Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Με ποιόν τρόπο μπορώ να επαναφέρω τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασφαλείας;

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περιγραφή προβλήματος
Το άρθρο αυτό σας βοηθά να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows XP και στα Windows Vista. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτήν τη λύση μόνο όταν έχει εφαρμοστεί κάποια αλλαγή ασφαλείας η οποία επηρεάζει αρνητικά τον υπολογιστή και όταν δεν υπάρχει αντίγραφο ασφαλείας από το οποίο θα μπορούσε να γίνει η επαναφορά των ρυθμίσεων. Αυτή η λύση δεν αποκαθιστά όλες τις ρυθμίσεις ασφαλείας που εφαρμόζονται όταν εγκαθιστάτε τα Windows.

Για να επιλύσουμε εμείς το πρόβλημα, μεταβείτε στην ενότητα “Αυτόματη επίλυση”. Αν θέλετε να λύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα “Επίλυση από τον χρήστη”.
Αυτόματη επίλυση
Για την αυτόματη επίλυση του προβλήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού.
Σημειώσεις
 • Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε την αυτόματη επίλυση σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να την εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.
Επόμενα βήματα Μετά την εκτέλεση της Αυτόματης επίλυσης της Microsoft, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".
Επίλυση από τον χρήστη

Δείγμα εντολών για επαναφορά ρυθμίσεων ασφαλείας

Τα παρακάτω βήματα δεν εφαρμόζονται στις εκδόσεις Windows XP Home Edition ή Windows Vista Home Basic και Home Premium. Για επαναφορά των ρυθμίσεων ασφαλείας στις εκδόσεις Home, χρησιμοποιήστε τη λύση Microsoft Fix, την Επαναφορά συστήματος (System Restore) ή ένα αντίγραφο ασφαλείας.Σημείωση Μετά την εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας, δεν μπορείτε να αναιρέσετε τις αλλαγές χωρίς επαναφορά από ένα αντίγραφο ασφαλείας. Αν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων ασφαλείας, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας το οποίο θα περιλαμβάνει την Κατάσταση συστήματος (System State) (τα αρχεία μητρώου). Στα στοιχεία που επαναφέρονται περιλαμβάνονται αρχεία και φάκελοι του συστήματος αρχείων NTFS, το μητρώο, πολιτικές, υπηρεσίες, δικαιώματα και ιδιότητες μέλους ομάδας.

Για να επαναφέρετε στο λειτουργικό σας σύστημα τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασφαλείας που ίσχυαν κατά την αρχική εγκατάσταση, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
 1. Ανοίξτε μια νέα γραμμή εντολών:

 2. Στα Windows XP
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  Στα Windows Vista
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο "Έναρξη αναζήτησης (Start Search)".
  • Στην περιοχή αποτελεσμάτων, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο cmd.exe και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή "Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator)". Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για έναν λογαριασμό διαχειριστή. Εάν είστε ο διαχειριστής ή αν πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια (Continue). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).
 3. Στα Windows XP, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πατήστε ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  Στα Windows Vista, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πατήστε ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose
  Εμφανίζεται ένα μήνυμα "Η εργασία ολοκληρώθηκε" (Task is completed) και ένα προειδοποιητικό μήνυμα ότι κάποια εργασία δεν ήταν δυνατό να εκτελεστεί. Μπορείτε να παραβλέψετε με ασφάλεια αυτό το μήνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα, ανατρέξτε στο αρχείο %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.


Επόμενα βήματα Μετά την εκτέλεση αυτής της λύσης αυτόματης επιδιόρθωσης της Microsoft (ή μετά την ολοκλήρωση των μη αυτόματων βημάτων), οι βασικοί λογαριασμοί χρηστών ενδέχεται να μην εμφανίζονται πλέον στην οθόνη σύνδεσης όταν πραγματοποιείτε εκκίνηση του υπολογιστή σας ή όταν αλλάζετε χρήστες. Αυτό συμβαίνει επειδή οι βασικοί λογαριασμοί χρηστών καταργήθηκαν από την ομάδα "Χρήστες" όταν επαναφέρατε τις ρυθμίσεις ασφαλείας των Windows. Για να προσθέσετε ξανά στην ομάδα "Χρήστες" τους λογαριασμούς των χρηστών που επηρεάστηκαν, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start) και στη συνέχεια επιλέξτε (Όλα τα προγράμματα) All Programs. Ή κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα (Programs).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και στη συνέχεια στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt) (Windows XP). Ή κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt) και στη συνέχει κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator) (Windows Vista).
 3. Στο παράθυρο "Γραμμή εντολών" (Command Prompt), πληκτρολογήστε την εντολή net users και πατήστε ENTER. Εμφανίζεται μια λίστα λογαριασμών χρηστών.
 4. Για κάθε όνομα λογαριασμού που περιλαμβάνεται στη Γραμμή εντολών αλλά λείπει από την οθόνη σύνδεσης ή αλλαγής χρηστών, πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή και πατήστε ENTER:

  net localgroup users accountname /add
 5. Μεταβείτε τώρα στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".
Περισσότερες πληροφορίες Στα Windows Vista, το αρχείο Defltbase.inf είναι ένα πρότυπο ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας για την προεπιλεγμένη ασφάλεια. Μπορείτε να προβάλετε τις ρυθμίσες για αυτό το αρχείο στην παρακάτω θέση:
%windir%\inf\defltbase.inf

Περιγραφή παραμέτρων της εντολής Secedit

 • /configure: Καθορίζει ότι το πρόγραμμα Secedit.exe ορίζει τις ρυθμίσεις ασφαλείας του συστήματος.
 • /DB file_name: Παρέχει τη διαδρομή για μια βάση δεδομένων που περιέχει το πρότυπο ασφαλείας προς εφαρμογή. Αυτό είναι απαιτούμενο όρισμα. Ωστόσο, το αρχείο βάσης δεδομένων δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει, εάν χρησιμοποιείτε το διακόπτη /CFG για να καθορίσετε ένα πρότυπο ασφαλείας.
 • /CFG file_name: Αυτό το όρισμα ισχύει μόνο όταν το χρησιμοποιείτε με την παράμετρο /DB. Είναι η διαδρομή για το πρότυπο ασφαλείας που θα εισαχθεί στη βάση δεδομένων και θα εφαρμοστεί στο σύστημα. Εάν δεν καθορίσετε αυτό το όρισμα, θα εφαρμοστεί το πρότυπο που είναι ήδη αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων.
 • /overwrite: Αυτό το όρισμα ισχύει μόνο όταν το χρησιμοποιείτε και το όρισμα /CFG. Αυτό καθορίζει αν το πρότυπο ασφαλείας στο όρισμα /CFG θα αντικαταστήσει κάποιο πρότυπο ή σύνθετο πρότυπο που είναι αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων, αντί να προσαρτήσει τα αποτελέσματα στο αποθηκευμένο πρότυπο. Εάν δεν καθοριστεί, το πρότυπο στο όρισμα/CFG θα προσαρτηθεί στο αποθηκευμένο πρότυπο.
 • /areas Όνομα_περιοχής1Όνομα_περιοχής2...: Καθορίζει τις περιοχές ασφαλείας που θα εφαρμοστούν στο σύστημα. Η προεπιλογή είναι "όλες οι περιοχές." Κάθε περιοχή πρέπει να διαχωρίζεται με διάστημα.
  AreaNameX Περιγραφή
  SECURITYPOLICYΑφορά την τοπική πολιτική και πολιτική τομέα για το σύστημα. Στην πολιτική αυτή περιλαμβάνονται οι πολιτικές λογαριασμού, οι πολιτικές ελέγχου και άλλες.
  GROUP_MGMTΑφορά τις ρυθμίσεις περιορισμένων ομάδων για ομάδες που καθορίζονται στο πρότυπο ασφαλείας.
  USER_RIGHTSΑφορά τα δικαιώματα σύνδεσης χρήστη και την εκχώρηση δικαιωμάτων.
  REGKEYSΑφορά την ασφάλεια στα τοπικά κλειδιά μητρώου.
  FILESTOREΑφορά την ασφάλεια στην τοπική αποθήκευση αρχείων.
  SERVICESΑφορά την ασφάλεια για όλες τις καθορισμένες υπηρεσίες.
  Σημείωση Κάθε περιοχή αντιστοιχεί σε κάποιο παρόμοιο όνομα στο πρότυπο ασφαλείας.
 • /log logpath: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν το διακόπτη για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της θέσης του αρχείου καταγραφής που παρακολουθεί τις αλλαγές.
 • /verbose: Καθορίζει πιο λεπτομερείς πληροφορίες προόδου.
 • /quiet: Μειώνει τα σχόλια που παρέχονται κατά την ενημέρωση στην οθόνη και το αρχείο καταγραφής.
Για ηλεκτρονική βοήθεια (Help) σχετικά με την εντολή Secedit, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start), στη συνέχεια στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %windir%\help\secedit.chm και τέλος πατήστε ENTER.
Επιλύθηκε το πρόβλημα;
Ελέγξτε αν επιλύθηκε το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα επιλύθηκε, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Αν το πρόβλημα δεν επιλύθηκε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.
fixit fix it
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 313222 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/26/2010 10:01:37 - Αναθεώρηση: 12.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Beta, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbmsifixme kbfixme kbenv kbhowtomaster KB313222
Σχόλια