Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος "Κωδικός σφάλματος διακοπής 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)" στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει διάφορες αιτίες και προτεινόμενες αντιμετωπίσεις για ένα μήνυμα σφάλματος "Stop: 0x0000000A" μήνυμα σφάλματος που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια ή μετά την εγκατάσταση των Windows XP. Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε προχωρημένους χρήστες.
Συμπτώματα
Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος διακοπής με την ακόλουθη μορφή κατά τη διάρκεια ή μετά την εγκατάσταση των Windows XP:
Διακοπή: 0x0000000A (παράμετρος1, παράμετρος2, παράμετρος3, παράμετρος4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Διεύθυνσηx has base at x - filename
Σε αυτό το μήνυμα σφάλματος διακοπής, κάθε παράμετρος είναι ένας δεκαεξαδικός αριθμός που αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα:
 • Παράμετρος 1 - Μια διεύθυνση που αναφέρθηκε εσφαλμένα.
 • Παράμετρος 2 - Ένα IRQL που απαιτήθηκε για πρόσβαση στη μνήμη.
 • Παράμετρος 3 - Ο τύπος πρόσβασης, όπου 0 είναι μια λειτουργία ανάγνωσης και 1 είναι μια λειτουργία γραφής.
 • Παράμετρος 4 - Η διεύθυνση της οδηγίας που έκανε αναφορά στη μνήμη στην παράμετρο 1.
Για παράδειγμα:
STOP 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Address 8000f67c has base at 80001000 - hal.dll
Αιτία
Αυτό το μήνυμα σφάλματος διακοπής συνήθως εμφανίζεται κατά τη διάρκεια εγκατάστασης όταν έχει γίνει προσπάθεια σε λειτουργία πυρήνα με στόχο την επαφή σελιδοποιημένης μνήμης σε υπερβολικά υψηλό επίπεδο εσωτερικού ερωτήματος (IRQL). Συνήθως, το σφάλμα αυτό προκύπτει όταν ένα πρόγραμμα οδήγησης χρησιμοποιεί εσφαλμένη διεύθυνση μνήμης. Άλλες πιθανές αιτίες για αυτό το σφάλμα είναι ενδεικτικά ένα μη συμβατό πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, ένα γενικό πρόβλημα υλικού ή ασύμβατο λογισμικό.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Σε περίπτωση που εμφανιστεί αυτό το μήνυμα σφάλματος διακοπής, δοκιμάστε πρώτα να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας το εργαλείο Αναφοράς σφαλμάτων των Windows, το οποίο εμφανίζεται αυτόματα όποτε προκύπτει κάποιο σφάλμα. Το εργαλείο Αναφοράς αποστέλλει μια αναφορά σφάλματος στη Microsoft και σας παρουσιάζει άμεσα έναν τρόπο επιδιόρθωσης ή μια λύση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος τρόπος επιδιόρθωσης ή λύση ή ο τρόπος επιδιόρθωσης ή η λύση που σας πρότεινε το εργαλείο δεν επιλύει το σφάλμα, τότε ακολουθήστε τις μεθόδους που αναφέρονται στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους".
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει δύο ενότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους:
 • Εάν το σφάλμα προκύψει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, μεταβείτε στην ενότητα"Παρουσιάζεται σφάλμα κατά την εγκατάσταση των Windows XP".
 • Εάν το σφάλμα παρουσιάζεται μετά την εγκατάσταση των Windows XP, μεταβείτε στην ενότητα "Το σφάλμα παρουσιάζεται μετά την εγκατάσταση των Windows XP".
Ίσως είναι ευκολότερο να ακολουθήσετε αυτές τις μεθόδους αν πρώτα εκτυπώσετε αυτό το άρθρο.
Παρουσιάζεται σφάλμα κατά την εγκατάσταση των Windows XP
Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος "Stop: 0x0000000A" κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows XP, ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα στοιχεία υλικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας. Κατ'αρχάς, βεβαιωθείτε ότι το υλικό σας είναι συμβατό με τα Windows XP ακολουθώντας το σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στην ενότητα "Βεβαιωθείτε ότι το υλικό είναι συμβατό με τα Windows XP". Εάν το υλικό σας είναι συμβατό, τότε ακολουθήστε τις διαδικασίες για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα των στοιχείων του υλικού σας στην ενότητα "Εάν το υλικό σας είναι συμβατό, πραγματοποιήστε αναζήτηση για άλλα προβλήματα υλικού".

Βεβαιωθείτε ότι το υλικό σας είναι συμβατό

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Έλεγχος συμβατότητας συστήματος" στο CD ή το DVD εγκατάστασης των Windows XP για να μάθετε περισσότερα σχετικά πιθανές ασυμβατότητες λογισμικού και υλικού.

Εάν το υλικό σας είναι συμβατό, πραγματοποιήστε αναζήτηση για άλλα προβλήματα υλικού

Αυτή η ενότητα παρέχει επτά μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε και να απομονώσετε το πρόβλημα εξετάζοντας το υλικό για πιθανά προβλήματα.

Προειδοποίηση Αυτό το άρθρο περιέχει βήματα που ενδεχομένως να περιλαμβάνουν την τροποποίηση των ρυθμίσεων του BIOS ή του CMOS ή που ενδεχομένως να απαιτούν την πραγματοποίηση αλλαγών στο υλικό του υπολογιστή σας. Εσφαλμένες αλλαγές στο BIOS του υπολογιστή σας είναι δυνατό να προκαλέσουν σοβαρά ζητήματα. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι δυνατή η επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από αλλαγές στο BIOS. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του BIOS με δική σας ευθύνη. Αν θέλετε βοήθεια με οποιοδήποτε από αυτά τα βήματα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού σας. Η πραγματοποίηση αλλαγών στο υλικό ή στο BIOS του υπολογιστή σας ενδεχομένως να ακυρώσει την εγγύησή σας. Εάν δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές υλικού στον υπολογιστή σας, μεταφέρετε τον υπολογιστή σας σε ένα κέντρο επιδιορθώσεων.

Προαπαιτούμενο

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο το CD ή DVD της εγκατάστασης των Windows XP. Για την παρακάτω μέθοδο, απαιτείται η χρήση του CD ή DVD της εγκατάστασης των Windows XP για να την εκκίνηση του υπολογιστή.

Προτιμώμενα υλικά

Πριν ξεκινήσετε την εκτέλεση των βημάτων της αντιμετώπισης του προβλήματος, συνιστάται να έχετε διαθέσιμα τα εξής:
 • Τεκμηρίωση υποστήριξης για τυχόν επιπλέον υλικό, προσαρμογείς ή συσκευές
 • Πληροφορίες επικοινωνίας για κάθε πρόσθετο υλικό, προσαρμογέα ή κατασκευαστές συσκευών

Μέθοδος 1: Καθορίστε το Hardware Abstraction Layer (HAL)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο για να προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε το μήνυμα λάθους διακοπής.
 1. Κατά την εκκίνηση της εγκατάστασης, πιέστε το πλήκτρο F5 όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Η Εγκατάσταση ελέγχει τη ρύθμιση υλικού του υπολογιστή σας" (Setup is inspecting your computer's hardware configuration).
 2. Όταν σας ζητηθεί, φροντίστε να καθορίσετε το σωστό τύπο υπολογιστή και επίπεδο Hardware Abstraction Layer (HAL). Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν επεξεργαστή, καθορίστε το "Τυπικό PC" (Standard PC) HAL.
 3. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά τα Windows XP.
  • Εάν αυτό επιλύει το μήνυμα σφάλματος διακοπής και εγκαθιστάτε με επιτυχία τα Windows XP, έχετε τελειώσει.
  • Εάν αυτό δεν επιλύσει το μήνυμα σφάλματος διακοπής, προχωρήστε στη μέθοδο 2.

Μέθοδος 2: Απενεργοποίηση δυνατοτήτων στις ρυθμίσεις CMOS

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο σε περίπτωση που η μέθοδος 1 δεν επιλύσει το μήνυμα σφάλματος διακοπής.
 1. Απενεργοποιήστε όλες τις ακόλουθες δυνατότητες των ρυθμίσεων CMOS του υπολογιστή σας. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υλικού ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του.
  • Όλες οι μνήμες cache, συμπεριλαμβανομένων των L2, BIOS, εσωτερικού/εξωτερικού, καθώς και εγγραφής σε ελεγκτές δίσκου
  • Κάθε σκιώδης μνήμη
  • Τοποθέτηση και Άμεση λειτουργία (Plug and Play)
  • Οποιαδήποτε δυνατότητα προστασίας από ιούς που βασίζεται στο BIOS
 2. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά τα Windows XP.
  • Εάν αυτό επιλύσει το μήνυμα σφάλματος διακοπής, προχωρήστε στο βήμα γ.
  • Εάν αυτό δεν επιλύσει το μήνυμα σφάλματος διακοπής, προχωρήστε στη μέθοδο 3.
 3. Προσπαθήστε να απομονώσετε τη δυνατότητα που προκαλεί το σφάλμα. Για να το κάνετε αυτό, επανενεργοποιήστε όλες αυτές τις δυνατότητες, μία τη φορά, και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας αφού έχετε ενεργοποιήσει κάθε δυνατότητα.
 4. Εάν εντοπίσετε κάποια προβληματική δυνατότητα, απενεργοποιήστε ή καταργήστε την και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να επιχειρήσει να λύσει το πρόβλημα.

  Εάν με αυτόν τον τρόπο δεν απομονωθεί κάποιο πρόβλημα με μια ρύθμιση CMOS, αλλά ωστόσο επιλυθεί το πρόβλημα του μηνύματος σφάλματος διακοπής και μπορείτε να εκκινείτε κανονικά τον υπολογιστή σας, τότε ενδεχομένως κάποια ρύθμιση παρεμπόδιζε την εγκατάσταση. Σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση αφού έχετε πρώτα εγκαταστήσει τα Windows XP και είστε έτοιμοι.

Μέθοδος 3: Ελέγξτε τη μνήμη RAM του υπολογιστή σας

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο σε περίπτωση που η μέθοδος 2 δεν επιλύσει το μήνυμα σφάλματος διακοπής. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την εκτέλεση οποιουδήποτε εκ των παρακάτω βημάτων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση υλικού.
 1. Καταργήστε οποιοδήποτε SIMM μνήμης που δεν συμφωνεί (RAM), ώστε όλα τα SIMM να λειτουργούν με την ίδια ταχύτητα. Για παράδειγμα, στα 60 nanosecond (ns) ή στα 70 ns.
 2. Εκτελέστε έλεγχο συστήματος στη μνήμη και καταργήστε οποιαδήποτε κατεστραμμένα SIMM.
 3. Κάντε δοκιμή χρησιμοποιώντας διαφορετικά SIMM, αν υπάρχουν διαθέσιμα.
 4. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά τα Windows XP.
  • Εάν αυτό επιλύει το μήνυμα σφάλματος διακοπής και εγκαθιστάτε με επιτυχία τα Windows XP, έχετε τελειώσει.
  • Εάν αυτό δεν επιλύσει το μήνυμα σφάλματος διακοπής, προχωρήστε στη μέθοδο 4.

Μέθοδος 4: Αφαιρέστε προσαρμογείς και αποσυνδέστε συσκευές υλικού

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο σε περίπτωση που η μέθοδος 3 δεν μπορεί να επιλύσει το μήνυμα σφάλματος διακοπής.
 1. Απομακρύνετε όλους τους προσαρμογείς και αποσυνδέστε όλες τις συσκευές υλικού οι οποίες δεν απαιτούνται για την εκκίνηση του υπολογιστή ή την εγκατάσταση των Windows. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι προσαρμογείς και συσκευές:
  • Συσκευές SCSI
  • Συσκευές IDE
  • Προσαρμογέας δικτύου
  • Εσωτερικό μόντεμ
  • Κάρτα ήχου
  • Πρόσθετοι σκληροί δίσκοι (απαιτείται τουλάχιστον ένας για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης)
  • Μονάδα δίσκου CD ή DVD (κατά την εγκατάσταση από τοπικό σκληρό δίσκο)
 2. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά τα Windows XP.
  • Εάν αυτό επιλύσει το μήνυμα σφάλματος διακοπής, συνεχίστε με το βήμα γ.
  • Εάν αυτό δεν επιλύσει το μήνυμα σφάλματος διακοπής, προχωρήστε στη μέθοδο 5.
 3. Δοκιμάστε να απομονώσετε τον προσαρμογέα ή τη συσκευή υλικού που προκαλεί το σφάλμα. Αφού επανεγκαταστήσετε τα Windows XP, συνδέστε ξανά κάθε προσαρμογέα ή συσκευή υλικού, μία συσκευή τη φορά. Αφού επανασυνδέσετε όλες τις συσκευές, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 4. Εάν με αυτόν τον τρόπο απομονωθεί το πρόβλημα με το υλικό, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα ή τη συσκευή και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για να επιχειρήσει να επιλύσει το πρόβλημα.

  Εάν με αυτόν τον τρόπο δεν απομονωθεί το πρόβλημα με το υλικό, αλλά ωστόσο επιλυθεί το θέμα του μηνύματος σφάλματος διακοπής και μπορείτε να εκκινείτε κανονικά τον υπολογιστή σας, ενδέχεται να παρεμποδίζει την εγκατάσταση κάποιο υλικό. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, επανασυνδέστε το υλικό αφού έχετε πρώτα εγκαταστήσει τα Windows XP, και έχετε τελειώσει.

Μέθοδος 5: Ενημερώστε τα προγράμματα οδήγησης SCSI και καταργήστε τυχόν συσκευές SCSI

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο σε περίπτωση που η μέθοδος 4 δεν επέλυσε το πρόβλημα του μηνύματος σφάλματος διακοπής. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την εκτέλεση οποιουδήποτε εκ των παρακάτω βημάτων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση υλικού.
 1. Αποκτήστε το νεότερο πρόγραμμα οδήγησης των Windows από τον προμηθευτή του προσαρμογέα.
 2. Απενεργοποιήστε τη συγχρονισμένη διαπραγμάτευση στον ελεγκτή SCSI.
 3. Επαληθεύστε ότι ο τερματισμός και τα αναγνωριστικά των συσκευών SCSI είναι σωστά.
 4. Καταργήστε όλες τις συσκευές SCSI από την αλυσίδα SCSI (εκτός από έναν σκληρό δίσκο, αν κάνετε εκκίνηση από ή εγκατάσταση σε μια μονάδα δίσκου που βρίσκεται σε αυτόν το δίσκο).
 5. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά τα Windows XP.
  • Εάν αυτό επιλύει το πρόβλημα του μηνύματος σφάλματος διακοπής, συνεχίστε με το βήμα στ.
  • Εάν αυτό δεν επιλύσει το μήνυμα σφάλματος διακοπής, προχωρήστε στη μέθοδο 6.
 6. Δοκιμάστε να απομονώσετε τη συσκευή SCSI που προκαλεί το σφάλμα. Αφού επανεγκαταστήσετε τα Windows XP, επανασυνδέστε κάθε συσκευή SCSI, μία συσκευή τη φορά. Αφού επανασυνδέσετε όλες τις συσκευές, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 7. Εάν με αυτόν τον τρόπο απομονωθεί κάποιο πρόβλημα με μια συσκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή SCSI και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για να επιχειρήσει να επιλύσει το πρόβλημα.

  Εάν με αυτόν τον τρόπο δεν απομονωθεί κάποιο πρόβλημα με μια συσκευή SCSI, αλλά ωστόσο επιλυθεί το θέμα του μηνύματος σφάλματος διακοπής και μπορείτε να εκκινείτε κανονικά τον υπολογιστή σας, ενδέχεται να παρεμποδίζει την εγκατάσταση κάποια συσκευή. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, επανασυνδέστε τη συσκευή αφού έχετε πρώτα εγκαταστήσει τα Windows XP, και έχετε τελειώσει.

Μέθοδος 6: Ορίστε εκ νέου τις ρυθμίσεις IDE και καταργήστε τυχόν συσκευές IDE

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο σε περίπτωση που η μέθοδος 5 δεν επέλυσε το μήνυμα σφάλματος διακοπής. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την εκτέλεση οποιουδήποτε εκ των παρακάτω βημάτων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση υλικού.
 1. Καθορίστε την εγκατεστημένη θύρα IDE μόνο σε Πρωτεύουσα (Primary).
 2. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις Κύρια/Δευτερεύουσα/Μόνο (Master/Slave/Only) των συσκευών IDE είναι σωστές.
 3. Απομακρύνετε όλες τις συσκευές IDE, εκτός από τον σκληρό δίσκο.
 4. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά τα Windows XP.
  • Εάν με αυτόν τον τρόπο επιλύεται το πρόβλημα του μηνύματος σφάλματος διακοπής, συνεχίστε με το βήμα ε.
  • Εάν αυτό δεν επιλύσει το μήνυμα σφάλματος διακοπής, προχωρήστε στη μέθοδο 7.
 5. Δοκιμάστε να απομονώσετε τη ρύθμιση IDE ή τη συσκευή που προκαλεί το σφάλμα. Αφού επανεγκαταστήσετε τα Windows XP, επανασυνδέστε κάθε συσκευή IDE, μία συσκευή τη φορά. Αφού επανασυνδέσετε όλες τις συσκευές, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 6. Εάν με αυτόν τον τρόπο απομονωθεί κάποιο πρόβλημα με μια ρύθμιση ή συσκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή IDE και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για να επιχειρήσει να επιλύσει το πρόβλημα.

  Εάν με αυτόν τον τρόπο δεν απομονωθεί κάποιο πρόβλημα με μια ρύθμιση ή συσκευή IDE, αλλά ωστόσο επιλύεται το θέμα του μηνύματος σφάλματος διακοπής και μπορείτε να εκκινείτε κανονικά τον υπολογιστή σας, ενδέχεται να παρεμποδίζει την εγκατάσταση κάποια ρύθμιση ή συσκευή. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, επανενεργοποιήστε τη ρύθμιση ή επανασυνδέστε τη συσκευή αφού έχετε πρώτα εγκαταστήσει τα Windows XP, και έχετε τελειώσει.

Μέθοδος 7: Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για γνωστά ζητήματα

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο ως έσχατη λύση, εφόσον έχετε δοκιμάσει όλες τις άλλες μεθόδου για να απομονώσετε και να επιλύσετε το πρόβλημα και δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα.
 1. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή της μητρικής πλακέτας, για να δείτε εάν υπάρχουν γνωστά ζητήματα σχετικά με την εκτέλεση ή την εγκατάσταση των Windows XP. Ο κατασκευαστής ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στα παρακάτω βήματα:
  • Εκτελέστε ένα διαγνωστικό πρόγραμμα στον υπολογιστή.
  • Αναβαθμίστε το BIOS του υπολογιστή, αν αυτό είναι εφικτό.
 2. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά τα Windows XP.

  Εάν αυτό δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την υποστήριξη:
Το σφάλμα παρουσιάζεται ενώ έχουν ήδη εγκατασταθεί τα Windows XP
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος "Stop: 0x0000000A" αφού έχει γίνει ήδη εγκατάσταση των Windows XP, τότε ενδέχεται το σφάλμα να οφείλεται σε κάποιο πρόσθετα προστεθειμένο λογισμικό ή υλικό άλλων κατασκευαστών. Κατ' αρχάς, δοκιμάστε τις μεθόδους που αναφέρονται στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικού και υλικού άλλων κατασκευαστών" για να αντιμετωπίσετε προβλήματα άλλων υλικών. Συνιστάται να έχετε διαθέσιμη την τεκμηρίωση υποστήριξης για τυχόν πρόσφατα προστεθειμένο λογισμικό ή υλικό. Εάν αυτές οι μέθοδοι δεν επιλύσουν το πρόβλημα, τότε δοκιμάστε τις μεθόδους που αναφέρονται στην ενότητα "Επαναφορά των Windows".

Συνιστώμενο βήμα

Συνιστάται η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του συστήματός σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών αρχείων και φακέλων πριν ξεκινήσετε τις παρακάτω μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικού και υλικού άλλων κατασκευαστών

Μέθοδος 1: Διενεργήστε έλεγχο σε πρόσφατα προστεθειμένο λογισμικό άλλων κατασκευαστών

Σε περίπτωση που έχετε εγκαταστήσει λογισμικό τρίτου κατασκευαστή, δοκιμάστε να καταργήσετε την εγκατάστασή του ή να απενεργοποιήσετε για να μην φορτώνει. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή για να εξακριβώσετε εάν αυτό το λογισμικό ή το πρόγραμμα οδήγησης προκαλεί το σφάλμα.
 • Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα λογισμικά άλλων κατασκευαστών, καταργήστε την εγκατάσταση ή απενεργοποιήστε τα, ένα λογισμικό τη φορά, και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας αφού πρώτα καταργήσετε και απενεργοποιήσετε όλα τα λογισμικά για να προσπαθήσετε να απομονώσετε το λογισμικό άλλου κατασκευαστή που προκαλεί το σφάλμα.
 • Εάν η κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού άλλου κατασκευαστή επιλύει το πρόβλημα με το μήνυμα σφάλματος διακοπής, τότε υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το λογισμικό που προκαλούσε το σφάλμα. Αναφέρετε αυτό το ζήτημα στον προμηθευτή για να επιχειρήσει να επιλύσει το ζήτημα.
 • Εάν η κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού άλλου κατασκευαστή δεν επέλυσε το πρόβλημα με το μήνυμα σφάλματος διακοπής, τότε το λογισμικό δεν ευθύνεται για το πρόβλημα. Μεταβείτε στην ενότητα "Μέθοδος 2: Διενεργήστε έλεγχο σε πρόσφατα προστεθειμένο λογισμικό άλλων κατασκευαστών".

Μέθοδος 2: Διενεργήστε έλεγχο σε πρόσφατα προστεθειμένο λογισμικό άλλων κατασκευαστών

Σε περίπτωση που έχετε προσθέσει τυχόν συσκευές ή προγράμματα οδήγησης μετά την εγκατάσταση των Windows, καταργήστε την εγκατάσταση τυχόν υλικού που έχετε προσθέσει και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας για να εξακριβώσετε εάν το υλικό προκαλεί το σφάλμα.
 • Εάν έχετε προσθέσει πρόσφατα περισσότερα από ένα υλικά, καταργήστε την εγκατάσταση κάθε συσκευής ή προγράμματος οδήγησης, μία συσκευή ή ένα πρόγραμμα τη φορά, και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας αφού πρώτα καταργήσετε όλα τα υλικά για να προσπαθήσετε να απομονώσετε το λογισμικό που προκαλεί το σφάλμα.
 • Εάν η κατάργηση της εγκατάστασης ενός πρόσφατα προστεθειμένου υλικού δεν επιλύσει το πρόβλημα του μηνύματος σφάλματος. τότε χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα:
  1. Προμηθευτείτε ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης για τις συσκευές, εάν υπάρχουν διαθέσιμα.
  2. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της συσκευής ή του προγράμματος οδήγησης για να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν γνωστά ζητήματα σχετικά με το υλικό.
  3. Εκτελέστε διαγνωστικά προγράμματα για να βεβαιωθείτε ότι το υλικό λειτουργεί σωστά.
  Εάν αυτή η μέθοδος επιλύσει το πρόβλημα του μηνύματος σφάλματος διακοπής, έχετε τελειώσει.
 • Εάν η κατάργηση της εγκατάστασης της πρόσφατα προστεθειμένης συσκευής δεν επιλύσει το μήνυμα σφάλματος διακοπής, δοκιμάστε να εκτελέσετε επαναφορά των Windows με την Επαναφορά συστήματος (System Restore). Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στην ενότητα "Επαναφορά των Windows".

Επαναφορά Windows

Εάν με την αντιμετώπιση προβλημάτων σε πρόσφατα προστεθειμένο λογισμικό και υλικό άλλων κατασκευαστών δεν επιλύθηκε το πρόβλημα του μηνύματος σφάλματος διακοπής, δοκιμάστε να εκτελέσετε επαναφορά των Windows. Για να το κάνετε αυτό, δοκιμάστε πρώτα τη μέθοδο 1.

Μέθοδος 1: Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Τελευταία γνωστή σωστή ρύθμιση παραμέτρων" (Last Known Good Configuration)

Η δυνατότητα "Τελευταία γνωστή σωστή ρύθμιση παραμέτρων" (Last Known Good Configuration) είναι μια επιλογή ανάκτησης που μπορείτε να χρησιμοποιείτε όταν δεν μπορείτε να εκκινήσετε τα Windows XP αφού πραγματοποιήσετε κάποια αλλαγή στον υπολογιστή σας ή όταν υποπτεύεστε ότι κάποια αλλαγή που έχετε κάνει ενδέχεται να έχει προκαλέσει κάποιο πρόβλημα. Αυτή η δυνατότητα επαναφέρει τις πληροφορίες μητρώου και τις ρυθμίσεις προγραμμάτων οδήγησης που ίσχυαν την τελευταία φορά που έγινε επιτυχής εκκίνηση του υπολογιστή.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της δυνατότητας "Τελευταία γνωστή σωστή ρύθμιση παραμέτρων" (Last Known Good Configuration), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση (Knowledge Base) της Microsoft:
307852 Τρόπος εκκίνησης του υπολογιστή με τη δυνατότητα "Τελευταία γνωστή σωστή ρύθμιση παραμέτρων" (Last Known Good Configuration) των Microsoft Windows XP
 • Εάν με αυτήν τη μέθοδο γίνει επαναφορά των Windows και επιλυθεί το θέμα του μηνύματος σφάλματος διακοπής, έχετε τελειώσει.
 • Εάν αυτή η μέθοδος δεν πραγματοποίησε επαναφορά των Windows ή δεν επέλυσε το πρόβλημα του μηνύματος σφάλματος διακοπής, μεταβείτε στη μέθοδο 2.

Μέθοδος 2: Επιδιορθώστε την εγκατάσταση των Windows XP

Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά των Windows χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Τελευταία γνωστή σωστή ρύθμιση παραμέτρων" (Last Known Good Configuration) για να γίνει επαναφορά των Windows με επιδιόρθωση της εγκατάστασης των Windows XP.
Προαπαιτούμενα
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο το CD ή το DVD εγκατάστασης των Windows XP.
Προτεινόμενα υλικά
Πριν ξεκινήσετε την εκτέλεση των βημάτων της αντιμετώπισης προβλημάτων, συνιστάται να έχετε διαθέσιμα τα εξής:
 • Τεκμηρίωση λογισμικού αντιμετώπισης ιών ή προστασίας από ιούς επιπέδου BIOS
 • Τεκμηρίωση υπολογιστή σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της μονάδας δίσκου CD ή DVD ως τη συσκευή εκκίνησης πρώτης προτεραιότητας
Για να επιδιορθώσετε την εγκατάσταση των Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Απενεργοποιήστε τα προγράμματα αντιμετώπισης ιών και την προστασία από ιούς σε επίπεδο BIOS. Για βοήθεια, ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο λογισμικού ή στην ηλεκτρονική Βοήθεια.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δίσκου CD ή DVD είναι η συσκευή εκκίνησης πρώτης προτεραιότητας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή σας για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης αυτού του ελέγχου.
 3. Τοποθετήστε το CD των Windows XP στη μονάδα CD ή DVD και κατόπιν ξεκινήστε ξανά τον υπολογιστή σας.
 4. Όταν εμφανιστεί η οδηγία "Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για εκκίνηση από το CD" (Press any key to boot from CD), πιέστε ένα πλήκτρο. Ο υπολογιστής σας ξεκινά από το CD των Windows XP.
 5. Όταν ο υπολογιστής ξεκινήσει από το CD, το σύστημα κάνει επαλήθευση του υλικού σας και, στη συνέχεια, σας ζητά να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  • Για να εγκαταστήσετε τα Windows XP τώρα, πατήστε ENTER. (To set up Windows XP now, press ENTER.)
  • Για να επιδιορθώσετε μια εγκατάσταση των Windows XP, χρησιμοποιώντας την Κονσόλα αποκατάστασης, πατήστε R. (To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R.)
  • Για να κλείσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης χωρίς να εγκαταστήσετε τα Windows XP, πατήστε F3. (To exit Setup without installing Windows XP, press F3.)
 6. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Πιέστε το πλήκτρο F8 για να αποδεχθείτε την Άδεια Χρήσης.
 8. Ένα πλαίσιο παραθέτει την τρέχουσα εγκατάσταση των Windows XP και, στη συνέχεια, ο υπολογιστής σας ζητά να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  • Για να επιδιορθώσετε την επιλεγμένη εγκατάσταση των Windows XP, πατήστε R. (To repair the selected Windows XP installation, press R.)
  • Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση των Windows XP χωρίς επιδιόρθωση, πατήστε ESC. (To continue installing a fresh copy of Windows XP without repairing, press ESC.)
 9. Πιέστε το R. Μετά την επιδιόρθωση των Windows XP, ενδεχομένως θα πρέπει να ενεργοποιήσετε εκ νέου τα Windows XP, εάν αλλάξατε κάποιο υλικό.
  • Εάν με αυτήν τη μέθοδο γίνει επαναφορά των Windows και επιλυθεί το θέμα του μηνύματος σφάλματος διακοπής, έχετε τελειώσει.
  • Εάν αυτή η μέθοδος δεν πραγματοποίησε επαναφορά των Windows ή δεν επέλυσε το πρόβλημα του μηνύματος σφάλματος διακοπής, μεταβείτε στη μέθοδο 3.

Μέθοδος 3: Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Πρόγραμμα οδήγησης επαναφοράς" (Rollback Driver)

Εάν μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο για να εκτελέσετε επαναφορά των Windows σε περίπτωση που η μέθοδος 2 δεν είχε αποτέλεσμα.

Η δυνατότητα "Πρόγραμμα οδήγησης επαναφοράς" (Rollback Driver) σάς επιτρέπει να αντικαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης μιας συσκευής χρησιμοποιώντας μια παλαιότερα εγκατεστημένη έκδοση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα αν εγκαταστήσατε ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που προκαλεί αστάθεια στον υπολογιστή σας. Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Πρόγραμμα οδήγησης επαναφοράς" (Roll Back Driver), μπορείτε να επαναφέρετε το προηγούμενο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας "Πρόγραμμα οδήγησης επαναφοράς" (Roll Back Driver), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
283657 Χρήση της δυνατότητας "Πρόγραμμα οδήγησης επαναφοράς" (Roll Back Driver) στα Windows XP
 • Εάν με αυτήν τη μέθοδο γίνει επαναφορά των Windows και επιλυθεί το θέμα του μηνύματος σφάλματος διακοπής, έχετε τελειώσει.
 • Εάν αυτή η μέθοδος δεν πραγματοποίησε επαναφορά των Windows ή δεν επέλυσε το πρόβλημα του μηνύματος σφάλματος διακοπής, μεταβείτε στη μέθοδο 4.

Μέθοδος 4: Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Επαναφορά Συστήματος" (System Restore) των Windows XP

Εάν μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο για να επαναφέρετε τα Windows σε περίπτωση που η μέθοδος 3 δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα. Η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) των Windows XP καταγράφει ένα "στιγμιότυπο" των σημαντικών αρχείων συστήματος και ορισμένων αρχείων προγραμμάτων και αποθηκεύει τις πληροφορίες αυτές ως σημεία επαναφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα σημεία επαναφοράς, για να επαναφέρετε τα Windows XP σε προηγούμενη κατάσταση.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας "Επαναφορά Συστήματος" (System Restore), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft (Knowledge Base):
306084 Τρόπος επαναφοράς του λειτουργικού συστήματος σε προηγούμενη κατάσταση στα Windows XP
 • Εάν με αυτήν τη μέθοδο γίνει επαναφορά των Windows και επιλυθεί το θέμα του μηνύματος σφάλματος διακοπής, έχετε τελειώσει.
 • Εάν αυτή η μέθοδος δεν πραγματοποίησε επαναφορά των Windows ή δεν επέλυσε το πρόβλημα του μηνύματος σφάλματος διακοπής, μεταβείτε στη μέθοδο 5.

Μέθοδος 5: Χρησιμοποιήστε την "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console)

Συνιστάται η χρήση της "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console) για την επαναφορά των Windows μόνο αφού έχουν αποτύχει η επιλογές ασφαλούς λειτουργίας (Safe mode) και εκκίνησης. Εάν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας, μπορείτε να εκτελέσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) από τους δίσκους εκκίνησης ή το CD-ROM των Windows XP.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console) για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε υπηρεσίες, να διαμορφώσετε μονάδες δίσκων, να κάνετε ανάγνωση και εγγραφή δεδομένων σε μια τοπική μονάδα δίσκου, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων δίσκου που είναι διαμορφωμένες για χρήση του συστήματος αρχείων NTFS, και να εκτελέσετε πολλές άλλες διαχειριστικές εργασίες. Η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν χρειαστεί να επιδιορθώσετε τον υπολογιστή σας αντιγράφοντας ένα αρχείο από μια δισκέτα ή CD-ROM στον σκληρό δίσκο σας ή αν χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους μιας υπηρεσίας που αποτρέπει τη σωστή εκκίνηση του υπολογιστή σας.
Προαπαιτούμενα
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο το CD ή το DVD εγκατάστασης των Windows XP.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307654 Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης στα Windows XP
 • Εάν με αυτήν τη μέθοδο γίνει επαναφορά των Windows και επιλυθεί το θέμα του μηνύματος σφάλματος διακοπής, έχετε τελειώσει.
 • Εάν αυτή η μέθοδος δεν πραγματοποίησε επαναφορά των Windows ή δεν επέλυσε το πρόβλημα του μηνύματος σφάλματος διακοπής, μεταβείτε στη μέθοδο 6.

Μέθοδος 6: Μετονομάστε το προβληματικό λογισμικό ή το πρόγραμμα οδήγησης

Εάν μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας σε λειτουργία DOS ή ασφαλή λειτουργία (Safe mode), χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο ως ύστατη λύση όταν όλες οι υπόλοιπες μέθοδοι για την επαναφορά των Windows δεν είχαν αποτέλεσμα.
 • Εάν τα Windows βρίσκονται σε διαμέρισμα FAT, κάντε εκκίνηση του υπολογιστή από το MS-DOS και, στη συνέχεια, μετονομάστε το προβληματικό λογισμικό ή πρόγραμμα οδήγησης.
 • Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε την ασφαλή λειτουργία (Safe mode) με ένα μήνυμα εντολής για να εκκινήσετε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, μετονομάστε το λογισμικό ή το πρόγραμμα οδήγησης που παρουσιάζει αυτό το σφάλμα.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), επισκεφτείτε την τοποθεσία βοήθειας και υποστήριξης της Microsoft στο Web και ανατρέξτε " στην περιγραφή των επιλογών εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία στα Windows XP."
  • Εάν με αυτήν τη μέθοδο γίνει επαναφορά των Windows και επιλυθεί το θέμα του μηνύματος σφάλματος διακοπής, έχετε τελειώσει.
  • Εάν με αυτήν τη μέθοδο δεν έγινε επαναφορά των Windows ή δεν επιλύθηκε το θέμα του μηνύματος σφάλματος διακοπής, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την υποστήριξη:
Περισσότερες πληροφορίες
Εάν οι μέθοδοι που περιέχονται σε αυτό το άρθρο δεν επιλύσουν το θέμα του μηνύματος σφάλματος "Stop: 0x0000000A" και εκτελείτε τα Windows σε υλικό που είναι συμβατό με τη λίστα συμβατότητας υλικού, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
314103 Προετοιμασία πριν από την επικοινωνία με τη Microsoft μετά τη λήψη ενός μηνύματος διακοπής (STOP) σε μπλε οθόνη
ntoskrnl.exe μπλε οθόνη tshoot 0x0000000a 0a oa
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314063 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/07/2013 07:16:00 - Αναθεώρηση: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot KB314063
Σχόλια