Αντικατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης χρησιμοποιώντας την Κονσόλα αποκατάστασης των Windows 2000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:313670
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης για την αντικατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης σε έναν υπολογιστή με Windows 2000 που δεν μπορείτε να ξεκινήσετε.

back to the top

Απαιτήσεις

Για να αντικαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης, πρέπει να έχετε ένα αντίγραφο των αρχείων μη κατεστραμμένο πρόγραμμα οδήγησης. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε σε ποιο φάκελο βρίσκεται το αρχείο προγράμματος οδήγησης.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Μόνο ο λογαριασμός Administrator μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην Κονσόλα αποκατάστασης. Για να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης σε ελεγκτές τομέα, χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης επαναφοράς DS. Ο κωδικός πρόσβασης επαναφορά DS καθορίστηκε κατά τη διάρκεια της ενεργού καταλόγου προώθηση οδηγού.

back to the top

Ξεκινήστε την Κονσόλα αποκατάστασης

Για να ξεκινήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Εάν δεν είναι εγκατεστημένη η Κονσόλα αποκατάστασης

 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις δισκέτες εγκατάστασης των Windows ή με το CD-ROM των Windows.
 2. Στην οθόνη "Καλώς ορίσατε στην εγκατάσταση", πιέστε το πλήκτρο r για επιδιόρθωση της εγκατάστασης και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο C, για να ξεκινήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης.
 3. Επιλέξτε την εγκατάσταση των Windows που θέλετε να επιδιορθώσετε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Κονσόλα ανάκτησης χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή που ρυθμίζονται κατά την εγκατάσταση των Windows 2000. Οι αλλαγές που κάνετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή μετά την εγκατάσταση των Windows 2000 δεν ισχύουν για την Κονσόλα αποκατάστασης.
back to the top

Εάν είναι εγκατεστημένη η Κονσόλα αποκατάστασης

 1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 2. Όταν ζητηθεί Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα για εκκίνηση, επιλέξτε Κονσόλα αποκατάστασης του Microsoft Windows 2000.

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν η Κονσόλα αποκατάστασης δεν εμφανίζεται στη λίστα, δεν έχει εγκατασταθεί η Κονσόλα αποκατάστασης. Ακολουθήστε τα βήματα της προηγούμενης ενότητας για να ξεκινήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης.
 3. Επιλέξτε την εγκατάσταση των Windows που θέλετε να επιδιορθώσετε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Κονσόλα ανάκτησης χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή που ρυθμίζονται κατά την εγκατάσταση των Windows 2000. Οι αλλαγές που κάνετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή μετά την εγκατάσταση των Windows 2000 δεν ισχύουν για την Κονσόλα αποκατάστασης.
back to the top

Εξαγάγετε τα αρχεία προγράμματος οδήγησης από το CD-ROM εγκατάστασης των Windows 2000

Αποθηκεύονται τα αρχεία εγκατάστασης στο CD-ROM σε συμπιεσμένους φακέλους που είναι γνωστά ως αρχειοθήκες (.cab) εγκατάστασης των Windows 2000. Αποθηκεύονται τα αρχεία προγράμματος οδήγησης στο αρχείο Driver.cab.

Για να χρησιμοποιήσετε αρχικά αρχεία προγράμματος οδήγησης που περιλαμβάνονται στο CD-ROM εγκατάστασης των Windows 2000 για την αντικατάσταση κατεστραμμένων αρχείων προγράμματος οδήγησης:
 1. Τοποθετήστε το CD-ROM εγκατάστασης των Windows 2000 στη μονάδα CD-ROM.
 2. Στη γραμμή εντολών στην Κονσόλα αποκατάστασης, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  Αναπτύξτε το στοιχείο d:\i386\driver.cab/f:όνομα αρχείου [διαδρομή]
  Σε αυτήν την εντολή, αντικαταστήστε d: με το γράμμα της μονάδας CD-ROM, όνομα αρχείου με το όνομα του αρχείου για να αναπτύξετε, και διαδρομή με το φάκελο στον οποίο να αντιγράψετε το αρχείο προγράμματος οδήγησης. Συνήθως, αρχεία προγραμμάτων οδήγησης (.sys) αποθηκεύονται στο φάκελο % systemroot%\system32\drivers.

  Για παράδειγμα, για να αντικαταστήσετε το αρχείο προγράμματος οδήγησης Atimpab.sys, μπορείτε να πληκτρολογήσετε:
  Αναπτύξτε το στοιχείο d:\i386\driver.cab /f:atimpab.sys %systemroot%\System32\Drivers\
  Σημειώστε ότι σε αυτήν την εντολή, πρέπει να χρησιμοποιείτε το /f Εναλλαγή επειδή η αρχειοθήκη Driver.cab περιέχει περισσότερα από ένα αρχείο.
back to the top

Αντικαταστήστε τα αρχεία προγράμματος οδήγησης χρησιμοποιώντας την εντολή ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ

Εάν τα αρχεία προγράμματος οδήγησης που θέλετε δεν βρίσκεται σε ένα αρχείο αρχειοθήκης (.cab), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης Αντιγραφή εντολή για να αντικαταστήσετε τα κατεστραμμένα αρχεία. Για να το κάνετε αυτό:
 1. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  [αντιγραφήsource_path] source_filename [destination_path] destination_filename
  Σε αυτήν την εντολή, αντικαταστήστε source_path με τη διαδρομή για το αρχείο προέλευσης αντικατάστασης, source_filename με το όνομα του αρχείου αντικατάστασης destination_path με τη διαδρομή για το αρχείο προγράμματος οδήγησης που θέλετε να αντικαταστήσετε, και destination_filename με το όνομα του αρχείου προγράμματος οδήγησης που θέλετε να αντικαταστήσετε.

  Για παράδειγμα, για να αντικαταστήσετε το αρχείο Atimpab.sys με ένα γνωστό καλό αντίγραφο από μια μονάδα δισκέτας, μπορείτε να πληκτρολογήσετε:
  copy a:\atimpab.sys c:\winnt\system32\drivers\atimpab.sys
  Σημειώστε ότι το Αντιγραφή εντολή στην Κονσόλα αποκατάστασης υποστηρίζει χαρακτήρες μπαλαντέρ. Επομένως, μπορείτε να αντιγράψετε μόνο ένα αρχείο κάθε φορά. Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε περισσότερα από ένα αρχείο, χρησιμοποιήστε πολλές Αντιγραφή εντολές.

 2. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο, πιέστε το πλήκτρο y και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
back to the top

Προσθέστε την Κονσόλα αποκατάστασης σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση

Μπορείτε να προσθέσετε την Κονσόλα αποκατάστασης σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση των Windows 2000 χρησιμοποιώντας το Winnt32.exe/cmdcons η εντολή. Κονσόλα αποκατάστασης απαιτεί περίπου 7 megabyte (MB) χώρου στο διαμέρισμα συστήματος στο σκληρό δίσκο.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε κατοπτρισμό λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
229077 Κατοπτρισμός αποτρέπει την προεγκατάσταση της Κονσόλας αποκατάστασης
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της Κονσόλας αποκατάστασης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
222478 Δημιουργία προτύπου για να εκτελέσετε την Κονσόλα αποκατάστασης, χρησιμοποιώντας ένα διακομιστή απομακρυσμένης εγκατάστασης
back to the top

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 313670 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:15:14 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbmt KB313670 KbMtel
Σχόλια