τοις εκατό), θα της επέτρεπε να ανταποκριθεί στη ζήτηση για σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης σε περιόδους αιχμής, και να μην εξαντληθεί η σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
Η χρήση της ακόλουθης σύστασης βοήθησε ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση:
 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedt32.exe).
 2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί στο μητρώο:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη τιμής (Add Value) και στη συνέχεια προσθέστε την εξής τιμή μητρώου:
  Όνομα τιμής: PoolUsageMaximum
  Τύπος δεδομένων: REG_DWORD
  Βάση: Δεκαδική
  Δεδομένα τιμής: 60

  (Value name: PoolUsageMaximum
  Data type: REG_DWORD
  Radix: Decimal
  Value data: 60)
  Η ρύθμιση της τιμής στο 60, ενημερώνει τη Διαχείριση Μνήμης (Memory Manager) να ξεκινήσει τη διαδικασία περικοπής στο 60 τοις εκατό της μέγιστης σελιδοποιημένης περιοχής μνήμης PagedPoolMax, αντί για την προεπιλεγμένη ρύθμιση του 80 τοις εκατό. Αν το όριο του 60 τοις εκατό δεν αρκεί για το χειρισμό των εντάσεων στη δραστηριότητα, μειώστε τη ρύθμιση στο 50 ή στο 40 τοις εκατό.
  Όνομα τιμής: PagedPoolSize
  Τύπος δεδομένων: REG_DWORD
  Βάση: Δεκαεξαδική
  Δεδομένα τιμής: 0xFFFFFFFF

  (Value name: PagedPoolSize
  Data type: REG_DWORD
  Radix: Hex
  Value data: 0xFFFFFFFF)
  Η ρύθμιση της παραμέτρου PagedPoolSize σε 0xFFFFFFFF εκχωρεί στον υπολογιστή τη μέγιστη σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης αντί για άλλους πόρους.
 4. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 5. Ξεκινήστε πάλι το διακομιστή για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 312362 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/01/2006 10:44:00 - Αναθεώρηση: 8.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

 • kberrmsg kbenv kbprb KB312362
Σχόλια