Την αποσαφήνιση των την εφαρμογή των ενημερωμένων εκδόσεων για το 4.6 του .NET Framework και 4.6.1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3136092

Σύνοψη

Η Microsoft έχει λάβει πολλές ερωτήσεις από αποτιμώνται τους πελάτες σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του Framework .NET με Microsoft 4.6 και τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας .NET με Microsoft Framework 4.6.1. Οι ενημερωμένες εκδόσεις του .NET Framework 4.6 και 4.6.1 προορίζονται να εγκατασταθεί σε συστήματα που έχουν μόνο τα προϊόντα .NET Framework 4.6 ή 4.6.1 εγκατασταθεί προηγουμένως. Την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 4.6 του .NET Framework και 4.6.1 σε ένα σύστημα που έχει μια παλαιότερη έκδοση της εγκατάστασης του .NET Framework δεν υποστηρίζεται και προκαλεί προβλήματα λειτουργικότητας. Οι εταιρικοί πελάτες πρέπει να συνεχίσουν να βασίζονται μόνο σε Διαχείριση εφαρμογής Microsoft Update για εταιρικές αναπτύξεις την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.

Οδηγίες

Η δυνατότητα εφαρμογής του 4.6 του .NET Framework και 4.6.1 καθορίζεται από τις ακόλουθες οδηγίες:

  • Οι πελάτες του Windows Update (WU) και Windows Server Update Services (WSUS) δεν χρειάζεται να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές σχετικά με τη διαδικασία. Πελάτες σε WU και WSUS πρέπει να συνεχίσουν να βασίζεστε στο Microsoft Update (MU) για να προσδιορίσετε την εφαρμογή των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το Microsoft Update προσφέρουν αυτόματα μόνο τις ενημερωμένες εκδόσεις του .NET Framework 4.6 και 4.6.1 στους πελάτες που διαθέτουν το 4.6 του .NET Framework ή 4.6.1 στα συστήματά τους. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις δεν είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε σύστημα που έχει μια παλαιότερη έκδοση του .NET Framework εγκατεστημένα.
  • Οι πελάτες που χρησιμοποιούν Microsoft System Center Configuration Manager ή οποιαδήποτε παρόμοια περιβάλλοντα ανάπτυξης επίσης θα πρέπει να συνεχίσει να εξαρτώνται από το Microsoft Update για να προσδιορίσετε τη δυνατότητα εφαρμογής των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας του .NET Framework.
  • Οι πελάτες που χρησιμοποιούν το System Center Configuration Manager ή οποιαδήποτε παρόμοια περιβάλλοντα ανάπτυξης αλλά που, για οποιονδήποτε λόγο, απολύτως δεν μπορεί να βασιστεί στις πληροφορίες εφαρμοσιμότητας υπό τον όρο ότι το Microsoft Update για να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε προσαρμοσμένες αναπτύξεις πρέπει να απέχουν από την ανάπτυξη των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας του .NET Framework 4.6 και 4.6.1 σε συστήματα προορισμού που περιέχουν παλαιότερες εκδόσεις του .NET Framework.
  • Μεμονωμένων πελατών πρέπει να απέχουν από την εγκατάσταση με μη αυτόματο τρόπο τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας του .NET Framework 4.6 και 4.6.1 σε συστήματα που έχουν οποιαδήποτε έκδοση παλαιότερη από το 4.6 Framework .NET εγκατεστημένο.
  • Σας προτρέπουμε να βασίζεστε στην τεκμηρίωση της Microsoft για τις ενημερωμένες εκδόσεις του .NET Framework. Ενημερωτικά δελτία ασφαλείας της ενημερωμένης έκδοσης, το Κέντρο λήψης της Microsoft και τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB) όλα περιγράφουν ποιες εκδόσεις του .NET με Microsoft Framework μια ενημερωμένη έκδοση προορίζεται να εφαρμοστούν.
  • Γενικά, οι πελάτες σε οποιαδήποτε δεδομένη έκδοση του .NET Framework, πρέπει να εγκαταστήσετε μόνο τις ενημερωμένες εκδόσεις που ισχύουν για την έκδοση του προορισμού του .NET Framework που είναι εγκατεστημένη στο σύστημά τους. Εγκαταστάσεις της ενημερωμένης έκδοσης που προορίζονται για μεταγενέστερη έκδοση ή μια προηγούμενη έκδοση του .NET Framework μπορεί να αποκλειστούν δεν Παρόλο που μια τέτοια εγκατάσταση δεν υποστηρίζεται. Αυτή η κατάσταση δεν υποστηρίζεται αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα λειτουργικότητας.
  • Για Βοήθεια για να προσδιορίσετε ποια έκδοση του .NET Framework που είναι εγκατεστημένη στο σύστημά σας, ανατρέξτε στο θέμα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: εξακρίβωσης των εκδόσεων του .NET Framework που είναι εγκατεστημένες.

Μετριασμού

Εάν μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το 4.6 του .NET Framework και 4.6.1 εγκαταστάθηκε σε ένα σύστημα που δεν διαθέτει το 4.6 του .NET Framework ή το .NET Framework 4.6.1 εγκατεστημένο, θα πρέπει να αμέσως απεγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τις ρυθμίσεις παραμέτρων που δεν υποστηρίζονται, και στη συνέχεια εκτελέστε το Microsoft Update ή μεταβείτε στο Κέντρο λήψης της Microsoft για το περιεχόμενο της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 4.6 του .NET Framework και 4.6.1.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3136092 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/15/2016 01:09:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.5, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.6, Microsoft .NET Framework 4.6.1

  • kbqfe kbsurveynew kbmt KB3136092 KbMtel
Σχόλια