Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ρυθμίσεις παραμέτρων TCP/IP και NBT για Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε αυτό το άρθρο καθορίζονται όλες οι παράμετροι του μητρώου που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση των παραμέτρων του προγράμματος οδήγησης πρωτοκόλλου, Tcpip.sys. Το Tcpip.sys υλοποιεί τα τυπικά πρωτόκολλα δικτύου TCP/IP.

Η υλοποίηση της οικογένειας πρωτοκόλλων TCP/IP για Windows XP κάνει ανάγνωση όλων των δεδομένων των παραμέτρων της από το μητρώο. Αυτές οι πληροφορίες καταχωρούνται στο μητρώο από το εργαλείο "Δίκτυο" του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) ως τμήμα της διαδικασίας εγκατάστασης. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες παρέχονται επίσης από την υπηρεσία του προγράμματος-πελάτη Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), εάν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία του προγράμματος-πελάτη DHCP.

Η υλοποίηση της οικογένειας πρωτοκόλλων πρέπει να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά στα περισσότερα περιβάλλοντα, χρησιμοποιώντας μόνο τις πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων που συγκεντρώνονται από το DHCP και από το εργαλείο "Δίκτυο" (Network) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Οι βέλτιστες προεπιλεγμένες τιμές για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία των πρωτοκόλλων με δυνατότητα ρύθμισης έχουν κωδικοποιηθεί στα προγράμματα οδήγησης.

Πιθανόν να υπάρχουν κάποιες ασυνήθιστες περιστάσεις στις εγκαταστάσεις πελατών όπου χρειάζεται να γίνουν αλλαγές σε ορισμένες προεπιλεγμένες τιμές. Για να χειριστείτε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε προαιρετικές παραμέτρους μητρώου για την τροποποίηση της προεπιλεγμένης τιμής ορισμένων τμημάτων των προγραμμάτων οδήγησης πρωτοκόλλου.

Προσοχή Η ρύθμιση της υλοποίησης του πρωτοκόλλου TCP/IP των Windows XP γίνεται σε μεγάλο βαθμό αυτόματα. Η προσαρμογή των ρυθμίσεων παραμέτρων μητρώου χωρίς προσεκτική μελέτη ίσως επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις του υπολογιστή σας.
Περισσότερες πληροφορίες
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Για να αλλάξετε αυτές τις παραμέτρους, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open).
  2. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
  3. Κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη τιμής (Add Value) από το μενού Επεξεργασία (Edit), πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε και στη συνέχεια ορίστε τον τύπο της τιμής στην περιοχή Τύπος δεδομένων (Data Type).
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  5. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
  6. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή, για να εφαρμοστεί η αλλαγή.
όλες οι παράμετροι του πρωτοκόλλου TCP/IP είναι τιμές μητρώου που βρίσκονται σε ένα από τα δύο δευτερεύοντα κλειδιά του
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
Tcpip\Parameters
Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Σημείωση Αναγνωριστικό_προσαρμογέα είναι ο προσαρμογέας δικτύου με τον οποίο είναι συνδεδεμένο το πρωτόκολλο TCP/IP. Για τον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ ενός αναγνωριστικού προσαρμογέα και μιας σύνδεσης δικτύου, δείτε το κλειδί
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<ID for Adapter>\Connection
. Η τιμή Όνομα (Name) σε αυτά τα κλειδιά παρέχει ένα φιλικό όνομα για μια σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιείται στο φάκελο "Συνδέσεις δικτύου" (Network Connections). Οι τιμές σε αυτά τα κλειδιά αφορούν συγκεκριμένα κάθε προσαρμογέα. Μπορεί να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν παράμετροι που έχουν μια τιμή ρυθμισμένη με DHCP και μια στατικά ρυθμισμένη τιμή. Η ύπαρξή τους εξαρτάται από το αν ο υπολογιστής ή ο προσαρμογέας έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο DHCP και από το αν έχουν καθοριστεί στατικές τιμές αντικατάστασης. Για να εφαρμοστεί μια αλλαγή, θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Βασικές παράμετροι που μπορούν να ρυθμιστούν με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor)

Οι ακόλουθες παράμετροι εγκαθίστανται με προεπιλεγμένες τιμές από το εργαλείο "Δίκτυο" (Network) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) κατά την εγκατάσταση των στοιχείων TCP/IP. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), για να τις τροποποιήσετε.

DatabasePath
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_EXPAND_SZ - Ακολουθία χαρακτήρων
Έγκυρη περιοχή: Μια έγκυρη διαδρομή αρχείου Windows NT
Προεπιλογή: %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη διαδρομή για τα βασικά αρχεία βάσης δεδομένων Internet (HOSTS, LMHOSTS, NETWORKS, PROTOCOLS). Χρησιμοποιείται από τη διασύνδεση των Windows Sockets.
ForwardBroadcasts
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Δυαδική
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Η προώθηση αναμεταδόσεων δεν υποστηρίζεται. Αυτή η παράμετρος παραβλέπεται.
UseZeroBroadcast
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Δυαδική
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Εάν αυτή η παράμετρος έχει οριστεί σε 1 (Αληθές), τότε η διεύθυνση IP θα χρησιμοποιήσει μηδενικές αναμεταδόσεις (0.0.0.0) αντί για αναμεταδόσεις μονάδας (255.255.255.255). Οι περισσότεροι υπολογιστές χρησιμοποιούν αναμεταδόσεις μονάδας, αλλά ορισμένοι υπολογιστές που προκύπτουν από υλοποιήσεις BSD χρησιμοποιούν μηδενικές αναμεταδόσεις. Οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν διαφορετικές αναμεταδόσεις δεν συνεργάζονται σωστά στο ίδιο δίκτυο.

Προαιρετικές παράμετροι που μπορούν να ρυθμιστούν με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor)

Γενικά, αυτές οι παράμετροι δεν υπάρχουν στο μητρώο. Μπορείτε να τις δημιουργήσετε για να τροποποιήσετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά του προγράμματος οδήγησης του πρωτοκόλλου TCP/IP.

ArpAlwaysSourceRoute
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Δυαδική
Έγκυρη περιοχή: 0,1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Εάν ρυθμίσετε αυτήν την παράμετρο σε 1, το πρωτόκολλο TCP/IP μεταδίδει ερωτήματα ARP με ενεργοποιημένη τη δρομολόγηση προέλευσης σε δίκτυα Token Ring. Από προεπιλογή, η στοίβα μεταδίδει ερωτήματα ARP χωρίς δρομολόγηση προέλευσης πρώτα και προσπαθεί ξανά με ενεργοποιημένη τη δρομολόγηση προέλευσης σε περίπτωση που δεν ληφθεί απάντηση.
ArpUseEtherSNAP
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Δυαδική
Έγκυρη περιοχή: 0,1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Εάν ρυθμίσετε αυτήν την παράμετρο σε 1, το πρωτόκολλο TCP/IP μεταδίδει πακέτα Ethernet με χρήση κωδικοποίησης 802.3 SNAP. Από προεπιλογή, η στοίβα μεταδίδει πακέτα σε μορφή DIX Ethernet. Θα λαμβάνει πάντα και τις δύο μορφές.
DefaultTTL
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
δευτερολέπτων/μεταπηδήσεων
Έγκυρη περιοχή: 1-255
Προεπιλογή: 128 για Windows XP
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει την προεπιλεγμένη τιμή Time To Live (TTL) που έχει οριστεί στην κεφαλίδα των εξερχόμενων πακέτων IP. Η τιμή TTL καθορίζει το μέγιστο χρονικό διάστημα που είναι δυνατό να υφίσταται ένα πακέτο IP στο δίκτυο χωρίς να φτάσει στον προορισμό του. Αποτελεί ουσιαστικά ένα όριο όσον αφορά τον αριθμό των δρομολογητών από τους οποίους είναι δυνατό να περάσει ένα πακέτο IP πριν από την απόρριψή του.
EnableDeadGWDetect
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Δυαδική
Έγκυρη περιοχή: 0,1 (Ψευδές, Αληθές)
Προεπιλογή: 1 (Αληθές)
Περιγραφή: Εάν ρυθμίσετε αυτήν την παράμετρο σε 1, το TCP χρησιμοποιεί τη δυνατότητα εντοπισμού αδρανούς πύλης (Dead Gateway Detection). Μέσω αυτής της δυνατότητας, το πρωτόκολλο TCP θα ζητήσει από τη διεύθυνση IP να μετατραπεί σε εφεδρική πύλη, εάν μεταδώσει αρκετές φορές ένα τμήμα χωρίς να λάβει απόκριση. Οι εφεδρικές πύλες είναι δυνατό να καθοριστούν στην ενότητα Για προχωρημένους (Advanced) στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις TCP/IP του εργαλείου "Δίκτυο" (Network) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
EnablePMTUBHDetect
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Δυαδική
Έγκυρη περιοχή: 0,1 (Ψευδές, Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Εάν ρυθμίσετε αυτήν την παράμετρο σε 1 (Αληθές), το πρωτόκολλο TCP προσπαθεί να εντοπίσει δρομολογητές που ενεργούν ως μαύρες τρύπες κατά την εκτέλεση εντοπισμού της μέγιστης μονάδας μετάδοσης της διαδρομής (Path MTU Discovery). Ο δρομολογητής που ενεργεί ως μαύρη τρύπα δεν επιστρέφει μηνύματα ICMP για αδυναμία πρόσβασης στον προορισμό, όταν απαιτείται ο κατακερματισμός ενός αυτοδύναμου πακέτου του πρωτοκόλλου IP με ορισμό του bit που αποτρέπει τον κατακερματισμό. Το πρωτόκολλο TCP πρέπει να λάβει αυτά τα μηνύματα, ώστε να εκτελέσει εντοπισμό της μέγιστης μονάδας μετάδοσης της διαδρομής (Path MTU Discovery). Με αυτήν τη δυνατότητα ενεργοποιημένη, το TCP επιχειρεί να αποστείλει τμήματα χωρίς να έχει οριστεί το bit αποτροπής του κατακερματισμού, εάν οι συνεχείς αναμεταδόσεις ενός τμήματος παραμένουν χωρίς ανταπόκριση. Εάν το τμήμα αναγνωριστεί, το μέγιστο μέγεθος τμήματος (MSS) θα μειωθεί και το bit αποτροπής του κατακερματισμού θα οριστεί σε μελλοντικά πακέτα κατά τη σύνδεση. Η ενεργοποίηση του εντοπισμού των δρομολογητών που ενεργούν ως μαύρες τρύπες αυξάνει τον μέγιστο αριθμό των αναμεταδόσεων που γίνονται για ένα συγκεκριμένο τμήμα.
EnablePMTUDiscovery
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Δυαδική
Έγκυρη περιοχή: 0,1 (Ψευδές, Αληθές)
Προεπιλογή: 1 (Αληθές)
Περιγραφή: Εάν ρυθμίσετε αυτήν την παράμετρο σε 1 (Αληθές), το TCP προσπαθεί να ανακαλύψει τη μέγιστη μονάδα μετάδοσης (Maximum Transmission Unit - MTU, ή το μεγαλύτερο μέγεθος πακέτου) στη διαδρομή προς έναν απομακρυσμένο υπολογιστή. Ανακαλύπτοντας τη μέγιστη μονάδα μετάδοσης της διαδρομής (Path MTU) και περιορίζοντας τα τμήματα TCP σε αυτό το μέγεθος, το TCP είναι δυνατό να καταργήσει τον κατακερματισμό σε δρομολογητές στη διαδρομή που συνδέει δίκτυα με διαφορετικές μέγιστες μονάδες μετάδοσης (MTU). Ο κατακερματισμός επηρεάζει αρνητικά την ταχύτητα μεταγωγής του TCP και προκαλεί συμφόρηση του δικτύου. Εάν ρυθμίσετε αυτήν την παράμετρο σε 0, χρησιμοποιείται μέγιστη μονάδα μετάδοσης (MTU) 576 byte για όλες τις συνδέσεις που δεν γίνονται με υπολογιστές του τοπικού δευτερεύοντος δικτύου.
ForwardBufferMemory
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός byte
Έγκυρη περιοχή: μέγιστη μονάδα μετάδοσης (MTU) δικτύου - κάποια λογική
τιμή μικρότερη από 0xFFFFFFFF

Προεπιλογή: 74240 (επαρκεί για πενήντα πακέτα των 1480 byte,
στρογγυλοποιημένα σε πολλαπλάσια του 256)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει πόση μνήμη εκχωρεί το πρωτόκολλο IP για την αποθήκευση δεδομένων πακέτου στην ουρά πακέτων δρομολογητή. Όταν αυτός ο χώρος buffer συμπληρωθεί, ο δρομολογητής ξεκινά την τυχαία απόρριψη πακέτων από την ουρά του. Τα buffer δεδομένων ουράς πακέτων έχουν μήκος 256 byte. Συνεπώς, η τιμή αυτής της παραμέτρου πρέπει να είναι πολλαπλάσια του 256. Για τα μεγαλύτερα πακέτα συνδέονται πολλά buffer μεταξύ τους. Η κεφαλίδα IP ενός πακέτου αποθηκεύεται ξεχωριστά. Αυτή η παράμετρος δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν εκχωρούνται buffer στην περίπτωση που ο δρομολογητής IP δεν έχει ενεργοποιηθεί.
IGMPLevel
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
Έγκυρη περιοχή: 0,1,2
Προεπιλογή: 2
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει σε τι επίπεδο υποστηρίζει ο υπολογιστής την πολλαπλή διανομή IP και συμμετέχει στο πρωτόκολλο Internet Group Management Protocol (IGMP). Στο επίπεδο 0, ο υπολογιστής δεν παρέχει υποστήριξη πολλαπλής διανομής. Στο επίπεδο 1, ο υπολογιστής είναι δυνατό να στείλει μόνο πακέτα πολλαπλής διανομής IP. Στο επίπεδο 2, ο υπολογιστής είναι δυνατό να στείλει πακέτα πολλαπλής διανομής IP και να συμμετέχει πλήρως στο πρωτόκολλο IGMP για να λαμβάνει πακέτα πολλαπλής διανομής.
KeepAliveInterval
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Έγκυρη περιοχή: 1 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 1000 (ένα δευτερόλεπτο)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ των αναμεταδόσεων διατήρησης ως ενεργών μέχρι να ληφθεί μια απόκριση. Μετά τη λήψη απόκρισης, η παράμετρος KeepAliveTime ελέγχει ξανά την καθυστέρηση μέχρι την επόμενη μετάδοση διατήρησης ως ενεργών. Η σύνδεση ματαιώνεται, όταν δεν ληφθεί απόκριση μετά τον αριθμό των αναμεταδόσεων που καθορίζεται από την παράμετρο TcpMaxDataRetransmissions.
KeepAliveTime
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Έγκυρη περιοχή: 1 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 7.200.000 (δύο ώρες)
Περιγραφή: Η παράμετρος ελέγχει τη συχνότητα με την οποία προσπαθεί το πρωτόκολλο TCP να επιβεβαιώσει ότι μια αδρανής σύνδεση εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη, αποστέλλοντας ένα πακέτο διατήρησης ως ενεργών. Εάν ο απομακρυσμένος υπολογιστής είναι δυνατό να εντοπιστεί και εξακολουθεί να λειτουργεί, θα αναγνωρίσει τη μετάδοση διατήρηση ως ενεργών. Από προεπιλογή, δεν αποστέλλονται τα πακέτα διατήρησης ως ενεργών. Ένα πρόγραμμα μπορεί να ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα σε μια σύνδεση.
MTU
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
Έγκυρη περιοχή: 68 - η MTU του υποκείμενου δικτύου
Προεπιλογή: 0xFFFFFFFF
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος αντικαθιστά την προεπιλεγμένη μέγιστη μονάδα μετάδοσης (Maximum Transmission Unit - MTU) σε μια διασύνδεση δικτύου. Η MTU είναι το μέγιστο μέγεθος πακέτου σε byte που μεταδίδει η υπηρεσία μεταφοράς μέσω του υποκείμενου δικτύου. Το μέγεθος περιλαμβάνει την κεφαλίδα της υπηρεσίας μεταφοράς. Ένα αυτοδύναμο πακέτο IP είναι δυνατό να καλύπτει πολλά πακέτα. Οι τιμές που είναι μεγαλύτερες από την προεπιλεγμένη για το υποκείμενο δίκτυο έχουν ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη μέγιστη μονάδα μετάδοσης (MTU) του δικτύου από την υπηρεσία μεταφοράς. Οι τιμές που είναι μικρότερες από 68 θα έχουν ως αποτέλεσμα τη χρήση μιας μέγιστης μονάδας μετάδοσης (MTU) με τιμή 68.
NumForwardPackets
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
Έγκυρη περιοχή: 1 - κάποια λογική τιμή
μικρότερη από 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 50
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τον αριθμό κεφαλίδων πακέτων IP που εκχωρούνται για την ουρά πακέτων του δρομολογητή. Όταν χρησιμοποιούνται όλες οι κεφαλίδες, ο δρομολογητής αρχίζει να απορρίπτει πακέτα από την ουρά, κατά τρόπο τυχαίο. Αυτή η τιμή πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την τιμή της ιδιότητας ForwardBufferMemory, διαιρούμενη με το μέγιστο μέγεθος δεδομένων IP των δικτύων που συνδέονται με το δρομολογητή. Αυτή η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το πηλίκο της τιμής ForwardBufferMemory δια της τιμής 256, αφού για κάθε πακέτο χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 256 byte μνήμης στο buffer προώθησης. Ο βέλτιστος αριθμός των πακέτων προώθησης για ένα συγκεκριμένο μέγεθος ForwardBufferMemory εξαρτάται από το είδος της κίνησης που υπάρχει στο δίκτυο και κυμαίνεται μεταξύ των δύο αυτών τιμών. Αυτή η παράμετρος παραβλέπεται και δεν εκχωρούνται κεφαλίδες σε περίπτωση που ο δρομολογητής δεν έχει ενεργοποιηθεί.
TcpMaxConnectRetransmissions
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
Έγκυρη περιοχή: 0 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 2
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει πόσες φορές θα αναμεταδίδεται μια αίτηση σύνδεσης (SYN) από το πρωτόκολλο TCP, πριν να ματαιωθεί η προσπάθεια. Το χρονικό όριο αναμετάδοσης διπλασιάζεται με κάθε διαδοχική αναμετάδοση στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης προσπάθειας σύνδεσης. Η αρχική τιμή χρονικού ορίου είναι τα τρία δευτερόλεπτα.
TcpMaxDataRetransmissions
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
Έγκυρη περιοχή: 0 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 5
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος ελέγχει πόσες φορές θα αναμεταδίδεται ένα μεμονωμένο τμήμα δεδομένων (ένα τμήμα που δεν αφορά τη σύνδεση) από το πρωτόκολλο TCP πριν από τη ματαίωση της σύνδεσης. Το χρονικό όριο αναμετάδοσης διπλασιάζεται με κάθε διαδοχική αναμετάδοση στη διάρκεια μιας σύνδεσης. Γίνεται επαναφορά του όταν αρχίσουν ξανά οι αποκρίσεις. Η βασική τιμή του χρονικού ορίου καθορίζεται δυναμικά από το χρόνο μετάβασης και επιστροφής μέσω της σύνδεσης που μετριέται.
TcpNumConnections
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
Έγκυρη περιοχή: 0 - 0xfffffe
Προεπιλογή: 0xfffffe
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος περιορίζει τον μέγιστο αριθμό συνδέσεων που μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα το πρωτόκολλο TCP.
TcpTimedWaitDelay
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε δευτερόλεπτα
Έγκυρη περιοχή: 30-300 (δεκαδικός)
Προεπιλογή: 0x78 (120 δεκαδικός)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει μια σύνδεση σε κατάσταση TIME_WAIT κατά το κλείσιμό της. Όσο μια σύνδεση βρίσκεται σε κατάσταση TIME_WAIT, δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί πάλι το ζεύγος υποδοχών. Αυτή είναι επίσης γνωστή ως κατάσταση "2MSL". Σύμφωνα με το RFC793, η τιμή πρέπει να είναι δύο φορές όσο η μέγιστη διάρκεια ζωής ενός τμήματος στο δίκτυο. Ανατρέξτε στο RFC793 για περισσότερες πληροφορίες.

Σημείωση Στα Microsoft Windows 2000, ηπροεπιλεγμένη τιμή είναι 240 δευτερόλεπτα. Για τα Windows XP και Microsoft Windows Server 2003, η προεπιλεγμένη τιμή άλλαξε σε 120 δευτερόλεπτα για να αυξήσει την απόδοσή της η στοίβα IPv4. Η προεπιλεγμένη τιμή για την στοίβα IPv6 είναι 240 δευτερόλεπτα.
TcpUseRFC1122UrgentPointer
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Δυαδική
Έγκυρη περιοχή: 0,1 (Ψευδές, Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει κατά πόσο το πρωτόκολλο TCP θα χρησιμοποιεί τις προδιαγραφές το RFC 1122 για τα επείγοντα δεδομένα ή τη λειτουργία που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές οι οποίοι προέρχονται από την BSD. Οι δύο μηχανισμοί ερμηνεύουν διαφορετικά το δείκτη για τα επείγοντα στην κεφαλίδα TCP και το μήκος των επειγόντων δεδομένων. Δεν είναι δυνατό να λειτουργήσουν σε συνδυασμό. Από προεπιλογή, τα Windows XP χρησιμοποιούν τη λειτουργία BSD.
TcpWindowSize
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός byte
Έγκυρη περιοχή: 0 - 0xFFFF
Προεπιλογή: Η μικρότερη τιμή 0xFFFF
Ή
(Το μεγαλύτερο τετραπλάσιο του μέγιστου μεγέθους δεδομένων TCP στο δίκτυο
Ή
η τιμή 8192 στρογγυλοποιημένη σε ένα ζυγό πολλαπλάσιο του μεγέθους δεδομένων TCP του δικτύου.)
Η προεπιλογή είναι 8760 για Ethernet.
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το μέγιστο μέγεθος του παραθύρου λήψης TCP του υπολογιστή. Το παράθυρο λήψης καθορίζει τον αριθμό byte που είναι δυνατό να μεταδώσει ένας αποστολέας χωρίς να λάβει επιβεβαίωση. Γενικά, τα μεγαλύτερα παράθυρα λήψης βελτιώνουν την απόδοση σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας (καθυστέρηση * εύρος ζώνης). Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, το παράθυρο λήψης πρέπει να είναι ζυγό πολλαπλάσιο του μέγιστου μεγέθους τμήματος (Maximum Segment Size - MSS) του TCP.

Παράμετροι με δυνατότητα ρύθμισης από τις ιδιότητες μιας σύνδεσης δικτύου

Οι παρακάτω παράμετροι δημιουργούνται και τροποποιούνται αυτόματα από τη διασύνδεση των ιδιοτήτων σύνδεσης μέσω των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες. Δεν χρειάζεται να τις ρυθμίσετε απευθείας στο μητρώο.

DefaultGateway
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_MULTI_SZ - Λίστα διευθύνσεων IP σε μορφή δεκαδικών με τελείες
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε σύνολο έγκυρων διευθύνσεων IP
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη λίστα με τις πύλες για τη δρομολόγηση πακέτων, τα οποία δεν προορίζονται για κάποιο δευτερεύον δίκτυο με το οποίο είναι απευθείας συνδεδεμένος ο υπολογιστής και για το οποίο δεν υπάρχει μια πιο συγκεκριμένη δρομολόγηση. Αυτή η παράμετρος αντικαθιστά την παράμετρο DhcpDefaultGateway.
Domain
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_SZ - Ακολουθία χαρακτήρων
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε έγκυρο όνομα τομέα DNS
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το όνομα τομέα DNS του υπολογιστή. Χρησιμοποιείται από τη διασύνδεση των Windows Sockets.
EnableDhcp
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Δυαδική
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Εάν αυτή η παράμετρος έχει οριστεί σε 1 (Αληθές), τότε η υπηρεσία του προγράμματος-πελάτη DHCP προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το πρωτόκολλο DHCP, για να ρυθμίσει την πρώτη διασύνδεση IP στον προσαρμογέα.
Hostname
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_SZ - Ακολουθία χαρακτήρων
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε έγκυρο όνομα κεντρικού υπολογιστή DNS
Προεπιλογή: Το όνομα υπολογιστή του υπολογιστή
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το όνομα του κεντρικού υπολογιστή DNS που επιστρέφεται από την εντολή hostname.
IPAddress
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_MULTI_SZ - Λίστα διευθύνσεων IP σε μορφή δεκαδικών με τελείες
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε σύνολο έγκυρων διευθύνσεων IP
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τις διευθύνσεις IP των διασυνδέσεων IP που θα συνδεθούν με τον προσαρμογέα. Εάν η πρώτη διεύθυνση στη λίστα είναι 0.0.0.0, τότε η κύρια διασύνδεση στον προσαρμογέα θα ρυθμιστεί από το DHCP. Ένας υπολογιστής με περισσότερες από μία διασυνδέσεις IP για έναν προσαρμογέα ονομάζεται "σύστημα με πολλές λογικές θέσεις". Πρέπει να υπάρχει μια έγκυρη τιμή μάσκας δευτερεύοντος δικτύου στην παράμετρο SubnetMask για κάθε διεύθυνση IP που καθορίζεται σε αυτήν την παράμετρο.
IPEnableRouter
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Δυαδική
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Με τη ρύθμιση αυτής της παραμέτρου σε 1 (Αληθές) ο υπολογιστής δρομολογεί πακέτα IP ανάμεσα στα δίκτυα με τα οποία είναι συνδεδεμένος.
NameServer
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_SZ - Μια λίστα οριοθετημένη με διαστήματα από διευθύνσεις IP σε μορφή δεκαδικών με τελείες
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε σύνολο έγκυρων διευθύνσεων IP
Προεπιλογή: Καμία (Κενό)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τους διακομιστές ονομάτων DNS στους οποίους θα υποβληθεί ερώτημα από τα Windows Sockets για επίλυση ονομάτων.
SearchList
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_SZ - Οριοθετημένη λίστα επιθεμάτων ονόματος τομέα DNS
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε σύνολο έγκυρων επιθεμάτων ονόματος τομέα DNS
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε σύνολο έγκυρων επιθεμάτων ονόματος τομέα DNS
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει μια λίστα επιθεμάτων ονόματος τομέα που θα προστεθούν σε ένα όνομα, το οποίο θα επιλυθεί μέσω του DNS εάν αποτύχει η επίλυση του ονόματος χωρίς διακριτικό. Από προεπιλογή, γίνεται προσάρτηση μόνο της τιμής της παραμέτρου τομέα. Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται από τη διασύνδεση των Windows Sockets.
SubnetMask
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_MULTI_SZ - Λίστα διευθύνσεων IP σε μορφή δεκαδικών με τελείες
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε σύνολο έγκυρων διευθύνσεων IP.
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τις μάσκες δευτερεύοντος δικτύου που θα χρησιμοποιηθούν με τις διασυνδέσεις IP οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τον προσαρμογέα. Εάν η πρώτη μάσκα στη λίστα είναι 0.0.0.0, τότε η κύρια διασύνδεση στον προσαρμογέα θα ρυθμιστεί από το DHCP. Πρέπει να υπάρχει μια έγκυρη τιμή μάσκας δευτερεύοντος δικτύου σε αυτήν την παράμετρο, για κάθε διεύθυνση IP που καθορίζεται στην παράμετρο IPAddress.

Παράμετροι χωρίς δυνατότητα ρύθμισης

Οι παρακάτω παράμετροι δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται εσωτερικά από τα στοιχεία του πρωτοκόλλου TCP/IP. Δεν πρέπει να τροποποιούνται ποτέ με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor). Καταγράφονται εδώ μόνο για αναφορά.

DhcpDefaultGateway
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_MULTI_SZ - Λίστα διευθύνσεων IP σε μορφή δεκαδικών με τελείες
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε σύνολο έγκυρων διευθύνσεων IP
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη λίστα με τις προεπιλεγμένες πύλες για τη δρομολόγηση πακέτων, τα οποία δεν προορίζονται για κάποιο δευτερεύον δίκτυο με το οποίο είναι απευθείας συνδεδεμένος ο υπολογιστής και για τα οποία δεν υπάρχει μια πιο συγκεκριμένη δρομολόγηση. Αυτή η παράμετρος συντάσσεται από την υπηρεσία του προγράμματος-πελάτη DHCP, εάν είναι ενεργοποιημένη. Αυτή η παράμετρος αντικαθίσταται από μια έγκυρη τιμή παραμέτρου DefaultGateway.
DhcpIPAddress
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_SZ - Διεύθυνση IP σε μορφή δεκαδικών με τελείες
Έγκυρη περιοχή: Οποιαδήποτε έγκυρη διεύθυνση IP
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη διεύθυνση IP που έχει ρυθμιστεί από το DHCP για τη διασύνδεση. Εάν η παράμετρος IPAddress περιέχει μια πρώτη τιμή διαφορετική από 0.0.0.0, τότε η τιμή αυτή θα αντικαταστήσει αυτήν την παράμετρο.
DhcpNameServer
Κλειδί: Tcpip\Parameters
Τύπος τιμής: REG_SZ - Μια λίστα οριοθετημένη με διαστήματα από διευθύνσεις IP σε μορφή δεκαδικών με τελείες
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε σύνολο έγκυρων διευθύνσεων IP
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τους διακομιστές ονομάτων DNS στους οποίους θα υποβληθεί ερώτημα από τα Windows Sockets για επίλυση ονομάτων. Συντάσσεται από την υπηρεσία του προγράμματος-πελάτη DHCP, εάν είναι ενεργοποιημένη. Η παράμετρος NameServer αντικαθιστά αυτήν την παράμετρο.
DhcpServer
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_SZ - Διεύθυνση IP σε μορφή δεκαδικών με τελείες
Έγκυρη περιοχή: Οποιαδήποτε έγκυρη διεύθυνση IP
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη διεύθυνση IP του διακομιστή DHCP που παραχώρησε την εκμίσθωση της διεύθυνσης IP στην παράμετρο DhcpIPAddress.
DhcpSubnetMask
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_SZ - Μάσκα δευτερεύοντος δικτύου IP σε μορφή δεκαδικών με τελείες
Έγκυρη περιοχή: Οποιαδήποτε μάσκα δευτερεύοντος δικτύου που είναι έγκυρη για τη ρυθμισμένη διεύθυνση IP
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη μάσκα δευτερεύοντος δικτύου που έχει ρυθμιστεί από το DHCP για τη διεύθυνση που καθορίζεται στην παράμετρο DhcpIPAddress.
IPInterfaceContext
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_DWORD
Έγκυρη περιοχή: 0 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος συντάσσεται από το πρόγραμμα οδήγησης του πρωτοκόλλου TCP/IP για χρήση από την υπηρεσία του προγράμματος-πελάτη DHCP.
Lease
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε δευτερόλεπτα
Έγκυρη περιοχή: 1 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται από την υπηρεσία του προγράμματος-πελάτη DHCP για να αποθηκεύσει το χρόνο (σε δευτερόλεπτα) για τον οποίο ισχύει η εκμίσθωση της διεύθυνσης IP για αυτόν τον προσαρμογέα.
LeaseObtainedTime
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Απόλυτος χρόνος σε δευτερόλεπτα από τα μεσάνυχτα της 1/1/70
Έγκυρη περιοχή: 1 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται από την υπηρεσία του προγράμματος-πελάτη DHCP για να αποθηκεύσει το χρόνο στον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκμίσθωση της διεύθυνσης IP για αυτόν τον προσαρμογέα.
LeaseTerminatesTime
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Απόλυτος χρόνος σε δευτερόλεπτα από τα μεσάνυχτα της 1/1/70
Έγκυρη περιοχή: 1 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται από την υπηρεσία προγράμματος-πελάτη DHCP για να αποθηκεύσει το χρόνο κατά τον οποίο λήγει η περίοδος εκμίσθωσης της διεύθυνσης IP για αυτόν τον προσαρμογέα.
LLInterface
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_SZ - Όνομα συσκευής NT
Έγκυρη περιοχή: Ένα έγκυρο όνομα συσκευής NT
Προεπιλογή: Κενή συμβολοσειρά (Κενό)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται για να κατευθύνει τη διεύθυνση IP, έτσι ώστε να γίνει σύνδεση με ένα διαφορετικό πρωτόκολλο επιπέδου σύνδεσης και όχι με την ενσωματωμένη λειτουργική μονάδα ARP. Η τιμή της παραμέτρου είναι το όνομα της συσκευής που βασίζεται σε Windows NT, στην οποία πρέπει να αντιστοιχιστεί η διεύθυνση IP. Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το στοιχείο RAS, για παράδειγμα.
T1
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Απόλυτος χρόνος σε δευτερόλεπτα από τα μεσάνυχτα της 1/1/70
Έγκυρη περιοχή: 1 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται από την υπηρεσία προγράμματος-πελάτη DHCP για να αποθηκεύσει το χρόνο κατά τον οποίο η υπηρεσία θα προσπαθήσει για πρώτη φορά να ανανεώσει την εκμίσθωση στη διεύθυνση IP για τον προσαρμογέα. Για την ανανέωση της εκμίσθωσης, η υπηρεσία επικοινωνεί με το διακομιστή που παραχώρησε την εκμίσθωση.
T2
Κλειδί: Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Απόλυτος χρόνος σε δευτερόλεπτα από τα μεσάνυχτα της 1/1/70
Έγκυρη περιοχή: 1 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται από την υπηρεσία προγράμματος-πελάτη DHCP για να αποθηκεύσει το χρόνο κατά τον οποίο η υπηρεσία θα προσπαθήσει να ανανεώσει την εκμίσθωση της διεύθυνσης IP για τον προσαρμογέα. Για την ανανέωση της εκμίσθωσης, η υπηρεσία αναμεταδίδει αίτηση ανανέωσης. Ο χρόνος T2 πρέπει να λαμβάνεται μόνο εάν η υπηρεσία δεν πέτυχε την ανανέωση της εκμίσθωσης με τον αρχικό διακομιστή.

NBT

όλες οι παράμετροι NBT είναι τιμές μητρώου που βρίσκονται σε ένα από τα δύο διαφορετικά δευτερεύοντα κλειδιά του
HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Services

Netbt\Parameters
Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
όπου το Αναγνωριστικό_προσαρμογέα αντιπροσωπεύει τον προσαρμογέα δικτύου με τον οποίο είναι συνδεδεμένο το NBT. Η σχέση μεταξύ ενός αναγνωριστικού προσαρμογέα και μιας σύνδεσης δικτύου μπορεί να προσδιοριστεί, εξετάζοντας την καταχώρηση HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\Αναγνωριστικό_προσαρμογέα\Connection. Η τιμή "Όνομα" (Name) σε αυτά τα κλειδιά παρέχει ένα όνομα για μια σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιείται στο φάκελο "Συνδέσεις δικτύου" (Network Connections). Οι τιμές κάτω από αυτά τα κλειδιά αφορούν συγκεκριμένα κάθε προσαρμογέα. Εάν ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί μέσω της υπηρεσίας προγράμματος-πελάτη DHCP, τότε θα πραγματοποιηθεί μια αλλαγή στις παραμέτρους, εάν η εντολή ipconfig /renew έχει εκδοθεί σε κέλυφος εντολής. Διαφορετικά, είναι απαραίτητο να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, για να τεθεί σε ισχύ οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις παραμέτρους.

Βασικές παράμετροι με δυνατότητα ρύθμισης από τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor)

Οι ακόλουθες παράμετροι εγκαθίστανται με προεπιλεγμένες τιμές από το εργαλείο "Δίκτυο" (Network) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) κατά την εγκατάσταση των στοιχείων TCP/IP. Είναι δυνατό να τροποποιηθούν με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe).

BcastNameQueryCount
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Καταμέτρηση
Έγκυρη περιοχή: 1 έως 0xFFFF
Προεπιλογή: 3
Περιγραφή: Αυτή η τιμή καθορίζει πόσες φορές το πρωτόκολλο NetBT μεταδίδει ένα ερώτημα για ένα συγκεκριμένο όνομα χωρίς να λαμβάνει απόκριση.
BcastQueryTimeout
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Έγκυρη περιοχή: 100 έως 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 0x2ee ( δεκαδικό 750)
Περιγραφή: Αυτή η τιμή καθορίζει τα χρονικά διαστήματα μεταξύ διαδοχικών ερωτημάτων μετάδοσης ονόματος για το ίδιο όνομα.
CacheTimeout
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Έγκυρη περιοχή: 60000 έως 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 0x927c0 ( 600000 χιλιοστά του δευτερολέπτου = 10 λεπτά)
Περιγραφή: Αυτή η τιμή καθορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αποθηκεύονται προσωρινά τα ονόματα στον απομακρυσμένο πίνακα ονομάτων.
NameServerPort
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός θύρας UDP
Έγκυρη περιοχή: 0 - 0xFFFF
Προεπιλογή: 0x89
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τον αριθμό θύρας προορισμού στον οποίο το πρωτόκολλο NetBT στέλνει πακέτα που σχετίζονται με την υπηρεσία ονόματος, όπως ερωτήματα ονόματος και εγγραφές ονόματος σε WINS. Ο Microsoft WINS αναμένει στη θύρα 0x89. Οι διακομιστές ονομάτων NetBIOS από άλλους προμηθευτές είναι δυνατό να αναμένουν σε διαφορετικές θύρες.
NameSrvQueryCount
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Καταμέτρηση
Έγκυρη περιοχή: 0 - 0xFFFF
Προεπιλογή: 3
Περιγραφή: Αυτή η τιμή καθορίζει πόσες φορές το πρωτόκολλο NetBT αποστέλλει ερώτημα σε ένα διακομιστή WINS για ένα συγκεκριμένο όνομα χωρίς να λαμβάνει απόκριση.
NameSrvQueryTimeout
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Έγκυρη περιοχή: 100 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 1500 ( 1,5 δευτερόλεπτα)
Περιγραφή: Αυτή η τιμή καθορίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ διαδοχικών ερωτημάτων ονόματος στον WINS για ένα συγκεκριμένο όνομα.
SessionKeepAlive
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Έγκυρη περιοχή: 60.000 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 3.600.000 (1 ώρα)
Περιγραφή: Αυτή η τιμή καθορίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ μεταδόσεων που διατηρούνται εν ενεργεία σε μια περίοδο λειτουργίας. Η ρύθμιση της τιμής σε 0xFFFFFFF απενεργοποιεί τις μεταδόσεις που διατηρούνται εν ενεργεία.
Size/Small/Medium/Large
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD
Έγκυρη περιοχή: 1, 2, 3 (Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη)
Προεπιλογή: 1 (Μικρή)
Περιγραφή: Αυτή η τιμή καθορίζει το μέγεθος των πινάκων ονομάτων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση τοπικών και απομακρυσμένων ονομάτων. Γενικά, η προεπιλογή "Μικρή" είναι επαρκής. Εάν ο υπολογιστής ενεργεί ως διακομιστής ονομάτων μεσολάβησης, τότε η τιμή ρυθμίζεται αυτόματα στη θέση "Μεγάλη", προκειμένου να αυξηθεί το μέγεθος του πίνακα ονόματος τιμής hash της μνήμης cache. Οι λίστες παλαιών αρχείων πίνακα τιμής hash έχουν το εξής μέγεθος: Μεγάλη: 256 Μεσαία: 128 Μικρή: 16

Προαιρετικές παράμετροι με δυνατότητα ρύθμισης από τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor)

Σε γενικές γραμμές, αυτές οι παράμετροι δεν υπάρχουν στο μητρώο. Είναι πιθανό να έχουν δημιουργηθεί για την τροποποίηση της προεπιλεγμένης τιμής του προγράμματος οδήγησης του πρωτοκόλλου NetBT.

BroadcastAddress
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Four byte, little- endian encoded IP address
Έγκυρη περιοχή: 0 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: Η διεύθυνση αναμετάδοσης του αριθμού ένα για κάθε δίκτυο.
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να υποχρεώσει το πρωτόκολλο NetBT να χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη διεύθυνση για όλα τα πακέτα που σχετίζονται με το όνομα μετάδοσης. Από προεπιλογή, το πρωτόκολλο NetBT χρησιμοποιεί την κατάλληλη διεύθυνση αναμετάδοσης του αριθμού ένα για κάθε δίκτυο (π.χ., για ένα δίκτυο 11.101.0.0 με μάσκα δευτερεύοντος δικτύου 255.255.0.0, η διεύθυνση αναμετάδοσης δευτερεύοντος δικτύου θα είναι 11.101.255.255). Αυτή η παράμετρος πρέπει να ρυθμιστεί, για παράδειγμα, εάν το δίκτυο χρησιμοποιεί τη διεύθυνση αναμετάδοσης του αριθμού μηδέν (που έχει ρυθμιστεί με χρήση της παραμέτρου UseZeroBroadcast TCP/IP). Η κατάλληλη διεύθυνση αναμετάδοσης δευτερεύοντος δικτύου πρέπει τότε να είναι 11.101.0.0, όσον αφορά το παραπάνω παράδειγμα. Συνεπώς, αυτή η παράμετρος πρέπει να ρυθμιστεί σε 0x0b650000. Αυτή η παράμετρος είναι καθολική και θα χρησιμοποιείται σε όλα τα δευτερεύοντα δίκτυα με τα οποία συνδέεται το πρωτόκολλο NetBT.
EnableProxy
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Δυαδική
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Εάν αυτή η τιμή έχει ρυθμιστεί σε 1 (Αληθές), τότε ο υπολογιστής θα ενεργήσει ως διακομιστής ονομάτων μεσολάβησης, όσον αφορά τα δίκτυα με τα οποία είναι συνδεδεμένο το πρωτόκολλο NBT. Ένας διακομιστής ονομάτων μεσολάβησης απαντά σε ερωτήματα μετάδοσης για ονόματα που έχει επιλύσει μέσω WINS. Με ένα διακομιστή ονομάτων μεσολάβησης, ένα δίκτυο με εφαρμογές B-κόμβου μπορεί να συνδεθεί με διακομιστές σε άλλα δευτερεύοντα δίκτυα που έχουν εγγραφεί με WINS.
EnableProxyRegCheck
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Δυαδική
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Εάν αυτή η παράμετρος έχει ρυθμιστεί σε 1 (Αληθές), τότε ο διακομιστής ονομάτων μεσολάβησης στέλνει αρνητική απόκριση σε μια εγγραφή ονομάτων αναμετάδοσης, εάν το όνομα έχει ήδη καταχωρηθεί με WINS ή βρίσκεται στην τοπική μνήμη cache ονομάτων διακομιστή σε διαφορετική διεύθυνση IP. Ο κίνδυνος ενεργοποίησης αυτής της δυνατότητας είναι ότι εμποδίζει έναν υπολογιστή να αλλάξει την διεύθυνση IP όσο ο WINS διαθέτει αντιστοίχιση για το όνομα. Επομένως, είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.
InitialRefreshT.O.
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Έγκυρη περιοχή: 960000 - 0xFFFFFFF
Προεπιλογή: 960.000 (16 λεπτά)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το αρχικό χρονικό όριο ενημέρωσης που χρησιμοποιείται από το πρωτόκολλο NBT κατά την εγγραφή ονόματος. Το πρωτόκολλο NBT προσπαθεί να επικοινωνήσει με τους διακομιστές WINS στο 1/8 αυτού του χρονικού διαστήματος, όταν εγγράφει για πρώτη φορά ονόματα. Όταν λάβει μια επιτυχημένη απόκριση εγγραφής, αυτή η απόκριση θα περιέχει το νέο χρονικό διάστημα ανανέωσης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
LmhostsTimeout
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Έγκυρη περιοχή: 1000 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 6000 ( 6 δευτερόλεπτα)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει την τιμή χρονικού ορίου για τα ερωτήματα ονομάτων LMHOSTS και DNS. Ο χρονιστής έχει μια υποδιαίρεση της τιμής χρονικού ορίου. Συνεπώς, το πραγματικό χρονικό όριο μπορεί να είναι έως και το διπλάσιο της τιμής.
MaxDgramBuffering
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Καταμέτρηση byte
Έγκυρη περιοχή: 0 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 0x20000 (128 Kb)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το μέγιστο ποσό μνήμης που εκχωρεί δυναμικά το πρωτόκολλο NetBT για όλες τις εκκρεμείς αποστολές datagram. Όταν αυτό το όριο καλυφθεί, περαιτέρω αποστολές θα αποτύχουν επειδή οι διαθέσιμοι πόροι δεν θα είναι επαρκείς.
NodeType
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
Έγκυρη περιοχή: 1,2,4,8 (B-κόμβος, P-κόμβος, M-κόμβος, H-κόμβος)
Προεπιλογή: 1 ή 8 με βάση τη ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή WINS
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από το πρωτόκολλο NetBT για την καταγραφή και την επίλυση ονομάτων. Ένας υπολογιστής B-κόμβου χρησιμοποιεί αναμεταδόσεις. Ένας υπολογιστής P-κόμβου χρησιμοποιεί μόνο ερωτήματα ονομάτων point- to-point σε ένα διακομιστή ονομάτων (WINS). Ένας υπολογιστής M-κόμβου πραγματοποιεί πρώτα αναμετάδοση και κατόπιν υποβάλλει ερωτήματα στο διακομιστή ονομάτων. Ένας υπολογιστής H-κόμβου υποβάλλει πρώτα ερωτήματα στο διακομιστή ονομάτων και κατόπιν πραγματοποιεί αναμετάδοση. Η επίλυση μέσω LMHOSTS ή DNS εκτελείται μέσω αυτών των μεθόδων. Εάν αυτό το κλειδί είναι παρόν, θα αντικαταστήσει το κλειδί DhcpNodeType. Εάν δεν είναι παρόν κανένα κλειδί, ο υπολογιστής χρησιμοποιεί τον B-κόμβο, εάν δεν υπάρχουν διακομιστές WINS οι οποίοι να έχουν ρυθμιστεί για αυτό το δίκτυο. Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί τον H-κόμβο, εάν υπάρχει τουλάχιστον ένας διακομιστής WINS με ρυθμισμένες παραμέτρους.
RandomAdapter
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Δυαδική
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος αφορά μόνο έναν κεντρικό υπολογιστή που υποστηρίζει πολλά δίκτυα. Εάν έχει ρυθμιστεί σε 1 (Αληθές), τότε το πρωτόκολλο NetBT θα επιλέξει τυχαία τη διεύθυνση IP για να την τοποθετήσει στην απόκριση ερωτήματος ονόματος από όλες τις συνδεδεμένες διασυνδέσεις της. Συνήθως, η απόκριση περιέχει τη διεύθυνση της διασύνδεσης με την οποία έφτασε το ερώτημα. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα διακομιστή με δύο διασυνδέσεις στο ίδιο δίκτυο για εξισορρόπηση της εργασίας.
RefreshOpCode
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
Έγκυρη περιοχή: 8, 9
Προεπιλογή: 8
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος αναγκάζει το πρωτόκολλο NetBT να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο κώδικα εντολών στα πακέτα ενημέρωσης ονόματος. Οι προδιαγραφές για το πρωτόκολλο NetBT είναι κάπως ασαφείς σε αυτόν τον τομέα. Παρόλο που η προεπιλογή του 8 που χρησιμοποιείται από τις εφαρμογές της Microsoft φαίνεται να είναι η τιμή-στόχος, ορισμένες άλλες εφαρμογές, όπως εκείνες της Ungermann-Bass, χρησιμοποιούν την τιμή 9. Δύο υλοποιήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο κώδικα εντολών, για να είναι δυνατή η διαλειτουργικότητά τους.
SingleResponse
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Δυαδική
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος αφορά μόνο έναν κεντρικό υπολογιστή που υποστηρίζει πολλά δίκτυα. Εάν αυτή η παράμετρος έχει ρυθμιστεί σε 1 (Αληθές), τότε το πρωτόκολλο NBT παρέχει μόνο μια διεύθυνση IP από μία από τις συνδεδεμένες διασυνδέσεις σε αποκρίσεις ερωτήματος ονόματος. Από προεπιλογή, περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις όλων των συνδεδεμένων διασυνδέσεων.
WinsDownTimeout
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου
Έγκυρη περιοχή: 1000 - 0xFFFFFFFF
Προεπιλογή: 15.000 ( 15 δευτερόλεπτα)
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το χρονικό διάστημα που θα αναμείνει το πρωτόκολλο NBT πριν να προσπαθήσει πάλι να χρησιμοποιήσει το διακομιστή WINS μετά την αποτυχημένη προσπάθεια επικοινωνίας με οποιονδήποτε διακομιστή WINS. Με αυτήν τη δυνατότητα, οι υπολογιστές που δεν είναι προσωρινά συνδεδεμένοι με το δίκτυο, μπορούν να συνεχίσουν με τη διαδικασία εκκίνησης χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν τη λήξη χρονικού ορίου κάθε εγγραφής ονόματος ή ερωτήματος WINS ξεχωριστά.

Παράμετροι που ρυθμίζονται από τις ιδιότητες σύνδεσης

Οι εξής παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν μέσω των ιδιοτήτων σύνδεσης από το φάκελο "Συνδέσεις δικτύου" (Network Connections). Δεν χρειάζεται να τις ρυθμίσετε απευθείας.

EnableDns
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Δυαδική
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 0 (Ψευδές)
Περιγραφή: Εάν αυτή η τιμή έχει ρυθμιστεί σε 1 (Αληθές), τότε το πρωτόκολλο NBT θα θέσει ερώτημα στο DNS για ονόματα που δεν είναι δυνατό να επιλυθούν από το διακομιστή WINS, από τη μετάδοση ή από το αρχείο LMHOSTS.
EnableLmhosts
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Δυαδική
Έγκυρη περιοχή: 0 ή 1 (Ψευδές ή Αληθές)
Προεπιλογή: 1 (Αληθές)
Περιγραφή: Εάν αυτή η τιμή έχει ρυθμιστεί σε 1 (Αληθές), τότε το πρωτόκολλο NBT θα αναζητήσει στο αρχείο LMHOSTS, εφόσον υπάρχει, ονόματα που δεν είναι δυνατό να επιλυθούν από τον WINS ή τη μετάδοση. Από προεπιλογή δεν υπάρχει κατάλογος βάσης δεδομένων αρχείου LMHOSTS (καθορισμένος από την καταχώρηση Tcpip\Parameters\DatabasePath). Συνεπώς, δεν γίνεται καμία ενέργεια από το NBT. Αυτή η τιμή συντάσσεται από τη ρύθμιση Advanced του TCP/IP, του εργαλείου Network στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
NameServer
Κλειδί: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_SZ - Διεύθυνση IP σε μορφή δεκαδικών με τελείες (για παράδειγμα, 11.101.1.200)
Έγκυρη περιοχή: Οποιαδήποτε έγκυρη διεύθυνση IP
Προεπιλογή: κενό ( δεν υπάρχει διεύθυνση )
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη διεύθυνση IP του κύριου διακομιστή WINS. Εάν αυτή η παράμετρος περιέχει μια έγκυρη τιμή, αντικαθιστά την παράμετρο DHCP του ίδιου ονόματος.
NameServerBackup
Κλειδί: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_SZ - Διεύθυνση IP σε μορφή δεκαδικών με τελείες (για παράδειγμα, 11.101.1.200)
Έγκυρη περιοχή: Οποιαδήποτε έγκυρη διεύθυνση IP.
Προεπιλογή: κενό ( δεν υπάρχει διεύθυνση )
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη διεύθυνση IP του διακομιστή αντιγράφων ασφαλείας WINS. Εάν αυτή η παράμετρος περιέχει μια έγκυρη τιμή, αντικαθιστά την παράμετρο DHCP του ίδιου ονόματος.
ScopeId
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_SZ - Ακολουθία χαρακτήρων
Έγκυρη περιοχή: Οποιοδήποτε έγκυρο όνομα τομέα DNS που αποτελείται από δύο τμήματα, τα οποία διαχωρίζονται με τελεία, ή αστερίσκος (*).
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το πεδίο έρευνας NetBIOS για τον κόμβο. Αυτή η τιμή δεν πρέπει να αρχίζει με τελεία. Εάν αυτή η παράμετρος περιέχει μια έγκυρη τιμή, θα αντικαταστήσει την παράμετρο DHCP του ίδιου ονόματος. Δεν θα ληφθεί υπόψη μια κενή τιμή (κενή συμβολοσειρά). Η ρύθμιση αυτής της παραμέτρου στην τιμή "*" υποδεικνύει ένα κενό πεδίο έρευνας και θα αντικαταστήσει την παράμετρο DHCP.

Παράμετροι χωρίς δυνατότητα ρύθμισης

Οι εξής παράμετροι δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται εσωτερικά από τα στοιχεία του πρωτοκόλλου NetBT. Δεν πρέπει να τροποποιούνται ποτέ με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor). Καταγράφονται εδώ μόνο για αναφορά.

DhcpNameServer
Κλειδί: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_SZ - Διεύθυνση IP σε μορφή δεκαδικών με τελείες (για παράδειγμα, 11.101.1.200)
Έγκυρη περιοχή: Οποιαδήποτε έγκυρη διεύθυνση IP
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη διεύθυνση IP του κύριου διακομιστή WINS. Συντάσσεται από την υπηρεσία του προγράμματος-πελάτη DHCP, εάν είναι ενεργοποιημένη. Μια έγκυρη τιμή NameServer θα αντικαταστήσει αυτήν την παράμετρο.
DhcpNameServerBackup
Κλειδί: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Αναγνωριστικό_προσαρμογέα
Τύπος τιμής: REG_SZ - Διεύθυνση IP σε μορφή δεκαδικών με τελείες (για παράδειγμα, 11.101.1.200)
Έγκυρη περιοχή: Οποιαδήποτε έγκυρη διεύθυνση IP
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη διεύθυνση IP του διακομιστή αντιγράφων ασφαλείας WINS. Συντάσσεται από την υπηρεσία του προγράμματος-πελάτη DHCP, εάν είναι ενεργοποιημένη. Μια έγκυρη τιμή BackupNameServer θα αντικαταστήσει αυτήν την παράμετρο.
DhcpNodeType
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_DWORD - Αριθμός
Έγκυρη περιοχή: 1 - 8
Προεπιλογή: 1
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τον τύπο κόμβου NBT. Συντάσσεται από την υπηρεσία του προγράμματος-πελάτη DHCP, εάν είναι ενεργοποιημένη. Μια έγκυρη τιμή NodeType θα αντικαταστήσει αυτήν την παράμετρο. Για μια ολοκληρωμένη περιγραφή, ανατρέξτε στην καταχώρηση σχετικά με το NodeType.
DhcpScopeId
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_SZ - Ακολουθία χαρακτήρων
Έγκυρη περιοχή: μια συμβολοσειρά ονόματος, διαχωρισμένη με τελείες, όπως "microsoft.com"
Προεπιλογή: Καμία
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το πεδίο έρευνας NetBIOS για τον κόμβο. Συντάσσεται από την υπηρεσία του προγράμματος-πελάτη DHCP, εάν είναι ενεργοποιημένη. Αυτή η τιμή δεν πρέπει να αρχίζει με τελεία. Ανατρέξτε στην καταχώρηση ScopeId για περισσότερες πληροφορίες.
NbProvider
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_SZ - Ακολουθία χαρακτήρων
Έγκυρη περιοχή: _tcp
Προεπιλογή: _tcp
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται εσωτερικά από το στοιχείο RPC. Η προεπιλεγμένη τιμή δεν πρέπει να αλλάξει.
TransportBindName
Κλειδί: Netbt\Parameters
Τύπος τιμής: REG_SZ - Ακολουθία χαρακτήρων
Έγκυρη περιοχή: Δ/Υ
Προεπιλογή: \Device\
Περιγραφή: Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται εσωτερικά κατά την ανάπτυξη του προϊόντος. Η προεπιλεγμένη τιμή δεν πρέπει να αλλάξει.
prodnt tcp ip ntfaqipr kbfaqw2knet
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314053 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/24/2007 10:22:49 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbsyssettings kbregistry kbenv kbinfo kbnetwork KB314053
Σχόλια