Η μονάδα δίσκου CD ή DVD δεν αναγνωρίζεται από τα Windows ή άλλα προγράμματα

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Υπάρχουν διάφορες αιτίες για την αδυναμία εντοπισμού μιας μονάδας δίσκου CD ή DVD. Οι επιλύσεις που αναγράφονται σε αυτό το άρθρο ενδέχεται να βοηθήσουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά όχι σε όλες.
Κίτρινο θαυμαστικό στο CD/DVD στη Διαχείριση συσκευών

Η μονάδα δίσκου CD ή DVD σας δεν εμφανίζεται στην Εξερεύνηση αρχείων (ονομάζεται Εξερεύνηση των Windows στα Windows 7 και σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows) και η συσκευή επισημαίνεται με ένα κίτρινο θαυμαστικό στη Διαχείριση συσκευών. Επιπλέον, αφού ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες (Properties) της συσκευής, ένα από τα παρακάτω σφάλματα αναγράφεται στην περιοχή Κατάσταση συσκευής (Device status):
 • Δεν είναι δυνατή η έναρξη αυτής της συσκευής υλικού από τα Windows, επειδή οι πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων της (στο μητρώο) είναι ελλιπείς ή κατεστραμμένες. (Κωδικός 19)
 • Αυτή η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, επειδή τα Windows δεν είναι δυνατό να φορτώσουν τα προγράμματα οδήγησης που απαιτούνται για αυτήν τη συσκευή. (Κωδικός 31)
 • Ένα πρόγραμμα οδήγησης (υπηρεσία) για αυτήν τη συσκευή έχει απενεργοποιηθεί. Ένα εναλλακτικό πρόγραμμα οδήγησης ενδέχεται να παρέχει αυτές τις λειτουργίες. (Κωδικός 32)
 • Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του προγράμματος οδήγησης συσκευής από τα Windows για αυτό το υλικό. Το πρόγραμμα οδήγησης ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο ή να λείπει. (Κωδικός 39)
 • Η φόρτωση του προγράμματος οδήγησης συσκευής για αυτό το υλικό πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τα Windows, αλλά δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της συσκευής υλικού. (Κωδικός 41)
Το συγκεκριμένο ζήτημα ενδέχεται να προκύψει μετά από κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:
 • Εκτελείτε αναβάθμιση στο λειτουργικό σύστημα των Windows.
 • Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση προγραμμάτων εγγραφής CD ή DVD.
 • Απεγκατάσταση του Microsoft Digital Image.
Επίλυση 1: Χρησιμοποιήστε την αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού και συσκευών (Windows 7, Windows 8 και Windows 8.1)
Για να ανοίξετε την αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού και συσκευών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και το πλήκτρο R, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε control στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (Run) και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Enter.
 3. Στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), πληκτρολογήστε troubleshooter και μετά κάντε κλικ στο στοιχείο Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshooting).
 4. Κάτω από το στοιχείο Υλικό και ήχος (Hardware and Sound), κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων μιας συσκευής (Configure a device). Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, δοκιμάστε την επόμενη επίλυση.
Επίλυση 2: Χρησιμοποιήστε την αντιμετώπιση προβλημάτων επίλυσης CD/DVD
Για την αυτόματη επίλυση γνωστών ζητημάτων με μονάδες δίσκου CD ή DVD, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση τώρα (Run now) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Windows 8.1 και Windows 8
Microsoft fix it banner
Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων Αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση των συνήθων προβλημάτων με μονάδες δίσκου CD ή DVD ενδέχεται να επιδιορθώσει αυτόματα το πρόβλημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.

Αυτό το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων επιλύει πολλά προβλήματα.
Μάθετε περισσότερα
Άμεση εκτέλεση
Windows 7, Windows Vista και Windows XP
Microsoft fix it banner
Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων Αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση των συνήθων προβλημάτων με μονάδες δίσκου CD ή DVD ενδέχεται να επιδιορθώσει αυτόματα το πρόβλημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.

Αυτό το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων επιλύει πολλά προβλήματα.
Μάθετε περισσότερα
Άμεση εκτέλεση


Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, δοκιμάστε την επόμενη επίλυση.
Επίλυση 3: Διορθώστε μη αυτόματα κατεστραμμένες καταχωρήσεις μητρώου
Σημείωση Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο, πρέπει να έχετε συνδεθεί στα Windows ως διαχειριστής. Αν χρειάζεστε βοήθεια για να επαληθεύσετε ότι είστε διαχειριστής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=el

Σημαντικό Ακολουθήστε τα βήματα αυτής της ενότητας προσεκτικά. Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Πριν το τροποποιήσετε, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου για επαναφορά σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα.

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε δύο καταχωρήσεις στο μητρώο των Windows που έχουν καταστραφεί. Για να χρησιμοποιήσετε τον Επεξεργαστή μητρώου (Registry Editor) για να διαγράψετε τις κατεστραμμένες καταχωρήσεις του μητρώου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και το πλήκτρο R, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε regedit στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (Run) και μετά πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή (Allow).
 3. Στο παράθυρο πλοήγησης, εντοπίστε και κάντε κλικ το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 4. Στο παράθυρο στα δεξιά, κάντε κλικ στο στοιχείο UpperFilters.

  Σημείωση Ενδέχεται να δείτε μια καταχώρηση μητρώου UpperFilters.bak. Δεν χρειάζεται να καταργήσετε αυτήν την καταχώρηση. Κάντε κλικ μόνο στο στοιχείο UpperFilters. Αν δεν βλέπετε την καταχώρηση μητρώου UpperFilters, ίσως να πρέπει να καταργήσετε την καταχώρηση μητρώου LowerFilters. Για να το κάνετε αυτό, προχωρήστε στο βήμα 7.
 5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete).
 6. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 7. Στο παράθυρο στα δεξιά, κάντε κλικ στο στοιχείο LowerFilters.

  Σημείωση Εάν δεν εμφανίζεται η καταχώρηση μητρώου LowerFilters, μεταβείτε στην επόμενη επίλυση.
 8. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 9. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 10. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
 11. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, δοκιμάστε την επόμενη επίλυση.
Επίλυση 4: Ενημερώστε ή εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα οδήγησης
Για να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης, αναζητήστε το πρόγραμμα οδήγησης στην τοποθεσία Web του κατασκευαστή της συσκευής και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στην τοποθεσία Web.

Για να εγκαταστήσετε εκ νέου το πρόγραμμα οδήγησης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και το πλήκτρο R, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε devmgmt.msc στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (Run) και μετά πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή (Allow).
 3. Στη Διαχείριση συσκευών, αναπτύξτε το στοιχείο Μονάδες δίσκου DVD/CD-ROM (DVD/CD-ROM drives), κάντε δεξί κλικ στις συσκευές CD και DVD και κατόπιν επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall).
 4. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την κατάργηση της συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή OK.
 5. Κάντε επανεκκίνηση τον υπολογιστή.
Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, οι μονάδες θα εγκατασταθούν αυτόματα.

Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, δοκιμάστε την επόμενη επίλυση.
Επίλυση 5: Δημιουργήστε ένα δευτερεύον κλειδί μητρώου
Σημείωση Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο, πρέπει να έχετε συνδεθεί στα Windows ως διαχειριστής. Αν χρειάζεστε βοήθεια για να επαληθεύσετε ότι είστε διαχειριστής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=el

Σημαντικό Ακολουθήστε τα βήματα αυτής της ενότητας προσεκτικά. Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Πριν το τροποποιήσετε, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου για επαναφορά σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα.

Για να δημιουργήσετε το δευτερεύον κλειδί μητρώου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και το πλήκτρο R, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε regedit στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (Run) και μετά πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή (Allow).
 3. Στο παράθυρο περιήγησης, εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο atapi, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στη επιλογή Κλειδί (Key).
 5. Πληκτρολογήστε Controller0 και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
 6. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Controller0, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή DWORD(32-bit) (DWORD(32-bit) Value).
 7. Πληκτρολογήστε EnumDevice1 και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
 8. Κάντε δεξί κλικ στο EnumDevice1 και κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση... (Modify...).
 9. Πληκτρολογήστε 1 στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value Data) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 10. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
 11. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
خصائص

رقم الموضوع: 314060 - آخر مراجعة: 03/08/2014 15:58:00 - المراجعة: 4.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbquadranttechsupp kbmatsfixme kbfixme kbexpertiseinter kbceip kbhowto kbacwsurvey kbenv kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbprb kbsound kbconsumer kbcip KB314060
تعليقات