Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

OLEXP: Μετά την αναβάθμιση σε Microsoft Windows XP, λείπουν οι φάκελοι αλληλογραφίας, το Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book) και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Μετά την αναβάθμιση σε Microsoft Windows XP, λείπουν οι φάκελοι αλληλογραφίας, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book) του Outlook Express.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει επειδή η δομή αρχείων των Windows XP είναι διαφορετική και τα αρχεία για το Outlook Express δεν βρίσκονται πλέον στην ίδια θέση.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Σε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) παρέχεται μια αναλυτική διαδικασία με την οποία θα μπορέσετε να βρείτε τα μηνύματα, τους φακέλους και το Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book) και να τα εισαγάγετε ξανά στο Outlook Express.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι φάκελοι που είχατε προηγουμένως

Εύρεση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχατε προηγουμένως

 1. Στην επιφάνεια εργασίας σας, δημιουργήστε ένα νέο φάκελο με όνομα XPMail. Για να γίνει αυτό, κάντε δεξιό κλικ στην επιφάνεια εργασίας σας, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Φάκελος (Folder). Εάν χρησιμοποιείτε ταυτότητες, δημιουργήστε ένα νέο φάκελο για κάθε ταυτότητα.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 3. Στο πλαίσιο Για τι πράγμα θέλετε να ψάξετε; (What do you want to search for), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και τους φακέλους (All files and folders).
 4. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε *.dbx.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές για προχωρημένους (More Advanced Options), έπειτα στην επιλογή Αναζήτηση κρυφών αρχείων και φακέλων (Search hidden files and folders) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν προηγουμένως χρησιμοποιούσατε ταυτότητες, κάθε χρήστης θα έχει το δικό του φάκελο ταυτότητας. Κάθε φάκελος ταυτότητας θα έχει έναν μοναδικό αλφαριθμητικό αριθμό (για παράδειγμα, {9EFEBDEA-CE00-4DD7-A4D6-CDB85C3EEDBF}), ακολουθούμενο από τη συμβολοσειρά "\Microsoft\Outlook Express".

  Μπορείτε να ξεχωρίσετε την προηγούμενη ταυτότητα από τη νέα ταυτότητα, παρόλο που ενδέχεται να έχουν τον ίδιο αλφαριθμητικό αριθμό. Η νέα ταυτότητα θα ακολουθείται από τη συμβολοσειρά "\Microsoft\Outlook Ex".

Αντιγραφή των φακέλων αλληλογραφίας

Πριν αντιγράψετε τους φακέλους αλληλογραφίας από το φάκελο της προηγούμενης ταυτότητας στο νέο φάκελο που ονομάζεται XPMail και βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, ξαναδιαβάστε τη Σημείωση για τη διαφοροποίηση μεταξύ της παλιάς και της νέας ταυτότητας στο βήμα 5 της ενότητας "Εύρεση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχατε προηγουμένως" .
 1. Στο παράθυρο "Αναζήτηση" (Search), μπορείτε να επιλέξετε κάθε φάκελο .dbx μεμονωμένα ή πολλούς φακέλους μαζί, πατώντας το πλήκτρο CTRL και κάνοντας κλικ σε κάθε φάκελο.
 2. Αφού επιλέξετε τους φακέλους, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy) του μενού Επεξεργασία (Edit).
 3. Ανοίξτε το φάκελο XPMail και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste) του μενού Επεξεργασία (Edit).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι, κατά την αντιγραφή των φακέλων, θα συμπεριλάβετε το αρχείο Folders.dbx. Αυτό το αρχείο είναι απαραίτητο για τις συναρτήσεις εισαγωγής στο Outlook Express.
Με αυτήν τη διαδικασία αντιγράφονται όλα τα αρχεία από τον επιλεγμένο φάκελο στο φάκελο XPMail. Εκτελέστε αυτήν τη διαδικασία για κάθε φάκελο ταυτότητας, αλλά βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει ένα ξεχωριστό φάκελο, όπως ο φάκελος XPMail1, για κάθε φάκελο ταυτότητας που υπάρχει.

Εισαγωγή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των φακέλων

 1. Ανοίξτε το Outlook Express.
 2. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή (Import).
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Μηνύματα (Messages).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Outlook Express 5 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν μόνο οι επιλογές για εισαγωγή του Outlook Express 4 και του Outlook Express 6. Εάν η προηγούμενη έκδοση του Outlook Express ήταν η έκδοση 4, χρησιμοποιήστε την επιλογή για το Outlook Express 4. Εάν πραγματοποιείτε εισαγωγή από το Outlook Express 5 ή το 5.5, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή για το Outlook Express 6.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αλληλογραφίας από κατάλογο αποθήκευσης του OE6 (Import mail from an OE6 store directory) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), επιλέξτε το φάκελο XPMail που δημιουργήσατε νωρίτερα, κάντε κλικ στο κουμπί OK και έπειτα στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλοι οι φάκελοι (All folders) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
Με αυτήν τη διαδικασία εισάγονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχατε προηγουμένως στην τρέχουσα ταυτότητα. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish). Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε φάκελο που δημιουργήσατε προηγουμένως.

Το Βιβλίο διευθύνσεων των Windows (Windows Address Book)

Εύρεση του Βιβλίου διευθύνσεων των Windows (Windows Address Book)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και οι φάκελοι (All files and folders).
 3. Στο πλαίσιο Για τι πράγμα θέλετε να ψάξετε; (What do you want to search for), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και τους φακέλους (All files and folders).
 4. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε *.wab και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 5. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, κάντε διπλό κλικ σε κάθε αρχείο για να το ανοίξετε. Όταν εντοπίσετε το σωστό αρχείο (θα περιέχει τις πληροφορίες των επαφών σας), σημειώστε τη ακριβή θέση και το ακριβές όνομα του αρχείου.

Εισαγωγή του Βιβλίου διευθύνσεων των Windows (Windows Address Book)

 1. Στο Outlook Express, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο (File).
 2. Κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή (Import) και έπειτα στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book).
 3. Στο πεδίο Διερεύνηση σε (Look In) μεταβείτε στη θέση που σημειώσατε στο βήμα #5 της ενότητας "Εύρεση του Βιβλίου διευθύνσεων των Windows (Windows Address Book)".
 4. Κάντε κλικ στο αρχείο .wab και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εισαχθεί το Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book).
Αφού βεβαιωθείτε ότι η εισαγωγή ήταν επιτυχής, καταργήστε όλους τους φακέλους που δημιουργήσατε κατά τη διαδικασία ανάκτησης της αλληλογραφίας.
windows xp upgrade missing mail folders emal messages address book
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 313055 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/18/2005 12:42:00 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Windows XP Professional, the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)

 • kbprb KB313055
Σχόλια
html>