Τρόπος επαναφοράς ενός προφίλ χρήστη στα Windows 2000

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR314045
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Ορισμός του Μητρώου των Microsoft Windows

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο επαναφοράς του προφίλ χρήστη καθώς και τα παρακάτω στοιχεία προφίλ χρήστη:
 • Έγγραφα
 • Ρυθμίσεις επιφάνειας εργασίας
 • Αγαπημένα
 • Cookies
Από προεπιλογή, όταν συνδέεστε για πρώτη φορά σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 2000, τα Windows δημιουργούν ένα φάκελο προφίλ χρήστη στο φάκελο %SystemDrive%\Documents and Settings και σας εκχωρούν δικαιώματα πλήρους ελέγχου (Full Control). Εάν χάσετε τα δικαιώματα πλήρους ελέγχου (Full Control) για τον συγκεκριμένο φάκελο, τα Windows δημιουργούν έναν νέο φάκελο προφίλ χρήστη την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε και δεν θα έχετε πλέον δικαιώματα πρόσβασης στον αρχικό φάκελο προφίλ χρήστη, εκτός και αν διαθέτετε δικαιώματα τοπικού διαχειριστή σε αυτόν τον υπολογιστή.

Εάν χάσετε τη δυνατότητα πρόσβασης στο φάκελο προφίλ, τα Windows δημιουργούν έναν νέο φάκελο προφίλ για λογαριασμό σας και, από προεπιλογή, τον τοποθετούν στο φάκελο Documents and Settings. Τα Windows επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν το δικό σας όνομα χρήστη ως το όνομα του νέου φακέλου προφίλ. Ωστόσο, εάν ο παλιός φάκελος προφίλ υπάρχει ακόμα, τα Windows τροποποιούν το όνομα του νέου φακέλου ώστε να αποτραπεί η δημιουργία διπλότυπου ονόματος με το όνομα του αρχικού φακέλου προφίλ. Σε αυτό το σενάριο, ενδέχεται να δείτε πολλαπλούς φακέλους προφίλ για το προφίλ χρήστη σας. Οι πληροφορίες που ακολουθούν περιγράφουν τον προεπιλεγμένο συνδυασμό ονομάτων που χρησιμοποιείται από τα Windows 2000 για τα προφίλ χρήστη:
 • Εάν δεν υπάρχει ήδη ο φάκελοςόνομα_χρήστη (username), ο νέος φάκελος προφίλ ονομάζεται:
  όνομα_χρήστη
  (username)
 • Αν υπάρχει ήδη ο φάκελος όνομα_χρήστη (username), ο νέος φάκελος προφίλ ονομάζεται:
  όνομα_χρήστη.όνομα_υπολογιστή
  username.computername
 • Αν υπάρχει ήδη ο φάκελος όνομα_χρήστη (username). όνομα_υπολογιστή (computername), ο νέος φάκελος προφίλ ονομάζεται:
  όνομα_χρήστη.όνομα_υπολογιστή.000
  username.computername.000
 • Αν υπάρχει ήδη ο φάκελος όνομα_χρήστη (username).όνομα_υπολογιστή (computername).000, τα Windows χρησιμοποιούν την επόμενη διαθέσιμη προσαύξηση του συνδυασμού ονομάτων όνομα_χρήστη (username). όνομα_υπολογιστή (computername).000.

  Για παράδειγμα:
  όνομα_χρήστη.όνομα_υπολογιστή.001
  username.computername.001
Ένας άλλος τρόπος για να παρακολουθείτε αυτούς τους διπλότυπους φακέλους προφίλ, είναι η ημερομηνία και ώρα δημιουργίας, με την προϋπόθεση ότι δεν τις έχετε τροποποιήσει.

Επιστροφή στην αρχή

Απαιτήσεις

Για να επαναφέρετε ένα προφίλ χρήστη, ο φάκελος προφίλ Documents and Settings\όνομα_χρήστη (username) πρέπει να υπάρχει ακόμα, και πρέπει να έχετε δικαιώματα πλήρους ελέγχου (Full Control) για αυτόν το φάκελο. Εάν δεν διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα για το φάκελο προφίλ χρήστη, θα πρέπει εσείς (ή κάποιος άλλος) να συνδεθείτε με τον υπολογιστή ως διαχειριστής και να επαναφέρετε το απαιτούμενο επίπεδο δικαιωμάτων στο προφίλ χρήστη σας.

Επιστροφή στην αρχή

Αντιγραφή εγγράφων από τον τρέχοντα φάκελο προφίλ στον κατάλληλο φάκελο προφίλ χρήστη

Αν έχετε συνδεθεί στα Windows, αφού χάσατε τα δικαιώματα πρόσβασης στον πρωτότυπο φάκελο προφίλ, υπάρχουν τουλάχιστον δύο φάκελο προφίλ χρήστη που έχουν το δικό σας όνομα χρήστη. Για να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία από το προφίλ χρήστη που πρόκειται να επαναφέρετε:
 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως διαχειριστής.
 2. Αντιγράψτε όλα τα έγγραφα από τον τρέχοντα φάκελο "Τα έγγραφά μου" (My Documents) στον αντίστοιχο φάκελο "Τα έγγραφά μου" (My Documents) του προφίλ που θα επαναφέρετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βήμα 2 δεν είναι απαραίτητο εάν έχετε μετακινήσει το φάκελο "Τα έγγραφά μου" (My Documents) σε μια θέση εκτός του φακέλου Documents and Settings. Ωστόσο, αφού επαναφέρετε το προφίλ χρήστη σας, ίσως χρειαστεί να επανακαθορίσετε τη θέση του φακέλου προορισμού στο φάκελο "Τα έγγραφά μου" (My Documents).
 3. Για να διατηρήσετε τις αγαπημένες σας συνδέσεις Internet, αντιγράψτε όλα τα αρχεία συντομεύσεων Internet από τον τρέχοντα φάκελο "Αγαπημένα" (Favorites) στον αντίστοιχο φάκελο "Αγαπημένα" (Favorites) του προφίλ χρήστη που θα επαναφέρετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αντιγράψετε το αρχείο Desktop.ini.
Επιστροφή στην αρχή

Εκχώρηση δικαιωμάτων πλήρους ελέγχου (Full Control) στο φάκελο προφίλ χρήστη

 1. Κάντε δεξιό κλικ στον παλιό φάκελο προφίλ και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties). Από προεπιλογή, αυτός ο φάκελος είναι %SystemDrive%\Documents and Settings\όνομα_χρήστη (username).
 2. Στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), κάντε κλικ στο προφίλ χρήστη από τη λίστα Όνομα (Name) και κατόπιν κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Αποδοχή (Allow) για δικαιώματα πλήρους ελέγχου (Full Control).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το προφίλ χρήστη δεν εμφανίζεται στη λίστα Όνομα (Name), προσθέστε το δικό σας προφίλ: Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), κάντε κλικ στο όνομα χρήστη στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου..
Επιστροφή στην αρχή

Επεξεργασία του κλειδιού μητρώου προφίλ χρήστη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Επεξεργαστείτε το μητρώο ώστε η διαδρομή εικόνας προφίλ να οδηγεί στο φάκελο προφίλ χρήστη με τον οποίο εργαστήκατε στην ενότητα "Εκχώρηση δικαιωμάτων πλήρους ελέγχου (Full Control)" του παρόντος άρθρου:
 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή με το προφίλ χρήστη που θέλετε να επαναφέρετε.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 3. Πληκτρολογήστε regedit και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Στο Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), μεταβείτε στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 5. Εντοπίστε το φάκελο προφίλ χρήστη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ανοίγετε το φάκελο ProfileList, βλέπετε διάφορους φακέλους, καθένας από τους οποίους ανήκει σε διαφορετικό χρήστη. Αυτοί οι φάκελοι ονομάζονται σύμφωνα με τα αναγνωριστικά ασφαλείας χρήστη (SID) και όχι με βάση τα ονόματα χρηστών.

  Για να εντοπίσετε το φάκελο προφίλ χρήστη, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  • Κάντε κλικ σε κάθε φάκελο ξεχωριστά, και κατόπιν αναζητήστε την τιμή ProfileImagePath που περιέχει τη διαδρομή προς το προφίλ χρήστη σας (όπως %SystemDrive%\Documents and Settings\όνομα_χρήστη (username)).

   -ή-
  • Στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+F για να ξεκινήσει το εργαλείο "Εύρεση" (Find). Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη στο πλαίσιο Εύρεση του (Find what), κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Δεδομένα (Data) στην περιοχή Διερεύνηση σε (Look at) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση (Find).
 6. Αφού εντοπίσετε το φάκελο δευτερεύοντος κλειδιού για το προφίλ χρήστη σας, κάντε διπλό κλικ στην τιμή ProfileImagePath.
 7. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), αλλάξτε τη διαδρομή ώστε να οδηγεί στο φάκελο προφίλ που επαναφέρετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στον υπολογιστή, τα Windows θα κάνουν χρήση του προφίλ χρήστη που επαναφέρατε.

Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες για ένα σχετικό θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
814584 Τρόπος επαναφοράς ενός προφίλ χρήστη στον Windows Server 2003
2003 version(814584)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314045 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:18:26 - Αναθεώρηση: 3.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB314045
Σχόλια