Συσκευή Windows 10 επανεκκίνηση απροσδόκητα κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3134142
Συμπτώματα
Κατά την εκκίνηση μια πρόσφατα εγκατεστημένη συσκευή Windows 10 για πρώτη φορά, το theinitial setupwizard, θα επιλέξετε τη ρύθμιση περιοχής languageand, αποδεχτείτε την άδεια χρήσης thelicense και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά από αυτό, τα Windows εκτελούν επανεκκίνηση από μόνος αυτόματα. Μετά την επανεκκίνηση, τα Windows ξεκινά πάλι και επιστρέφει στην γλώσσα και περιοχή ρύθμιση τη σελίδα του οδηγού. Μπορείτε ακόμα να μεταβείτε μαζί με τον οδηγό για να ολοκληρωθεί η αρχική εγκατάσταση.
Αιτία
Η επανεκκίνηση και επιστροφή με τη γλώσσα και τη ρύθμιση περιοχής είναι επειδή το πακέτο appx CloudExpericenceHost αποτυγχάνει να καταχωρηθούν στη διάρκεια της εγκατάστασης, λόγω ζήτημα χρονισμού μεταξύ Εξερεύνηση και την υπηρεσία AppxDeployment.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Ορίστε τη γλώσσα και την περιοχή ξανά και συνέχιση της εγκατάστασης. Θα πρέπει να λειτουργεί μετά την επανεκκίνηση.
Περισσότερες πληροφορίες
Η Microsoft έχει πληροφορηθεί από αυτό issuewith Windows 10.


Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3134142 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/07/2016 16:36:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Windows 10

  • kbnoindex kbmt KB3134142 KbMtel
Σχόλια