Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Το Word εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης ασφαλείας μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3139960
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση ορισμένων ενημερωμένων εκδόσεων του Office, έχετε λάβει την ακόλουθη προειδοποίηση ασφαλείας:

Προειδοποίηση: Η ψηφιακή υπογραφή είναι έγκυρη, αλλά η υπογραφή προέρχεται από εκδότη που δεν έχετε ακόμα επιλέξει να θεωρείται αξιόπιστη.Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν ισχύουν όλες οι ακόλουθες συνθήκες:

Η ενημερωμένη έκδοση που έχετε εγκαταστήσει ενημέρωση ορισμένα αρχεία DLL που είναι υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή.

Η παλιά ψηφιακή υπογραφή έχει λήξει και ανανέωση της ενημερωμένης έκδοσης, χρησιμοποιώντας το νέο πιστοποιητικό.

Έγινε μεταβίβαση ελέγχου την ακόλουθη επιλογή:

Το αρχείο-> επιλογές-> Κέντρο αξιοπιστίας-> ρυθμίσεις του Κέντρου αξιοπιστίας-> πρόσθετα->Η εφαρμογή απαιτεί πρόσθετα προς υπογραφή από αξιόπιστο εκδότη

Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, έχουμε παρακάτω μεθόδους:

Μέθοδος 1:

Καταργήστε την επιλογή από την ακόλουθη επιλογή:

Το αρχείο-> επιλογές-> Κέντρο αξιοπιστίας-> ρυθμίσεις του Κέντρου αξιοπιστίας-> πρόσθετα->Η εφαρμογή απαιτεί πρόσθετα προς υπογραφή από αξιόπιστο εκδότη

Μέθοδος 2:

Ελέγξτε την επιλογή Ενεργοποίηση κώδικα που προέρχεται από αυτόν τον εκδότηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK .
Μέθοδος 3:

Εγκαταστήστε το νέο πιστοποιητικό στο χώρο αποθήκευσης Αξιόπιστων εκδοτών.Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας συναγερμού, ψηφιακή υπογραφή, αξιόπιστο εκδότη

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3139960 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/12/2016 17:32:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Word 2016, Word for Office 365

  • kbmt KB3139960 KbMtel
Σχόλια