Οι κανόνες τείχους προστασίας διακομιστή διαχείρισης BlueStripe

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3134888
Οι ακόλουθες θύρες πρέπει να είναι ανοικτές στο διακομιστή διαχείρισης
Διεύθυνση και θύρα
Εξερχόμενων: TCP και UDP 7561Εντοπισμός και εξερχόμενες συνδέσεις σε συλλογές
Εισερχόμενη: TCP 7560Εισερχόμενες συνδέσεις από συνδέσεις συλλογής ξεκίνησε
Εισερχόμενη: TCP 7565Εισερχόμενες συνδέσεις από κονσόλες Java και φόρτωσης DB
Εισερχόμενη: TCP 8080 και 8443Εισερχόμενες συνδέσεις για το WebServer Jetty από την κονσόλα Web


Οι κανόνες τείχους προστασίας συλλογής

Οι ακόλουθες θύρες πρέπει να είναι ανοιχτές στο της συλλογής
Διεύθυνση και θύρα
Εισερχόμενων: Τα πρωτόκολλα TCP και UDP 7561Εντοπισμός και εισερχόμενες συνδέσεις από το διακομιστή διαχείρισης
Εξερχόμενη: TCP 7560Οι εξερχόμενες συνδέσεις που ξεκίνησε από τη συλλογή
Οι κανόνες τείχους προστασίας κονσόλα Java

Οι ακόλουθες θύρες πρέπει να είναι ανοικτές στην κονσόλα Java
Διεύθυνση και θύρα
Εξερχόμενη: TCP 7565Εξερχόμενες συνδέσεις στο διακομιστή διαχείρισης


Οι κανόνες τείχους προστασίας φόρτωσης DB

Οι ακόλουθες θύρες πρέπει να είναι ανοιχτή από το πρόγραμμα φόρτωσης DB
Διεύθυνση και θύρα
Εξερχόμενη: TCP 7565Εξερχόμενες συνδέσεις στο διακομιστή διαχείρισης
Εξερχόμενη: TCP 5432Εξερχόμενες συνδέσεις σε PostgreSQL

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Egenskaber

Artikel-id: 3134888 – Seneste udgave 01/11/2016 16:33:00 – Udgave 1.0

BlueStripe

  • kbmt KB3134888 KbMtel
Feedback