Γενική περιγραφή της κοινής χρήσης IRQ στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 252420.


Σημείωση Αυτό το άρθρο προορίζεται για πληροφοριακή χρήση μόνο. Δεν περιέχει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων. Εάν αναζητείτε πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δεν αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, επαναλάβετε την αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base), χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά που αναγράφονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
242450 Τρόπος υποβολής ερωτημάτων στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) με χρήση λέξεων-κλειδιών
Περίληψη
Αυτό το άρθρο προσφέρει μια γενική περιγραφή του τρόπου διαχείρισης της κοινής χρήσης αιτήσεων διακοπής (IRQ) στα Windows XP. Η περιγραφή περιλαμβάνει μια εξήγηση του λόγου για τον οποίο πολλές συσκευές του υπολογιστή σας φαίνεται να χρησιμοποιούν το ίδιο IRQ, καθώς και του λόγου για τον οποίο τα Windows XP δεν περιλαμβάνουν εξισορρόπηση πόρων.
Περισσότερες πληροφορίες
Στα Windows, οι συσκευές PCI (peripheral component interconnect) μπορούν να κάνουν κοινή χρήση των IRQ. Σύμφωνα με τη δυνατότητα Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) που ορίζεται από την προδιαγραφή PCI, οι προσαρμογείς ρυθμίζονται από το BIOS του υπολογιστή και κατόπιν εξετάζονται από το λειτουργικό σύστημα και αλλάζουν, αν είναι απαραίτητο. Τυπικά, οι συσκευές PCI έχουν κοινόχρηστα IRQ, ειδικά σε υπολογιστές με την προδιαγραφή "Διασύνδεση Σύνθετων Ρυθμίσεων και Ενέργειας" (Advanced Configuration and Power Interface - ACPI) που έχουν ενεργοποιημένη την υποστήριξη ACPI των Windows.

Στα Windows XP, η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) ενδέχεται να αναγράφει ορισμένες ή όλες τις συσκευές στη μητρική πλακέτα ACPI, χρησιμοποιώντας το ίδιο IRQ (IRQ 9). (Για να προβάλετε τη λίστα πόρων, κάντε κλικ στην εντολή Πόροι κατά τύπο (Resources by type) ή στην εντολή Πόροι κατά σύνδεση (Resources by connection) στο μενού Προβολή (View)). Δεν υπάρχει διαθέσιμη επιλογή για αλλαγή της ρύθμισης IRQ. Τα Windows επωφελούνται από τις δυνατότητες ACPI της μητρικής πλακέτας, περιλαμβανομένης της προηγμένης κοινής χρήσης PCI. Ο δίαυλος PCI χρησιμοποιεί το IRQ 9 για το IRQ steering. Με αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες συσκευές χωρίς διενέξεις IRQ.

Τα Windows XP δεν μπορούν να κάνουν εξισορρόπηση πόρων με τον ίδιο τρόπο που αυτή εκτελείται στα Microsoft Windows 98. Μετά τον ορισμό των πόρων PCI, γενικά δεν είναι δυνατή η αλλαγή των πόρων. Εάν μεταβείτε σε μια εσφαλμένη ρύθμιση IRQ ή περιοχή I/O για το δίαυλο όπου βρίσκεται μια συσκευή, τα Windows XP δεν μπορούν να κάνουν αντιστάθμιση εξισορροπώντας τον πόρο που αντιστοιχίστηκε στον συγκεκριμένο δίαυλο.

Τα Windows XP δεν έχουν αυτήν τη δυνατότητα, εξαιτίας των πιο σύνθετων σχημάτων υλικού που υποστηρίζουν τα Windows XP. Τα Windows 98 δεν χρειάζεται να υποστηρίζουν IOAPIC, διαύλους PCI με πολλαπλές ρίζες, συστήματα πολλαπλών επεξεργαστών και άλλα πολύ σύνθετα σχήματα υλικού. Όταν ασχολείστε με αυτά τα σχήματα υλικού, η εξισορρόπηση γίνεται επικίνδυνη και επομένως δεν υλοποιείται στα Windows XP εκτός από πολύ συγκεκριμένα σενάρια. Ωστόσο, οι συσκευές PCI πρέπει να μπορούν να κάνουν κοινή χρήση των IRQ. Γενικά, η δυνατότητα κοινής χρήσης των IRQ δεν αποτρέπει τη λειτουργία του υλικού.

Οι ρυθμίσεις λειτουργικού συστήματος Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) στο BIOS του υπολογιστή δεν επηρεάζουν γενικά τον τρόπο με τον οποίο τα Windows XP χειρίζονται το υλικό. Ωστόσο, η Microsoft συνιστά να ορίσετε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) σε Όχι (No) ή Απενεργοποίηση (Disabled) στο BIOS του υπολογιστή. Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή ή την τροποποίηση των ρυθμίσεων BIOS του υπολογιστή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή.

Η μη αυτόματη αντιστοίχιση IRQ σε υποδοχές PCI στο BIOS του συστήματος ως μέθοδος αντιμετώπισης προβλημάτων ενδέχεται να λειτουργεί σε ορισμένα συστήματα που δεν είναι ACPI και χρησιμοποιούν ένα βασικό επίπεδο υπολογιστή HAL (hardware abstraction layer), αλλά αυτές οι ρυθμίσεις παραβλέπονται από την Τοποθέτηση και Άμεση Λειτουργία (Plug and Play) στα Windows, αν είναι ενεργοποιημένη η υποστήριξη ACPI. Εάν πρέπει να αντιστοιχίσετε με μη αυτόματο τρόπο διευθύνσεις IRQ μέσω του BIOS σε μια συσκευή σε μητρική πλακέτα ACPI, πρέπει να επανεγκαταστήσετε τα Windows, για να επιβάλετε στην εγκατάσταση να χρησιμοποιήσει ένα βασικό HAL υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
299340 Τρόπος επιβολής ενός Hardware Abstraction Layer κατά τη διάρκεια μιας αναβάθμισης ή νέας εγκατάστασης των Windows XP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314068 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:18:46 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhardware kbinfo kbplugplay KB314068
Σχόλια