Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των τύπων προϊόντος FieldOne: αποθέματος, μη αποθεμάτων και υπηρεσιών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3132203
Περίληψη
Επισκόπηση:

Προϊόντα και υπηρεσίες του ουρανού FieldOne μπορεί να αντιστοιχιστεί σε 1 από 3 τύπους προϊόντων: αποθέματος, μη αποθεμάτων και υπηρεσιών.

Ένα στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το σενάριο.

Ποια είναι η διαφορά;

Είδη αποθεμάτων παρακολουθούνται στο λογισμικό και όταν χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας εντολής εργασίας αυτά αφαιρούνται από τα απογραφής για την αποθήκη.

Είδη αποθέματος δεν μπορεί να προστεθεί και χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των αναθέσεων εργασίας αλλά δεν παρακολουθούνται στο απόθεμα. Για παράδειγμα μπορείτε να καθορίσετε σε μια εντολή εργασίας που χρειάζεται zip δεσμούς, αλλά ο οργανισμός σας δεν επιθυμεί να παρακολουθείτε τους δεσμούς zip στο απόθεμα.

Οι υπηρεσίες δεν είναι εντοπισμένες ininventory και κάνετε δεν έχουν τους αριθμούς μοντέλου, UPC κωδικούς, κλπ που σχετίζονται με αυτά.

Ένα στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το σενάριο.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3132203 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/14/2016 17:07:00 - Αναθεώρηση: 1.0


  • kbmt KB3132203 KbMtel
Σχόλια