Οι χρήστες εσωτερικής εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να προβάλετε πληροφορίες διαθεσιμότητας από τους χρήστες του Exchange Online

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3137325
ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ
Οι χρήστες που έχουν ένα γραμματοκιβώτιο σε περιβάλλον εσωτερικής εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να προβάλετε πληροφορίες διαθεσιμότητας για γραμματοκιβώτια στο Exchange Online στο εξής σενάριο:
 • Έχετε μια ανάπτυξη υβριδική του Exchange Online και εσωτερικής εγκατάστασης Exchange Server 2016 ή Exchange Server 2013.
 • Έχετε ρυθμίσει μια σύνδεση intraorganization μεταξύ του οργανισμού Exchange Online και τον οργανισμό Exchange εσωτερικής εγκατάστασης.
 • Έχετε ρυθμίσει μια εταιρεία σχέση μεταξύ του οργανισμού Exchange Online και τον οργανισμό Exchange εσωτερικής εγκατάστασης.
ΑΙΤΊΑ
Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν η εσωτερικής εγκατάστασης του Exchange server δεν είναι δυνατό να αποκτήσετε ένα διακριτικό έλεγχο ταυτότητας χρησιμοποιώντας OAuth. Exchange δεν προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τη σχέση του οργανισμού, εάν υπάρχει μια σύνδεση intraorganization.
ΛΎΣΗ
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Βήμα 1: Επαληθεύστε το πιστοποιητικό OAuth

 1. Ανοίξτε το κέλυφος διαχείρισης Exchange.
 2. Προσδιορίστε το πιστοποιητικό για το οποίο η ρύθμιση παραμέτρων ελέγχου ταυτότητας μια αναζήτηση. Για να γίνει αυτό, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  Get-AuthConfig |fl
 3. Εάν δεν υπάρχει τιμή επιστρέφεται στην έξοδο για CurrentCertificateThumbprint, δημιουργία ενός νέου πιστοποιητικού. Για να γίνει αυτό, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  New-ExchangeCertificate -KeySize 2048 -SubjectName "cn= Microsoft Exchange ACS Certificate" -FriendlyName "Microsoft Exchange Server ACS Certificate" -PrivateKeyExportable $true -Services SMTP -DomainName <YourPrimarySmtpDomain>
 4. Αντιστοιχίστε το νέο πιστοποιητικό για έλεγχο ταυτότητας OAuth. Για να γίνει αυτό, εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές:
  Set-AuthConfig -NewCertificateThumbprint <ThumbprintFromStep3> -NewCertificateEffectiveDate (Get-Date)
  Set-AuthConfig -PublishCertificate

Βήμα 2: Καθορίστε το λογαριασμό χρήστη για την εφαρμογή του συνεργάτη

 1. Ανοίξτε το κέλυφος διαχείρισης Exchange.
 2. Προσδιορίζει το λογαριασμό του συνδεδεμένου χρήστη για την εφαρμογή του συνεργάτη. Για να γίνει αυτό, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  Get-PartnerApplication |fl
 3. Εάν δεν επιστρέφονται στην έξοδο, προσθέστε τον κατάλληλο λογαριασμό χρήστη. Για να γίνει αυτό, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  Set-PartnerApplication "Exchange Online" -LinkedAccount "contoso.com/Users/Exchange Online-ApplicationAccount"
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cmdlets που χρησιμοποιούνται σε αυτό το άρθρο, ανατρέξτε στους παρακάτω πόρους του Microsoft TechNet:

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3137325 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/11/2016 02:33:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Online

 • o365022013 o365 o365a o365e o365m hybrid kbmt KB3137325 KbMtel
Σχόλια