Ενδέχεται να υπάρξει απώλεια δεδομένων ή ρυθμίσεων προγραμμάτων μετά από την επανεγκατάσταση, επιδιόρθωση ή αναβάθμιση των Windows XP

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR312369
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες αυτού του άρθρου ισχύουν μόνο για υπολογιστές όπου έχει γίνει προεγκατάσταση των Windows XP από κατασκευαστή υπολογιστών.

Ίσως χάσετε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο "Όλοι οι χρήστες" (All Users) καθώς και προεπιλεγμένα πρότυπα και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο προεπιλεγμένου χρήστη μετά την επανεγκατάσταση, επιδιόρθωση ή αναβάθμιση των Windows XP. Ενδέχεται να λείπουν συντομεύσεις του μενού Έναρξη (Start), στοιχεία στην ομάδα εκκίνησης (Startup group) και αρχεία εγγράφων, εικόνων ή μουσικής που έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο "Κοινόχρηστα έγγραφα" (Shared Documents).

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει αφού εκτελέσετε μία από τις ακόλουθες ενέργειες σε υπολογιστή που έχει προεγκατεστημένα τα Windows XP από κατασκευαστή υπολογιστών (ή αλλιώς κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (Original Equipment Manufacturer - OEM)):
  • Επανεγκαθιστάτε τα Windows XP στον ίδιο φάκελο κάνοντας κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση (συνιστάται) (Upgrade (Recommended)) αφού εκτελέσετε το αρχείο Winnt32.exe ή κάνοντας κλικ στη σύνδεση Εγκατάσταση των Windows XP (Install Windows XP) στην οθόνη "Καλώς ορίσατε στα Microsoft Windows XP" (Welcome to Microsoft Windows XP) που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το CD-ROM των Windows XP. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως επιτόπια αναβάθμιση ή επιτόπια εγκατάσταση.
  • Επιδιορθώνετε τα Windows XP κάνοντας εκκίνηση του υπολογιστή σας από το CD-ROM των Windows XP, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER για την εγκατάσταση των Windows XP και μετά πιέζοντας το πλήκτρο R για την επιδιόρθωση της επιλεγμένης εγκατάστασης.
  • Κάνετε αναβάθμιση της εγκατάστασης των Windows XP Home Edition, που ήταν προεγκατεστημένη από τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας, στην επίσημη έκδοση των Windows XP Professional.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει αν το αρχείο Undo_guimode.txt βρίσκεται στο φάκελο Windows\System32 του σκληρού σας δίσκου όταν εκτελείτε οποιαδήποτε από τις ενέργειες που παρατίθενται στην ενότητα "Συμπτώματα", σε υπολογιστή με προεγκατεστημένα τα Windows XP από κατασκευαστή υπολογιστών. Αυτό το αρχείο δημιουργείται από τον οδηγό που τίθεται σε λειτουργία κατά την πρώτη εκκίνηση ενός υπολογιστή με προεγκατεστημένα τα Windows XP από κατασκευαστή υπολογιστών.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, προμηθευτείτε το τελευταίο Service Pack των Windows XP. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από το Νοέμβριο του 2001, η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα θα είναι διαθέσιμη μόνο για τις αγγλικές εκδόσεις των Windows XP.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, κάντε επαναφορά των δεδομένων και των συντομεύσεων που λείπουν από ένα αντίγραφο ασφαλείας.

Για να μην προκύψει αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους, πριν να εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια που παρατίθεται στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου:

Μέθοδος 1Όταν σας ζητηθεί από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) να κάνετε λήψη ενημερωμένων αρχείων Εγκατάστασης (Setup), κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, λήψη των ενημερωμένων αρχείων εγκατάστασης (συνιστάται) (Yes, download the updated setup files (Recommended)) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη αν επιδιορθώνετε τα Windows XP κάνοντας εκκίνηση του υπολογιστή σας από το CD-ROM των Windows XP, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER για την εγκατάσταση των Windows XP και μετά πιέζοντας το πλήκτρο R για την επιδιόρθωση της επιλεγμένης εγκατάστασης.

Μέθοδος 2Εγκαταστήστε το πακέτο ενημέρωσης των Windows XP, 19 Νοεμβρίου 2001, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates) στην τοποθεσία Windows Update στο Web.

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από την τοποθεσία Windows Update στο Web, κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας για να εντοπίσετε και να εγκαταστήσετε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση: Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων της δυνατότητας Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
294871 Περιγραφή της δυνατότητας αυτόματης ενημέρωσης στα Windows XP
Υπάρχει τώρα η δυνατότητα εγκατάστασης ενημερωμένης έκδοσης για αυτό το ζήτημα μέσω της δυνατότητας Δυναμικής ενημέρωσης (Dynamic Update) των Windows XP. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
311220 Περιγραφή της δυνατότητας δυναμικής ενημέρωσης στο πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP

Μέθοδος 3Διαγράψτε με μη αυτόματο τρόπο το αρχείο Undo_guimode.txt από το φάκελο Windows\System32, πριν να εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια που παρατίθεται στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου. Για να γίνει αυτό στα Windows XP, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
del /a /f %windir%\system32\undo_guimode.txt
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) ή μια δισκέτα εκκίνησης MS-DOS ή Microsoft Windows, τότε τα βήματα διαγραφής του αρχείου διαφέρουν ελαφρώς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή αρχείων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση προϊόντων του MS-DOS ή των Windows, πραγματοποιήστε αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) των Windows XP ή ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο σχετικά με την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console):
229716 Περιγραφή της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε το CD-ROM επαναφοράς που παρέχεται από τον κατασκευαστή υπολογιστών για την επαναφορά των Windows XP, ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε τα βήματα αυτού του άρθρου για να αποτρέψετε νέα εμφάνιση αυτού του ζητήματος.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου. Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε πρώτη φορά στο Service Pack 1 των Windows XP.
Περισσότερες πληροφορίες
Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ενημερωμένης έκδοσης τις οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν οι κατασκευαστές υπολογιστών σε προεγκατεστημένα συστήματα των Windows XP και οι διαχειριστές εταιρειών στην ανάπτυξη των Winodws XP, κάντε κλικ στον αριθμό άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
312368 Ενδέχεται να προκύψει απώλεια δεδομένων έπειτα από επανεγκατάσταση, επιδιόρθωση ή αναβάθμιση των Windows XP
data loss
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 312369 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:09:55 - Αναθεώρηση: 4.1

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbbug kbfix kbsetup kbwinxppresp1fix kbwinxpsp1fix KB312369
Σχόλια