Τρόπος ελέγχου της έκδοσης BlueStripe συλλογής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3134878
Τα Windows
C:\Program Files\BlueStripe\Collector\bin\BlueStripeCollector.exe--έκδοση

Επιστρέφει: BlueStripeCollector: έκδοση = 7.3.0, αναθεώρηση = 33577

Linux
RPM διασφάλισης ποιότητας - bluestripe-συλλογής

Επιστρέφει: bluestripe-συλλογής-7.2.0-1.x86_64

Solaris
pkginfo -l BSSWcoll

Επιστρέφει:
PKGINST: BSSWcoll
ΌΝΟΜΑ: BlueStripe συλλογής
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ: σύστημα
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ: sparc
ΈΚΔΟΣΗ: 7.5.1
BASEDIR: /
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉΣ: BlueStripe
PSTAMP: 35224
INSTDATE: Ιουν 18 2014 14:42
Ηλεκτρονικό ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟ: support@bluestripe.com
ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: η εγκατάσταση ολοκληρωμένη
ΑΡΧΕΊΑ: 324 εγκατεστημένο ονόματα διαδρομών
3 κοινόχρηστα ονόματα διαδρομών
52 καταλόγους
104 εκτελέσιμα αρχεία
48965 μπλοκ χρησιμοποιούνται (περίπου)
AIX
bluestripe.collector.rte -L /banktools -R lslpp [-R καθορίζεται εγκατάσταση θέση χρήστη απαιτείται μόνο εάν εγκατασταθεί σε base_dor]

Επιστρέφει:
Περιγραφή του τύπου Fileset επίπεδο κατάστασης (απεγκατάσταση)
----------------------------------------------------------------------------
bluestripe.Collector.rte 7.5.1.0 C F συλλέγει δεδομένα σχετικά με το σύστημα και
δραστηριότητα δικτύου

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Egenskaber

Artikel-id: 3134878 – Seneste udgave 01/11/2016 16:03:00 – Udgave 1.0

BlueStripe

  • kbmt KB3134878 KbMtel
Feedback