Ιανουαρίου 2016 αθροιστική ενημέρωση 5.0.8308.945 για το διακομιστή web components 2013 διακομιστή Lync

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3126638
Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση επιλύει μια λίστα θεμάτων. Επιπλέον, βελτιώνει την αξιοπιστία, σταθερότητα και τις επιδόσεις του διακομιστή στοιχεία Lync 2013 διακομιστή web. Ο αριθμός έκδοσης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης είναι 5.0.8308.945.
Ζητήματα που επιλύει η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση
Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα issuethatprevents απόσυμμετέχοντας σε μια σύσκεψη από εξωτερικό 2013 Lync για iPhone ή 2013 Lync για συσκευή iPad σε iOS 9 και 9.1.

Η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση επιλύει επίσης τα ζητήματα που προηγουμένως είχαν καταχωρηθεί στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Πώς να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση
Για να εγκαταστήσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή στοιχεία Lync 2013 διακομιστή web, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων αθροιστική διακομιστή

Η αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή εφαρμόζει όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις για το ρόλο του κατάλληλου διακομιστή με μία λειτουργία. Για να χρησιμοποιήσετε το αθροιστικής πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Εάν ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC) είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να ξεκινήσετε το αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένης έκδοσης διακομιστή χρησιμοποιώντας αυξημένα δικαιώματα για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις έχουν εγκατασταθεί σωστά.

 1. Λήψη του Πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων αθροιστική διακομιστή.
 2. Εκτέλεση της αθροιστικής πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας Χρήστη ή μια γραμμή εντολών.

  Σημείωση Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων, το περιβάλλον εργασίας Χρήστη δηλώνει ποιες ενημερώσεις είναι εγκατεστημένες.

  Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

  LyncServerUpdateInstaller.exe
  Σημείωση Τα ακόλουθα σημεία κουκκίδων περιγράφουν τις παραμέτρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με την εντολήLyncServerUpdateInstaller.exe :

  • Η επιλογή /silentmode εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις στο παρασκήνιο.
  • Οι επιλογές /silentmode /forcereboot εφαρμόζονται μαζί όλες οι ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις στο παρασκήνιο. Επιπλέον, αυτοί οι διακόπτες αυτόματη επανεκκίνηση του διακομιστή στο τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης, εάν είναι απαραίτητο.
  • Η επιλογή /extractall εξάγει τις ενημερωμένες εκδόσεις από το πρόγραμμα εγκατάστασης και στη συνέχεια αποθηκεύει τις ενημερωμένες εκδόσεις σε έναν υποφάκελο που ονομάζεται "Εικόνας που εξήχθη" στο φάκελο από τον οποίο εκτελέστηκε η εντολή.
Μετά την εκτέλεση του Installer αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Lync διακομιστή, πρέπει να ενημερώσετε όλους τους διακομιστές που εφαρμόζονται στον υπολογιστή στο παρασκήνιο. Ανατρέξτε στην ενότηταπώς μπορείτε να ενημερώσετε τους διακομιστές υποστήριξης.

Μέθοδος 2: Microsoft Update

Η ενημερωμένη έκδοση είναι επίσης διαθέσιμη από το Microsoft Update τοποθεσία Web.

Σημείωση Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, χρησιμοποιώντας το Microsoft Update, πρέπει να ενημερώσετε τις βάσεις δεδομένων στους διακομιστές υποστήριξης. Ανατρέξτε στην ενότητα πώς μπορείτε να ενημερώσετε τις βάσεις δεδομένων σε διακομιστές υποστήριξης.

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις ενημερώσεις σε αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Δεκεμβρίου 2015, 5.0.8308.941 για τα στοιχεία διακομιστή web Lync 2013.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες εγκατάστασης πακέτου ενημερώσεων

Για να εγκαταστήσετε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, εγκαταστήστε το πακέτο WebComponents.msp σε υπολογιστές που διαθέτουν έναν από τους ακόλουθους ρόλους διακομιστή:

 • 2013 διακομιστή Lync - Server Standard Edition
 • Lync διακομιστή 2013 - Enterprise Edition - διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη
 • 2013 διακομιστή Lync - διευθυντής διακομιστή

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον πίνακα ελέγχου.

Εάν σας ζητηθεί για αρχεία προέλευσης όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση, τοποθετήστε το CD προέλευσης ή δώστε τη διαδρομή προς τη θέση των αρχείων προέλευσης.

Αφού καταργήσετε την εγκατάσταση αυτού του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, Internet Information Services (IIS) ενδέχεται να σταματήσει να εκτελείται. Αυτό συμβαίνει επειδή το αρχείο ApplicationHost.config αλλάζει, όταν καταργήσετε την εγκατάσταση αυτού του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Σημείωση Το αρχείο ApplicationHost.config βρίσκεται στον ακόλουθο κατάλογο:
%Windir%\System32\inetsrv\config\
Στο αρχείο ApplicationHost.config, εφαρμόζονται οι ακόλουθες αλλαγές:

 • Διπλότυπες εγγραφές δημιουργούνται στις ενότητες μετά το <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">και <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">ετικετών.

  Αφού καταργήσετε την εγκατάσταση αυτού του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, αυτά τα δύο ενότητες μοιάζει με την ακόλουθη:

  <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  <authentication></authentication>
  </security>
  <security></security>
  </system.webServer>
  <system.webServer></system.webServer>
  </location>
  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  <authentication></authentication>
  </security>
  <security></security>
  </system.webServer>
  <system.webServer></system.webServer>
  </location></location></location>
 • Οι παρακάτω παράμετροι δημιουργούνται πριν από την ετικέτα στο τέλος του αρχείου:

  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Για να διαγράψετε τις διπλότυπες καταχωρήσεις στις δύο ενότητες μετά το <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">και <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">ετικετών. Αφού το κάνετε αυτό, θα πρέπει να έχει την εξής μορφή στις δύο ενότητες:

  <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location></location></location>
 2. Διαγράψτε τις ακόλουθες καταχωρήσεις στο αρχείο ApplicationHost.config τέλος:

  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο ApplicationHost.config και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση των υπηρεσιών IIS.

Πληροφορίες αρχείων

Η καθολική έκδοση αυτής της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Microsoft Windows Installer για την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον παρακάτω πίνακα. Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, η ημερομηνία μετατρέπεται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.

Μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης, η καθολική έκδοση αυτής της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείων ή νεότερη έκδοση από τις ιδιότητες αρχείου, που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Directory_persistentchatextrm_web.configΔεν ισχύει79325-Nov-201419:19Δεν ισχύει
Directory_persistentchatintrm_web.configΔεν ισχύει79425-Nov-201419:19Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.az_latn_az.resxΔεν ισχύει6,57917-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.be_by.resxΔεν ισχύει6,69617-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.bg_bg.resxΔεν ισχύει6,75917-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.de_de.resxΔεν ισχύει6,62717-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.eu_es.resxΔεν ισχύει6,61417-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.fa_ir.resxΔεν ισχύει6,70217-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.fil_ph.resxΔεν ισχύει6,61217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.id_id.resxΔεν ισχύει6,52417-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.ko_kr.resxΔεν ισχύει6,55717-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.lt_lt.resxΔεν ισχύει6,58417-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.mk_mk.resxΔεν ισχύει6,78417-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.ms_my.resxΔεν ισχύει6,53817-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.sq_al.resxΔεν ισχύει6,56217-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.sr_cyrl_cs.resxΔεν ισχύει6,72317-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.uz_latn_uz.resxΔεν ισχύει6,60517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.az_latn_az.resxΔεν ισχύει6,32817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.be_by.resxΔεν ισχύει6,32817-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.fa_ir.resxΔεν ισχύει6,32817-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.fil_ph.resxΔεν ισχύει6,32817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.mk_mk.resxΔεν ισχύει6,32817-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.sq_al.resxΔεν ισχύει6,32817-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.uz_latn_uz.resxΔεν ισχύει6,32817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.az_latn_az.resxΔεν ισχύει8,05717-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.be_by.resxΔεν ισχύει8,54017-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.fa_ir.resxΔεν ισχύει8,59917-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.fil_ph.resxΔεν ισχύει8,11217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.ko_kr.resxΔεν ισχύει8,10517-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.mk_mk.resxΔεν ισχύει8,55017-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.sq_al.resxΔεν ισχύει8,01217-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.uz_latn_uz.resxΔεν ισχύει8,03917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_autodiscover_ext_system.NET.HTTP.Formatting.dll4.0.21112.0168,52017-Δεκ-201509:11x86
File_autodiscover_ext_xframe_htmlΔεν ισχύει37713-Μαρ-201305:58Δεν ισχύει
File_autodiscover_ext_xframe_jqueryΔεν ισχύει96,48817-Δεκ-201509:11Δεν ισχύει
File_autodiscover_ext_xframe_scriptΔεν ισχύει1,68603-Dec-201318:34Δεν ισχύει
File_autodiscover_int_system.NET.HTTP.Formatting.dll4.0.21112.0168,52017-Δεκ-201509:11x86
File_autodiscover_int_xframe_htmlΔεν ισχύει37713-Μαρ-201305:58Δεν ισχύει
File_autodiscover_int_xframe_jqueryΔεν ισχύει96,48817-Δεκ-201509:11Δεν ισχύει
File_autodiscover_int_xframe_scriptΔεν ισχύει1,68603-Dec-201318:34Δεν ισχύει
File_autodiscover_microsoft.RTC.Internal.autodiscover.dll5.0.8308.726312,45606-Ιουν-201405:17x86
File_autodiscover_virtualdir_web_ext.configΔεν ισχύει2,84525-Nov-201419:19Δεν ισχύει
File_autodiscover_virtualdir_web_int.configΔεν ισχύει2,84425-Nov-201419:19Δεν ισχύει
File_bigfin_lscpapp_xapΔεν ισχύει1,355,84609-Φεβ-201515:29Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_de_deΔεν ισχύει71,06409-Φεβ-201515:29Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_en_usΔεν ισχύει109,84709-Φεβ-201515:27Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_es_esΔεν ισχύει70,45309-Φεβ-201515:29Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_fr_frΔεν ισχύει71,51209-Φεβ-201515:29Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_it_itΔεν ισχύει69,91909-Φεβ-201515:29Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ja_jpΔεν ισχύει70,36609-Φεβ-201515:29Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ko_krΔεν ισχύει68,83309-Φεβ-201515:29Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_pt_brΔεν ισχύει70,53809-Φεβ-201515:29Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ru_ruΔεν ισχύει75,40309-Φεβ-201515:29Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_cnΔεν ισχύει68,12709-Φεβ-201515:29Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_twΔεν ισχύει68,19909-Φεβ-201515:29Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de5.0.8308.55662,24817-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es5.0.8308.55662,24817-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr5.0.8308.55662,76017-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it5.0.8308.55662,24817-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp5.0.8308.55663,27217-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr5.0.8308.55662,24817-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br5.0.8308.55661,73617-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru5.0.8308.55664,29617-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn5.0.8308.55661,22417-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw5.0.8308.55661,22417-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_mappingengine_dll5.0.8308.556495,76015-Sep-201319:28x86
File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll5.0.8308.556575,60015-Sep-201319:28x86
File_bigfin_web_configΔεν ισχύει3,68921-Nov-201414:10Δεν ισχύει
File_ext_antixsslibrary4.0.0.0141,60007-Sep-201209:34Δεν ισχύει
File_ext_conference.aspxΔεν ισχύει14,95904-Sep-201314:54Δεν ισχύει
File_ext_conference.dll5.0.8308.726265,84806-Ιουν-201405:16x86
File_ext_conferenceproxy.aspxΔεν ισχύει1,09204-Sep-201314:54Δεν ισχύει
File_ext_conference_web.configΔεν ισχύει1,55525-Nov-201419:08Δεν ισχύει
File_ext_datacollabhandler_web.configΔεν ισχύει2,75325-Nov-201419:18Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_jquery183min.jsΔεν ισχύει93,63731-Μαΐου-201307:08Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_json2.jsΔεν ισχύει19,08131-Μαΐου-201307:08Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.pngΔεν ισχύει2,86331-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_alerterror.pngΔεν ισχύει34231-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.jsΔεν ισχύει3,26117-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,30217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.jsΔεν ισχύει2,89917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.jsΔεν ισχύει3,43017-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.jsΔεν ισχύει3,55317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.jsΔεν ισχύει3,03317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.jsΔεν ισχύει2,98817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.jsΔεν ισχύει2,84917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.jsΔεν ισχύει2,91317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.jsΔεν ισχύει3,71217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.jsΔεν ισχύει2,79304-Sep-201314:54Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29231-Μαΐου-201309:12Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.jsΔεν ισχύει3,05217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.jsΔεν ισχύει2,86017-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.jsΔεν ισχύει2,91217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.jsΔεν ισχύει3,40317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,30217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.jsΔεν ισχύει2,85217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.jsΔεν ισχύει2,87917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.jsΔεν ισχύει3,04117-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.jsΔεν ισχύει3,01417-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.jsΔεν ισχύει3,17817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,30217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.jsΔεν ισχύει3,71717-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.jsΔεν ισχύει2,94417-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.jsΔεν ισχύει2,96917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.jsΔεν ισχύει2,88317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.jsΔεν ισχύει3,01817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.jsΔεν ισχύει3,11117-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.jsΔεν ισχύει3,34517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.jsΔεν ισχύει3,00617-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.jsΔεν ισχύει2,92317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.jsΔεν ισχύει2,99317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.jsΔεν ισχύει3,39217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.jsΔεν ισχύει2,90417-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.jsΔεν ισχύει2,89817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.jsΔεν ισχύει2,90617-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.jsΔεν ισχύει3,03117-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.jsΔεν ισχύει3,01917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.jsΔεν ισχύει3,01217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_qna.min.jsΔεν ισχύει52,24631-Μαΐου-201309:12Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_replying.pngΔεν ισχύει47,58231-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.jsΔεν ισχύει3,04117-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.jsΔεν ισχύει3,48517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.jsΔεν ισχύει2,98117-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.jsΔεν ισχύει3,00517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.jsΔεν ισχύει2,97917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.jsΔεν ισχύει3,49017-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.jsΔεν ισχύει2,97117-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.jsΔεν ισχύει2,90217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.jsΔεν ισχύει3,79817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.jsΔεν ισχύει2,91317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.jsΔεν ισχύει3,50317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.jsΔεν ισχύει2,95817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.jsΔεν ισχύει3,13817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.jsΔεν ισχύει2,79517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.jsΔεν ισχύει2,81517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_view_mainpage.HTMLΔεν ισχύει94931-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_qna_web.configΔεν ισχύει94721-Nov-201414:11Δεν ισχύει
File_ext_datacollabweb_web_configΔεν ισχύει2,54325-Nov-201419:15Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_aspxΔεν ισχύει4,62313-Μαρ-201308:10Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomframe5.0.8308.803225,04014-Aug-201404:58Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres5.0.8308.577255,71203-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_ar_sa5.0.8308.57733,54403-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_az_latn_az5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_be_by5.0.8308.57734,56803-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_bg_bg5.0.8308.57734,56803-Dec-201317:03Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_ca_es5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_cs_cz5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_da_dk5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_de_de5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_el_gr5.0.8308.57735,08003-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_en_us5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_es_es5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:00Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_et_ee5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_eu_es5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_fa_ir5.0.8308.57734,05603-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_fil_ph5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:03Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_fi_fi5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_fr_fr5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:00Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_gl_es5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_he_il5.0.8308.57733,03203-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_hi_in5.0.8308.57736,10403-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_hr_hr5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_hu_hu5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_id_id5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_it_it5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_ja_jp5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_kk_kz5.0.8308.57734,05603-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_ko_kr5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_lt_lt5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_lv_lv5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_mk_mk5.0.8308.57734,56803-Dec-201317:03Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_ms_my5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_nb_no5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_nl_nl5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_pl_pl5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_br5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_pt5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_ro_ro5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_ru_ru5.0.8308.57734,56803-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_sk_sk5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_sl_si5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:03Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_sq_al5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs5.0.8308.57734,05603-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_sv_se5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:03Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_th_th5.0.8308.57736,10403-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_tr_tr5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:00Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_uk_ua5.0.8308.57734,56803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_vi_vn5.0.8308.57733,03203-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_cn5.0.8308.57731,49603-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_tw5.0.8308.57731,49603-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_images_nonhc_sprite1Δεν ισχύει232,89706-Ιουν-201404:12Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_images_sprite1Δεν ισχύει232,89706-Ιουν-201404:12Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_scripts_common_consolidatedΔεν ισχύει597,13323-Sep-201518:19Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_scripts_datacollabmodelΔεν ισχύει1,179,38206-Ιουν-201404:08Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidatedΔεν ισχύει1,435,58823-Sep-201518:21Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrolsΔεν ισχύει2,304,93023-Sep-201518:23Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_styles_consolidated_ltrΔεν ισχύει56,15706-Ιουν-201404:11Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_styles_consolidated_rtlΔεν ισχύει55,55606-Ιουν-201404:11Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_styles_nonhc_sprite1Δεν ισχύει120,62306-Ιουν-201404:12Δεν ισχύει
File_ext_datacollab_styles_sprite1Δεν ισχύει166,23406-Ιουν-201404:12Δεν ισχύει
File_ext_default.aspxΔεν ισχύει49,40917-Δεκ-201510:54Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.ResourcesΔεν ισχύει5,69017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.az_latn_az.ResourcesΔεν ισχύει4,78317-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.be_by.ResourcesΔεν ισχύει5,96217-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.ResourcesΔεν ισχύει6,36917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.ResourcesΔεν ισχύει4,62817-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.ResourcesΔεν ισχύει4,56017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.ResourcesΔεν ισχύει4,46217-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.de_de.ResourcesΔεν ισχύει4,93817-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.ResourcesΔεν ισχύει6,98217-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.en_us.ResourcesΔεν ισχύει4,25515-Sep-201317:19Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.es_es.ResourcesΔεν ισχύει4,67017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.ResourcesΔεν ισχύει4,39817-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.eu_es.ResourcesΔεν ισχύει4,33417-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.fa_ir.ResourcesΔεν ισχύει6,00817-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.fil_ph.ResourcesΔεν ισχύει4,58517-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.ResourcesΔεν ισχύει4,31817-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.fr_fr.ResourcesΔεν ισχύει4,90117-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.gl_es.ResourcesΔεν ισχύει4,46917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.he_il.ResourcesΔεν ισχύει5,01317-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.ResourcesΔεν ισχύει7,77517-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.ResourcesΔεν ισχύει4,51317-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.ResourcesΔεν ισχύει4,77517-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.id_id.ResourcesΔεν ισχύει4,37117-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.it_it.ResourcesΔεν ισχύει4,69817-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.ResourcesΔεν ισχύει5,16917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.ResourcesΔεν ισχύει6,17617-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.ResourcesΔεν ισχύει4,82217-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.ResourcesΔεν ισχύει4,66217-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.ResourcesΔεν ισχύει4,76917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.mk_mk.ResourcesΔεν ισχύει6,26517-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ms_my.ResourcesΔεν ισχύει4,55117-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.ResourcesΔεν ισχύει4,32817-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.ResourcesΔεν ισχύει4,58217-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.pl_pl.ResourcesΔεν ισχύει4,69017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.ResourcesΔεν ισχύει4,62117-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.ResourcesΔεν ισχύει4,61517-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.ResourcesΔεν ισχύει4,71317-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.ResourcesΔεν ισχύει6,35417-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.ResourcesΔεν ισχύει4,68817-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.ResourcesΔεν ισχύει4,56117-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.sq_al.ResourcesΔεν ισχύει4,64617-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.ResourcesΔεν ισχύει6,03217-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.ResourcesΔεν ισχύει4,46317-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.ResourcesΔεν ισχύει4,43517-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.th_th.ResourcesΔεν ισχύει7,29517-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.ResourcesΔεν ισχύει4,59317-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.ResourcesΔεν ισχύει6,34617-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.ResourcesΔεν ισχύει4,67217-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.vi_vn.ResourcesΔεν ισχύει5,32717-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.zh_cn.ResourcesΔεν ισχύει4,04717-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.ResourcesΔεν ισχύει4,20017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_dialinform.jsΔεν ισχύει91,67731-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_dialinghandler_web.configΔεν ισχύει1,73525-Nov-201419:11Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.az_latn_az.ResourcesΔεν ισχύει12,78117-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.be_by.ResourcesΔεν ισχύει16,64917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.bg_bg.ResourcesΔεν ισχύει17,75417-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.da_dk.ResourcesΔεν ισχύει12,04717-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.fa_ir.ResourcesΔεν ισχύει16,51717-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.fil_ph.ResourcesΔεν ισχύει13,29017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.fr_fr.ResourcesΔεν ισχύει14,05517-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.mk_mk.ResourcesΔεν ισχύει17,03117-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.nl_nl.ResourcesΔεν ισχύει12,47617-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.pl_pl.ResourcesΔεν ισχύει13,04617-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.pt_br.ResourcesΔεν ισχύει12,50117-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.ru_ru.ResourcesΔεν ισχύει17,10017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.sq_al.ResourcesΔεν ισχύει12,91817-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.ResourcesΔεν ισχύει12,46017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.sv_se.ResourcesΔεν ισχύει12,33917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.uk_ua.ResourcesΔεν ισχύει16,78017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.uz_latn_uz.ResourcesΔεν ισχύει13,05017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.vi_vn.ResourcesΔεν ισχύει14,80917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_launch.jsΔεν ισχύει61,96517-Δεκ-201509:11Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres5.0.8308.933673,58423-Sep-201519:26Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_ar_sa5.0.8308.933216,36823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_az_latn_az5.0.8308.933192,30423-Sep-201519:28Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_be_by5.0.8308.933233,77623-Sep-201519:28Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_bg_bg5.0.8308.933235,82423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_ca_es5.0.8308.933190,25623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_cs_cz5.0.8308.933189,74423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_da_dk5.0.8308.933185,13623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_de_de5.0.8308.933195,36823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_el_gr5.0.8308.933247,60023-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_en_us5.0.8308.933181,55223-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_es_es5.0.8308.933190,76823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_et_ee5.0.8308.933183,60023-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_eu_es5.0.8308.933185,64823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_fa_ir5.0.8308.933223,53623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_fil_ph5.0.8308.933190,25623-Sep-201519:28Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_fi_fi5.0.8308.933184,11223-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_fr_fr5.0.8308.933196,91223-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_gl_es5.0.8308.933188,72023-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_he_il5.0.8308.933201,00823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_hi_in5.0.8308.933270,12823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_hr_hr5.0.8308.933187,18423-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_hu_hu5.0.8308.933193,32823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_id_id5.0.8308.933184,11223-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_it_it5.0.8308.933191,79223-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_ja_jp5.0.8308.933207,66423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_kk_kz5.0.8308.933228,14423-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_ko_kr5.0.8308.933195,88823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_lt_lt5.0.8308.933189,23223-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_lv_lv5.0.8308.933189,74423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_mk_mk5.0.8308.933234,28823-Sep-201519:28Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_ms_my5.0.8308.933186,67223-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_nb_no5.0.8308.933183,60023-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_nl_nl5.0.8308.933189,74423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_pl_pl5.0.8308.933192,30423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_pt_br5.0.8308.933189,74423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_pt_pt5.0.8308.933190,25623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_ro_ro5.0.8308.933191,79223-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_ru_ru5.0.8308.933235,31223-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_sk_sk5.0.8308.933190,76823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_sl_si5.0.8308.933187,69623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_sq_al5.0.8308.933190,76823-Sep-201519:28Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs5.0.8308.933228,14423-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs5.0.8308.933186,67223-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_sv_se5.0.8308.933186,67223-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_th_th5.0.8308.933264,49623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_tr_tr5.0.8308.933188,20823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_uk_ua5.0.8308.933236,33623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz5.0.8308.933191,28023-Sep-201519:28Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_vi_vn5.0.8308.933207,66423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_zh_cn5.0.8308.933177,96823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_controlres_zh_tw5.0.8308.933177,96823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_bin_preauth5.0.8308.933240,43223-Sep-201519:26Δεν ισχύει
File_ext_lwa_images_arrow_normalΔεν ισχύει70213-Μαρ-201306:00Δεν ισχύει
File_ext_lwa_images_arrow_normal_rtlΔεν ισχύει71613-Μαρ-201306:00Δεν ισχύει
File_ext_lwa_images_checked_normalΔεν ισχύει50,37413-Μαρ-201306:00Δεν ισχύει
File_ext_lwa_images_doughboy_36x36Δεν ισχύει42903-Dec-201318:35Δεν ισχύει
File_ext_lwa_images_icon_phoneonly_36Δεν ισχύει1,35103-Dec-201318:35Δεν ισχύει
File_ext_lwa_images_lyncwebapp_logoΔεν ισχύει6,57613-Μαρ-201306:00Δεν ισχύει
File_ext_lwa_images_lync_logoΔεν ισχύει2,41213-Μαρ-201306:00Δεν ισχύει
File_ext_lwa_images_nonhc_sprite1Δεν ισχύει232,89706-Ιουν-201404:12Δεν ισχύει
File_ext_lwa_images_sprite1Δεν ισχύει232,89706-Ιουν-201404:12Δεν ισχύει
File_ext_lwa_images_unchecked_normalΔεν ισχύει49,06813-Μαρ-201306:00Δεν ισχύει
File_ext_lwa_pluginsΔεν ισχύει7,815,16806-Ιουν-201501:00Δεν ισχύει
File_ext_lwa_pluginseula_az_latn_azΔεν ισχύει141,68613-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_ext_lwa_pluginseula_be_byΔεν ισχύει147,77913-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_ext_lwa_pluginseula_fa_irΔεν ισχύει156,07113-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_ext_lwa_pluginseula_fil_phΔεν ισχύει138,54613-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_ext_lwa_pluginseula_hi_inΔεν ισχύει141,04813-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_ext_lwa_pluginseula_mk_mkΔεν ισχύει146,55313-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_ext_lwa_pluginseula_sq_alΔεν ισχύει141,00513-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_ext_lwa_pluginseula_uz_latn_uzΔεν ισχύει143,88013-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_ext_lwa_plugins_32Δεν ισχύει7,872,51206-Ιουν-201503:29Δεν ισχύει
File_ext_lwa_plugins_64Δεν ισχύει8,798,20806-Ιουν-201503:28Δεν ισχύει
File_ext_lwa_plugins_macΔεν ισχύει9,957,99506-Ιουν-201500:17Δεν ισχύει
File_ext_lwa_plugins_xpΔεν ισχύει5,025,79206-Ιουν-201501:27Δεν ισχύει
File_ext_lwa_scripts_common_consolidatedΔεν ισχύει597,13323-Sep-201518:19Δεν ισχύει
File_ext_lwa_scripts_lyncplatform_consolidatedΔεν ισχύει2,194,36023-Sep-201518:22Δεν ισχύει
File_ext_lwa_scripts_lyncplugin_consolidatedΔεν ισχύει80,32520-Jul-201518:11Δεν ισχύει
File_ext_lwa_scripts_preauth_consolidatedΔεν ισχύει338,45823-Sep-201518:21Δεν ισχύει
File_ext_lwa_scripts_ui_applibconsolidatedΔεν ισχύει1,435,58823-Sep-201518:21Δεν ισχύει
File_ext_lwa_scripts_ui_avconsolidatedΔεν ισχύει1,113,88023-Sep-201518:23Δεν ισχύει
File_ext_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidatedΔεν ισχύει1,243,85223-Sep-201518:22Δεν ισχύει
File_ext_lwa_scripts_ui_controlconsolidatedΔεν ισχύει2,287,63123-Sep-201518:24Δεν ισχύει
File_ext_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidatedΔεν ισχύει618,55823-Sep-201518:24Δεν ισχύει
File_ext_lwa_styles_consolidated_ltrΔεν ισχύει153,47323-Sep-201518:24Δεν ισχύει
File_ext_lwa_styles_consolidated_rtlΔεν ισχύει153,53723-Sep-201518:24Δεν ισχύει
File_ext_lwa_styles_nonhc_sprite1Δεν ισχύει120,62306-Ιουν-201404:12Δεν ισχύει
File_ext_lwa_styles_sprite1Δεν ισχύει166,23406-Ιουν-201404:12Δεν ισχύει
File_ext_lwa_webpages_lwaclientΔεν ισχύει16,20823-Sep-201517:47Δεν ισχύει
File_ext_lwa_webpages_qnacontainerframeΔεν ισχύει8,52104-Jun-201401:31Δεν ισχύει
File_ext_lwa_webpages_toastΔεν ισχύει4,50413-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_ext_lwa_web_configΔεν ισχύει4,12425-Nov-201419:15Δεν ισχύει
File_ext_microsoft.RTC.Internal.joinlauncher.dll5.0.8308.920903,46406-Ιουν-201503:20x86
File_ext_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll5.0.8308.301299,68013-Μαρ-201310:31x86
File_ext_myutilities.jsΔεν ισχύει12,85806-Ιουν-201500:17Δεν ισχύει
File_ext_passiveauth.aspxΔεν ισχύει3,64131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_ext_passiveauth_web.configΔεν ισχύει3,74425-Nov-201419:15Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.CSSΔεν ισχύει2,33317-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.be_by.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.be_by.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.ca_es.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.da_dk.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.de_de.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.el_gr.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.en_us.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19913-Μαρ-201305:58Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.es_es.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.et_ee.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.eu_es.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.gl_es.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.he_il.newloc.CSSΔεν ισχύει2,26517-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.hi_in.newloc.CSSΔεν ισχύει2,24917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.id_id.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.it_it.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.CSSΔεν ισχύει2,53717-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.CSSΔεν ισχύει2,33317-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.ms_my.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.nb_no.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.pt_br.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.sl_si.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.sq_al.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.sq_al.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.sv_se.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.th_th.newloc.CSSΔεν ισχύει2,28917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.CSSΔεν ισχύει2,42917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.CSSΔεν ισχύει2,46917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_ext_reachclient.CSSΔεν ισχύει13,53129-Apr-201507:17Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll5.0.8308.301284,83213-Μαρ-201310:17x86
File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk5.0.8308.30125,80813-Μαρ-201310:17Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de5.0.8308.30126,32013-Μαρ-201310:18Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us5.0.8308.30126,32013-Μαρ-201310:18Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es5.0.8308.30125,80813-Μαρ-201310:17Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi5.0.8308.30125,80813-Μαρ-201310:17Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr5.0.8308.30126,32013-Μαρ-201310:17Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it5.0.8308.30126,32013-Μαρ-201310:17Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp5.0.8308.30126,83213-Μαρ-201310:17Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr5.0.8308.30126,32013-Μαρ-201310:18Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no5.0.8308.30125,80813-Μαρ-201310:18Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl5.0.8308.30125,80813-Μαρ-201310:18Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br5.0.8308.30125,80813-Μαρ-201310:18Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru5.0.8308.30127,85613-Μαρ-201310:18Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se5.0.8308.30125,80813-Μαρ-201310:18Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn5.0.8308.30125,29613-Μαρ-201310:19Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw5.0.8308.30125,28013-Μαρ-201310:20Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xapΔεν ισχύει816,18613-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xapΔεν ισχύει1,675,60231-Μαΐου-201311:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_plugins_324.0.7577.43784,996,16831-Μαΐου-201306:50Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_plugins_644.0.7577.43785,012,56831-Μαΐου-201306:50Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_cssΔεν ισχύει13,53129-Apr-201507:17Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_jsΔεν ισχύει12,85806-Ιουν-201500:17Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_web.configΔεν ισχύει5,49025-Nov-201419:11Δεν ισχύει
File_ext_savecontentpage_htmlΔεν ισχύει7,97513-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_ar_sa5.0.8308.55631,95215-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_az_latn_az5.0.8308.55630,42415-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_be_by5.0.8308.55633,49615-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_bg_bg5.0.8308.55634,00815-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_ca_es5.0.8308.55630,42415-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_cs_cz5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_da_dk5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:32Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_de_de5.0.8308.55630,93615-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_el_gr5.0.8308.55635,54415-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_en_us5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_es_es5.0.8308.55630,42415-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_et_ee5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_eu_es5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:33Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_fa_ir5.0.8308.55633,49615-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_fil_ph5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_fi_fi5.0.8308.55628,88815-Sep-201319:32Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_fr_fr5.0.8308.55630,93615-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_gl_es5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_he_il5.0.8308.55631,44815-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_hi_in5.0.8308.55638,10415-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_hr_hr5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_hu_hu5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_id_id5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_it_it5.0.8308.55630,42415-Sep-201319:33Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_ja_jp5.0.8308.55631,44815-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_kk_kz5.0.8308.55633,49615-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_ko_kr5.0.8308.55630,42415-Sep-201319:33Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_lt_lt5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_lv_lv5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_mk_mk5.0.8308.55633,49615-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_ms_my5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_nb_no5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_nl_nl5.0.8308.55630,42415-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_pl_pl5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_pt_br5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_pt_pt5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:32Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_ro_ro5.0.8308.55630,42415-Sep-201319:32Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_ru_ru5.0.8308.55634,00815-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_sk_sk5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:32Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_sl_si5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:32Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_sq_al5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs5.0.8308.55632,98415-Sep-201319:33Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:32Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_sv_se5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_th_th5.0.8308.55638,10415-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_tr_tr5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_uk_ua5.0.8308.55633,49615-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_vi_vn5.0.8308.55631,96015-Sep-201319:33Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_zh_cn5.0.8308.55628,88815-Sep-201319:32Δεν ισχύει
File_ext_ucwa_bin_resources_zh_tw5.0.8308.55628,88815-Sep-201319:32Δεν ισχύει
File_ext_uploadform_htmlΔεν ισχύει3,51004-Jun-201401:31Δεν ισχύει
File_ext_utilities.jsΔεν ισχύει12,85806-Ιουν-201500:17Δεν ισχύει
File_ext_web.configΔεν ισχύει3,23925-Nov-201419:10Δεν ισχύει
File_ext_webcontainerframe_htmlΔεν ισχύει8,78904-Jun-201401:31Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_dll5.0.8308.933302,89623-Sep-201519:27x86
File_ext_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll5.0.8308.726386,63206-Ιουν-201405:16x86
File_ext_webscheduler_bin_resources_ar_sa5.0.8308.93342,80023-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_az_latn_az5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_be_by5.0.8308.93343,81623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_bg_bg5.0.8308.93344,33623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_ca_es5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_cs_cz5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_da_dk5.0.8308.93338,70423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_de_de5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_el_gr5.0.8308.93345,87223-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_en_us5.0.8308.93339,20823-Sep-201519:23Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_es_es5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_et_ee5.0.8308.93339,21623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_eu_es5.0.8308.93339,21623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_fa_ir5.0.8308.93343,82423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_fil_ph5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_fi_fi5.0.8308.93338,70423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_fr_fr5.0.8308.93340,24023-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_gl_es5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_he_il5.0.8308.93341,77623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_hi_in5.0.8308.93348,94423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_hr_hr5.0.8308.93339,21623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_hu_hu5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_id_id5.0.8308.93338,70423-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_it_it5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_ja_jp5.0.8308.93341,26423-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_kk_kz5.0.8308.93344,33623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_ko_kr5.0.8308.93340,24023-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_lt_lt5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_lv_lv5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_mk_mk5.0.8308.93344,33623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_ms_my5.0.8308.93339,21623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_nb_no5.0.8308.93338,70423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_nl_nl5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_pl_pl5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_br5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_pt5.0.8308.93340,24023-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_ro_ro5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_ru_ru5.0.8308.93344,33623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_sk_sk5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_sl_si5.0.8308.93339,21623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_sq_al5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs5.0.8308.93343,82423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs5.0.8308.93339,21623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_sv_se5.0.8308.93339,21623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_th_th5.0.8308.93348,94423-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_tr_tr5.0.8308.93339,21623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_uk_ua5.0.8308.93344,33623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_vi_vn5.0.8308.93341,26423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_cn5.0.8308.93338,70423-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_tw5.0.8308.93338,70423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa5.0.8308.30121,24013-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:24Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by5.0.8308.30121,24013-Μαρ-201310:33Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz5.0.8308.30121,24013-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr5.0.8308.30121,24013-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us5.0.8308.30121,73613-Μαρ-201310:29Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee5.0.8308.30121,24013-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:35Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:25Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:33Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il5.0.8308.30121,24013-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in5.0.8308.30121,73613-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu5.0.8308.30121,24013-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:35Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz5.0.8308.30121,24013-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:27Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:35Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:33Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th5.0.8308.30121,73613-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:35Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz5.0.8308.30121,24013-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_default.aspxΔεν ισχύει9,63929-Apr-201504:50Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll5.0.8308.933356,14423-Sep-201519:30x86
File_ext_webscheduler_handler_web.configΔεν ισχύει1,72225-Nov-201419:10Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_scripts_common.jsΔεν ισχύει114,70406-Ιουν-201501:30Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_scripts_jquery.jsΔεν ισχύει249,89920-Jul-201516:16Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.jsΔεν ισχύει87517-Δεκ-201509:08Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.jsΔεν ισχύει1,06417-Δεκ-201509:08Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.jsΔεν ισχύει91317-Δεκ-201509:08Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.jsΔεν ισχύει83417-Δεκ-201509:08Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.jsΔεν ισχύει1,04517-Δεκ-201509:08Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.jsΔεν ισχύει82017-Δεκ-201509:08Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.jsΔεν ισχύει83417-Δεκ-201509:08Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_scripts_utilities.jsΔεν ισχύει12,85806-Ιουν-201500:17Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_scripts_webticketmanager.jsΔεν ισχύει75,99021-Nov-201414:11Δεν ισχύει
File_ext_webscheduler_web.configΔεν ισχύει1,53825-Nov-201419:04Δεν ισχύει
File_ext_webticketmanager.jsΔεν ισχύει75,99021-Nov-201414:11Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Chat.Endpoint.dll5.0.8308.5561,203,88015-Sep-201319:23x86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Web.Common.dll5.0.8308.42035,52031-Μαΐου-201311:09x86
File_gac_microsoft.RTC.Server.abcommon.dll5.0.8308.301281,75213-Μαρ-201310:30x86
File_gac_microsoft.RTC.Server.userpin.dll5.0.8308.4201,432,24031-Μαΐου-201311:07x86
File_gac_microsoft.RTC.Server.webinfrastructure.dll5.0.8308.9203,356,96806-Ιουν-201503:20x64
File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll5.0.8308.726386,63206-Ιουν-201405:16x86
File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll5.0.8308.726386,63206-Ιουν-201405:16x86
File_groupexpansion_virtualdir_web.configΔεν ισχύει5,12406-Ιουν-201403:06Δεν ισχύει
File_groupexpansion_virtualdir_web_int.configΔεν ισχύει5,35406-Ιουν-201403:06Δεν ισχύει
File_int_antixsslibrary4.0.0.0141,60007-Sep-201209:34Δεν ισχύει
File_int_conference.aspxΔεν ισχύει14,95904-Sep-201314:54Δεν ισχύει
File_int_conference.dll5.0.8308.726265,84806-Ιουν-201405:16x86
File_int_conferenceproxy.aspxΔεν ισχύει1,09204-Sep-201314:54Δεν ισχύει
File_int_conference_web.configΔεν ισχύει1,55625-Nov-201419:08Δεν ισχύει
File_int_datacollabhandler_web.configΔεν ισχύει2,75225-Nov-201419:18Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_jquery183min.jsΔεν ισχύει93,63731-Μαΐου-201307:08Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_json2.jsΔεν ισχύει19,08131-Μαΐου-201307:08Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.pngΔεν ισχύει2,86331-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_alerterror.pngΔεν ισχύει34231-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.jsΔεν ισχύει3,26117-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,30217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.jsΔεν ισχύει2,89917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.jsΔεν ισχύει3,43017-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.jsΔεν ισχύει3,55317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.jsΔεν ισχύει3,03317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.jsΔεν ισχύει2,98817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.jsΔεν ισχύει2,84917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.jsΔεν ισχύει2,91317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.jsΔεν ισχύει3,71217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.jsΔεν ισχύει2,79304-Sep-201314:54Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29231-Μαΐου-201309:12Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.jsΔεν ισχύει3,05217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.jsΔεν ισχύει2,86017-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.jsΔεν ισχύει2,91217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.jsΔεν ισχύει3,40317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,30217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.jsΔεν ισχύει2,85217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.jsΔεν ισχύει2,87917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.jsΔεν ισχύει3,04117-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.jsΔεν ισχύει3,01417-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.jsΔεν ισχύει3,17817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,30217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.jsΔεν ισχύει3,71717-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.jsΔεν ισχύει2,94417-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.jsΔεν ισχύει2,96917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.jsΔεν ισχύει2,88317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.jsΔεν ισχύει3,01817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.jsΔεν ισχύει3,11117-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.jsΔεν ισχύει3,34517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.jsΔεν ισχύει3,00617-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.jsΔεν ισχύει2,92317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.jsΔεν ισχύει2,99317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.jsΔεν ισχύει3,39217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.jsΔεν ισχύει2,90417-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.jsΔεν ισχύει2,89817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.jsΔεν ισχύει2,90617-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.jsΔεν ισχύει3,03117-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.jsΔεν ισχύει3,01917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.jsΔεν ισχύει3,01217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_qna.min.jsΔεν ισχύει52,24631-Μαΐου-201309:12Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_replying.pngΔεν ισχύει47,58231-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.jsΔεν ισχύει3,04117-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.jsΔεν ισχύει3,48517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.jsΔεν ισχύει2,98117-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.jsΔεν ισχύει3,00517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.jsΔεν ισχύει2,97917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.jsΔεν ισχύει3,49017-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.jsΔεν ισχύει2,97117-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.jsΔεν ισχύει2,90217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.jsΔεν ισχύει3,79817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.jsΔεν ισχύει2,91317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.jsΔεν ισχύει3,50317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.jsΔεν ισχύει2,95817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.jsΔεν ισχύει3,13817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.jsΔεν ισχύει2,79517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.HTMLΔεν ισχύει4,68131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.jsΔεν ισχύει2,81517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.CSSΔεν ισχύει6,29517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_view_mainpage.HTMLΔεν ισχύει94931-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_qna_web.configΔεν ισχύει94721-Nov-201414:11Δεν ισχύει
File_int_datacollabweb_web_configΔεν ισχύει2,54525-Nov-201419:15Δεν ισχύει
File_int_datacollab_aspxΔεν ισχύει4,62313-Μαρ-201308:10Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomframe5.0.8308.803225,04014-Aug-201404:58Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres5.0.8308.577255,71203-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_ar_sa5.0.8308.57733,54403-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_az_latn_az5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_be_by5.0.8308.57734,56803-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_bg_bg5.0.8308.57734,56803-Dec-201317:03Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_ca_es5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_cs_cz5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_da_dk5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_de_de5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_el_gr5.0.8308.57735,08003-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_en_us5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_es_es5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:00Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_et_ee5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_eu_es5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_fa_ir5.0.8308.57734,05603-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_fil_ph5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:03Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_fi_fi5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_fr_fr5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:00Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_gl_es5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_he_il5.0.8308.57733,03203-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_hi_in5.0.8308.57736,10403-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_hr_hr5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_hu_hu5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_id_id5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_it_it5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_ja_jp5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_kk_kz5.0.8308.57734,05603-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_ko_kr5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_lt_lt5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_lv_lv5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_mk_mk5.0.8308.57734,56803-Dec-201317:03Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_ms_my5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_nb_no5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_nl_nl5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_pl_pl5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_pt_br5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_pt_pt5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_ro_ro5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_ru_ru5.0.8308.57734,56803-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_sk_sk5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_sl_si5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:03Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_sq_al5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs5.0.8308.57734,05603-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_sv_se5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:03Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_th_th5.0.8308.57736,10403-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_tr_tr5.0.8308.57732,00803-Dec-201317:00Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_uk_ua5.0.8308.57734,56803-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz5.0.8308.57732,52003-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_vi_vn5.0.8308.57733,03203-Dec-201317:02Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_zh_cn5.0.8308.57731,49603-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_bin_psomres_zh_tw5.0.8308.57731,49603-Dec-201317:01Δεν ισχύει
File_int_datacollab_images_nonhc_sprite1Δεν ισχύει232,89706-Ιουν-201404:12Δεν ισχύει
File_int_datacollab_images_sprite1Δεν ισχύει232,89706-Ιουν-201404:12Δεν ισχύει
File_int_datacollab_scripts_common_consolidatedΔεν ισχύει597,13323-Sep-201518:19Δεν ισχύει
File_int_datacollab_scripts_datacollabmodelΔεν ισχύει1,179,38206-Ιουν-201404:08Δεν ισχύει
File_int_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidatedΔεν ισχύει1,435,58823-Sep-201518:21Δεν ισχύει
File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrolsΔεν ισχύει2,304,93023-Sep-201518:23Δεν ισχύει
File_int_datacollab_styles_consolidated_ltrΔεν ισχύει56,15706-Ιουν-201404:11Δεν ισχύει
File_int_datacollab_styles_consolidated_rtlΔεν ισχύει55,55606-Ιουν-201404:11Δεν ισχύει
File_int_datacollab_styles_nonhc_sprite1Δεν ισχύει120,62306-Ιουν-201404:12Δεν ισχύει
File_int_datacollab_styles_sprite1Δεν ισχύει166,23406-Ιουν-201404:12Δεν ισχύει
File_int_default.aspxΔεν ισχύει49,40917-Δεκ-201510:54Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.ResourcesΔεν ισχύει5,69017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.az_latn_az.ResourcesΔεν ισχύει4,78317-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.be_by.ResourcesΔεν ισχύει5,96217-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.ResourcesΔεν ισχύει6,36917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ca_es.ResourcesΔεν ισχύει4,62817-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.ResourcesΔεν ισχύει4,56017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.da_dk.ResourcesΔεν ισχύει4,46217-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.de_de.ResourcesΔεν ισχύει4,93817-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.el_gr.ResourcesΔεν ισχύει6,98217-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.en_us.ResourcesΔεν ισχύει4,25515-Sep-201317:19Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.es_es.ResourcesΔεν ισχύει4,67017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.et_ee.ResourcesΔεν ισχύει4,39817-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.eu_es.ResourcesΔεν ισχύει4,33417-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.fa_ir.ResourcesΔεν ισχύει6,00817-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.fil_ph.ResourcesΔεν ισχύει4,58517-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.ResourcesΔεν ισχύει4,31817-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.fr_fr.ResourcesΔεν ισχύει4,90117-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.gl_es.ResourcesΔεν ισχύει4,46917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.he_il.ResourcesΔεν ισχύει5,01317-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.hi_in.ResourcesΔεν ισχύει7,77517-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.ResourcesΔεν ισχύει4,51317-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.ResourcesΔεν ισχύει4,77517-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.id_id.ResourcesΔεν ισχύει4,37117-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.it_it.ResourcesΔεν ισχύει4,69817-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.ResourcesΔεν ισχύει5,16917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.ResourcesΔεν ισχύει6,17617-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.ResourcesΔεν ισχύει4,82217-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.ResourcesΔεν ισχύει4,66217-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.ResourcesΔεν ισχύει4,76917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.mk_mk.ResourcesΔεν ισχύει6,26517-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ms_my.ResourcesΔεν ισχύει4,55117-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.nb_no.ResourcesΔεν ισχύει4,32817-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.ResourcesΔεν ισχύει4,58217-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.pl_pl.ResourcesΔεν ισχύει4,69017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.pt_br.ResourcesΔεν ισχύει4,62117-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.ResourcesΔεν ισχύει4,61517-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.ResourcesΔεν ισχύει4,71317-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.ResourcesΔεν ισχύει6,35417-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.ResourcesΔεν ισχύει4,68817-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.sl_si.ResourcesΔεν ισχύει4,56117-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.sq_al.ResourcesΔεν ισχύει4,64617-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.ResourcesΔεν ισχύει6,03217-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.ResourcesΔεν ισχύει4,46317-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.sv_se.ResourcesΔεν ισχύει4,43517-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.th_th.ResourcesΔεν ισχύει7,29517-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.ResourcesΔεν ισχύει4,59317-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.ResourcesΔεν ισχύει6,34617-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.ResourcesΔεν ισχύει4,67217-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.vi_vn.ResourcesΔεν ισχύει5,32717-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.zh_cn.ResourcesΔεν ισχύει4,04717-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.ResourcesΔεν ισχύει4,20017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_dialinform.jsΔεν ισχύει91,67731-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_dialinghandler_web.configΔεν ισχύει1,73425-Nov-201419:11Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.az_latn_az.ResourcesΔεν ισχύει12,78117-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.be_by.ResourcesΔεν ισχύει16,64917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.bg_bg.ResourcesΔεν ισχύει17,75417-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.da_dk.ResourcesΔεν ισχύει12,04717-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.fa_ir.ResourcesΔεν ισχύει16,51717-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.fil_ph.ResourcesΔεν ισχύει13,29017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.fr_fr.ResourcesΔεν ισχύει14,05517-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.mk_mk.ResourcesΔεν ισχύει17,03117-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.nl_nl.ResourcesΔεν ισχύει12,47617-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.pl_pl.ResourcesΔεν ισχύει13,04617-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.pt_br.ResourcesΔεν ισχύει12,50117-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.ru_ru.ResourcesΔεν ισχύει17,10017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.sq_al.ResourcesΔεν ισχύει12,91817-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.ResourcesΔεν ισχύει12,46017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.sv_se.ResourcesΔεν ισχύει12,33917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.uk_ua.ResourcesΔεν ισχύει16,78017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.uz_latn_uz.ResourcesΔεν ισχύει13,05017-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.vi_vn.ResourcesΔεν ισχύει14,80917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_launch.jsΔεν ισχύει61,96517-Δεκ-201509:11Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres5.0.8308.933673,58423-Sep-201519:26Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_ar_sa5.0.8308.933216,36823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_az_latn_az5.0.8308.933192,30423-Sep-201519:28Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_be_by5.0.8308.933233,77623-Sep-201519:28Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_bg_bg5.0.8308.933235,82423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_ca_es5.0.8308.933190,25623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_cs_cz5.0.8308.933189,74423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_da_dk5.0.8308.933185,13623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_de_de5.0.8308.933195,36823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_el_gr5.0.8308.933247,60023-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_en_us5.0.8308.933181,55223-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_es_es5.0.8308.933190,76823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_et_ee5.0.8308.933183,60023-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_eu_es5.0.8308.933185,64823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_fa_ir5.0.8308.933223,53623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_fil_ph5.0.8308.933190,25623-Sep-201519:28Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_fi_fi5.0.8308.933184,11223-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_fr_fr5.0.8308.933196,91223-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_gl_es5.0.8308.933188,72023-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_he_il5.0.8308.933201,00823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_hi_in5.0.8308.933270,12823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_hr_hr5.0.8308.933187,18423-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_hu_hu5.0.8308.933193,32823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_id_id5.0.8308.933184,11223-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_it_it5.0.8308.933191,79223-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_ja_jp5.0.8308.933207,66423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_kk_kz5.0.8308.933228,14423-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_ko_kr5.0.8308.933195,88823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_lt_lt5.0.8308.933189,23223-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_lv_lv5.0.8308.933189,74423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_mk_mk5.0.8308.933234,28823-Sep-201519:28Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_ms_my5.0.8308.933186,67223-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_nb_no5.0.8308.933183,60023-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_nl_nl5.0.8308.933189,74423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_pl_pl5.0.8308.933192,30423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_pt_br5.0.8308.933189,74423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_pt_pt5.0.8308.933190,25623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_ro_ro5.0.8308.933191,79223-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_ru_ru5.0.8308.933235,31223-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_sk_sk5.0.8308.933190,76823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_sl_si5.0.8308.933187,69623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_sq_al5.0.8308.933190,76823-Sep-201519:28Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs5.0.8308.933228,14423-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs5.0.8308.933186,67223-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_sv_se5.0.8308.933186,67223-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_th_th5.0.8308.933264,49623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_tr_tr5.0.8308.933188,20823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_uk_ua5.0.8308.933236,33623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz5.0.8308.933191,28023-Sep-201519:28Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_vi_vn5.0.8308.933207,66423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_zh_cn5.0.8308.933177,96823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_controlres_zh_tw5.0.8308.933177,96823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_bin_preauth5.0.8308.933240,43223-Sep-201519:26Δεν ισχύει
File_int_lwa_images_arrow_normalΔεν ισχύει70213-Μαρ-201306:00Δεν ισχύει
File_int_lwa_images_arrow_normal_rtlΔεν ισχύει71613-Μαρ-201306:00Δεν ισχύει
File_int_lwa_images_checked_normalΔεν ισχύει50,37413-Μαρ-201306:00Δεν ισχύει
File_int_lwa_images_doughboy_36x36Δεν ισχύει42903-Dec-201318:35Δεν ισχύει
File_int_lwa_images_icon_phoneonly_36Δεν ισχύει1,35103-Dec-201318:35Δεν ισχύει
File_int_lwa_images_lyncwebapp_logoΔεν ισχύει6,57613-Μαρ-201306:00Δεν ισχύει
File_int_lwa_images_lync_logoΔεν ισχύει2,41213-Μαρ-201306:00Δεν ισχύει
File_int_lwa_images_nonhc_sprite1Δεν ισχύει232,89706-Ιουν-201404:12Δεν ισχύει
File_int_lwa_images_sprite1Δεν ισχύει232,89706-Ιουν-201404:12Δεν ισχύει
File_int_lwa_images_unchecked_normalΔεν ισχύει49,06813-Μαρ-201306:00Δεν ισχύει
File_int_lwa_pluginsΔεν ισχύει7,815,16806-Ιουν-201501:00Δεν ισχύει
File_int_lwa_pluginseula_az_latn_azΔεν ισχύει141,68613-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_int_lwa_pluginseula_be_byΔεν ισχύει147,77913-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_int_lwa_pluginseula_fa_irΔεν ισχύει156,07113-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_int_lwa_pluginseula_fil_phΔεν ισχύει138,54613-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_int_lwa_pluginseula_hi_inΔεν ισχύει141,04813-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_int_lwa_pluginseula_mk_mkΔεν ισχύει146,55313-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_int_lwa_pluginseula_sq_alΔεν ισχύει141,00513-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_int_lwa_pluginseula_uz_latn_uzΔεν ισχύει143,88013-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_int_lwa_plugins_32Δεν ισχύει7,872,51206-Ιουν-201503:29Δεν ισχύει
File_int_lwa_plugins_64Δεν ισχύει8,798,20806-Ιουν-201503:28Δεν ισχύει
File_int_lwa_plugins_macΔεν ισχύει9,957,99506-Ιουν-201500:17Δεν ισχύει
File_int_lwa_plugins_xpΔεν ισχύει5,025,79206-Ιουν-201501:27Δεν ισχύει
File_int_lwa_scripts_common_consolidatedΔεν ισχύει597,13323-Sep-201518:19Δεν ισχύει
File_int_lwa_scripts_lyncplatform_consolidatedΔεν ισχύει2,194,36023-Sep-201518:22Δεν ισχύει
File_int_lwa_scripts_lyncplugin_consolidatedΔεν ισχύει80,32520-Jul-201518:11Δεν ισχύει
File_int_lwa_scripts_preauth_consolidatedΔεν ισχύει338,45823-Sep-201518:21Δεν ισχύει
File_int_lwa_scripts_ui_applibconsolidatedΔεν ισχύει1,435,58823-Sep-201518:21Δεν ισχύει
File_int_lwa_scripts_ui_avconsolidatedΔεν ισχύει1,113,88023-Sep-201518:23Δεν ισχύει
File_int_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidatedΔεν ισχύει1,243,85223-Sep-201518:22Δεν ισχύει
File_int_lwa_scripts_ui_controlconsolidatedΔεν ισχύει2,287,63123-Sep-201518:24Δεν ισχύει
File_int_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidatedΔεν ισχύει618,55823-Sep-201518:24Δεν ισχύει
File_int_lwa_styles_consolidated_ltrΔεν ισχύει153,47323-Sep-201518:24Δεν ισχύει
File_int_lwa_styles_consolidated_rtlΔεν ισχύει153,53723-Sep-201518:24Δεν ισχύει
File_int_lwa_styles_nonhc_sprite1Δεν ισχύει120,62306-Ιουν-201404:12Δεν ισχύει
File_int_lwa_styles_sprite1Δεν ισχύει166,23406-Ιουν-201404:12Δεν ισχύει
File_int_lwa_webpages_lwaclientΔεν ισχύει16,20823-Sep-201517:47Δεν ισχύει
File_int_lwa_webpages_qnacontainerframeΔεν ισχύει8,52104-Jun-201401:31Δεν ισχύει
File_int_lwa_webpages_toastΔεν ισχύει4,50413-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_int_lwa_web_configΔεν ισχύει2,45325-Nov-201419:15Δεν ισχύει
File_int_microsoft.RTC.Internal.joinlauncher.dll5.0.8308.920903,46406-Ιουν-201503:20x86
File_int_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll5.0.8308.301299,68013-Μαρ-201310:31x86
File_int_myutilities.jsΔεν ισχύει12,85806-Ιουν-201500:17Δεν ισχύει
File_int_passiveauth.aspxΔεν ισχύει3,64131-Μαΐου-201307:05Δεν ισχύει
File_int_passiveauth_web.configΔεν ισχύει3,74325-Nov-201419:15Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.CSSΔεν ισχύει2,33317-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.be_by.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.be_by.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.ca_es.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.da_dk.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.de_de.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.el_gr.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.en_us.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19913-Μαρ-201305:58Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.es_es.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.et_ee.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.eu_es.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.fa_ir.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.fil_ph.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.gl_es.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.he_il.newloc.CSSΔεν ισχύει2,26517-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.hi_in.newloc.CSSΔεν ισχύει2,24917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.id_id.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.it_it.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.CSSΔεν ισχύει2,53717-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.CSSΔεν ισχύει2,33317-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.mk_mk.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.ms_my.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.nb_no.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.pt_br.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.sl_si.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.sq_al.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.sq_al.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.sv_se.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.th_th.newloc.CSSΔεν ισχύει2,28917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.CSSΔεν ισχύει2,19917-Δεκ-201512:56Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.CSSΔεν ισχύει2,42917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.CSSΔεν ισχύει2,46917-Δεκ-201512:55Δεν ισχύει
File_int_reachclient.CSSΔεν ισχύει13,53129-Apr-201507:17Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll5.0.8308.301284,83213-Μαρ-201310:17x86
File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk5.0.8308.30125,80813-Μαρ-201310:17Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de5.0.8308.30126,32013-Μαρ-201310:18Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us5.0.8308.30126,32013-Μαρ-201310:18Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es5.0.8308.30125,80813-Μαρ-201310:17Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi5.0.8308.30125,80813-Μαρ-201310:17Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr5.0.8308.30126,32013-Μαρ-201310:17Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it5.0.8308.30126,32013-Μαρ-201310:17Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp5.0.8308.30126,83213-Μαρ-201310:17Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr5.0.8308.30126,32013-Μαρ-201310:18Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no5.0.8308.30125,80813-Μαρ-201310:18Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl5.0.8308.30125,80813-Μαρ-201310:18Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br5.0.8308.30125,80813-Μαρ-201310:18Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru5.0.8308.30127,85613-Μαρ-201310:18Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se5.0.8308.30125,80813-Μαρ-201310:18Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn5.0.8308.30125,29613-Μαρ-201310:19Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw5.0.8308.30125,28013-Μαρ-201310:20Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xapΔεν ισχύει816,18613-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xapΔεν ισχύει1,675,60231-Μαΐου-201311:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_plugins_324.0.7577.43784,996,16831-Μαΐου-201306:50Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_plugins_644.0.7577.43785,012,56831-Μαΐου-201306:50Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_resources_reachclient_cssΔεν ισχύει13,53129-Apr-201507:17Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_scripts_utilities_jsΔεν ισχύει12,85806-Ιουν-201500:17Δεν ισχύει
File_int_reachweb_web.configΔεν ισχύει5,69125-Nov-201419:11Δεν ισχύει
File_int_savecontentpage_htmlΔεν ισχύει7,97513-Μαρ-201305:59Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_ar_sa5.0.8308.55631,95215-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_az_latn_az5.0.8308.55630,42415-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_be_by5.0.8308.55633,49615-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_bg_bg5.0.8308.55634,00815-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_ca_es5.0.8308.55630,42415-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_cs_cz5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_da_dk5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:32Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_de_de5.0.8308.55630,93615-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_el_gr5.0.8308.55635,54415-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_en_us5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_es_es5.0.8308.55630,42415-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_et_ee5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_eu_es5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:33Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_fa_ir5.0.8308.55633,49615-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_fil_ph5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_fi_fi5.0.8308.55628,88815-Sep-201319:32Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_fr_fr5.0.8308.55630,93615-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_gl_es5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_he_il5.0.8308.55631,44815-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_hi_in5.0.8308.55638,10415-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_hr_hr5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_hu_hu5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_id_id5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_it_it5.0.8308.55630,42415-Sep-201319:33Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_ja_jp5.0.8308.55631,44815-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_kk_kz5.0.8308.55633,49615-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_ko_kr5.0.8308.55630,42415-Sep-201319:33Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_lt_lt5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_lv_lv5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_mk_mk5.0.8308.55633,49615-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_ms_my5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_nb_no5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_nl_nl5.0.8308.55630,42415-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_pl_pl5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_pt_br5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_pt_pt5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:32Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_ro_ro5.0.8308.55630,42415-Sep-201319:32Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_ru_ru5.0.8308.55634,00815-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_sk_sk5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:32Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_sl_si5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:32Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_sq_al5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs5.0.8308.55632,98415-Sep-201319:33Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:32Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_sv_se5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_th_th5.0.8308.55638,10415-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_tr_tr5.0.8308.55629,40015-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_uk_ua5.0.8308.55633,49615-Sep-201319:29Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz5.0.8308.55629,91215-Sep-201319:30Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_vi_vn5.0.8308.55631,96015-Sep-201319:33Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_zh_cn5.0.8308.55628,88815-Sep-201319:32Δεν ισχύει
File_int_ucwa_bin_resources_zh_tw5.0.8308.55628,88815-Sep-201319:32Δεν ισχύει
File_int_uploadform_htmlΔεν ισχύει3,51004-Jun-201401:31Δεν ισχύει
File_int_utilities.jsΔεν ισχύει12,85806-Ιουν-201500:17Δεν ισχύει
File_int_web.configΔεν ισχύει3,23825-Nov-201419:10Δεν ισχύει
File_int_webcontainerframe_htmlΔεν ισχύει8,78904-Jun-201401:31Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_dll5.0.8308.933302,89623-Sep-201519:27x86
File_int_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll5.0.8308.726386,63206-Ιουν-201405:16x86
File_int_webscheduler_bin_resources_ar_sa5.0.8308.93342,80023-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_az_latn_az5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_be_by5.0.8308.93343,81623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_bg_bg5.0.8308.93344,33623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_ca_es5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_cs_cz5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_da_dk5.0.8308.93338,70423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_de_de5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_el_gr5.0.8308.93345,87223-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_en_us5.0.8308.93339,20823-Sep-201519:23Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_es_es5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_et_ee5.0.8308.93339,21623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_eu_es5.0.8308.93339,21623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_fa_ir5.0.8308.93343,82423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_fil_ph5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_fi_fi5.0.8308.93338,70423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_fr_fr5.0.8308.93340,24023-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_gl_es5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_he_il5.0.8308.93341,77623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_hi_in5.0.8308.93348,94423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_hr_hr5.0.8308.93339,21623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_hu_hu5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_id_id5.0.8308.93338,70423-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_it_it5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_ja_jp5.0.8308.93341,26423-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_kk_kz5.0.8308.93344,33623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_ko_kr5.0.8308.93340,24023-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_lt_lt5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_lv_lv5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_mk_mk5.0.8308.93344,33623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_ms_my5.0.8308.93339,21623-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_nb_no5.0.8308.93338,70423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_nl_nl5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_pl_pl5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_pt_br5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_pt_pt5.0.8308.93340,24023-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_ro_ro5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_ru_ru5.0.8308.93344,33623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_sk_sk5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_sl_si5.0.8308.93339,21623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_sq_al5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs5.0.8308.93343,82423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs5.0.8308.93339,21623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_sv_se5.0.8308.93339,21623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_th_th5.0.8308.93348,94423-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_tr_tr5.0.8308.93339,21623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_uk_ua5.0.8308.93344,33623-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz5.0.8308.93339,72823-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_vi_vn5.0.8308.93341,26423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_zh_cn5.0.8308.93338,70423-Sep-201519:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_resources_zh_tw5.0.8308.93338,70423-Sep-201519:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa5.0.8308.30121,24013-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:24Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by5.0.8308.30121,24013-Μαρ-201310:33Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz5.0.8308.30121,24013-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr5.0.8308.30121,24013-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us5.0.8308.30121,73613-Μαρ-201310:29Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee5.0.8308.30121,24013-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:35Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:25Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:33Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il5.0.8308.30121,24013-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in5.0.8308.30121,73613-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu5.0.8308.30121,24013-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:35Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz5.0.8308.30121,24013-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:27Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:35Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:31Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:33Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th5.0.8308.30121,73613-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:35Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz5.0.8308.30121,24013-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:32Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw5.0.8308.30121,22413-Μαρ-201310:34Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_default.aspxΔεν ισχύει9,63929-Apr-201504:50Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll5.0.8308.933356,14423-Sep-201519:30x86
File_int_webscheduler_handler_web.configΔεν ισχύει1,72125-Nov-201419:10Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_scripts_common.jsΔεν ισχύει114,70406-Ιουν-201501:30Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_scripts_jquery.jsΔεν ισχύει249,89920-Jul-201516:16Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.jsΔεν ισχύει87517-Δεκ-201509:08Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.jsΔεν ισχύει1,06417-Δεκ-201509:08Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.jsΔεν ισχύει91317-Δεκ-201509:08Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.jsΔεν ισχύει83417-Δεκ-201509:08Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.jsΔεν ισχύει1,04517-Δεκ-201509:08Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.jsΔεν ισχύει82017-Δεκ-201509:08Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.jsΔεν ισχύει83417-Δεκ-201509:08Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_scripts_utilities.jsΔεν ισχύει12,85806-Ιουν-201500:17Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_scripts_webticketmanager.jsΔεν ισχύει75,99021-Nov-201414:11Δεν ισχύει
File_int_webscheduler_web.configΔεν ισχύει1,53925-Nov-201419:04Δεν ισχύει
File_int_webticketmanager.jsΔεν ισχύει75,99021-Nov-201414:11Δεν ισχύει
File_mcx_microsoft.RTC.mcx.mcxservice.dll5.0.8308.420924,33631-Μαΐου-201311:13x86
File_microsoft.RTC.Internal.autodiscover.dll5.0.8308.726312,45606-Ιουν-201405:17x86
File_microsoft.RTC.mcx.mcxservice.dll5.0.8308.420924,33631-Μαΐου-201311:13x86
File_noauth_web.configΔεν ισχύει16303-Apr-201509:48Δεν ισχύει
File_persistentchatextrm_handler_web_configΔεν ισχύει1,65725-Nov-201419:18Δεν ισχύει
File_persistentchatintrm_handler_web_configΔεν ισχύει1,65625-Nov-201419:19Δεν ισχύει
File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.RTC.rgs.Clients.dll5.0.8308.933130,86423-Sep-201519:25x86
File_rgs_clients_ext_web.configΔεν ισχύει5,12325-Nov-201419:14Δεν ισχύει
File_rgs_clients_int_bin_microsoft.RTC.rgs.Clients.dll5.0.8308.933130,86423-Sep-201519:25x86
File_rgs_clients_int_web.configΔεν ισχύει5,35325-Nov-201419:14Δεν ισχύει
File_rgs_config_web.configΔεν ισχύει2,28425-Nov-201419:12Δεν ισχύει
File_servercommon.ws.dll5.0.8308.420802,92831-Μαΐου-201311:07x86
File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll5.0.8308.726386,63206-Ιουν-201405:16x86
File_ucwa_ext_system.NET.HTTP.Formatting.dll4.0.21112.0168,52017-Δεκ-201509:11x86
File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll5.0.8308.726386,63206-Ιουν-201405:16x86
File_ucwa_int_microsoft.RTC.Internal.ucwa.dll5.0.8308.9202,630,44006-Ιουν-201503:19x86
File_ucwa_int_system.NET.HTTP.Formatting.dll4.0.21112.0168,52017-Δεκ-201509:11x86
File_ucwa_microsoft.RTC.Internal.ucwa.dll5.0.8308.9202,630,44006-Ιουν-201503:19x86
File_ucwa_virtualdir_web_ext.configΔεν ισχύει5,30425-Nov-201419:19Δεν ισχύει
File_ucwa_virtualdir_web_int.configΔεν ισχύει5,30925-Nov-201419:19Δεν ισχύει
File_webticket_web_ext.configΔεν ισχύει10,40925-Nov-201419:05Δεν ισχύει
File_webticket_web_int.configΔεν ισχύει10,63925-Nov-201419:05Δεν ισχύει
Int_error.aspx.az_latn_az.resxΔεν ισχύει6,57917-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_error.aspx.be_by.resxΔεν ισχύει6,69617-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Int_error.aspx.bg_bg.resxΔεν ισχύει6,75917-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_error.aspx.de_de.resxΔεν ισχύει6,62717-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_error.aspx.eu_es.resxΔεν ισχύει6,61417-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_error.aspx.fa_ir.resxΔεν ισχύει6,70217-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_error.aspx.fil_ph.resxΔεν ισχύει6,61217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Int_error.aspx.id_id.resxΔεν ισχύει6,52417-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_error.aspx.ko_kr.resxΔεν ισχύει6,55717-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_error.aspx.lt_lt.resxΔεν ισχύει6,58417-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_error.aspx.mk_mk.resxΔεν ισχύει6,78417-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_error.aspx.ms_my.resxΔεν ισχύει6,53817-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_error.aspx.sq_al.resxΔεν ισχύει6,56217-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_error.aspx.sr_cyrl_cs.resxΔεν ισχύει6,72317-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_error.aspx.uz_latn_uz.resxΔεν ισχύει6,60517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Int_rgsclients.az_latn_az.resxΔεν ισχύει6,32817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Int_rgsclients.be_by.resxΔεν ισχύει6,32817-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_rgsclients.fa_ir.resxΔεν ισχύει6,32817-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_rgsclients.fil_ph.resxΔεν ισχύει6,32817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Int_rgsclients.mk_mk.resxΔεν ισχύει6,32817-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_rgsclients.sq_al.resxΔεν ισχύει6,32817-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_rgsclients.uz_latn_uz.resxΔεν ισχύει6,32817-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.az_latn_az.resxΔεν ισχύει8,05717-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.be_by.resxΔεν ισχύει8,54017-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.fa_ir.resxΔεν ισχύει8,59917-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.fil_ph.resxΔεν ισχύει8,11217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.ko_kr.resxΔεν ισχύει8,10517-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.mk_mk.resxΔεν ισχύει8,55017-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.sq_al.resxΔεν ισχύει8,01217-Δεκ-201512:57Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.uz_latn_uz.resxΔεν ισχύει8,03917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ar_sa.ResourcesΔεν ισχύει13,35917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.az_latn_az.ResourcesΔεν ισχύει11,50317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.be_by.ResourcesΔεν ισχύει14,32717-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.de_de.ResourcesΔεν ισχύει12,10717-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.es_es.ResourcesΔεν ισχύει11,56017-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fa_ir.ResourcesΔεν ισχύει14,66917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fil_ph.ResourcesΔεν ισχύει11,77517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fi_fi.ResourcesΔεν ισχύει11,24917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fr_fr.ResourcesΔεν ισχύει12,46217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hi_in.ResourcesΔεν ισχύει18,10617-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hr_hr.ResourcesΔεν ισχύει10,92717-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.id_id.ResourcesΔεν ισχύει11,07917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.it_it.ResourcesΔεν ισχύει11,54217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ja_jp.ResourcesΔεν ισχύει12,92317-Δεκ-201512:59Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.kk_kz.ResourcesΔεν ισχύει14,40617-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ko_kr.ResourcesΔεν ισχύει11,92017-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.mk_mk.ResourcesΔεν ισχύει14,57317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.nl_nl.ResourcesΔεν ισχύει11,45717-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sk_sk.ResourcesΔεν ισχύει11,61617-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sq_al.ResourcesΔεν ισχύει11,32717-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.ResourcesΔεν ισχύει14,67517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.ResourcesΔεν ισχύει11,22417-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.tr_tr.ResourcesΔεν ισχύει11,25617-Δεκ-201512:59Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uk_ua.ResourcesΔεν ισχύει14,92617-Δεκ-201512:59Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.ResourcesΔεν ισχύει11,18417-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.zh_tw.ResourcesΔεν ισχύει10,56317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatextrm_scripts_webticketmanager.jsΔεν ισχύει75,99021-Nov-201414:11Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ar_sa.ResourcesΔεν ισχύει13,35917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.az_latn_az.ResourcesΔεν ισχύει11,50317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.be_by.ResourcesΔεν ισχύει14,32717-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.de_de.ResourcesΔεν ισχύει12,10717-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.es_es.ResourcesΔεν ισχύει11,56017-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fa_ir.ResourcesΔεν ισχύει14,66917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fil_ph.ResourcesΔεν ισχύει11,77517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fi_fi.ResourcesΔεν ισχύει11,24917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fr_fr.ResourcesΔεν ισχύει12,46217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hi_in.ResourcesΔεν ισχύει18,10617-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hr_hr.ResourcesΔεν ισχύει10,92717-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.id_id.ResourcesΔεν ισχύει11,07917-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.it_it.ResourcesΔεν ισχύει11,54217-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ja_jp.ResourcesΔεν ισχύει12,92317-Δεκ-201512:59Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.kk_kz.ResourcesΔεν ισχύει14,40617-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ko_kr.ResourcesΔεν ισχύει11,92017-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.mk_mk.ResourcesΔεν ισχύει14,57317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.nl_nl.ResourcesΔεν ισχύει11,45717-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sk_sk.ResourcesΔεν ισχύει11,61617-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sq_al.ResourcesΔεν ισχύει11,32717-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.ResourcesΔεν ισχύει14,67517-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.ResourcesΔεν ισχύει11,22417-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.tr_tr.ResourcesΔεν ισχύει11,25617-Δεκ-201512:59Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uk_ua.ResourcesΔεν ισχύει14,92617-Δεκ-201512:59Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.ResourcesΔεν ισχύει11,18417-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.zh_tw.ResourcesΔεν ισχύει10,56317-Δεκ-201512:58Δεν ισχύει
Persistentchatintrm_scripts_webticketmanager.jsΔεν ισχύει75,99021-Nov-201414:11Δεν ισχύει
Αναφορές
Δείτε πληροφορίες σχετικά με η βασική ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.

Λήψη του πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το 2013 διακομιστή Lync.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Egenskaber

Artikel-id: 3126638 – Seneste udgave 01/05/2016 21:13:00 – Udgave 1.0

Microsoft Lync Server 2013

 • kbsurveynew kbfix atdownload kbexpertiseinter kbmt KB3126638 KbMtel
Feedback