Τρόπος αναβάθμισης συλλογής BlueStripe

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3134892
Ο λήπτης μπορούν να αναβαθμιστούν από την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης για μια νεότερη έκδοση. Για AIX, Linux και Solaris, εκτελέστε τις ακόλουθες δέσμες ενεργειών για να ξεκινήσετε την αναβάθμιση. Στα windows, η εκτέλεση απλά το αρχείο EXE.


AIX: ' ΕΜ InstallBlueStripeCollector-AIX.bin'

Linux: ' ΕΜ InstallBlueStripeCollector-Linux.bin'

Solaris: ' ΕΜ InstallBlueStripeCollector-Solaris.bin'

Windows: ' InstallBlueStripeCollector-Windows.exe'


Υπάρχουν δύο επιλογές αναβάθμισης: αναβάθμιση και Αντικατάσταση

Αναβάθμιση διατηρεί αρχεία ρύθμισης παραμέτρων και αποθήκευσης κατά την εγκατάσταση στη ίδια βάση
η θέση του καταλόγου.


Αντικατάσταση δεν θα διατηρήσει ρύθμισης παραμέτρων και τα αρχεία αποθήκευσης, αλλά να εγκαταστήσει σε μια νέα βάση
η θέση του καταλόγου.


Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές στη ρύθμιση παραμέτρων της συλλογής ως μέρος της διαδικασίας αναβάθμισης, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο txt που περιέχει τις γραμμές της ρύθμισης που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, να περάσει το αρχείο με το πρόγραμμα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας τη σημαία--config ως εξής:

Εμ InstallBlueStripeCollector Solaris.bin--config adjustHeap.txt

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3134892 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/11/2016 16:43:00 - Αναθεώρηση: 1.0

BlueStripe

  • kbmt KB3134892 KbMtel
Σχόλια